Обобщение работы
классного руководителя 8 класса
Корбут Светланы Алексеевны
Формулы успеха
Проблема класса
формирование позитивной мотивации на
здоровый способ жизни
формирование
качеств
морально,
эстетично и и...
Задачи воспитательной работы
овладение
ценностями
учащимися
гражданскими
и
моральными
формирование
у
школьников
си...
Сузір’я та напрями їх роботи
Рада шкільного парламенту
Рада планет
Суспільно дисциплінарне
Навчально пізнавальне
-
Ко...
Сузір’я та напрями їх роботи
Рада шкільного парламенту
Бабаков Олександр, Сироєдова Аліна
Лідер класу – Притула Данило
Ра...
Уровень комфортности в
коллективе
Основные ориентиры
воспитания
формирование ценностного отношения к
государству и обществу
формирование ценностного отно...
Я - гражданин
Единый урок «Известные земляки»
 Классный час «Есть память, которой не будет конца»
Классный час «Соборно...
Твори добро
круглый стол «Доброта
творит чудеса»
активное участие в акции "От
сердца к сердцу"
Через красивое к человечному
участие в традиционных общешкольных и
внеклассных мероприятиях художественноэстетической на...
Участие в выставке букетов и поделок из
природного материала
Участие в выставке букетов и поделок из
природного материала
На крыльях любви
На крыльях любви
День города 2012
Наше будущее
Час общения "Сколько в мире профессий"
Создание
проекта-портфолио
профессии важны" (Ветеринар)
"Все
Познай себя
Классный час «Путь к себе»
Тренинг «Умей дать слово и его
сдержать»
Тест «Определение самооценки»
Тест по ...
Конкурс плакатов
Мы за здоровый образ жизни
«Распорядок дня школьника»
«Как предотвратить заболевание гриппом»
«Вредные привычки и здоро...
Охрана труда
Путешествие в страну
Светофорию
Путешествие в страну
Светофорию
Наши увлечения
Prezentatsia korbut 8k
Prezentatsia korbut 8k
Prezentatsia korbut 8k
Prezentatsia korbut 8k
of 28

Prezentatsia korbut 8k

Опыт работы Корбут С.А. Николаевская ОШ 3
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentatsia korbut 8k

 • 1. Обобщение работы классного руководителя 8 класса Корбут Светланы Алексеевны
 • 2. Формулы успеха
 • 3. Проблема класса формирование позитивной мотивации на здоровый способ жизни формирование качеств морально, эстетично и интеллектуально воспитанного ребенка проектирование личности
 • 4. Задачи воспитательной работы овладение ценностями учащимися гражданскими и моральными формирование у школьников системы жизненных компетенций, направленных на успешную адаптацию в социуме, профессиональную самореализацию формирование ценностного отношения к своему здоровью, мотивации на здоровый способ жизни, формирование ответственного поведения учащихся, развитие их волевой сферы, социальных установок интеллектуальное развитие личности в условиях информационного общества, формирование готовности к систематичному беспрерывному образованию
 • 5. Сузір’я та напрями їх роботи Рада шкільного парламенту Рада планет Суспільно дисциплінарне Навчально пізнавальне - Контроль за обліком - Культурно дозвільне Організація та контроль - - правопорушень у школі та серед учнів; - Допомога молодшим Попередження Правова (вивчення учнів, просвіта правил статуту учням у навчанні; - для самоврядування, про успішністю учнів; адміністративного - Формування навичок - Забезпечення гласності майна та підручників; - органів перервах та в позаурочний час; - Благоустрій території; виглядом школярів; самоврядування; - Проведення трудових - - Організація дозвілля на Учать у підготовці й та - - - школі; Організація загальношкільних заходів; - Організація екскурсій; Координація діяльності із - - Оновлення сайту школи; занять; та іншого; - Оформлення стіннівок; Проводити виставки букетів - Художнє оформлення та композицій, вироблених із школи; природного матеріалу; - Слідкувати за дотриманням конкурсів дитячих малюнків; са моді яльн ості та тв орч ої санітарно-гігієнічних норм - діяльності. по класах і по школі. інформації; Організація роботи закладами культури міста; - - спортивних секцій; організація правоохоронцями). Організовувати акції по школи до спортивних домашнього завдання. та Залучення учнів збору макулатури, шипшини правових юристами Сприяння розвитку ініціативи та демократії в д о х уд ож ньої з діяльності території школи; - зустрічей Сприяти озелененню в учнівського операцій; кримінального кодексів, інших документів, Контроль за зовнішнім проведенні вечорів відпочинку; виконанням учнями Контроль за - здорового способу життя; - школи, документів Контроль за Контроль за збереженням шкільного - режиму дня школи; - - Інформаційне - за чергуванням у школі; огляду знань; Підготовка шкільних олімпіад Організація взаємонавчання Естетичне виховання учнів, Санітарно – екологічне організація їх дозвілля; відвідування та виконанням Допомога в організації - Спортивно трудове За л ученн я учн ів шк оли Проведення спортивних ігор та змагань. - - Організація виставок та Створення банку Ведення літопису школи.
 • 6. Сузір’я та напрями їх роботи Рада шкільного парламенту Бабаков Олександр, Сироєдова Аліна Лідер класу – Притула Данило Рада планет Навчально пізнавальне Суспільно дисциплінарне Сергєєва Катерина Бондар Ксенія Симоненко Поліна Коваленко Марія Дашкова Аліна Четверяков Дмитро Рущенко Катерина Кобернік Аліна Культурно дозвільне Саруханян Альяна Волков Ярослав Волощенко Влад Ковальова Юлія Данилова Вікторія Спортивно трудове Санітарно – екологічне Сироєдова Аліна Костров Денис Шило Іван Бабаков Олександр Чічіло Артур Матяшов Едуард Панасенко Андрій Бирька Вікторія Інформаційне Ширченко Євгеній Овсянніков Павло Притула Данило.
 • 7. Уровень комфортности в коллективе
 • 8. Основные ориентиры воспитания формирование ценностного отношения к государству и обществу формирование ценностного отношения к людям формирование ценностного отношения к природе формирование ценностного отношения к себе формирование ценностного отношения к искусству формирование ценностного отношения к труду
 • 9. Я - гражданин Единый урок «Известные земляки»  Классный час «Есть память, которой не будет конца» Классный час «Соборность Украины. Достижения предыдущих поколений» Устный журнал «Партизанская слава» Дискуссия «От родного до чужого, от близкого до планетарного» Географическая викторина «Украина! Пока жить буду, открывать тебя буду» Участие в возложении цветов к братской могиле ко дню Победы и дню освобождению города от фашистских захватчиков Диспут «Правовая культура школьника» Игра-беседа «Символы государства» Классный час «Закон и подросток» Классный час «Знаем и понимаем свои права»
 • 10. Твори добро круглый стол «Доброта творит чудеса» активное участие в акции "От сердца к сердцу"
 • 11. Через красивое к человечному участие в традиционных общешкольных и внеклассных мероприятиях художественноэстетической направленности участие в выставке букетов и поделок из природного материала тематические классные часы « Современный этикет в общественных местах", «О красоте, моде и хорошем вкусе», дискуссии "Он и она. Проблема взаимоотношений"
 • 12. Участие в выставке букетов и поделок из природного материала
 • 13. Участие в выставке букетов и поделок из природного материала
 • 14. На крыльях любви
 • 15. На крыльях любви
 • 16. День города 2012
 • 17. Наше будущее Час общения "Сколько в мире профессий" Создание проекта-портфолио профессии важны" (Ветеринар) "Все
 • 18. Познай себя Классный час «Путь к себе» Тренинг «Умей дать слово и его сдержать» Тест «Определение самооценки» Тест по выявлению организаторских способностей Тест "Наедине с самим собой"
 • 19. Конкурс плакатов
 • 20. Мы за здоровый образ жизни «Распорядок дня школьника» «Как предотвратить заболевание гриппом» «Вредные привычки и здоровье личности» Тренинговое занятие «Твоя жизнь - твой выбор» «Как избежать вирусных инфекций» Профилактика заболеваний органов зрения  Профилактика заболеваний зубов Профилактика сколиоза «Чистота - залог здоровья» Профилактика туберкулеза Профилактика бешенства, кишечных инфекций и пищевых отравлений «Сохранение репродуктивного здоровья»
 • 21. Охрана труда
 • 22. Путешествие в страну Светофорию
 • 23. Путешествие в страну Светофорию
 • 24. Наши увлечения