1
Prevodjenje celih brojeva
Neka je dat ceo broj u sistemu sa osnovom N u obliku
n
xi N i
(X)N = xn xn−1 . . . x1 x0 =
...
2. Prevod broja (AB)16 u binarni sistem je (10101011)2 .
i
Xi
yi
0
AB
1
1
55
1
2
2A
0
3
15
1
4
A
0
5
5
1
6
2
0
7
1...
of 2

Prevodjenje celih brojeva izmedju brojevnih sistema

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prevodjenje celih brojeva izmedju brojevnih sistema

  • 1. 1 Prevodjenje celih brojeva Neka je dat ceo broj u sistemu sa osnovom N u obliku n xi N i (X)N = xn xn−1 . . . x1 x0 = i=0 Ista vrednost se moˇe zapisati u sustemu sa osnovom M u obliku z p yi M i (X)M = yp . . . y1 y0 = i=0 Poˇto su vrednosti iste, vaˇi (X)N = (X)M , tj. posle izjednaˇavanja i deljes z c nja M dobija se p (X)N y0 = + yi M i−1 M M i=1 Odavde se vidi da se deljenjem broja X osnovom M dobija celobrojni deo koliˇnika c p yi M i−1 X1 = i=1 i ostatak deljenja y0 koji predstavlja cifru na jediniˇnom mestu u broju X c predstavljenom u sistemu sa osnovom M . Nastavljaju´i isti postupak dolazi se c do ostalih cifara. Algoritam se ponavlja sve dok se za koliˇnik ne dobije 0, gde c se staje sa radom. Sve aritmetiˇke operacije izvode se u sistemu sa osnovom N . Za izraˇunavanje c c se moˇe koristiti ˇematski postupak prikazan u narednoj tabeli: z s i Xi yi 0 X0 y0 1 X1 y1 2 X2 y2 ... ... ... p Xp yp ←− Smer citanja broja U sluˇaju da je M > N , treba prevesti M u sistem sa osnovom N , zatim c izvrˇiti aritmetiˇke operacije (u sistemu sa osnovom N ) i dobijene cifre rezultata s c (yi ) zapisati u osnovi M . Primeri: 1. Prevod broja (94)10 u binarni sistem je (1011110)2 . i Xi yi 0 94 0 1 47 1 2 23 1 1 3 11 1 4 5 1 5 2 0 6 1 1
  • 2. 2. Prevod broja (AB)16 u binarni sistem je (10101011)2 . i Xi yi 0 AB 1 1 55 1 2 2A 0 3 15 1 4 A 0 5 5 1 6 2 0 7 1 1 3. Prevod broja (101110)2 u heksadekadni sistem je (2E)16 . Kako je M > N , potrebno je prevesti osnovu heksadekadnog sistema (16) u binarni sistem: (10)16 = (10000)2 , a zatim izvrˇiti potrebne operacije s (u sistemu sa osnovom 2) i dobijene cifre rezultata zapisati u sistemu sa osnovom 16. i Xi yi 0 101110 1110 1 10 10 Kako je (10)2 = (2)16 i (1110)2 = (E)16 , to se kao prevod dobija broj 2E u heksadekadnom sistemu. 2

Related Documents