Funkcijsko programiranje F# Primjeri Resursi F# ...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiFunkcijsko programiranje • In ...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiPrimjer [ for x in 1 .. 999 do ...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiPrimjer [ for x in 1 .. 999 do ...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiPovijest • teorijska podloga: A. Ch...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiPovijest • teorijska podloga: A. Ch...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiPovijest • teorijska podloga: A. Ch...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiPovijest • teorijska...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiFP u drugim jezicima • C#: LINQ
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiFP u drugim jezicima • C#: LINQ...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiFP u drugim jezicima • C#: LINQ...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiZa²to funkcijsko programiranje? ...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiZa²to funkcijsko programiranje? ...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiZa²to funkcijsko programiranje? ...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiZa²to funkcijsko programiranje? ...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiZa²to funkcijsko programiranje? ...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiHello, World! printfn Hello, World!
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiF# • ML =⇒ (O)Caml =⇒ F#
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiF# • ML =⇒ (O)Caml =⇒ F# ...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiF# • ML =⇒ (O)Caml =⇒ F# ...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiF# 1 • ...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiF# 1 ...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiF# 1 ...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiF# i .NET Framework • puni...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiF# i .NET Framework • puni...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiF# i .NET Framework • puni...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiF# i .NET Framework • puni...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiF# na Windowsima • Visual Studio 20...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiF# na drugim platformama ...
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiPrimjeri
Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiResursi • F# Programming: ...
of 31

F#: Funkcijsko programiranje za .NET

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - F#: Funkcijsko programiranje za .NET

 • 1. Funkcijsko programiranje F# Primjeri Resursi F# Funkcijsko programiranje za .NET Nikola Pleji¢ <nikola@plejic.com> Web User Group, studeni 2010.
 • 2. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiFunkcijsko programiranje • In computer science, functional programming is a programming paradigm that treats computation as the evaluation of mathematical functions and avoids state and mutable data.
 • 3. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiPrimjer [ for x in 1 .. 999 do if x % 3 = 0 or x % 5 = 0 then yield x ] | List.sum
 • 4. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiPrimjer [ for x in 1 .. 999 do if x % 3 = 0 or x % 5 = 0 then yield x ] | List.sum (Project Euler, zadatak 1: suma svih umnoºaka brojeva 3 i 5 manjih od 1000)
 • 5. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiPovijest • teorijska podloga: A. Church - λ ra£un (1930-ih)
 • 6. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiPovijest • teorijska podloga: A. Church - λ ra£un (1930-ih) • po£eci: kasnih 1950-ih • MIT: John McCarthy / LISP
 • 7. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiPovijest • teorijska podloga: A. Church - λ ra£un (1930-ih) • po£eci: kasnih 1950-ih • MIT: John McCarthy / LISP • Scheme, ML
 • 8. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiPovijest • teorijska podloga: A. Church - λ ra£un (1930-ih) • po£eci: kasnih 1950-ih • MIT: John McCarthy / LISP • Scheme, ML • FP danas: • Haskell, Erlang, OCaml, XSLT... • vrlo popularno u akademskoj zajednici i u razvoju visokorizi£nih sustava
 • 9. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiFP u drugim jezicima • C#: LINQ
 • 10. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiFP u drugim jezicima • C#: LINQ • Python: list comprehensions, higher-order functions, ...
 • 11. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiFP u drugim jezicima • C#: LINQ • Python: list comprehensions, higher-order functions, ... • Ruby, JavaScript...
 • 12. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiZa²to funkcijsko programiranje? • asinkronost, paralelizacija i iskori²tavanje vi²ejezgrenih procesora
 • 13. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiZa²to funkcijsko programiranje? • asinkronost, paralelizacija i iskori²tavanje vi²ejezgrenih procesora • druga£iji pristup i izraºajnija sintaksa pogodna za matematiku, DSL-ove...
 • 14. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiZa²to funkcijsko programiranje? • asinkronost, paralelizacija i iskori²tavanje vi²ejezgrenih procesora • druga£iji pristup i izraºajnija sintaksa pogodna za matematiku, DSL-ove... • manje koda = manje bugova
 • 15. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiZa²to funkcijsko programiranje? • asinkronost, paralelizacija i iskori²tavanje vi²ejezgrenih procesora • druga£iji pristup i izraºajnija sintaksa pogodna za matematiku, DSL-ove... • manje koda = manje bugova • osobno prosvjetljenje
 • 16. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiZa²to funkcijsko programiranje? • asinkronost, paralelizacija i iskori²tavanje vi²ejezgrenih procesora • druga£iji pristup i izraºajnija sintaksa pogodna za matematiku, DSL-ove... • manje koda = manje bugova • osobno prosvjetljenje • geekPoints++
 • 17. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiHello, World! printfn Hello, World!
 • 18. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiF# • ML =⇒ (O)Caml =⇒ F#
 • 19. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiF# • ML =⇒ (O)Caml =⇒ F# • Don Syme, Microsoft Research, Cambridge cca. 2002.
 • 20. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiF# • ML =⇒ (O)Caml =⇒ F# • Don Syme, Microsoft Research, Cambridge cca. 2002. • vi²eparadigmatski • funkcijski • objektno-orijentirani • imperativni
 • 21. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiF# 1 • stati£no i jako tipiziran 1 statically strongly typed 2 Hindley-Milner
 • 22. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiF# 1 • stati£no i jako tipiziran 2 • pogaža tipove: type inference 1 statically strongly typed 2 Hindley-Milner
 • 23. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiF# 1 • stati£no i jako tipiziran 2 • pogaža tipove: type inference • eksplicitna promjenjivost (keyword mutable) 1 statically strongly typed 2 Hindley-Milner
 • 24. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiF# i .NET Framework • puni pristup Base Class Libraryju + libraryji speci£ni za F# (Microsoft.FSharp)
 • 25. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiF# i .NET Framework • puni pristup Base Class Libraryju + libraryji speci£ni za F# (Microsoft.FSharp) • referenca na DLL + open [namespace]
 • 26. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiF# i .NET Framework • puni pristup Base Class Libraryju + libraryji speci£ni za F# (Microsoft.FSharp) • referenca na DLL + open [namespace] • C# library → F#
 • 27. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiF# i .NET Framework • puni pristup Base Class Libraryju + libraryji speci£ni za F# (Microsoft.FSharp) • referenca na DLL + open [namespace] • C# library → F# • F# library → C#
 • 28. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiF# na Windowsima • Visual Studio 2010 • Visual Studio 2008 uz zasebnu instalaciju
 • 29. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiF# na drugim platformama 3 • GNU/Linux i MacOS X: Mono 4 • editori: MonoDevelop 2.4 , Emacs, Vim... 3 http://fsxplat.codeplex.com/ 4 http://functional-variations.net/screencasts/linux-monodevelop.aspx
 • 30. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiPrimjeri
 • 31. Funkcijsko programiranje F# Primjeri ResursiResursi • F# Programming: http://en.wikibooks.org/wiki/F_Sharp_Programming • F# PowerPack: http://fsharppowerpack.codeplex.com/ • hubFS: http://cs.hubfs.net/ • F# Developer Center: http://fsharp.net/ • Don Syme: http://blogs.msdn.com/b/dsyme/ • Tomas Petricek: http://tomasp.net/

Related Documents