M10/60 Žugić Nebojša
Mogući benefiti crnogorskog
bankarstva primjenom strategije
CRM (Upravljanje odnosima sa
klijentima) ...
Predmet i cilj istraživanja
• Predmet rada
1. Primjena koncepta CRM s ciljem povećanja svijesti o neophodnosti njene
imple...
Osnovne hipoteze:
1. H1 - Zadovoljavanje klijenata postaje centar poslovanja i preduslov
uspješnosti poslovanja na tržištu...
Uvod u bankarstvo
• "Banka je novčano preduzeće i kreditna ustanova, čija je osnovna aktivnost
depozitni posao, uzimanje i...
Istorijat bankarstva u Crnoj Gori
• Ideja o osnivanje prve banke (Crnogorska banka, 1906. godine)
• Prvi crnogorski novac ...
Internet bankarstvo
• Vanevar Buš - začetnik ideje
o Internetu
• Nastanak i razvoj Interneta
• Broj Internet korisnika u
p...
Internet bankarstvo
• Uticaj Interneta na razvoj
savremenog poslovanja
• Korisnici Interneta - mobilni &
desktop uređaji
•...
Internet bankarstvo
• Značaj Internet bankarstva za banke i klijente
• Prednosti Internet bankarstva (prostorna neograniče...
CRM strategija
• Customer Relationship Management (CRM) je poslovna strategija koja se
temelji na filozofiji "kupca je kra...
CRM strategija
• Najveći svjetski proizvođači CRM
softvera (u 2012. godini)
• Koncept CRM-a u bankarstvu
1. Povjerenje u s...
Stepen primjene Internet
bankarstva i CRM strategije
Prva anketa:
• Stepen primjene Internet
bankarstva u Crnoj Gori
• Teh...
Hipoteze:
• Banke u Crnoj Gori u nedovoljnoj mjeri koriste CRM strategiju u svom
poslovanju.
• Klijenti bankarskih usluga ...
Stepen primjene
Internet
bankarstva u
Crnoj Gori
• Od 120 ispitanika, 61 - muškarci,
59 - žene
• Najviše ispitanika ima vi...
• Od ukupnog broja ispitanika, 43
ispitanika (35,8%) koristi usluge
ebankinga
• Najčešći razlozi korišćenja su:
Ušteda vre...
Stepen primjene
Internet
bankarstva u
Crnoj Gori
• Sa povećanjem materijalnog
statusa klijenata, povećava se i
procenat kl...
Stepen primjene
CRM strategije u
crnogorskom
bankarstvu
• Istraživanjem obuhvaćeno 10
banaka (Dvije banke nisu nudile
uslu...
Stepen primjene
CRM strategije u
crnogorskom
bankarstvu
• Da li banka primjenjuje strategiju
CRM?
• Dvije banke koriste CR...
Stepen primjene
CRM strategije u
crnogorskom
bankarstvu
• CRM softverska rešenja u
crnogorskim bankama
• CRM softver od st...
Stepen primjene
CRM strategije u
crnogorskom
bankarstvu
• Kanali putem kojih banke
komuniciraju sa klijentima?
• Dominanti...
Zaključak
• Komunikacija sa klijentima je osnov CRM koncepta
• Hipoteze su potvrđene
• Klijenti i dalje imaju više povjere...
Hvala na pažnji
of 21

Prezentacija Magistarskog rada

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacija Magistarskog rada

 • 1. M10/60 Žugić Nebojša Mogući benefiti crnogorskog bankarstva primjenom strategije CRM (Upravljanje odnosima sa klijentima) u Internet bankarstvu Mentor: Prof. dr Biljana Rondović
 • 2. Predmet i cilj istraživanja • Predmet rada 1. Primjena koncepta CRM s ciljem povećanja svijesti o neophodnosti njene implementacije u bankarski sektor Crne Gore • Cilj istraživanja 1. Potencijalni benefiti za banke uvođenja CRM koncepta 2. Trenutni presjek stanja u bankama u Crnoj Gori
 • 3. Osnovne hipoteze: 1. H1 - Zadovoljavanje klijenata postaje centar poslovanja i preduslov uspješnosti poslovanja na tržištu 2. H2 - U Internet bankarstvu, CRM povećava zadovoljstvo klijenata, što banci donosi profit, jer je koncept fokusiran na klijenta a ne na proizvod. 3. H3 - Za primjenu CRM-a u Internet bankarstvu, nije dovoljna samo moderna tehnologija.
 • 4. Uvod u bankarstvo • "Banka je novčano preduzeće i kreditna ustanova, čija je osnovna aktivnost depozitni posao, uzimanje i davanje kredita, posredovanje u oblasti kredita i obavljanje drugih novčanih poslova za račun svojih klijenata" - Hadžić • Osnovni bankarski poslovi: prikupljanje depozita, odobravanje kredita i obavljanje platnog prometa • Britanski & Američki model bankarskog sistema
 • 5. Istorijat bankarstva u Crnoj Gori • Ideja o osnivanje prve banke (Crnogorska banka, 1906. godine) • Prvi crnogorski novac - "Perper" • Banke u Crnoj Gori
 • 6. Internet bankarstvo • Vanevar Buš - začetnik ideje o Internetu • Nastanak i razvoj Interneta • Broj Internet korisnika u perioduod 2008. do 2014. godine
 • 7. Internet bankarstvo • Uticaj Interneta na razvoj savremenog poslovanja • Korisnici Interneta - mobilni & desktop uređaji • Početci Internet bankarstva (1980. godina) 1. Security First Network Bank (1995.) 2. NetBank - Atlanta 1996.
 • 8. Internet bankarstvo • Značaj Internet bankarstva za banke i klijente • Prednosti Internet bankarstva (prostorna neograničenost, radno vrijeme i cijene transakcija) • Nedostaci Internet bankarstva (sigurnosti aspekt, odbojnost prema inovacijama i nepostojanje zakonske regulative)
 • 9. CRM strategija • Customer Relationship Management (CRM) je poslovna strategija koja se temelji na filozofiji "kupca je kralj" tj. kupca stavlja na središnje mjesto - Muller • "Imam klijenta - dakle postojim" • Elementi izgradnje odnosa (Identifikacija klijenata, diferenciranje klijenata, interakcija između zaposlenih i klijenata i prilagođavanje potrebama klijenata) • CRM Strategije & CRM Tehnologija • Siebel - Prvi CRM softver (1996. godina)
 • 10. CRM strategija • Najveći svjetski proizvođači CRM softvera (u 2012. godini) • Koncept CRM-a u bankarstvu 1. Povjerenje u službi uspostavljanja odnosa sa klijentima 2. Zadržavanje postojećih klijenata 3. Privlačenje novih klijenata 4. Vrednovanje životnog vijeka klijenata • Benefiti CRM-a u Internet bankarstvu
 • 11. Stepen primjene Internet bankarstva i CRM strategije Prva anketa: • Stepen primjene Internet bankarstva u Crnoj Gori • Tehnika istraživanja: Upitnik • Forma: Google Doc • Istraživanje je urađeno na uzorku od 120 ispitanika u periodu od 1. novembra do 1 decembra Druga anketa: • Stepen primjene CRM strategije u crnogorskom bankarstvu • Tehnika istraživanja: Upitnik • Forma: Google Doc • Istraživanje sprovedeno na uzorku svih banaka koje posluju u Crnoj Gori
 • 12. Hipoteze: • Banke u Crnoj Gori u nedovoljnoj mjeri koriste CRM strategiju u svom poslovanju. • Klijenti bankarskih usluga i dalje imaju više povjerenja u tradicionalno bankarstvo
 • 13. Stepen primjene Internet bankarstva u Crnoj Gori • Od 120 ispitanika, 61 - muškarci, 59 - žene • Najviše ispitanika ima visoko obrazovanje (59,2%), zatim srednje (37.5%), dok je najmanje onih koji su stekli osnovno obrazovanje (3,3%) • Srednja vrijednost materijalnog stanja iznosi 5,68.
 • 14. • Od ukupnog broja ispitanika, 43 ispitanika (35,8%) koristi usluge ebankinga • Najčešći razlozi korišćenja su: Ušteda vremena (74,4%), 24h pristup računu (69,8%) i gužva u poslovnici (51,2%) • Svrha korišćenja usluge ebankinga: Kupovina preko Interneta (81,4%), Provjera stanja na računu (67,4%),Transfer novca (44,2%) i Plaćanje računa (32,6%) Stepen primjene Internet bankarstva u Crnoj Gori
 • 15. Stepen primjene Internet bankarstva u Crnoj Gori • Sa povećanjem materijalnog statusa klijenata, povećava se i procenat klijenata koji koriste ebanking. • Istraživanje u upotrebi informaciono - komunikacionih tehnologija iz 2008. godine • 1.1% (2008.) Internet korisnika & 35,8% Internet korisnika (2014.)
 • 16. Stepen primjene CRM strategije u crnogorskom bankarstvu • Istraživanjem obuhvaćeno 10 banaka (Dvije banke nisu nudile usluge za stanovništvo u momentu sprovođenja ankete) • Da li ebanking obezbjeđuje veći prihod od tradicionalnog bankarstva? • Korisnici ebankinga u bankama: 1. 1-10% ( 6 banaka) 2. 11-20% ( 1 banka) 3. preko 20% (3 banke)
 • 17. Stepen primjene CRM strategije u crnogorskom bankarstvu • Da li banka primjenjuje strategiju CRM? • Dvije banke koriste CRM strategiju u cilju: Unosa, skladištenja i stavljanja na raspolaganje informacija kao i analiziranje inf. o klijentima. Preostale dvije banke CRM koriste u druge svrhe • Sve 4 banke smatraju da se upotrebom CRM-a utice na: povećanje prihoda, produktivnosti, pridobijanja novih klijenata, razvoja novih usluga i povećanja povjerenja i zadovoljstva postojećih klijenata
 • 18. Stepen primjene CRM strategije u crnogorskom bankarstvu • CRM softverska rešenja u crnogorskim bankama • CRM softver od strane IT sektora banke & CRM softverske kompanije
 • 19. Stepen primjene CRM strategije u crnogorskom bankarstvu • Kanali putem kojih banke komuniciraju sa klijentima? • Dominanti kanali su: Call centri i bankomati • Društvene mreže - kanal koji se ne koristi u dovoljnoj mjeri • Poređenje u odnosu na zemlje EU
 • 20. Zaključak • Komunikacija sa klijentima je osnov CRM koncepta • Hipoteze su potvrđene • Klijenti i dalje imaju više povjerenja u tradicionalno bankarstvo • Stepen primjene CRM strategije je na nezadovoljavajućem nivou • Stav
 • 21. Hvala na pažnji