AMBITIØS, SAMVITTIGHEDSFULD OG KREATIV PROFIL
MED PASSION FOR E-BUSINESS
NATASJA
J. W. MICHAELSEN
Cand. Merc,
Internationa...
AMBITIØS, SAMVITTIGHEDSFULD OG KREATIV PROFIL
MED PASSION FOR E-BUSINESS
NATASJA
J. W. MICHAELSEN
Cand. Merc,
Internationa...
AMBITIØS, SAMVITTIGHEDSFULD OG KREATIV PROFIL
MED PASSION FOR E-BUSINESS
NATASJA
J. W. MICHAELSEN
Cand. Merc,
Internationa...
of 3

Natasja CV

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Natasja CV

  • 1. AMBITIØS, SAMVITTIGHEDSFULD OG KREATIV PROFIL MED PASSION FOR E-BUSINESS NATASJA J. W. MICHAELSEN Cand. Merc, International business PROFIL Med en velgennemført cand.merc. uddannelse, deltagelse i AAU´s talentprogram, frivillige aktiviteter, erfaring fra praktik samt tidlige- re studiejobs, har jeg fået øjnene op for min fremtidige karrierevej. Jeg drømmer om at arbejde med E-business, herunder marke- ting, crowd funding og branding gennem eks. online synliggø- relse, bl.a ved brug af sociale medier. Mærkbar kommunikaion er min hjertesag! Jeg har tidligere skabt gode resultater gennem konceptudvikling til en mere effektiv og værdiskabende brug af intranets med fokus på intern kommunitakion. Jeg har også arbejdet med udvikling og opdatering af hjemmesider, samt udført diverse administrative opgaver, KERNEKOMPETENCER Som ny kollega kan jeg bl.a. bidrage med kompetencer og erfaring in- denfor: • Koordinering og planlægning af store projekter • Research og screening af kandidater, jobannoncer samt kontrakter • Stræke formidlingsevner og skriftlig kommunikation på såvel dansk som engelsk • Stærke metodiske egenskaber til bl.a. medarbejderundersøgelser og markedsanalyser • Forandringsledelse og organisations/forretningsudvikling • Brug af sociale medier med forskellige bagvedlæggende strategi • Administrative/assistent opgaver: strategiske og operationelle op- gaver, herunder kalenderstyrring, udarbejdelse af rapporter og ma- terialer til møder og messer. Cand.merc. i International Business Economics fra Aalborg Universitet E-business, HRM, marketing, markedsanalyse, for- retningsudvikling, strategi, jura, internationalisering, kultur- og organisationsforståelse. HRM og E-business (brug af Web 2.0): Artikel udgivet, Karakter 12. Udarbejdelse af model til optimering af intern kommu- nikation og arbejdsprocedurer ved brug af intranet. Undersøgelse af personlighedstyper; profilanalyser og DISK profiler. Har opnået et snit på 10,3, stærke analytiske evner, samt solid kultur- og forretningsforståelse. Bachelor i Almen Erhvervsøkonomi fra Aalborg Univer- sitet STX Eksamen fra Nørresundby Gymnasium og HF Folkeskole – Hjallerup Skole UDDANNELSE 2013 - 2015 Fagligt fokus: Speciale: Resultater: 2010 - 2013 2007 - 2010 1997 - 2007 Adresse: Trækbanen 39 9000 Aalborg (Flytter gerne) Telefon: +45 4266 3031 E-mail: natasjamichaelsen@gmail.com Fødselsdato: 23/07 1991 LinkedIn: dk.linkedin.com/in/NatasjaJWM
  • 2. AMBITIØS, SAMVITTIGHEDSFULD OG KREATIV PROFIL MED PASSION FOR E-BUSINESS NATASJA J. W. MICHAELSEN Cand. Merc, International business Deltager på AAU’s Talentprogram 2015 Udtaget som deltager sammen med 29 andre særligt udvalgte studerende i AAU’s første talentprogram. Temaet for talentprogrammet er salg, markeds- føring og forretningsudvikling – områder som er udvalgt på baggrund af tal, der viser, at det er her mange nordjyske virksomheder lige nu efterspør- ger kvalificeret arbejdskraft. Oplæring indenfor salgsteknikker, markedsføring og forretningsudvikling med fokus på nordjyske SMV’er. Herunder SEO og Prince2.  Stort indblik i SMV’ers udfordringer samt præsentation af konkrete løsninger for relevante beslutningstagere i nordjyske virksomheder.  Workshop, konsulenthuset Ballisager Projektansættelse, Accleration online, Aalborg Arbejde som digital marketing manager, crowd funding via Kickstarter, konceptudvikling, PR og kommunikation. Praktikant, NTU Strategic Development and Consulting Ekspertsøgning samt ansættelse, herunder kontraktud- arbejdelse og lønforhandling i kontakt med internatio- nale eksperter og udarbejdelse af jobannoncer. Bogføring og udarbejdelse af årsrapport samt budget Udarbejdelse af diverse marketingsmaterialer primært til messe brug. Opretholdelse og udvikling af hjemme- sider. Forberedelse af administrative dokumenter og teknisk udbudsmateriale. Ekspertsøgning samt ansættelse, korrekturlæsning på diverse rapporter (både dansk og engelsk). Arrangering af og deltagelse i bestyrelsesmø- der for Nordic Link. Økonomiansvarlig, FC Borregaard, Sæby Bogføring og udarbejdelse af årsrapport i samarbejde med ekstern revisor Ideudvikling i forbindelse med udarbejdelse af ny stra- tegi, mål og visioner. KURSER 2015 Fagligt fokus: Udbytte: Resultater: 2015 Nuværende 2014 - 2015 HR: Økonomi: Marketing: Administrativt: 2013 - 2015 Økonomi: STUDIERELEVANT ERHVERVSERFARING
  • 3. AMBITIØS, SAMVITTIGHEDSFULD OG KREATIV PROFIL MED PASSION FOR E-BUSINESS NATASJA J. W. MICHAELSEN Cand. Merc, International business Forskellige ansættelser indenfor primært service Hjallerup Badminton Klub • Ledelses erfaring • Menneskekendskab • Planlægning • Undervisning Restaurant Natalie, Aalborg • Vagtplanlægning • Daglig drif • Kundeservice • Ansættelsessamtaler og oplæring Scandic Hotel The Reef, Frederikshavn • Planlægning • Underholdning af børn fra hele skandinavien • Kreativitet Hjallerup Maskinforretning • Struktur • Kundeservice MS Office-pakken E-conomic, Prezi, SPSS, SurveyXact, Adobe Jeg har let ved at lære nye metoder og programmer. Dansk, Engelsk (tale, læse, skrive) Norsk, Svensk, Italiensk Better World Fashion, Backstage Assistent v. optagelse af reklamefilm. Storyboard, Logistik, Forplejning. Tutor for nye studerende v. AAU Frivillig ved Hjallerup Marked 2004 - 2014 Cheftræner: Overtjener: Aktivitets medarbejder: Piccoline: Superbruger: Øvrige: Flydende: Forståelse: Okt. 2015: Sep. 2013: Årligt i Juni: ANDRE STUDIE- OG FRITIDSJOB IT-KOMPETENCER SPROGKUNDSKABER FRIVILLIGE AKTIVITETER FRITID • Nyder at læse en god bog – gerne en krimi eller noget faglitteratur. • Tidligere elitespiller i badminton, nu motionsspiller og dyrker fit- ness med veninder • Nyder at rejse og opleve nye kulturer, men elsker Italien • Rejser årligt på skiferie, og nyder sydens sol om sommeren • Jeg bor med min kæreste Mikkel, som studerer historie og engelsk Referencer: Haves og kan fremvises og/eller kontaktes efter aftale. Desuden kan eksamens og kursus bevi- ser fremvises efter ønske.

Related Documents