Probleme specificeactivităţii cu cititorii copiiEugenia Bejan, director adjunct,Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Cre...
Probleme pentru discuţie Ce orientare se impune astăzi în dezvoltarea colecţiilor pentru copii şi adolescenţi într-o bi...
Colecţiile (1)De la accentul pe achiziţia de carte din bibliografia şcolară,de enciclopedii şi dicţionare la accentul pe a...
Colecţiile (2)Posibilitatea de a împrumuta gratuit cărţi şi alte documenterămâne a fi motivul principal pentru care vin ut...
Colecţiile (3)Criteriile de constituire a colecţiilor conform Ghidului IFLA alserviciilor de bibliotecă pentru copii:- cal...
Activităţile (1)Activităţile pentru copii şi adolescenţi, organizate în bibliotecile publice, trebuie să fie:- gratu...
Activităţile (2)La planificarea activităţilor determinăm clar:- scopul activităţii- vârsta participanţilor- resursele util...
Activităţile (3)Activităţi în biblioteca publică pentru categorii de utilizatori copii:- bebeluşi şi copii până la 2...
Activităţile (4)Tipuri de activităţi:- activităţi pentru bebeluşi şi copii de 1-2 ani, desfăşurate cu participare...
Activităţile (5)Tipuri de activităţi:- activităţi cognitive de promovare a cunoştinţelor din diverse domenii (ale...
Activităţile (6)Tipuri de activităţi:- întâlniri cu personalităţi din diverse domenii- concursuri (de lectură; lit...
Serviciile (1)Serviciile oferite pentru copii şi adolescenţi de biblioteca publică ar trebui să fie:- gratuite (prefe...
Serviciile (2)Serviciile actuale:- excursii în bibliotecă- oferirea gratuită a materialelor de prezentare şi promo...
Serviciile (3)Serviciile actuale:- lecţii de cultură a informaţiei- cursuri de studiere a tehnologiilor informaţio...
Bibliotecarul (1)Bibliotecarul pentru copii trebuie să fie:- Expert în literatura şi cartea pentru copii şi adolescenţ...
Bibliotecarul (2)- Cunoscător al tehnologiilor informaţionale- Bun co-echipier şi colaborator- Cunoscător al p...
Bibliotecarul pentru copii trebuie să fi un CITITOREugenia Bejan, director adjunct, ...
of 17

Prezentare e.bejan

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare e.bejan

 • 1. Probleme specificeactivităţii cu cititorii copiiEugenia Bejan, director adjunct,Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”Conferinţele zonale „Probleme şi tendinţe actuale înactivitatea bibliotecilor publice”, 16-30 mai 2012 Eugenia Bejan, director adjunct, BNC "Ion Creangă"
 • 2. Probleme pentru discuţie Ce orientare se impune astăzi în dezvoltarea colecţiilor pentru copii şi adolescenţi într-o bibliotecă publică? Ce activităţi destinate utilizatorilor copii şi adolescenţi sunt eficiente în biblioteca publică? Ce servicii poate oferi biblioteca publică copiilor şi adolescenţilor? Cum trebuie să fie un bibliotecar pentru copii? Eugenia Bejan, director adjunct, BNC "Ion Creangă"
 • 3. Colecţiile (1)De la accentul pe achiziţia de carte din bibliografia şcolară,de enciclopedii şi dicţionare la accentul pe achiziţia de cartedestinată lecturii din plăcere, cărţii cognitive în bibliotecilepublice.Să achiziţionăm bestsellere pentru copii, chiar dacă uneori nusuntem de acord, nu ne plac temele abordate în aceste cărţi.Prin ele copilul poate fi atras la bibliotecă, unde va intra încontact şi cu alte cărţi, inclusiv cu cele considerate“inofensive” de noi, bibliotecarii. Eugenia Bejan, director adjunct, BNC "Ion Creangă"
 • 4. Colecţiile (2)Posibilitatea de a împrumuta gratuit cărţi şi alte documenterămâne a fi motivul principal pentru care vin utilizatorii labiblioteca publică. Şi acest fapt îi dă o şansă biblioteciipublice de a supravieţui.Colecţiile să se constituie în baza solicitărilor cititorilor, înbaza analizei pieţei cărţii. Eugenia Bejan, director adjunct, BNC "Ion Creangă"
 • 5. Colecţiile (3)Criteriile de constituire a colecţiilor conform Ghidului IFLA alserviciilor de bibliotecă pentru copii:- calitate înaltă- corespundere cu vârsta utilizatorilor- actualitate şi acurateţe- reflectarea varietăţii de valori şi opinii- reflectarea culturii comunităţii locale- reflectarea comunităţii globale Eugenia Bejan, director adjunct, BNC "Ion Creangă"
 • 6. Activităţile (1)Activităţile pentru copii şi adolescenţi, organizate în bibliotecile publice, trebuie să fie:- gratuite- diferite de cele din şcoală şi grădiniţă- interesante şi atractive- interactive- moderate sau cu participarea unor oameni interesanţi- să conţină elementul noutăţii- să-i includă uneori şi pe părinţi, bunici, educatori, profesori- să se organizeze în programe, cicluri etc. Eugenia Bejan, director adjunct, BNC "Ion Creangă"
 • 7. Activităţile (2)La planificarea activităţilor determinăm clar:- scopul activităţii- vârsta participanţilor- resursele utilizate- durata activităţii Eugenia Bejan, director adjunct, BNC "Ion Creangă"
 • 8. Activităţile (3)Activităţi în biblioteca publică pentru categorii de utilizatori copii:- bebeluşi şi copii până la 2 ani- copii de 3-4 ani- copii de 5-6 ani (preşcolari)- copii de 7-10 ani- copii de 11-12 ani- copii de 13-14 ani- copii de 15-16 ani sau adolescenţi Eugenia Bejan, director adjunct, BNC "Ion Creangă"
 • 9. Activităţile (4)Tipuri de activităţi:- activităţi pentru bebeluşi şi copii de 1-2 ani, desfăşurate cu participarea părinţilor şi care se orientează spre dezvoltarea simţului ritmului, mişcărilor prin poezii, cântece- activităţi cu cărţile jucării, cărţile ilustrate (fără text sau cu puţin text) pentru copiii de la 2 la 4 ani- ora poveştilor (o temă concretă; utilizate una sau mai multe cărţi; lectură expresivă, artistică, relatare sau repovestire; utilizarea mijloacelor artistice cum ar fi teatrul de păpuşi, teatrul cu umbre, muzica şi altele) pentru copii de la 3 la 6 şi chiar 7 ani Eugenia Bejan, director adjunct, BNC "Ion Creangă"
 • 10. Activităţile (5)Tipuri de activităţi:- activităţi cognitive de promovare a cunoştinţelor din diverse domenii (alegerea temelor, subiectelor; selectarea cărţilor şi a altor surse de informaţie; elaborarea scenariului activităţii; invitarea unor experţi în domeniu)- activităţi dedicate unei cărţi (lansare de carte; prezentarea cărţii; discuţie asupra cărţii; joc literar; lecturi publice; lecturi comentate) pentru copii de toate vârstele- activităţi dedicate unui scriitor(medalion literar; întâlnire cu scriitorul) pentru copii de 5-16 ani Eugenia Bejan, director adjunct, BNC "Ion Creangă"
 • 11. Activităţile (6)Tipuri de activităţi:- întâlniri cu personalităţi din diverse domenii- concursuri (de lectură; literare; de desen şi pictură; de erudiţie) pentru copii de 3-16 ani- activităţi tematice bazate pe schimbul de opinii, idei (convorbiri; discuţii; dezbateri; ring-uri intelectuale; mese rotunde; colocviuri) pentru copii de 11-16 ani- expoziţii (tematice; a unei cărţi; a unui autor; complexe) Eugenia Bejan, director adjunct, BNC "Ion Creangă"
 • 12. Serviciile (1)Serviciile oferite pentru copii şi adolescenţi de biblioteca publică ar trebui să fie:- gratuite (preferabil)- acordate sistematic, conform unui program- prestate şi cu implicarea profesioniştilor în diverse domenii (scriitori, pictori, specialişti IT, psihologi, ecologi etc.) Eugenia Bejan, director adjunct, BNC "Ion Creangă"
 • 13. Serviciile (2)Serviciile actuale:- excursii în bibliotecă- oferirea gratuită a materialelor de prezentare şi promovare a bibliotecii- împrumut de documente: cărţi, filme, muzică, cărţi electronice- acces la catalog, baze de date, programe şi aplicaţii de computer- acces la pagina web, blog-uri- servicii de referinţe tradiţionale şi servicii de referinţe on- line de tipul “Întreabă bibliotecarul” Eugenia Bejan, director adjunct, BNC "Ion Creangă"
 • 14. Serviciile (3)Serviciile actuale:- lecţii de cultură a informaţiei- cursuri de studiere a tehnologiilor informaţionale şi de comunicare moderne (computer, Internet, reţele sociale, iPhone, iPod, e-reader etc.)- cursuri de studiere a limbilor străine- cluburi pe interese, ateliere de creaţie (literatură, pictură, meşteşugărit, arte aplicate, teatru, muzică, film)- asistenţă în pregătirea temelor pentru acasă- cursuri de studiere a tehnicilor de lectură rapidă Eugenia Bejan, director adjunct, BNC "Ion Creangă"
 • 15. Bibliotecarul (1)Bibliotecarul pentru copii trebuie să fie:- Expert în literatura şi cartea pentru copii şi adolescenţi- Cunoscător al tuturor produselor media pentru copii şi adolescenţi (filme cu desen animat, filme artistice, jocuri electronice, jocuri on-line, site-uri web, programe TV pentru copii etc.)- Mediator al lecturii, mai ales al cărţilor de literatură- Autor de adnotări şi referinţe la o carte- Posesor al unor abilităţi de comunicare excelente cu copiii, părinţii, cadrele didactice, bun animator Eugenia Bejan, director adjunct, BNC "Ion Creangă"
 • 16. Bibliotecarul (2)- Cunoscător al tehnologiilor informaţionale- Bun co-echipier şi colaborator- Cunoscător al pedagogiei şi psihologiei copiilor- Entuziast- Cu iniţiativă şi flexibil- Cunoscător al convenţiilor, legislaţiei cu privire la drepturile copiilor- Cunoscător al curriculumului şcolar- Bun formator Eugenia Bejan, director adjunct, BNC "Ion Creangă"
 • 17. Bibliotecarul pentru copii trebuie să fi un CITITOREugenia Bejan, director adjunct, BNC "Ion Creangă"

Related Documents