DEKOLONISASI DAN PENGEMBALIAN
KEDAULATAN
Kesan gerakan 4 MEI
1. MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NEGARA
Gerakan 4 Mei yang dilancarkan oleh golongan
pelajar telah mempertahankan kedaulatan n...
2. MELAHIRKAN SEMANGAN KEBANGSAAN
Gerakan 4 Mei telah melahirkan semangat
kebangsaan dalam kalangan rakyat negara
China.
G...
3.PERKEMBANGAN FAHAMAN KOMUNIS
Fahaman komunis mempengaruhi pelajar-pelajar dari
Universiti Peking.
Pada tahun 1918, Pertu...
4.KEMUNCULAN GERAKAN KEBUDAYAAN BARU
Surat khabar dan majalah memainkan peranan
dalam pembinaan masyarakat cina yang baru....
5.MENGUKUHKAN KEDUDUKAN KUOMINTANG
Rakyat memberikan sokongan kepada
Kuomintang yang berjuang untuk
menyatukan negara Chin...
6.MELEMAHKAN KEDUDUKAN HULUBALANG
Gerakan 4 MEI menyebabkan kedudukan
golonga hulubalang menjadi semakin lemah.
Golongan p...
of 7

kesan gerakan 4 mei

sejarah pra-U penggal 1 *SMKLABUAN
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - kesan gerakan 4 mei

  • 1. DEKOLONISASI DAN PENGEMBALIAN KEDAULATAN Kesan gerakan 4 MEI
  • 2. 1. MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NEGARA Gerakan 4 Mei yang dilancarkan oleh golongan pelajar telah mempertahankan kedaulatan negara daripada kuasa asing Gerakan tersebut menyebabkan kerajaan Chinamembuat keputusan untuk menolak Perjanjian Versailles. Ahlih-ahli politik yang bertanggungjawab bagi penerimaan 21 TUNTUTAN Jepun dipaksa meletak jawatan. Dalam Persidangan Washingtin 1921-1922, Jepun bersetuju untuk menarik diri dari wilayah Shantung.
  • 3. 2. MELAHIRKAN SEMANGAN KEBANGSAAN Gerakan 4 Mei telah melahirkan semangat kebangsaan dalam kalangan rakyat negara China. Golongan pelajar muncul sebagai pejuang bagi mempertahankan kepentingan dan kedauatan negara. Mereka mengadakan demonstrasi dan memulaukan barang buatan Jepun. Pekerja-pekerja mengadakan demonstrasi secara besar-besaran di Peking, Shanghai, Hankow dan Tientsin.
  • 4. 3.PERKEMBANGAN FAHAMAN KOMUNIS Fahaman komunis mempengaruhi pelajar-pelajar dari Universiti Peking. Pada tahun 1918, Pertubuhan Pengajian Marxism telah ditubuhkan di Universiti Peking oleh Li-Ta- Chao Pelajar-pelajar Universiti Peking, seperti Li Ta-Chao, Chang Kuo-Tao, Mao Tse-Tung dan Chen Tu-Hsiu memainkan peranan dalam perkembangan fahaman komunis Fahaman komunis bertapak kukuh apabila pada tahun 1921, Parti Komunis China di tubuhkan oleh Chen Tu-hsiu dan Li Ta- Chao
  • 5. 4.KEMUNCULAN GERAKAN KEBUDAYAAN BARU Surat khabar dan majalah memainkan peranan dalam pembinaan masyarakat cina yang baru. Antara majalah-majalah yang penting; i. Aliran baru (New Tide) ii. Pembidasa Mingguan (Weekly Critic) iii. Pemuda Baru (New youth) Golongan intelektual (Chen Tu-Hsiu) mengkritik masyarakat tradisional China yang berteraskan ajaran Confucius. Golongan ini menyokong pembinaan negara bangsa moden berteraskan sains dan idea-idea Barat.
  • 6. 5.MENGUKUHKAN KEDUDUKAN KUOMINTANG Rakyat memberikan sokongan kepada Kuomintang yang berjuang untuk menyatukan negara China. Gerakan 4 Mei memberikan dorongan kepada Dr. Sun Yat Sen untuk mengukuhkan kuasa di negara China. Pada tahun 1928, Kuomintang berjaya membentuk kerajaan baru di Nanking.
  • 7. 6.MELEMAHKAN KEDUDUKAN HULUBALANG Gerakan 4 MEI menyebabkan kedudukan golonga hulubalang menjadi semakin lemah. Golongan pelajar mengalahkan golongan hulubalang kerana gagal mempertahankan keentingan negara China dalam Perjanjian Versailles. Kabinet juga terpaksa dibubarkan ekoran desakan orang ramai.

Related Documents