Danh sách thành viên tham gia phỏng vấn chương trình tình nguyện hè 2013STT Họ và tên Lớp Gmail1 Phạm Thị Thúy Hiền Sư phạ...
Name list of candidates
of 2

Name list of candidates

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Name list of candidates

  • 1. Danh sách thành viên tham gia phỏng vấn chương trình tình nguyện hè 2013STT Họ và tên Lớp Gmail1 Phạm Thị Thúy Hiền Sư phạm anh A K35 pham.thi.thuy.hien.94@gmail.com2 Nguyễn Thanh Huyền Sư phạm Anh K33 thanhhuyenpxc@gmail.com3 Nguyễn Thị Mai k35 hoamaivang94@gmail.com4 Nguyễn Thị Mai Sư phạm Anh k34 nguyenmai.spak34@gmail.com5 Cao Thị Ngoan Sư phạm Anh K33 blooming.miracle.nd@gmail.com6 Trần Thị Kim Liên Sư Phạm Anh K34 liendttn@gmail.com7 Nguyễn Thuỳ Linh Sư Phạm Tiếng Anh B. K35 bunny.aquarius@gmail.com8 Cao Thị Phượng Sư Phạm Anh k34 phuongha.spak34@gmail.com9 Nguyễn Thị Lê Vân Cử Nhân Anh K34 levan.hn93@gmail.com10 Trần Mỹ Dung Sư Phạm Anh - K35 summerqueen94@gmail.com11 Vũ Thị Tĩnh Cử Nhân Anh k34 hattori.a12@gmail.com12 Nguyễn Thị Vinh Sư Phạm trung anh k33 nguyenvinh124@gmail.com13 Ngô Thị Thu Hà Cử Nhân Tiếng Anh k33 khanhha476@gmail.com14 Đinh Thị Liên SPSN Trung- Anh, K32 dinhlien44030@gmail.com15 Phạm Mai Linh Ngôn Ngữ Anh K35 phammailinh94@gmail.com16 La Thị Quyên Ngôn Ngữ Anh K35 laquyenk35@gmail.com17 Nịnh Thị Vân Sư phạm Anh k34 ninhvanspak34@gmail.com18 Ngô Thị Minh Loan Cử nhân Trung Anh K34 minhloan841993@gmail.com19 Trần Thị Minh Hòa Ngôn ngữ anh - k35 hoakinkin9x@gmail.com20 Hoàng Sinh Khuyên CĐSP Anh K1 hoanghxdq.ninex@gmail.com21 Đặng Thị Lệ Lệ Sư phạm anh k35 le2myt@gmail.com22 Nguyễn Thị Liên Sư Phạm Anh K33 liennguyen.edu@gmail.com23 Đỗ Hồng Sơn Sư Phạm Anh K33 sonhong.edu@gmail.com24 Diem Thi Thu Thuy Sư Phạm Anh k33 thuthuyanhb.tnu@gmail.com25 Nguyễn Hoàng yến Sư Phạm Anh k34 hoangyen.cectn@gmail.com26 Nguyễn Văn Mạnh Sư Phạm Anh k34 manhnguyen.cec@gmail.com27 Nguyễn Thị Diệu Hương Sư phạm Anh B K35 by.your.side213@gmail.com

Related Documents