Prezentaciju radili: Nina
Jovanović,Andrej Gnjidić,Nenad
Marijanović i Viktor Jovanović.
Nacionalni park: Šar-planina
-Nacionalni park-
Nacionalni park je oblast zemlje,često u
vlaništvu države u kojoj se nalazi,većim
delom zaštićen od ljud...
Nacionalni
park:Šar-
planina
Nacionalni park: Šar-
planina je osnovan 1986.
godine,da bi se zaštitile
šume retkih vrsta
bo...
Šar-planina:
Položaj
Šar-planina je veliki centralnobalkanski masiv dug 86km
sa više od 100 vrhova iznad 2000m i oko 30 vr...
Jezera Šar-planine
Ispod grebena Šar-planine leže brojni cirkovi u kojima se nalaze
lednička jezera,poznata kao “Gorske oč...
Biljne vrste
Na Šar-planini se
nalazi gotovo 2 000
biljnih vrsta, što
čini oko polovinu
ukupne srpske flore i
oko 15% evro...
-Životinjski svet-
Zbog položaja Šar-planine,životinjski
svet je veoma raznovrstan:
-Sa 147 vrsta leptira,Šar-planina je
n...
Manastiri i crkve
Bogato kulturno-istorijsko
naleđe predstavljaju 34
srednjevekovne crkve i
manastiri,poput manastira
Sv. ...
Muzej glacijalnog
reljefa
Sa brojnim glacijalnim jezerima i po raznovrsnosti oblika, sa oko 100
cirkova,Šar-planina predst...
of 9

Nacionalni park šar planina.

The natural beauties of Sar-mountain.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nacionalni park šar planina.

  • 1. Prezentaciju radili: Nina Jovanović,Andrej Gnjidić,Nenad Marijanović i Viktor Jovanović. Nacionalni park: Šar-planina
  • 2. -Nacionalni park- Nacionalni park je oblast zemlje,često u vlaništvu države u kojoj se nalazi,većim delom zaštićen od ljudskog uticaja.Nacionalni parkovi su zaštićene oblasti Međunarodnog udruženja za zaštitu prirode.
  • 3. Nacionalni park:Šar- planina Nacionalni park: Šar- planina je osnovan 1986. godine,da bi se zaštitile šume retkih vrsta bora(munika i molika),retkih vrsta biljaka visokih planina,poput Natalijine ramonde,takođe i velikog broja životinja koje se nalaze na području Šar- planine.
  • 4. Šar-planina: Položaj Šar-planina je veliki centralnobalkanski masiv dug 86km sa više od 100 vrhova iznad 2000m i oko 30 vrhova koji prelaze 2500m. Na čitavoj površini parka koji zahvata oko 40 000 hektara dominiraju brojni cirkovi koje su izdubili lednici tokom ledenog doba.
  • 5. Jezera Šar-planine Ispod grebena Šar-planine leže brojni cirkovi u kojima se nalaze lednička jezera,poznata kao “Gorske oči“.Lednička jezera dobijaju vodu od padavina i topljenja snega.Najznačajnija su:Bogovinsko,Crno,Livadičko,Veliko jažinačko,Golemo,Veliko šutmansko...
  • 6. Biljne vrste Na Šar-planini se nalazi gotovo 2 000 biljnih vrsta, što čini oko polovinu ukupne srpske flore i oko 15% evropske. Istovremeno,to je jedan od najznačajnijih centara evropskog planinskog endemizma.
  • 7. -Životinjski svet- Zbog položaja Šar-planine,životinjski svet je veoma raznovrstan: -Sa 147 vrsta leptira,Šar-planina je najbogatije područje Evrope; -Sa preko 200 vrsta ptica (orao,bradan,beloglavi sup,suri orao,tetreb) ona je stecište oko 60% ornitofaune Srbije.Na nepreglednim prostranstvima mogu se videti: Dinarska voluharica,kuna zlatica,kuna belica,vidra,divlja mačka,ris,medved i divokoza.
  • 8. Manastiri i crkve Bogato kulturno-istorijsko naleđe predstavljaju 34 srednjevekovne crkve i manastiri,poput manastira Sv. Petra Koriškog iz 13. veka i manastira Sv.Arhangela iz 15. veka nadomak Prizrena.
  • 9. Muzej glacijalnog reljefa Sa brojnim glacijalnim jezerima i po raznovrsnosti oblika, sa oko 100 cirkova,Šar-planina predstavlja pravi muzej glacijalnog reljefa pod otvorenim nebom.