Projekt COOL‘s czyli polski patent doceniony w Europie Aleksandra Kielian Katarzyna Kopeć
Naukowcy od dawna wiedzieli, że także hałdy są jednym ze źródeł emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Specjaliści z GI...
Co to jest zwałowisko odpadów powęglowych??? <ul><li>HAŁDA - antropogeniczna forma ukształtowania powierzchni ziemi, wys...
Jak powstał projekt? – geneza projektu <ul><li>Jednym ze źródeł emisji gazów cieplarnianych do atmosfery są hałdy. </li></...
Co jest największym problemem? <ul><li>Rocznie w Polsce powstaje ok. 16-30 mln odpadów pochodzących z górnictwa węgla kami...
Jaki jest cel projektu? <ul><li>opracowanie innowacyjnych metod/technik likwidacji rozproszonej emisji dwutlenku węgla ze ...
Jak osiągnąć cel? <ul><li>Inwentaryzacja obiektów emisji na obszarach składowania odpadów powęglowych </li></ul><ul><li>Za...
Główni sponsorzy i wykonawcy <ul><li>Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne...
Dla kogo przeznaczony jest projekt? <ul><li>firmy z sektora wydobywczego </li></ul><ul><li>jednostki naukowe i badawczo-ro...
Wyróżnienia dla projektu <ul><li>ZŁOTY MEDAL na Międzynarodowych Targach Innowacji, Badań Naukowych i Nowych Technologii ...
BIBLIOGRAFIA <ul><li>Artykuł w numerze grudniowym 2011 „EKONATURY ” pt . „Projekt COOL's, czyli polski patent doceniony ...
of 11

Projekt COOL's

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Projekt COOL's

 • 1. Projekt COOL‘s czyli polski patent doceniony w Europie Aleksandra Kielian Katarzyna Kopeć
 • 2. Naukowcy od dawna wiedzieli, że także hałdy są jednym ze źródeł emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Specjaliści z GIG i Politechniki Śląskiej zajęli się tym tematem w ramach projektu Cool's - &quot;System zarządzania likwidacją emisji CO2 ze zwałowisk odpadów powęglowych&quot;.
 • 3. Co to jest zwałowisko odpadów powęglowych??? <ul><li>HAŁDA - antropogeniczna forma ukształtowania powierzchni ziemi, wysypisko skały płonnej lub stałych odpadów przemysłowych (popiół, żużel) powstających w wyniku eksploatacji kopalin lub przerobu surowców w zakładach przemysłowych wydobycia i przetwórstwa węgla oraz rud metali, a także w zakładach związanych z energetyką. </li></ul><ul><li>Hałdy są nieużytkami. </li></ul>
 • 4. Jak powstał projekt? – geneza projektu <ul><li>Jednym ze źródeł emisji gazów cieplarnianych do atmosfery są hałdy. </li></ul><ul><li>Skutkiem tego są szkody ekologiczne, a także zagrożenie zdrowia mieszkańców zamieszkujących tereny będące pod wpływem szkodliwych emisji. </li></ul><ul><li>Wstępne badania pilotażowe pokazują, iż emisja może sięgać rocznie 1 tys. ton na hektar powierzchni hałdy). </li></ul>
 • 5. Co jest największym problemem? <ul><li>Rocznie w Polsce powstaje ok. 16-30 mln odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, składowanych na powierzchni ok. 4 tys. hektarów w ponad 200 obiektach. </li></ul><ul><li>W roku 2000 (wg GUS) na składowiskach w całej Polsce składowano 762,8 mln ton odpadów z górnictwa węgla kamiennego, co stanowiło 51% wszystkich odpadów. </li></ul>
 • 6. Jaki jest cel projektu? <ul><li>opracowanie innowacyjnych metod/technik likwidacji rozproszonej emisji dwutlenku węgla ze zwałowisk odpadów powęglowych, </li></ul><ul><li>przygotowanie wdrożenia wyników innowacyjnych działań dla likwidacji rozproszonej emisji dwutlenku węgla, </li></ul><ul><li>opracowanie podstaw dla wprowadzenia rozproszonej emisji dwutlenku węgla do systemu handlu zbywalnymi uprawnieniami do emisji </li></ul>
 • 7. Jak osiągnąć cel? <ul><li>Inwentaryzacja obiektów emisji na obszarach składowania odpadów powęglowych </li></ul><ul><li>Zaprojektowanie i wykonanie bazy danych wspierającej zarządzanie projektem likwidacji emisji dwutlenku węgla ze zwałowisk odpadów powęglowych </li></ul><ul><li>Optymalizacja istniejących oraz opracowanie nowych technologii likwidacji emisji dwutlenku węgla ze zwałowisk odpadów powęglowych </li></ul><ul><li>Opracowanie poradnika w zakresie metodyki opracowywania i wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych </li></ul>
 • 8. Główni sponsorzy i wykonawcy <ul><li>Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka </li></ul><ul><li>Realizatorami projektu są: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach oraz Politechnika Śląska w Gliwicach </li></ul>
 • 9. Dla kogo przeznaczony jest projekt? <ul><li>firmy z sektora wydobywczego </li></ul><ul><li>jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe ukierunkowane na tematykę ochrony środowiska </li></ul><ul><li>państwa, które zgodnie z protokołem z Kioto zobowiązały się do ograniczenia emisji CO 2 i mają problemy z wywiązaniem się z tych zobowiązań </li></ul><ul><li>międzynarodowe organizacje zainteresowane zakupem ERU lub CER w celach dalszej odsprzedaży. </li></ul>
 • 10. Wyróżnienia dla projektu <ul><li>ZŁOTY MEDAL na Międzynarodowych Targach Innowacji, Badań Naukowych i Nowych Technologii „MEDINNOVA 2011” </li></ul><ul><li>Główny Instytut Górnictwa zaprezentował udoskonalony przyrząd „IR analizator emisji CO 2 z hałd górniczych&quot;, który został wyróżniony złotym medalem. </li></ul><ul><li>SREBRNY MEDAL na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2010” </li></ul>
 • 11. BIBLIOGRAFIA <ul><li>Artykuł w numerze grudniowym 2011 „EKONATURY ” pt . „Projekt COOL's, czyli polski patent doceniony w Europie ” </li></ul><ul><li>http://www.cools.pl/ </li></ul><ul><li>http://gornictwo.wnp.pl/ </li></ul>

Related Documents