Zmora rodziców –
sen
(a raczej „nie sen”) dzieci
Zaburzenia snu u dzieci zdarzaja si bardzo cz sto, niestety du aę ę ż
cz maluchów nie przesypia wymaganej liczby godzin. P...
Smoczek
Wbrew temu co my l rodzice, dziecku łatwo jest si odzwyczaiś ą ę ć
od smoczka. Pocz tkowo mo e marudzi , ale kilka...
Niepubliczne Przedszkole
Motylek s.c.
ul. Białopr dnicka 24ą
31-221 Kraków
http://motylekprzedszkole.pl
info@motylekprzeds...
of 4

Zmora rodziców - sen, a raczej jego brak u dzieci.

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Zmora rodziców - sen, a raczej jego brak u dzieci.

  • 1. Zmora rodziców – sen (a raczej „nie sen”) dzieci
  • 2. Zaburzenia snu u dzieci zdarzaja si bardzo cz sto, niestety du aę ę ż cz maluchów nie przesypia wymaganej liczby godzin. Powodówęść takie sytuacji mo e by wiele, je eli lekarz nie stwierdził zaburzeż ć ż ń ani schorze u dziecka, problem mo e tkwi w stresie w czasie dnia,ń ż ć w nocnych koszmarach lub zmienia miejsca spania. Jak zada oć zdrowy sen swojego dziecka ? Jest na to wiele sposobów, ale nale y odrzuci prze wiadczenie, eż ć ś ż smoczek załatwi wszystko. U rodziców w łó kuż Jedno z wieli bł dów popełnianych przedę rodzców jest przyzwyczajenie dziecka do spania razem z rodzicami. Problem pojawia si , gdy dziecko ma 5 lat i nadalę nie potrafi i nie chce spa samo.ć Jak temu zaradzi ? Nale y od pocz tkuć ż ą u wiadamia dziecku, e jego łó ko jestś ć ż ż w jego pokoju, a nie tu, gdzie piś ą rodzice. Mo e porozmawia z rodzicamiż ć w ich łó ku, pobawi si a nawetż ć ę pole eż ć chwil , ale nie powinno zasypia . Imę ć wi cej razy pozwolimy maluchowi spaę ć razem z rodzicami tym trudniej b dzie goę od tego odzwyczai .ć Ponadto, takie usypianie dziecka b dzie dla niego coraz trudniejsze.ę Gdy si obudzi i nie zobaczy rodziców obok b dzie si czułoę ę ę porzucone, samotne i smutne. Cz sto doprowadza to do płaczu, a wę przyszło ci do niespokojnego snu.ś Dla własnej wygody i dla dobra dziecka uczmy od najmłodszych lat, gdzie ma spa .ć
  • 3. Smoczek Wbrew temu co my l rodzice, dziecku łatwo jest si odzwyczaiś ą ę ć od smoczka. Pocz tkowo mo e marudzi , ale kilka dni pó nieją ż ć ź nie b dzie pami tało co to było i gdzie to le ało. Równieę ę ż nieprawdziw informacj jest to, e dziecko cz sto potem ssieą ą ż ę kciuk. Czasem si tak zdarza, ale s to rzadkie sytuacje.ę ą Najłatwiej zaobserwowa to w przedszkolu. Na le akowaniuć ż wszystkie dzieci s w jednej sali słodko pi c.ą ś ą Nale yż zawiadomi wychowawc o naszym odzwyczajaniu dzieckać ę od smoczka, wtedy zwróci on uwag , czy dziecko ssie kciuk czyę nie. Przedszkola pomagaj rodzicom w wychowaniu dziecka,ą dlatego nie mo na ukrywa takich spraw, a tym bardziej siż ć ę ich wstydzi .ć Oboj tnoę ść To chyba najgorsza forma radzenia sobie z nieusypiaj cymą dzieckiem. „Popłacze to przestanie” to zasada, której główną cech jest oboj tno .ą ę ść Brak spokojnego snu mo e by spowodowane ró nymiż ć ż sytuacjami. Gdy dziecko naprawd nas potrzebuje – nie maę nas. Dla takiego malucha to szok i tym bardziej mo e nie spaż ć spokojnie. B dzie si bało, e jest ci gle same.ę ę ż ą Taki zwyczaj najbardziej szkodzi psychice dziecka. Nale yż uspokoi dziecko i zapewni , e jest bezpieczne.ć ć ż Szacuje si ze a 90 % zaburze snu pozostajeę ż ń niezdiagnozowane i nieleczone. ! Nie b d oboj tny !ą ź ę
  • 4. Niepubliczne Przedszkole Motylek s.c. ul. Białopr dnicka 24ą 31-221 Kraków http://motylekprzedszkole.pl info@motylekprzedszkole.pl Dzi kujemy zaę uwag .ę

Related Documents