Srbi u dijaspori
Srbi u regionu
• 3-4 miliona Srba u dijaspori i regionu
• iseljenici, državljani Republike Srbije i
svi ostali koji Republiku Srbiju smat...
2004. godine - Osnovano MzD
2009. godine - usvojen zakon o dijaspori
2010. godine - konstituisana Skupština dijaspore i Sr...
SREDSTVA KOMUNIKACIJE
DIJASPORA
pripadnici/organizacije
MATICA
vlast/institucije
POVERENJE LEGITIMITET
Dva “najjača” MEDIJ...
Srpska udruženja i savezi dijaspore
1. Snimanje reklamnog spota sa poznatim ličnostima (iz sveta sporta, kulture i
estrade) sa patriotskom porukom, “Kupujmo S...
Partnerstvo
Zajedničko promovisanje partnerskih projekata.
Prezentacija KSD
Prezentacija KSD
Prezentacija KSD
Prezentacija KSD
Prezentacija KSD
Prezentacija KSD
Prezentacija KSD
Prezentacija KSD
of 16

Prezentacija KSD

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacija KSD

  • 1. Srbi u dijaspori
  • 2. Srbi u regionu
  • 3. • 3-4 miliona Srba u dijaspori i regionu • iseljenici, državljani Republike Srbije i svi ostali koji Republiku Srbiju smatraju svojom maticom, to jeste, svi oni koji se sa Srbijom identifikuju u jezičkom i kulturnom smislu •Devizne doznake iz rasejanja • 5 milijardi dolara($) na “belo” • Na “crno” ? • Ulaganja dijaspore u maticu • Privreda • Povratnici (penzioneri) • “Dijasporski” turizam? • Kadrovi • 90tih godina oko pola miliona ljudi napušta Srbiju (100 hiljada stručnjaka)... • Intelektualni ulog u maticu Srbiju!
  • 4. 2004. godine - Osnovano MzD 2009. godine - usvojen zakon o dijaspori 2010. godine - konstituisana Skupština dijaspore i Srba u regionu - napravljena strategija očuvanja i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu
  • 5. SREDSTVA KOMUNIKACIJE DIJASPORA pripadnici/organizacije MATICA vlast/institucije POVERENJE LEGITIMITET Dva “najjača” MEDIJA dijaspore: VESTI i TV Duga SAT …na unutrašnjem planu …na međunarodnom planu Zajednički projekti koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore...
  • 6. Srpska udruženja i savezi dijaspore
  • 7. 1. Snimanje reklamnog spota sa poznatim ličnostima (iz sveta sporta, kulture i estrade) sa patriotskom porukom, “Kupujmo Srpsko u Dijaspori”. 2. Emitovanje reklamnog spota na program “partnerske televizije” (TV Duga SAT-a), zajedno sa emitovanjem reklamnog materijala (EPP-a) “sponzora” projekta (srpskih kompanija ili firmi koje plasiraju svoje proizvode na području dijaspore). 3. Treći element je izrada i distribucija promo materijala (postera, flajera, bedževa...-sa naznakom “Kupujmo Srpsko u Dijaspori“). Projekat podrazumeva podsticanje pripadnika srpske dijaspore na kupovinu srpskih proizvoda van granica Srbije i Republike Srpske, a sačinjavaju ga tri generalna elementa.
  • 8. Partnerstvo Zajedničko promovisanje partnerskih projekata.

Related Documents