Biblioteca Națională Digitală
MOLDAVICA
Lupuşor Diana
Şef - serviciu Numerizare, BNRM
Cluj
...
Sumar:
• Informaţii generale
• Scurt istoric al BND Moldavica
• Descrierea sumară a conceptului
• Modelul strate...
Informaţii
generale
Biblioteca Naţională Digitală
Moldavica oferă pentru prima d...
Scurt istoric al BND
Moldavica
• 2002/2003 - primii paşi în digitizare;
• 2005 - BNRM es...
Descrierea sumară
a conceptului
BND MOLDAVICA este concepută ca o
bază centrală de full-texte ale
documentelor ...
Model strategic al
creării BND Moldavica
Modelul strategic al creării Bibliotecii Naţionale...
Obiective şi scopuri
• Salvgardarea moştenirii culturale scrise prin trecerea ei pe
suport electronic, reducerea acces...
Suportul metodologic
şi tehnologic
Suportul metodologic:
• Strategiile Comisiei Europe...
Suportul metodologic
şi tehnologic
Suportul tehnologic:
• Cerinţele Bibliotecii Numerice...
Tipuri de imagini
Imagine de arhivă Imagine pentru prezentare Imagine thumbnail
TIFF = 1 MB JPG = 0,1 MB (...
Cerinţe faţă de
metadate
Metadatele:
• corespund standardului TEL Object Application prof...
Organizarea
metadatelor
Resursa electronică
Metadate Dublin Core
Metadate specifi...
Procesul digitizării
la BNRM
Startul „Bibliotecii Digitale” cu doar
3 staţii de digitizare, 3 scannere de
tip Can...
Procesul digitizării
la BNRM
Digitizarea prin forţele
proprii în cadrul
Bibliotecii:
• digitizarea urge...
Colaborare şi
suport
Colaborare externă:
• Biblioteca Europeană
[www.TheEuropeanLibra...
Colaborare şi
suport
Colaborare internă:
• Camera Naţională a Cărţii;
• Arhiva Naţ...
Colaborare şi
suport
• Muzeul Pedagogic Republican;
• Biblioteca Știinţifică Central...
Prevederi pe viitor
Digitizarea următoarelor tipuri de
documente:
• Resurse electronice şi tradiţionale ale
publicaţ...
Prevederi pe viitor
• Relaţii parteneriale cu editorii în vederea
completării curente a BND cu ediţiile scoase pe
sup...
BND Moldavica în
cifre
BND conţine peste:
• 1000 de obiecte digitale
• un volum de pest...
Portalul
Moldavica
www.moldavica.bnrm.md
Vă
mulţumesc
Contact: pentru atenţie!
Diana Lupuşor
Şef - serviciul Numerizare...
of 22

Prezentare bnd moldavica cluj

prezentare RowerPoint
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      


Transcripts - Prezentare bnd moldavica cluj

 • 1. Biblioteca Națională Digitală MOLDAVICA Lupuşor Diana Şef - serviciu Numerizare, BNRM Cluj Iunie, 2010
 • 2. Sumar: • Informaţii generale • Scurt istoric al BND Moldavica • Descrierea sumară a conceptului • Modelul strategic al creării BND Moldavica • Obiective şi scopuri • Suportul metodologic şi tehnologic • Procesul digitizării la BNRM • Colaborare şi suport • Prevederi pe viitor • BND Moldavica în cifre
 • 3. Informaţii generale Biblioteca Naţională Digitală Moldavica oferă pentru prima dată acces integrat la moştenirea culturală scrisă, inclusiv cărţi, manuscrise, tipărituri vechi şi rare, alte documente patrimoniale, în scopul conservării, prezervării colecţiilor şi accesului facil al utilizatorului la informaţii, deschizînd noi căi de explorare a patrimoniului cultural naţional.
 • 4. Scurt istoric al BND Moldavica • 2002/2003 - primii paşi în digitizare; • 2005 - BNRM este membru cu drepturi depline a Conferinţei Europene a Bibliotecilor Naţionale (CENL); • 2006 - elaborarea Modelului strategic al Bibliotecii Naţionale Digitale; • 2008/2009 - participarea BNRM la proiectul FUMAGABA, susţinut de Uniunea Europeană şi CENL; • 2009 - Achiziţionarea unui server pentru arhivarea textelor scanate şi un scaner ATIZ pentru scanarea publicaţiilor vechi; Asigurarea unui soft de bibliotecă digitală; Crearea Serviciului de numerizare; • 2010 - Demararea numerizării în masă a documentelor; Prezentarea unor colecţii patrimoniale ale BNRM în TEL.
 • 5. Descrierea sumară a conceptului BND MOLDAVICA este concepută ca o bază centrală de full-texte ale documentelor patrimoniale incluse în Registrul “Memoria Moldovei”, accesibilă pe siteul BNRM şi concomitent ca un serviciu web de asigurare a accesului integrat la variantele numerice ale unor documente patrimoniale neincluse în Registru, variante stocate pe serverele locale ale bibliotecilor şi altor instituţii deţinătoare de fonduri patrimoniale din Moldova.
 • 6. Model strategic al creării BND Moldavica Modelul strategic al creării Bibliotecii Naţionale Digitale Moldavica este prefigurat în: • Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale “Moldova electronică”, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.255 din 9 martie 2005. • Prevederile şi cadrul tehnologic ale Cărţii Albe a proiectului european. • Principiile, reglementările şi recomandărilor promovate de UNESCO prin programul Memoria lumii şi prin Carta salvgardării moştenirii numerice, strategiilor Comisiei Europene în domeniul numerizării moştenirii culturale europene.
 • 7. Obiective şi scopuri • Salvgardarea moştenirii culturale scrise prin trecerea ei pe suport electronic, reducerea accesului fizic direct la originale şi efectuarea unor lucrări speciale de restaurare, conservare şi prezervare • Oferirea accesului liber pentru toţi la moştenirea naţională scrisă numerizată, utilizarea ei în activitatea de culturalizare, educaţie, cercetare • Valorificarea documentelor ţinătoare de patrimoniul naţional scris şi imprimat • Crearea unui mediu informaţional unic pentru accesul la toate materialele electronice disponibile în BNRM cu posibila extindere şi spre alte biblioteci, muzee, arhive din Republica Moldova
 • 8. Suportul metodologic şi tehnologic Suportul metodologic: • Strategiile Comisiei Europene în domeniul numerizării moştenirii culturale europene; • Criteriile de selecţie stabilite prin “Carta salvgardării moştenirii numerice” a UNESCO; • Conform prevederilor programului naţional “Memoria Moldovei”;
 • 9. Suportul metodologic şi tehnologic Suportul tehnologic: • Cerinţele Bibliotecii Numerice Europene (www.theeuropeanlibrary.org/handbook/); • Sistem de operare pentru server - Fedora Core 9; • Soft pentru gestionarea bibliotecii digitale - Greenstone Digital Library 2.80; • Protocoale pentru transfer date la distanţă, bazate pe XML [eXtensible Markup Language]; • OAI (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting); • Unicode, UTF8; • Standarde bibliografice; Dublin Core, UNIMARC;
 • 10. Tipuri de imagini Imagine de arhivă Imagine pentru prezentare Imagine thumbnail TIFF = 1 MB JPG = 0,1 MB (100 KB) JPG = 10 Kb
 • 11. Cerinţe faţă de metadate Metadatele: • corespund standardului TEL Object Application profile • compatibile cu standardele cataloagelor on-line ale bibliotecilor participante
 • 12. Organizarea metadatelor Resursa electronică Metadate Dublin Core Metadate specifice tipurilor de resurse Metadate structurale Metadate administrative
 • 13. Procesul digitizării la BNRM Startul „Bibliotecii Digitale” cu doar 3 staţii de digitizare, 3 scannere de tip CanoScan 4400F şi 3 operatori.
 • 14. Procesul digitizării la BNRM Digitizarea prin forţele proprii în cadrul Bibliotecii: • digitizarea urgentă, cu scop de salvgardare a documentelor patrimoniale; • digitizarea planificată; • digitizarea în regim de cerere şi ofertă.
 • 15. Colaborare şi suport Colaborare externă: • Biblioteca Europeană [www.TheEuropeanLibrary.org]; • Biblioteca Naţională a Olandei [www.kb.nl]; • Biblioteca Naţională a Franţei [www.bnf.fr]; • Biblioteca Naţională a Republicii Letone [www.lnb.lv]; • Alte biblioteci europene;
 • 16. Colaborare şi suport Colaborare internă: • Camera Naţională a Cărţii; • Arhiva Naţională a Republicii Moldova; • Muzeul Naţional de Arheologie și Istorie a Moldovei; • Muzeul Naţional de Etnografie și Istorie Naturală; • Muzeul Naţional de Arte Plastice al Republicii Moldova; • Muzeul Literaturii Române "Mihail Kogălniceanu“;
 • 17. Colaborare şi suport • Muzeul Pedagogic Republican; • Biblioteca Știinţifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Știinţe a Moldovei; • Biblioteca Științifică a Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie "N. Testemiţanu“; • Biblioteca Republicană Știinţifică Agricolă a Universității Agrare de Stat din Moldova; • Biblioteca Știinţifică a Universitatii de Stat "A. Russo", or. Bălți; • Biblioteca Universităţii de Stat din Tiraspol.
 • 18. Prevederi pe viitor Digitizarea următoarelor tipuri de documente: • Resurse electronice şi tradiţionale ale publicaţiilor de Depozit legal (Patriotica); • Colecţia de documente numerice de Moldavistică; • Documente numerice referitoare la Exteriorica;
 • 19. Prevederi pe viitor • Relaţii parteneriale cu editorii în vederea completării curente a BND cu ediţiile scoase pe suport electronic; • Colaborarea cu parteneri din afara hotarelor Republicii Moldova, depozitanţi ai moştenirii naţionale culturale; • Forme de parteneriat cu sectorul privat al economiei.
 • 20. BND Moldavica în cifre BND conţine peste: • 1000 de obiecte digitale • un volum de peste 100 mii pagini digitizate 6 categorii de publicaţii patrimoniale din fondurile BNRM: • Manuscrise; • carte veche; • publicaţii periodice naţionale vechi, • Hărţi; • cărţi poştale; • ex-librisuri.
 • 21. Portalul Moldavica www.moldavica.bnrm.md
 • 22. Vă mulţumesc Contact: pentru atenţie! Diana Lupuşor Şef - serviciul Numerizare, BNRM Telefon: (+373 22) 241-096 E-mail: lupusor.diana@gmail.com www.moldavica@bnrm.md