Un nou modus uman –Introducere in tema simpozionului Anul Bibliologic 2011din 16.03.2012 de dr.A...
Scrisul ca premiză ontologică Oralitatea şi Scrisul Alfabetul Imperiile Impri...
Hiper(cyber)scrisul ca factor al genezei noului modus uman HN• Hiper(cyber)scri...
Cyber-spaţiul – mediul de “abitare” al lui Homo Numericus• Mijloacele media anterioare converg• În noul mediu al comu...
Capitalismul cognitiv şi cyber- democraţia• Mediul comunicării tuturor pentru toţi nutreşte o memorie dinam...
Analitica ontologică(structura defiinţă) a lui Homo Numericus
Paradigma ontologică a lui Homo Numericus• Conceptele întemeietoare: Identitate numerică,E-reputaţie,Imagine ...
Paradigma ontologică a lui HN• Cum să devii Homo Numericus s
Paradigma Homo Numericus
Paradigma HN
Paradigma HN
Paradigma HN
Paradigma HN Prezenţa,comunicarea şiinfluenţa unei antreprize pe Internet
Paradigma HN
Arhitectura bibliotecii 2.0 –consecinţă a paradigmei HN
Interogaţia relativă la primatul bibliotecii 2.0 sau a• utilizatorului 2.0 2.0,iar bi...
Principiul(legea) echilibrului• Claudia Lux:Strategia bibliotecilor trebuie să contureze o contrapondere în raport cu te...
of 17

Prezentare alexei rau

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare alexei rau

 • 1. Un nou modus uman –Introducere in tema simpozionului Anul Bibliologic 2011din 16.03.2012 de dr.Alexe Rău
 • 2. Scrisul ca premiză ontologică Oralitatea şi Scrisul Alfabetul Imperiile Imprimeria Societatea Cyber(hyper) scrierea protoscrie- Civilizaţia Universale deschisă Cultura diversităţii rea Societăţile tribaleEcono-mia vânătoarea culesul agricultura creşterea comerţul, moneda industria maselor, piaţa Inteligenţa animalelor mondială, capitalismul Şi creativitatea colectivă. "noua economie" a ideilorPolitica tribul Stat, lege, justiţie cetatea, cetăţenia, opinia publică, spre o confederaţie democraţia democraţiile moderne, mondială a drepturile omului democraţiei electroniceReligia animism Politeism şi cler monoteism, budism reforma, religiile sincretism planetar orient/ salvgardării terestre occident (liberalismul, socialismul) evoluţionismCunoştin-ţele miturile cunoştinţe ştiinţe şi filozofii ştiinţa experimentală elaborarea cunoş- sistematice raţionale cu modernă, tinţelor cu ajutorul pretenţie tehnoştiinţa ansamblului societăţii universală (economia informaţiei), omniviziuneaSpaţiul cosmosul centul teritoriul universal abstract interconexiunile planetei spaţiul virtual: ade- văratul spaţiu este cel semanticTim- ciclu istoria conştiinţa istoriei revoluţiile (politice, timpul realpul ştiinţifice, industriale)Domina- marile civilizaţii ale imperii alfabetizate; civilizaţia imprimeriei civilizaţia calcula-ţia scrierii Egiptul, Alexandru, Europa toarelor şi reţelelor: Mesopotamia, Cezar America-Lumea China Mahomed
 • 3. Hiper(cyber)scrisul ca factor al genezei noului modus uman HN• Hiper(cyber)scrierea ca factor crucial al genezei Internetului şi www• Internetul şi WWW ca factor al apariţiei şi mediu de evoluţie a lui HN• Mutaţiile antropologice produse la HN,transformări şi mutaţii în principalele funcţii cognitive umane:• -memoria (baze de date,hyper documente,World Wide Web) - imaginaţia(în special graţie simulărilor vizuale interactive şi cfenomenelor complexe ce permit explorarea numeroaselor scenarii - judecata (inteligenţa artificială,simulările,sistemele de baze de cunoştinţe) - perceperea(cu ajutorul imaginilor calculate ,pornind de la datele numerice şi omniviziune) - crearea(textelor,imaginilor,muzicii,spaţiilor virtuale,sistemelor software)
 • 4. Cyber-spaţiul – mediul de “abitare” al lui Homo Numericus• Mijloacele media anterioare converg• În noul mediu al comunicării semnele şi mesajele sunt ubicui• Cyber-cultura marchează finalul unei cunoaşteri stabile,cumulative.Este sfârşitul cunoştinţelor depozitate şi începutul unui nou tip de cunoaştere-flux,flotantă,care-i favorizează pe navigatorii Internet,cercetătorii şi autorii spaţiilor de hipertext• Webul creează un nou tip de vizibilitate – “OMNIVIZIUNEA”.Contrar televiziunii ,omniviziunea permitea gerarea,dirijarea propriei opinii• Omniviziunea permite să luăm o multitudine variată de puncte de vedere.Gandirea binară,cea a terţului exclus este înlocuită cu cea a terţului inclus,a multitudinii de posibilităţi şi de “variante corecte”• Inteligenţa,gândirea colectivă ca principiu ontologic al lui HN.Eponimul de homo-conectatus
 • 5. Capitalismul cognitiv şi cyber- democraţia• Mediul comunicării tuturor pentru toţi nutreşte o memorie dinamică comună pe care se întemeiază economia globală.• Creativitatea şi inteligenţa devin principalii factori ai producerii• Întreprinderile îşi centrează organizarea lor pe design şi creativitate• Managementul este simţit din ce în ce mai mult ca design cultural al întreprinderii• Mişcarea de fuzionare a producătorilor ţinteşte crearea unei cyber- pieţe globale transparente• Pe plan politic,mijloacele media interactive deteritorializate crează un nou cadru public,unde înfloreşte o libertate de exprimare fără precedent• În cyberspaţiul deteritorializat apare posibilitatea dominării unei cyberdemocraţii• Vectorul evoluţiei spre o cultură a diversităţii.Indivizii încep să practice multi-apartenenţa.Noi “triburi”vrtuale apar la nesfârşit
 • 6. Analitica ontologică(structura defiinţă) a lui Homo Numericus
 • 7. Paradigma ontologică a lui Homo Numericus• Conceptele întemeietoare: Identitate numerică,E-reputaţie,Imagine online,Reputaţie online,Perceperea aproapelui,semenului;Teritoriu numeric,Viaţă numerică,Sănătate digitală,Web social,Web subjectiv,Internet,Brand personal,Strategie Web,Managementul reputaţiei,E-monitoringul reputaţiei,Scrierea de sine,Fabricarea realităţii,Comunicare-uniformizare,Hiperrealul şi imaginarul,Tromp-l’oeil,Asemănare şi omogenitate,Instrumente(ustensile),Boală informaţională ş.a.
 • 8. Paradigma ontologică a lui HN• Cum să devii Homo Numericus s
 • 9. Paradigma Homo Numericus
 • 10. Paradigma HN
 • 11. Paradigma HN
 • 12. Paradigma HN
 • 13. Paradigma HN Prezenţa,comunicarea şiinfluenţa unei antreprize pe Internet
 • 14. Paradigma HN
 • 15. Arhitectura bibliotecii 2.0 –consecinţă a paradigmei HN
 • 16. Interogaţia relativă la primatul bibliotecii 2.0 sau a• utilizatorului 2.0 2.0,iar biblioteca Homo numericus este creatorul tehnologiilor web 2.0 este consecinţa acestora• Rezultatele cercetării sociologice pe un lot de utilizatori ai BNRM:• - La întrebarea “Aveţi nevoie de instruire în vederea utilizării tehnologiilor moderne?” 62% au răspuns NU.Iar datele statistice ale BNRM arată că utilizatorii de varsta între 18 -30 de ani constituie 63% din numărul total• In Moldova : doar 202 biblioteci publice deţin calculatoare.Pană la urmă,utilizatorul va fi acela care va avea impactul decisiv în această reţea• Claudia Lux:Strategiile IFLA pornesc de la realităţile economiei de piaţă a serviciilor.Într-un asemenea cadru,cererea iblioteciidetermină oferta,deci utilizatorul va determina oferta bibliotecii publice
 • 17. Principiul(legea) echilibrului• Claudia Lux:Strategia bibliotecilor trebuie să contureze o contrapondere în raport cu tendinţele globale de uniformizare• Dialectica globalului şi a localului,regionalului.Tentativa de la Sinaia• Biblioteca 2.0.este mai curând o nouă platformă tehnologică pentru biblioteci. Ea nu poate fi un scop în sine.Ea este un repertoriu de mijloace noi pentru atingerea scopurilor bibliotecii.• Rolul bibliotecilor în surmontarea “reversului medaliei” generat de progresul tehnologic,în special a problemelor legate de fiinţa şi de spiritul utilizatorului.Devine iminentă în acest sensimplementarea unor direcţii noi în activitatea bibliotecilor publice: - Biblioterapia,Bibliopsihologia - Susţinerea proiectelor Scientologiei - Vegherea echilibrului între valorile naţionale,etnice şi cele globale

Related Documents