รู้ จกกับ NAMO Web Editor
ั
F F ก NAMO Web Editor ก ...
of 1

Namo web editor2

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Namo web editor2

  • 1. รู้ จกกับ NAMO Web Editor ั F F ก NAMO Web Editor ก ก F F ก F ก F ก ก ก ก ก ก NAMO Web Editor F ก ก F F F ก ก F4 ก 1. Edit ก F ก F F ก F F 2. Edit & HTML F F ก F ก Source Code F F ก 3. HTML (F6) F F ก F ก Source Code html HTML (Hypertext Markup Language) ก ก F F F F F Edit F F HTML กF F HTML F 4. Preview F F F F F F F F Edit F F กF Browser F (Upload Server) F F ก ก ก ก 1

Related Documents