Pretérito
Verbos irregulares
vi vimos
viste
vio vieron
Ver
Dar
di dimos
diste
dio dieron
Fui, fui …
• Fui
• Fui
• Vine
• Dije
• Hice
• Quise
• Puse
• Pude
• Tuve
• Estuve
• Y
• Anduve
• Supe
• Traje
• Y
• Conduj...
Fui, fui …• fui
• ir
• fui
• ser
• vine
• venir
• dije
• decir
• hice
• hacer
• quise
• querer
• supe
• saber
• traje
• tr...
Fui, fui …
• _____
• Fui
• _____
• Dije
• _____
• Quise
• _____
• Pude
• Tuve
• _____
• Y
• Anduve
• _____
• Traje
• Y
• _...
Verbos con -er/-ir
Pretérito, regular
í imos
iste
ió ieron
•Caer
•Creer
•Leer
•Oír
Caer…
í ímos
íste
yó yeron
•Acentos
“y”
¿Caió?
¿caiste?
¿caimos?
¿caieron?
Leer
leí leímos
leíste
leyó leyeron
Construir
construí construimos
construiste
construyó construyeron
Y
¿construió?
of 10

Preterite irregular 2

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Real Estate      


Transcripts - Preterite irregular 2

  • 1. Pretérito Verbos irregulares
  • 2. vi vimos viste vio vieron Ver
  • 3. Dar di dimos diste dio dieron
  • 4. Fui, fui … • Fui • Fui • Vine • Dije • Hice • Quise • Puse • Pude • Tuve • Estuve • Y • Anduve • Supe • Traje • Y • Conduje And don’t forget HUBO!
  • 5. Fui, fui …• fui • ir • fui • ser • vine • venir • dije • decir • hice • hacer • quise • querer • supe • saber • traje • traer • Y • conduje • conducir And don’t forget HUBO! haber • puse • poner • pude • poder • tuve • tener • estuve • estar • Y • anduve • andar
  • 6. Fui, fui … • _____ • Fui • _____ • Dije • _____ • Quise • _____ • Pude • Tuve • _____ • Y • Anduve • _____ • Traje • Y • _____ And don’t forget HUBO!
  • 7. Verbos con -er/-ir Pretérito, regular í imos iste ió ieron •Caer •Creer •Leer •Oír
  • 8. Caer… í ímos íste yó yeron •Acentos “y” ¿Caió? ¿caiste? ¿caimos? ¿caieron?
  • 9. Leer leí leímos leíste leyó leyeron
  • 10. Construir construí construimos construiste construyó construyeron Y ¿construió?

Related Documents