Prezentacja: niedoceniane narzędzie
Warszawa, 18 września 2013
relacji
inwestorskich
Piotr Biernacki
#relacje inwestorskie
#prezentacje
#design
CEO @
Zbadaliśmy prezentacje
140 spółek giełdowych
Badanie przeprowadzone przez NOBILI w dniach 15-28 lipca 2013 r.
na próbie 14...
Połowa spółek nie publikuje
prezentacji po angielsku...
4
WIG20 mWIG40 sWIG80
90%
70%
35%
53%
Jak odsetek spółek publikuje...
... po polsku zresztą też nie
5
WIG20 mWIG40 sWIG80
85%
68%
38%
53%
Jak odsetek spółek publikuje na swoich stronach intern...
Jeśli już publikujemy
prezentacje, to...
Prezentacje przygotowujemy w zasadzie
tylko z okazji wyników okresowych
7
WIG20 mWIG40 sWIG80
3,5
3,1
4,0
0,21,10,6
4,1
Il...
Duże spółki robią trochę
dłuższe, ale lżejsze prezentacje
8
WIG20 mWIG40 sWIG80
32
26 23
26
Ile slajdów ma ostatnia prezen...
Raczej dbamy o to, żeby nikt nie
pociągnął spółki do odpowiedzialności...
9
WIG20 mWIG40 sWIG80
67% 62%
42%
55%
Czy w prez...
... i zdecydowanie nie
chcemy się przedstawiać...
10
WIG20 mWIG40 sWIG80
22% 14% 9%
14%
Czy w prezentacji są przedstawieni...
... bo wtedy czytelnik mógłby
zadawać nam pytania
11
WIG20 mWIG40 sWIG80
56%
41%
18%
35%
Czy w prezentacji jest podany imi...
Jak już zada te pytania, to ktoś
(anonimowo) może mu odpowie
12
WIG20 mWIG40 sWIG80
83%
52% 46%
56%
Czy w prezentacji są p...
Czasem pomagamy inwestorom
poruszać się po prezentacji...
13
WIG20 mWIG40 sWIG80
67%
28%
70%
54%
Czy w prezentacji jest ag...
... ale zwykle nie umiemy
strukturalizować informacji
14
WIG20 mWIG40 sWIG80
72%
31% 21%
36%
Czy prezentacja ma wydzielony...
Umiemy syntetyzować
informacje...
15
WIG20 mWIG40 sWIG80
78% 76% 70%
74%
Czy w prezentacji jest podsumowanie / slajd o naj...
... ale prezentacja wciąż nie jest
dla nas nośnikiem equity story
16
WIG20 mWIG40 sWIG80
33% 31%
9%
22%
Czy tytuły slajdów...
Duże spółki uważają, że każdy
wie, czym się zajmują
17
WIG20 mWIG40 sWIG80
11%
62% 67%
52%
Czy w prezentacji jest przedsta...
Zwykle staramy się wyjaśnić
inwestorom, na jakim rynku działamy...
18
WIG20 mWIG40 sWIG80
89% 79%
55%
71%
Czy w prezentacj...
... i z czego wynikają nasze
ostatnie osiągnięcia finansowe
19
WIG20 mWIG40 sWIG80
89%
59% 61%
66%
Czy w prezentacji jest ...
Nie umiemy lub nie chcemy przewidywać, w
którą stronę zmierza rynek, na którym działamy
20
WIG20 mWIG40 sWIG80
39%
14% 21%...
Jak ognia boimy się czynników
wpływających na przyszłe wyniki finansowe
21
WIG20 mWIG40 sWIG80
22% 14% 18%
17%
Czy w preze...
W języku spółek nie istnieje
słowo „ryzyko”...
22
WIG20 mWIG40 sWIG80
11% 3% 3%
5%
Czy w prezentacji są przedstawione czyn...
... natomiast lubimy opowiadać
ogólnie o planach i zamierzeniach
23
WIG20 mWIG40 sWIG80
72% 66%
46%
59%
Czy w prezentacji ...
Używamy (zwłaszcza duże
spółki) wielu trudnych słów...
24
WIG20 mWIG40 sWIG80
78%
35% 36%
45%
Czy w prezentacji znajdują s...
... i uważamy, że inwestorzy je
wszystkie rozumieją
25
WIG20 mWIG40 sWIG80
22%
7% 3%
9%
Czy w prezentacji jest słowniczek ...
Uważamy, że inwestorzy
pamiętają, kto jest prezesem...
26
WIG20 mWIG40 sWIG80
6% 7% 12%
9%
Czy w prezentacji jest przedsta...
... i jaki jest skład akcjonariatu
każdej z tysiąca spółek na giełdzie
27
WIG20 mWIG40 sWIG80
11%
31%
15%
20%
Czy w prezen...
Nie odnosimy się do tego, co
się dzieje z kursem akcji...
28
WIG20 mWIG40 sWIG80
11% 10% 15%
12%
Czy w prezentacji jest wy...
... chociaż większe spółki starają się pomóc
inwestorom w ocenie swojej sytuacji
29
WIG20 mWIG40 sWIG80
39%
7% 6%
14%
Czy ...
W szkolnej skali dostajemy średnio
(subiektywną) trójkę z minusem
30
WIG20 mWIG40 sWIG80
3,2 2,8 2,6
2,8
Ogólna ocena zawa...
Jak wyglądają prezentacje?
Chociaż nie wszyscy
pamiętają o logo...
32
WIG20 mWIG40 sWIG80
100% 97% 100%
99%
Czy w prezentacji znajduje się logotyp sp...
... to i tak jest ono często jedynym
elementem graficznym w prezentacji
33
WIG20 mWIG40 sWIG80
28%
52%
39%
41%
Czy w preze...
Brak jakichkolwiek zdjęć osób
związanych ze spółką
34
WIG20 mWIG40 sWIG80
11% 3% 6%
6%
Czy w prezentacji są zdjęcia pracow...
Połowa spółek stara się jednak jakoś
zilustrować to, czym się zajmuje
35
WIG20 mWIG40 sWIG80
50% 55% 53%
53%
Czy w prezent...
Niewiele spółek używa zdjęć
niezwiązanych ze swoją działalnością
36
WIG20 mWIG40 sWIG80
33%
48%
27%
36%
Czy w prezentacji ...
Staramy się utrzymywać mniej więcej
w kanonie corporate ID naszej spółki
37
WIG20 mWIG40 sWIG80
3,2 3,5 3,0
3,2
Ocena spój...
Większość spółek nie korzysta z tak
podstawowych narzędzi jak linki...
38
WIG20 mWIG40 sWIG80
61%
35% 39%
42%
Czy w prezen...
... nie mówiąc już o bardziej przyjaznych
inwestorom formatach prezentacji
39
WIG20 mWIG40 sWIG80
17% 14% 6%
11%
Czy preze...
W szkolnej skali wygląd prezentacji na
(subiektywną) trójkę z dużym minusem
40
WIG20 mWIG40 sWIG80
2,2
2,9 2,5
2,6
Ogólna ...
Jak robić prezentacje?
Cztery kroki tworzenia dobrych prezentacji - więcej o tematyce
presentation design i wykorzystaniu ...
Wyłącz komputer.
Poczytaj o tym, o czym ma być prezentacja.∎
Zacznij od koncepcji
To ona jest kręgosłupem prezentacji
Mając w głowie (i na ścianie) przebieg prezentacji,
możesz narysować poszczególne slajdy
żeby prezentację przygotować w wersji elektronicznej
Dopiero
wtedy
przychodzi
czas
Dziękuję!
© Piotr Biernacki
W prezentacji wykorzystane są materiały graficzne różnych autorów.
Żaden fragment tej prezentac...
of 46

Wyniki badań prezentacji spółek giełdowych 2013

Prezentacja wyników badania przeprowadzonego przez NOBILI wśród 140 spółek giełdowych (należących do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80) na temat zawartości merytorycznej, struktury i wyglądu prezentacji.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      


Transcripts - Wyniki badań prezentacji spółek giełdowych 2013

 • 1. Prezentacja: niedoceniane narzędzie Warszawa, 18 września 2013 relacji inwestorskich Piotr Biernacki
 • 2. #relacje inwestorskie #prezentacje #design CEO @
 • 3. Zbadaliśmy prezentacje 140 spółek giełdowych Badanie przeprowadzone przez NOBILI w dniach 15-28 lipca 2013 r. na próbie 140 spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, należących do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 Obszar badania: zawartość merytoryczna oraz design (struktura i wygląd) prezentacji udostępnianych przez spółki inwestorom
 • 4. Połowa spółek nie publikuje prezentacji po angielsku... 4 WIG20 mWIG40 sWIG80 90% 70% 35% 53% Jak odsetek spółek publikuje na swoich stronach internetowych prezentacje w języku angielskim?
 • 5. ... po polsku zresztą też nie 5 WIG20 mWIG40 sWIG80 85% 68% 38% 53% Jak odsetek spółek publikuje na swoich stronach internetowych prezentacje w języku polskim?
 • 6. Jeśli już publikujemy prezentacje, to...
 • 7. Prezentacje przygotowujemy w zasadzie tylko z okazji wyników okresowych 7 WIG20 mWIG40 sWIG80 3,5 3,1 4,0 0,21,10,6 4,1 Ile prezentacji spółki opublikowały w 2012 roku? Ile z nich dotyczyło okresowych wyników finansowych, a ile innych spraw? 4,6 4,2 3,7 3,5 0,6 Prezentacje wyników Inne prezentacje Wszystkie prezentacje
 • 8. Duże spółki robią trochę dłuższe, ale lżejsze prezentacje 8 WIG20 mWIG40 sWIG80 32 26 23 26 Ile slajdów ma ostatnia prezentacja wyników okresowych i jaka jest jej waga (w MB)? max: 58 1,40MB 1,59MB 1,89MB 1,67MB max: 16,20MB
 • 9. Raczej dbamy o to, żeby nikt nie pociągnął spółki do odpowiedzialności... 9 WIG20 mWIG40 sWIG80 67% 62% 42% 55% Czy w prezentacji jest zastrzeżenie prawne / disclaimer?
 • 10. ... i zdecydowanie nie chcemy się przedstawiać... 10 WIG20 mWIG40 sWIG80 22% 14% 9% 14% Czy w prezentacji są przedstawieni prelegenci?
 • 11. ... bo wtedy czytelnik mógłby zadawać nam pytania 11 WIG20 mWIG40 sWIG80 56% 41% 18% 35% Czy w prezentacji jest podany imienny kontakt do prelegentów lub działu IR spółki?
 • 12. Jak już zada te pytania, to ktoś (anonimowo) może mu odpowie 12 WIG20 mWIG40 sWIG80 83% 52% 46% 56% Czy w prezentacji są podane jakiekolwiek dane kontaktowe do spółki?
 • 13. Czasem pomagamy inwestorom poruszać się po prezentacji... 13 WIG20 mWIG40 sWIG80 67% 28% 70% 54% Czy w prezentacji jest agenda / spis treści / tracker?
 • 14. ... ale zwykle nie umiemy strukturalizować informacji 14 WIG20 mWIG40 sWIG80 72% 31% 21% 36% Czy prezentacja ma wydzielony załącznik / sekcję typu back-up i ile ma ona slajdów? 96911 max: 33
 • 15. Umiemy syntetyzować informacje... 15 WIG20 mWIG40 sWIG80 78% 76% 70% 74% Czy w prezentacji jest podsumowanie / slajd o najważniejszych wydarzeniach i faktach / executive summary?
 • 16. ... ale prezentacja wciąż nie jest dla nas nośnikiem equity story 16 WIG20 mWIG40 sWIG80 33% 31% 9% 22% Czy tytuły slajdów w prezentacji są przekaźnikiem equity story (nie są wyłącznie opisowe, lecz tzw. „marketingowe”)?
 • 17. Duże spółki uważają, że każdy wie, czym się zajmują 17 WIG20 mWIG40 sWIG80 11% 62% 67% 52% Czy w prezentacji jest przedstawiony profil spółki / jej model biznesowy?
 • 18. Zwykle staramy się wyjaśnić inwestorom, na jakim rynku działamy... 18 WIG20 mWIG40 sWIG80 89% 79% 55% 71% Czy w prezentacji jest przedstawiony opis sytuacji rynkowej?
 • 19. ... i z czego wynikają nasze ostatnie osiągnięcia finansowe 19 WIG20 mWIG40 sWIG80 89% 59% 61% 66% Czy w prezentacji jest komentarz do wyników finansowych spółki?
 • 20. Nie umiemy lub nie chcemy przewidywać, w którą stronę zmierza rynek, na którym działamy 20 WIG20 mWIG40 sWIG80 39% 14% 21% 22% Czy w prezentacji są przewidywania odnośnie trendów lub przyszłości sytuacji na rynku, na którym działa spółka?
 • 21. Jak ognia boimy się czynników wpływających na przyszłe wyniki finansowe 21 WIG20 mWIG40 sWIG80 22% 14% 18% 17% Czy w prezentacji są prognozy wyników finansowych lub przewidywania odnośnie czynników, które mogą w przyszłości wpływać na wyniki finansowe spółki?
 • 22. W języku spółek nie istnieje słowo „ryzyko”... 22 WIG20 mWIG40 sWIG80 11% 3% 3% 5% Czy w prezentacji są przedstawione czynniki ryzyka wpływające na spółkę?
 • 23. ... natomiast lubimy opowiadać ogólnie o planach i zamierzeniach 23 WIG20 mWIG40 sWIG80 72% 66% 46% 59% Czy w prezentacji jest przedstawiona strategia spółki lub wymienione jej cele operacyjne albo planowane inwestycje?
 • 24. Używamy (zwłaszcza duże spółki) wielu trudnych słów... 24 WIG20 mWIG40 sWIG80 78% 35% 36% 45% Czy w prezentacji znajdują się terminy branżowe lub niepopularne wskaźniki, które nie są wyjaśnione (w słowniczku, przypisach lub w inny sposób)?
 • 25. ... i uważamy, że inwestorzy je wszystkie rozumieją 25 WIG20 mWIG40 sWIG80 22% 7% 3% 9% Czy w prezentacji jest słowniczek lub w inny sposób wyjaśnione trudne terminy branżowe i używane wskaźniki?
 • 26. Uważamy, że inwestorzy pamiętają, kto jest prezesem... 26 WIG20 mWIG40 sWIG80 6% 7% 12% 9% Czy w prezentacji jest przedstawiony skład Zarządu i/lub Rady Nadzorczej i/lub struktura grupy kapitałowej?
 • 27. ... i jaki jest skład akcjonariatu każdej z tysiąca spółek na giełdzie 27 WIG20 mWIG40 sWIG80 11% 31% 15% 20% Czy w prezentacji jest przedstawiony skład akcjonariatu spółki?
 • 28. Nie odnosimy się do tego, co się dzieje z kursem akcji... 28 WIG20 mWIG40 sWIG80 11% 10% 15% 12% Czy w prezentacji jest wykres kursu i obrotów na akcjach spółki?
 • 29. ... chociaż większe spółki starają się pomóc inwestorom w ocenie swojej sytuacji 29 WIG20 mWIG40 sWIG80 39% 7% 6% 14% Czy w prezentacji są przedstawione wskaźniki rynku kapitałowego lub inne informacje pomagające inwestorom ocenić spółki (np. lista analityków pokrywających spółkę)?
 • 30. W szkolnej skali dostajemy średnio (subiektywną) trójkę z minusem 30 WIG20 mWIG40 sWIG80 3,2 2,8 2,6 2,8 Ogólna ocena zawartości merytorycznej prezentacji (w skali 1-5)
 • 31. Jak wyglądają prezentacje?
 • 32. Chociaż nie wszyscy pamiętają o logo... 32 WIG20 mWIG40 sWIG80 100% 97% 100% 99% Czy w prezentacji znajduje się logotyp spółki?
 • 33. ... to i tak jest ono często jedynym elementem graficznym w prezentacji 33 WIG20 mWIG40 sWIG80 28% 52% 39% 41% Czy w prezentacją są jakiekolwiek logotypy spółek zależnych lub marek produktów / usług spółki?
 • 34. Brak jakichkolwiek zdjęć osób związanych ze spółką 34 WIG20 mWIG40 sWIG80 11% 3% 6% 6% Czy w prezentacji są zdjęcia pracowników, przedstawicieli spółki (nie zdjęcia stockowe)?
 • 35. Połowa spółek stara się jednak jakoś zilustrować to, czym się zajmuje 35 WIG20 mWIG40 sWIG80 50% 55% 53% 53% Czy w prezentacji są zdjęcia produktów spółki, jej siedziby, zakładów, instalacji lub jakiekolwiek inne zdjęcia związane z jej działalnością operacyjną?
 • 36. Niewiele spółek używa zdjęć niezwiązanych ze swoją działalnością 36 WIG20 mWIG40 sWIG80 33% 48% 27% 36% Czy w prezentacji są jakiekolwiek inne zdjęcia (w tym niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością operacyjną)?
 • 37. Staramy się utrzymywać mniej więcej w kanonie corporate ID naszej spółki 37 WIG20 mWIG40 sWIG80 3,2 3,5 3,0 3,2 Ocena spójności prezentacji z systemem identyfikacji wizualnej (corporate identity) spółki (w skali 1-5)
 • 38. Większość spółek nie korzysta z tak podstawowych narzędzi jak linki... 38 WIG20 mWIG40 sWIG80 61% 35% 39% 42% Czy w prezentacji są aktywne linki (kierujące do zasobów w internecie lub do innych miejsc w prezentacji)?
 • 39. ... nie mówiąc już o bardziej przyjaznych inwestorom formatach prezentacji 39 WIG20 mWIG40 sWIG80 17% 14% 6% 11% Czy prezentacja jest udostępniona w formacie innym niż pdf?
 • 40. W szkolnej skali wygląd prezentacji na (subiektywną) trójkę z dużym minusem 40 WIG20 mWIG40 sWIG80 2,2 2,9 2,5 2,6 Ogólna ocena wyglądu prezentacji (w skali 1-5)
 • 41. Jak robić prezentacje? Cztery kroki tworzenia dobrych prezentacji - więcej o tematyce presentation design i wykorzystaniu prezentacji w relacjach inwestorskich i komunikacji korporacyjnej na: www.drivingtrust.com twitter.com/piotrbiernacki
 • 42. Wyłącz komputer. Poczytaj o tym, o czym ma być prezentacja.∎
 • 43. Zacznij od koncepcji To ona jest kręgosłupem prezentacji
 • 44. Mając w głowie (i na ścianie) przebieg prezentacji, możesz narysować poszczególne slajdy
 • 45. żeby prezentację przygotować w wersji elektronicznej Dopiero wtedy przychodzi czas
 • 46. Dziękuję! © Piotr Biernacki W prezentacji wykorzystane są materiały graficzne różnych autorów. Żaden fragment tej prezentacji nie może być powielany lub wykorzystywany w żadnym celu bez zgody autora prezentacji. W prezentacji wykorzystane są wyniki badań przeprowadzonych przez NOBILI PARTNERS Sp. z o.o. w lipcu 2013 r. wśród 140 spółek giełdowych należących do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 na temat prezentacji. @piotrbiernacki www.drivingtrust.com slideshare.net/NOBILI

Related Documents