Politinė įtaka darnios plėtros principams (vietos ir regioniniu lygiu) NaturNet Plus Kompiuterinis švietimas aplinkosaug...
NaturNet Plus …… SD? <ul><li>Kart ų nuosavybė </li></ul><ul><li>Kontroliuojamos pajamos ir gamyba </li></ul><ul><li>Intera...
NaturNet Plus ES SDS <ul><li>Išsami politinė strategija </li></ul><ul><li>Valdžios integravimas </li></ul><ul><li>Interes...
NaturNet Plus E S SDS <ul><li>… BET … EUROPOJE … </li></ul><ul><li>Metodai vis dar yra kuriami </li></ul><ul><li>Trūksta...
NaturNet Plus Italijos SDS <ul><li>… ir … Italijoje ypatingai … </li></ul><ul><li>Kiekvienas regionas turi savo sistemą ...
NaturNet Plus 3 darnios plėtros kolonos After Nuttle, T., Salles, P., Bredeweg, B., 2005 3 kolonų koncepcija Ekonomika A...
NaturNet Plus 5 aspektų koncepcija Instituciniai aspektai Socialiniai aspektai Aplinkos aspektai Ekonominiai aspektai T...
NaturNet Plus Darnios plėtros procesas – tai yra nuolatinis tobulinimas SD procesas
NaturNet Plus Ekosistema, Biologinė įvairovė, Sveikata, Klimato kaita Žala ir ribos ( biofiziniai ir darnumo ) Tikslai Žm...
NaturNet Plus DARNAUS POVEIKIO VERTINIMAS INOVATYVŪS METODAI IR PRIEMONĖS: • Integruota sistema (aplinkos, ekonomikos, s...
NaturNet Plus “ Darnaus poveikio įvertinimas ” * Pagrindinė darnios plėtros strategijos “rankena”. * Taikomas vykdomos p...
NaturNet Plus 29/08/11 Brussels - NaturNet-Redime Workshop Europos poreikiai ir politinė sistema Įvertinti politikos povei...
NaturNet Plus <ul><li>ES politikai, X pasienio geo duomenys reikalingi tam, kad... </li></ul><ul><li>būtų lengvai prieinam...
NaturNet Plus <ul><li>X pasienio informacija reikalinga... </li></ul><ul><ul><li>Gamtos apsaugai </li></ul></ul><ul><ul><...
NaturNet Plus <ul><li>X pasienio informacija yra reikalinga... </li></ul><ul><ul><li>migracija … </li></ul></ul><ul><ul...
of 15

Political consequences lt

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Political consequences lt

 • 1. Politinė įtaka darnios plėtros principams (vietos ir regioniniu lygiu) NaturNet Plus Kompiuterinis švietimas aplinkosaugos srityje
 • 2. NaturNet Plus …… SD? <ul><li>Kart ų nuosavybė </li></ul><ul><li>Kontroliuojamos pajamos ir gamyba </li></ul><ul><li>Interaktyvūs daugiadisciplininiai komponentai </li></ul><ul><li>Struktūrinės ir procedūrinės sąvokos </li></ul>
 • 3. NaturNet Plus ES SDS <ul><li>Išsami politinė strategija </li></ul><ul><li>Valdžios integravimas </li></ul><ul><li>Interesų pusiausvyra </li></ul>
 • 4. NaturNet Plus E S SDS <ul><li>… BET … EUROPOJE … </li></ul><ul><li>Metodai vis dar yra kuriami </li></ul><ul><li>Trūksta supratimo apie darnią plėtrą </li></ul><ul><li>Nepakankamas taikomųjų programų integravimas </li></ul><ul><li>Nepakankamas įsisavinimas </li></ul><ul><li>Nepakankamas informacijos perdavimas </li></ul><ul><li>Įgyvendinimui reikia mokytis </li></ul>
 • 5. NaturNet Plus Italijos SDS <ul><li>… ir … Italijoje ypatingai … </li></ul><ul><li>Kiekvienas regionas turi savo sistemą </li></ul><ul><li>Politikai turi mažai žinių apie darnią plėtrą </li></ul><ul><li>Mažai integruotos taikomosios programos </li></ul><ul><li>Nepakankamas informacijos perdavimas </li></ul><ul><li>Įgyvendinimui reikia mokytis </li></ul>
 • 6. NaturNet Plus 3 darnios plėtros kolonos After Nuttle, T., Salles, P., Bredeweg, B., 2005 3 kolonų koncepcija Ekonomika Aplinka Visuomenė ir kultūra
 • 7. NaturNet Plus 5 aspektų koncepcija Instituciniai aspektai Socialiniai aspektai Aplinkos aspektai Ekonominiai aspektai Technologiniai aspektai PKA Barz (after J.H. Spangenberg, 2002)
 • 8. NaturNet Plus Darnios plėtros procesas – tai yra nuolatinis tobulinimas SD procesas
 • 9. NaturNet Plus Ekosistema, Biologinė įvairovė, Sveikata, Klimato kaita Žala ir ribos ( biofiziniai ir darnumo ) Tikslai Žmonių veikla Perspėjimo, pritaikymo strategijos: Politinės kryptys ir priemonės: ekonominės technologinės priemonės, žemės panaudojimas * Scenarijai * Išorės veiksniai * Kainų efektyvumo analizė * Ekonominės naudos analizė Inovacijos ir įgyvendinimas Valdžia Darnios plėtros strategijos struktūra:
 • 10. NaturNet Plus DARNAUS POVEIKIO VERTINIMAS INOVATYVŪS METODAI IR PRIEMONĖS: • Integruota sistema (aplinkos, ekonomikos, socialinė) • Micro, macro • Pasauliniai regionai • Prognozavimas • dalyvavimo metodai Gebėjimų stiprinimas IŠORĖS VEIKSNIAI DARNIOS PLĖTROS MULTI FUNKCIJOMS S.D. STRATEGIJA POLITIKA ir PRIEMONĖS - Aplinkos technologijos - Ekonominės priemonės - Žemės panaudojimo praktika Valdžia Priemonės darnios plėtros analizei
 • 11. NaturNet Plus “ Darnaus poveikio įvertinimas ” * Pagrindinė darnios plėtros strategijos “rankena”. * Taikomas vykdomos politikos apibrėžimas pradžioje, ypatingai visoms pagrindinėms politikos kryptims. * “ Valstybės narės, prieš naudodamos iniciatyvos teisę priimti naujus teisės aktus, turėtų atlikti poveikio vertinimą. Jos taip pat turėtų būti skatinamos nustatyti konsultacijų standartus ir poveikio vertinimą ” . * Varomoji darnumo jėga.
 • 12. NaturNet Plus 29/08/11 Brussels - NaturNet-Redime Workshop Europos poreikiai ir politinė sistema Įvertinti politikos poveikį regioninei plėtrai Politinė sistema Reikalingos priemonės Žemės dangos vertinimas. Keisti žemės dangą ESDP, ESPON Europos poreikiai Integruotos pakrančių valdymo zonos strategija ICZM Žemės dangos, pajūrio Zonoje, kaita. Aplinkos strategija. Transporto tinklų įvertinimas Transporto politika Saugomų teritorijų spaudimas , buveinių Susiskaidymas. Biologinės įvairovės koncepcijos įgyvendinimas UNCBD Žemės paskirties kaita , buveinių susiskaidymas , saugomų teritorijų spaudimas.
 • 13. NaturNet Plus <ul><li>ES politikai, X pasienio geo duomenys reikalingi tam, kad... </li></ul><ul><li>būtų lengvai prieinami </li></ul><ul><li>suderinami </li></ul><ul><li>lengvai sujungiami </li></ul><ul><li> ES iniciatyva : INSPIRE </li></ul>
 • 14. NaturNet Plus <ul><li>X pasienio informacija reikalinga... </li></ul><ul><ul><li>Gamtos apsaugai </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplinkos valdymui </li></ul></ul><ul><ul><li>Regioniniam planavimui </li></ul></ul>
 • 15. NaturNet Plus <ul><li>X pasienio informacija yra reikalinga... </li></ul><ul><ul><li>migracija … </li></ul></ul><ul><ul><li>upių srautai ( potvyniai ) … </li></ul></ul><ul><ul><li>užterštumas … </li></ul></ul><ul><ul><li>… nesibaigia ties valstybės sienomis. </li></ul></ul>

Related Documents