НатурНет Плюс Електронно обучение за опазване на околната среда Интегрирана оценка на въздействието върху околната среда...
НатурНет Плюс Въведение <ul><li>Цел </li></ul><ul><li>Концепция </li></ul><ul><li>Използвани ННП инструменти </li></ul><ul...
НатурНет Плюс Цел <ul><li>Повишаване на знанието за потенциала на околната среда, социалните и икономическите въздействия,...
НатурНет Плюс Концепция <ul><li>Основано на Оценка за въздействието върхи околната среда (ОВОС)  рейтинг на въздействи...
НатурНет Плюс Концепция <ul><li>ННП преминава над обикновения ОВОС и предлага инструмент който не само разгрежда околна...
НатурНет Плюс ННП инструменти eXe офлайн редактор на лекции Речник на синоними Каталог Управление на данни Schockwa...
НатурНет Плюс ННП инструменти <ul><li>Създаване на лекции с eXe XHTML Редактор </li></ul><ul><li>Офлайн </li></ul><ul><l...
НатурНет Плюс Анализ на данни Уеб клиент Приложение База за пространствени данни с отдалечен достъп WMS / WFS GRASS сървъ...
НатурНет Плюс Представяне на е-ОВОС Параметрите на устойчивост Дефиниране на параметрите, функции на параметрите, прек...
НатурНет Плюс Анализ и оценка Рейтинг на въздействието Визуализация на данни Откриване на данни Анализ на данни / Обра...
НатурНет Плюс <ul><li>Интерактивни матрици на конфликта с една и съща функционалност : </li></ul><ul><ul><li>Параметрите с...
НатурНет Плюс Матрица на конфликта : Околна среда Дидактичен дизайн Елиминиращ критерии : оценява се чувствителност въз...
НатурНет Плюс Пример Оценка на въздействието върху пейзажа причинено от ветрогенератони перки с височина от 100 m Използв...
НатурНет Плюс Рейтинг на въздействието Рейтинг на въздействието в матрица на конфликта
НатурНет Плюс Благодарим за вниманието !
of 15

Natur net ieia_presentation_bg

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Natur net ieia_presentation_bg

 • 1. НатурНет Плюс Електронно обучение за опазване на околната среда Интегрирана оценка на въздействието върху околната среда като инструмент за подобряване разбирането на устойчивото развитие
 • 2. НатурНет Плюс Въведение <ul><li>Цел </li></ul><ul><li>Концепция </li></ul><ul><li>Използвани ННП инструменти </li></ul><ul><li>Анализ на данни </li></ul><ul><li>Дидактичен дизайн </li></ul><ul><li>Примери </li></ul>
 • 3. НатурНет Плюс Цел <ul><li>Повишаване на знанието за потенциала на околната среда, социалните и икономическите въздействия, например при развиването на инфраструктурни проекти. </li></ul><ul><li>Обучение за намиране, извличане и използване на географска информация </li></ul><ul><li>Обучение за комплексното и интерактивно естество на мултидисциплинарните компоненти на устойчивото развитие. </li></ul>
 • 4. НатурНет Плюс Концепция <ul><li>Основано на Оценка за въздействието върхи околната среда (ОВОС)  рейтинг на въздействието за устойчивост на екосистемата и необходими промени в услуги за околната среда </li></ul><ul><li>Политиците могат да разгледат въздействията върху околната среда преди да вземат решение дали да продължат с новите проекти </li></ul>
 • 5. НатурНет Плюс Концепция <ul><li>ННП преминава над обикновения ОВОС и предлага инструмент който не само разгрежда околната среда , на също и икономическите и социалните въздействия = интегрирана екологична оценка. </li></ul>
 • 6. НатурНет Плюс ННП инструменти eXe офлайн редактор на лекции Речник на синоними Каталог Управление на данни Schockwave 3D UMN Mapserver Мобилно устройство WPS HTML- Уеб страница SCORM 1.2
 • 7. НатурНет Плюс ННП инструменти <ul><li>Създаване на лекции с eXe XHTML Редактор </li></ul><ul><li>Офлайн </li></ul><ul><li>разработен за хора който не могат да програмират </li></ul><ul><li>с удобен интерфейс </li></ul><ul><li>интегриране на текст , снимки , филми на флаш , видео тестове с повече от един отговор и др. </li></ul><ul><li>интегриране на ННП инструменти ( като уеб сайт ) </li></ul>Screen capturing
 • 8. НатурНет Плюс Анализ на данни Уеб клиент Приложение База за пространствени данни с отдалечен достъп WMS / WFS GRASS сървър WPS Класификация Анализ на достъпността Анализ на потока на данни Пътека за бърз тест Fully featured GIS (ArcGIS) Clip Merge Union Intersect
 • 9. НатурНет Плюс Представяне на е-ОВОС Параметрите на устойчивост Дефиниране на параметрите, функции на параметрите, преки въздействия, непреки въздействия, законодателство, настоящи проблеми Намиране и управление на информация Търсене на информация използвайки MICKA Подобряване на търсенето със синонимен речник Събиране на данни / Проверка ( Мобилен компонент ) Управление на данни с MapMan Създаване на ГИС проекти с MapMan Дидактичен дизайн 1 2 3
 • 10. НатурНет Плюс Анализ и оценка Рейтинг на въздействието Визуализация на данни Откриване на данни Анализ на данни / Обработване Извеждане на информация Оценка на резултатите Дидактичен дизайн 4 5
 • 11. НатурНет Плюс <ul><li>Интерактивни матрици на конфликта с една и съща функционалност : </li></ul><ul><ul><li>Параметрите са свързани с допълнителна информация </li></ul></ul><ul><ul><li>Ползвателят може да зададе нивото на чувствителност на всеки параметър </li></ul></ul><ul><ul><li>Ползвателят може да задава нивото на въздействие на всеки параметър </li></ul></ul><ul><li>Определени са три матрици на конфликта за : </li></ul><ul><ul><li>Околна среда </li></ul></ul><ul><ul><li>Социално въздействие </li></ul></ul><ul><ul><li>Икономическо въздействие </li></ul></ul>Дидактичен дизайн
 • 12. НатурНет Плюс Матрица на конфликта : Околна среда Дидактичен дизайн Елиминиращ критерии : оценява се чувствителност въздействие !
 • 13. НатурНет Плюс Пример Оценка на въздействието върху пейзажа причинено от ветрогенератони перки с височина от 100 m Използван Map Server & инструмент: WPS ( Анализ на видимостта ) ГИС данни : Данни на височината, урбанизирана територия.
 • 14. НатурНет Плюс Рейтинг на въздействието Рейтинг на въздействието в матрица на конфликта
 • 15. НатурНет Плюс Благодарим за вниманието !

Related Documents