NaturNet Plus Kompiuterinis švietimas aplinkosaugos srityje integruotas Poveikio aplinkai vertinimas kaip priemonė ska...
NaturNet Plus Apžvalga <ul><li>Tikslas </li></ul><ul><li>Koncepcija </li></ul><ul><li>Naudojami NNR įrankiai </li></ul><...
NaturNet Plus Tikslas <ul><li>Informuotumo, apie galimą poveikį aplinkai, socialinį ir ekonominį poveikį, didinimas  in...
NaturNet Plus Koncepcija <ul><li>Poveikio įvertinimas ekosistemos stabilumui ir pokyčiams gamtoje atliekamas remiantis pov...
NaturNet Plus Koncepcija <ul><li>NNR viršija EIA ir yra įvedama priemonė, kuri ne tik atkreipia dėmesį į aplinką, bet t...
NaturNet Plus NNR įrankai eXe neprisijungęs paskaitos redaktorius Thesaurus Katalogų paslaugos Duomenų valdymas Smūgi...
NaturNet Plus NNR Įrankiai <ul><li>Paskaitų kūrimas su eXe XHTML redaktoriumi </li></ul><ul><li>Atsijungus </li></ul>...
NaturNet Plus Duomenų analizė Internetinis klientas Kliento prašymas Nuotolinės erdvinės duomenų bazės WMS / WFS GRASS s...
NaturNet Plus iEIA įvadas Darnumo parametrai Parametrų apibrėžimai , funkcijos , tiesioginis ir netiesioginis poveikis , ...
NaturNet Plus Analizė ir vertinimas Poveikio vertinimas naudojant konfliktų matricą Duomenų vizualizacija Duomenų paiešk...
NaturNet Plus <ul><li>Interaktyvios konfliktų matricos, turinčios tas pačias funkcijas: </li></ul><ul><ul><li>parametrų są...
NaturNet Plus Konflikto matrica : Aplinka Didaktinis projektavimas Žlugdantis kriterijus : didelis jautrumas ir didelis p...
NaturNet Plus Pavyzdys Vertinant estetinį poveikį kraštovaizdžiui, kurį sukelia 100 m aukščio vėjo generatorius Naudoti...
NaturNet Plus Poveikio įvertinimas Poveikio įvertinimas naudojant konfliktų matricą  X  1 Kraštovaizdis ir matomumas  ...
NaturNet Plus AČIŪ UŽ DĖMESĮ !
of 15

Natur net ieia_presentation_lt

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Natur net ieia_presentation_lt

 • 1. NaturNet Plus Kompiuterinis švietimas aplinkosaugos srityje integruotas Poveikio aplinkai vertinimas kaip priemonė skatinanti darnios plėtros supratimą
 • 2. NaturNet Plus Apžvalga <ul><li>Tikslas </li></ul><ul><li>Koncepcija </li></ul><ul><li>Naudojami NNR įrankiai </li></ul><ul><li>Duomenų analizė </li></ul><ul><li>Dida ktinis projektavimas </li></ul><ul><li>Pavyzdžiai </li></ul>
 • 3. NaturNet Plus Tikslas <ul><li>Informuotumo, apie galimą poveikį aplinkai, socialinį ir ekonominį poveikį, didinimas  infrastruktūros plėtros projektuose </li></ul><ul><li>Mokymai pasirinkti ištrauką ir interpretuoti geografinę informaciją. </li></ul><ul><li>Mokymai apie sudėtingus interaktyvaus pobūdžio darnaus vystimosi disciplinų komponentus. </li></ul>
 • 4. NaturNet Plus Koncepcija <ul><li>Poveikio įvertinimas ekosistemos stabilumui ir pokyčiams gamtoje atliekamas remiantis poveikio aplinkai vertinimu (EIA). </li></ul><ul><li>Sprendimus priimantys asmenys apsvarsto poveikį aplinkai prieš nuspręsdami, ar naujas projektas bus priimamas. </li></ul>
 • 5. NaturNet Plus Koncepcija <ul><li>NNR viršija EIA ir yra įvedama priemonė, kuri ne tik atkreipia dėmesį į aplinką, bet taip pat ir į ekonominį ir socialinį poveikį = integr uota EIA </li></ul>Darni plėtra Visuomenė Aplinka Ekonomika
 • 6. NaturNet Plus NNR įrankai eXe neprisijungęs paskaitos redaktorius Thesaurus Katalogų paslaugos Duomenų valdymas Smūginės bangos 3D UMN žemėlapių serveris Mobilūs įrenginiai WPS HTML- Svetainės SCORM 1.2
 • 7. NaturNet Plus NNR Įrankiai <ul><li>Paskaitų kūrimas su eXe XHTML redaktoriumi </li></ul><ul><li>Atsijungus </li></ul><ul><li>sukurta ne programuotojų, patogi vartotojo sąsaja </li></ul><ul><li>tekstų, paveikslėlių, flash filmų, galimybės pasirinkti </li></ul><ul><li>kelis variantus ir t.t. integravimas </li></ul><ul><li>integruoti NNR įrankiai ( kaip svetainė ) </li></ul>Ekrano užsklanda
 • 8. NaturNet Plus Duomenų analizė Internetinis klientas Kliento prašymas Nuotolinės erdvinės duomenų bazės WMS / WFS GRASS serveris WPS Klasifikacija Matomumo analizė Srautų analizė Trumpiausias kelias Visiškai matomas GIS (ArcGIS) Klipas Susijungimas Sąjunga Susikirtimas
 • 9. NaturNet Plus iEIA įvadas Darnumo parametrai Parametrų apibrėžimai , funkcijos , tiesioginis ir netiesioginis poveikis , teisinis reguliavimas , aktualijos. Informacijos paieška ir valdymas Informacijos paieška naudojant MICKA Patikslinta paieška naudojant Thesaurus Duomenų kaupimas/kontrole (mobilūs komponentai) Dyuomenų valdymas su MapMan GIS projektų kūrimas su MapMan Didaktinis projektavimas 1 2 3
 • 10. NaturNet Plus Analizė ir vertinimas Poveikio vertinimas naudojant konfliktų matricą Duomenų vizualizacija Duomenų paieška Duomenų analizė/apdorojimas Informacijos gavimas Rezultatų įvertinimas Didaktinis projektavimas 4 5
 • 11. NaturNet Plus <ul><li>Interaktyvios konfliktų matricos, turinčios tas pačias funkcijas: </li></ul><ul><ul><li>parametrų sąsaja su papildoma informacija; </li></ul></ul><ul><ul><li>vartotojas nustato kiekvieno parametro jautrumo lygį; </li></ul></ul><ul><ul><li>vartotojas nustato kiekvieno parametro poveikio lygį. </li></ul></ul><ul><li>Iš viso nustatome 3 konfliktų matricas : </li></ul><ul><ul><li>Aplinkos </li></ul></ul><ul><ul><li>Socialinę </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekonominę </li></ul></ul>Didaktinis projektavimas
 • 12. NaturNet Plus Konflikto matrica : Aplinka Didaktinis projektavimas Žlugdantis kriterijus : didelis jautrumas ir didelis poveikis ! Darnumo parametras: Aplinka Oro kokybė / mikroklimatas Hidrologija, vanduo (kokybė ir kiekybė) Geologija, geomorfologija, dirvožemiai Biologinė įvairovė, flora, fauna Žemės naudojimas Triukšmas ir vibracijos Gamtos apsauga Kraštovaizdis ir matomumas Jautrumas 1-3 skalė Poveikio įvertinimas Nėra Vidutinis Didelis
 • 13. NaturNet Plus Pavyzdys Vertinant estetinį poveikį kraštovaizdžiui, kurį sukelia 100 m aukščio vėjo generatorius Naudoti įrankiai : Žemėlapių serveris ir WPS ( Matomumo analizė ) GIS duomenys : Aukščio duomenys, miesto teritorija
 • 14. NaturNet Plus Poveikio įvertinimas Poveikio įvertinimas naudojant konfliktų matricą  X  1 Kraštovaizdis ir matomumas    1 Gamtos apsauga    3 Triukšmas ir vibracija    2 Žemės naudojimas X   1 Biologinė įvairovė, flora, fauna    3 Geologija, geomorfologija. dirvožemis    2 Hidrologija, vanduo (kokybė ir kiekybė)    1 Oro kokybė / mikroklimatas Stiprus Vidutinis Nėra 1 – 3 skalė Poveikio įvertinimas Jautrumas Darnumo parametras: Aplinka
 • 15. NaturNet Plus AČIŪ UŽ DĖMESĮ !

Related Documents