100% förnybart till 2030Emma Petersson
Naturskyddsföreningensscenario• Fokuserar på elsektorn• Endast tekniker som redan finns på marknaden• Försiktiga bedömning...
Förslag på 100 % förnybarelsektor 3
Förändring i elanvändningen(2010-2030) Dagens elbehov 125 TWh Ersätta elvärme -10 TWh Hushålls &driftel ...
7 Myter kring kärnkraften1. ”Förnybar energi är för dyrt”2. ”Men det byggs ju kärnkraft alltså är det lönsamt”3. ”Förnybar...
Emma Petersson, Sakkunnig Energiwww.naturskyddsforeningen.se
Förnybart är dyrt (och kärnkraftär billigt)• Beror på vad man jämför med – gammal kärnkraft kan inte stå för alltid – Pr...
Förnybar energi är inte tillräckligttillgängligt• Rapporter från KTH och Elforsk visar att det skulle gå att balansera up...
Meningslöst att satsa på förnybartoch energieffektivisering i Sverige• All energiproduktion har miljöpåverkan• De så kalla...
of 9

Pressrealse framtidens energisystem 2012 06-05

I rapporten "Dags att välja framtidens energisystem" förklarar vi varför kärnkraften inte behövs och varför ett 100% förnybart energisystem inte bara är möjligt utan realistiskt. Läs hela rapporten på: http://naturskyddsforeningen.se/framtidensenergi
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Pressrealse framtidens energisystem 2012 06-05

  • 1. 100% förnybart till 2030Emma Petersson
  • 2. Naturskyddsföreningensscenario• Fokuserar på elsektorn• Endast tekniker som redan finns på marknaden• Försiktiga bedömningar av potentialen hos de förnyelsebara energikällorna• Energieffektiviseringarna bygger på en normalårskorrigerad nivå på el som 2010 var 125 TWh• Räknar med en ökningen av elanvändningen till följd av en elektrifiering av transportökning, 10-15 TWh el 2
  • 3. Förslag på 100 % förnybarelsektor 3
  • 4. Förändring i elanvändningen(2010-2030) Dagens elbehov 125 TWh Ersätta elvärme -10 TWh Hushålls &driftel -10 TWh Industrin -5-10 TWh Transportsektorn +0-15 TWh Summa 95-115 TWh • Produktionsbehov inklusive 10 procents förluster ger 105-125 TWh 4
  • 5. 7 Myter kring kärnkraften1. ”Förnybar energi är för dyrt”2. ”Men det byggs ju kärnkraft alltså är det lönsamt”3. ”Förnybart klarar sig inte utan stödsystem (men det gör de konventionalla energislagen)”4. ”Vi behöver bygga ut balanskraften för att investera i sol- och vindkraft”5. ”Förnybart levererar inte när elen behövs (men det gör kärnkraften)”6. ”Det går åt mer energi att tillverka ett vindkraftverk/en solcell än vad det levererar under sin livstid”7. ”Det är meningslöst att sats på förnybart och energieffektivisering i Sverige” 5
  • 6. Emma Petersson, Sakkunnig Energiwww.naturskyddsforeningen.se
  • 7. Förnybart är dyrt (och kärnkraftär billigt)• Beror på vad man jämför med – gammal kärnkraft kan inte stå för alltid – Produktionskostnaden för vindkraft på land ligger idag på ca 56-65 öre/kWh – I en studie av 6 pågående kärnkraftbyggen uppskattas priset uppgår till 64-69 öre/kWh för ny kärnkraft.• Kärnkraften subventioneras idag via att de inte betalar sina försäkringskostnader. – Betalar 12 miljarder vid olycka, – Fukushima förväntas kosta över 1000 miljarder. 7
  • 8. Förnybar energi är inte tillräckligttillgängligt• Rapporter från KTH och Elforsk visar att det skulle gå att balansera upp 30 TWh vindkraft med befintliga vattenkraftverk. Svensk kraftnät säger att det krävs en viss utbyggnad.• En studie visar att det skulle kosta mindre än 4 öre per kWh att bygga ut en eventuell höglastreserver.• Det går att förutspå när vinden blåser – till skillnad från när ett kärnkraftverk oväntat stängs ner.• Solceller jämnar ut över dygnet- levererar mest på dagen, vindkraft jämnar ut över året – levererar mest på vintern. 8
  • 9. Meningslöst att satsa på förnybartoch energieffektivisering i Sverige• All energiproduktion har miljöpåverkan• De så kallade koldioxidneutrala energikällorna har andra miljöproblem- vi vill inte lösa ett problem genom att skapa ett nytt• Satsningar på effektiviseringar är lönsamma – framförallt på längre sikt• Varför ska vi satsa på att försöka bli det sista landet ur fossil- och kärnkrafteran? 9

Related Documents