Czasownik i Rzeczownik
Czasownik <ul><li>O Czasowniku </li></ul><ul><li>Koniugacja </li></ul><ul><li>Czasy </li></ul><ul><li>Czasowniki dokonane ...
O Czasowniku Czasownik to odmienna część mowy. Nazywa czynności lub stany. Odpowiada na pytania: co robi? np. skacze, uczy...
Koniugacja <ul><ul><li>Czasownik odmienia się przez : </li></ul></ul><ul><ul><li>- osoby </li></ul></ul><ul><ul><li>- licz...
Czasy <ul><ul><li>Czasownik odmienia się przez trzy czasy: </li></ul></ul><ul><ul><li>- teraźniejszy , na przykład: tańcz...
Czasowniki dokonane i niedokonane <ul><li>Czasowniki informują o tym, czy dana czynność jeszcze trwa, czy już została zako...
Nieosobowe i nieodmienne <ul><li>Nieosobowe i nieodmienne formy czasownika nie wskazują wykonawcy czynności. Należą do nic...
Tryby Czasownika <ul><li>Tryb oznajmujący (orzekający) informuje o czynności, która odbyła się w przeszłości, dzieje się w...
<ul><li>O Rzeczowniku </li></ul><ul><li>Odmiana </li></ul><ul><li>Przypadki </li></ul><ul><li>Wyrażenie Przyimkowe </li></...
O Rzeczowniku Rzeczownik to odmienna część mowy. Odpowiada na pytania: kto? Co? Nazywa osoby, zwierzęta, rzeczy, rośliny, ...
Odmiana Rzeczownik odmienia się przez: -przypadki - liczby
Przypadki Mianownik M. -kto? -co? Dopełniacz D. -kogo? -czego? Celownik C. -komu? -czemu? Biernik B. -kogo? -co? Narzędni...
Wyrażenie Przyimkowe Przyimek z rzeczownikiem w zdaniu tworzy wyrażenie przyimkowe. Tuż za rogiem stoi żubr.
Dzielenie Rzeczowników Ze względu na znaczenie rzeczowniki dzielimy na: własne i pospolite, żywotne i nieżywotne, osobowe...
Wyjątki Większość rzeczowników odmienia się przez liczby. Istnieją jednak rzeczowniki, które występują tylko w liczbie poj...
Koniec
of 16

Prezentacja 1223234189957445-8

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja 1223234189957445-8

 • 1. Czasownik i Rzeczownik
 • 2. Czasownik <ul><li>O Czasowniku </li></ul><ul><li>Koniugacja </li></ul><ul><li>Czasy </li></ul><ul><li>Czasowniki dokonane i niedokonane </li></ul><ul><li>Tryby czasownika </li></ul><ul><li>Nieosobowe i nieodmienne </li></ul><ul><li>Strona Główna </li></ul>
 • 3. O Czasowniku Czasownik to odmienna część mowy. Nazywa czynności lub stany. Odpowiada na pytania: co robi? np. skacze, uczy się, rysuje Co się z kimś (czymś) dzieje? np. grzeje się, moknie, podróżuje Czasownik w zdaniu pełni funkcję orzeczenia.
 • 4. Koniugacja <ul><ul><li>Czasownik odmienia się przez : </li></ul></ul><ul><ul><li>- osoby </li></ul></ul><ul><ul><li>- liczby </li></ul></ul><ul><ul><li>- czasy </li></ul></ul><ul><ul><li>- tryby </li></ul></ul><ul><ul><li>- rodzaje </li></ul></ul>
 • 5. Czasy <ul><ul><li>Czasownik odmienia się przez trzy czasy: </li></ul></ul><ul><ul><li>- teraźniejszy , na przykład: tańczę, śpiewam </li></ul></ul><ul><ul><li>- przyszły , na przykład: tańczyłem, śpiewałem </li></ul></ul><ul><ul><li>- przyszły: </li></ul></ul><ul><ul><li>- prosty np.: zatańczę, zaśpiewam </li></ul></ul><ul><ul><li>- złożony np.: będę tańczył, będę śpiewał </li></ul></ul>
 • 6. Czasowniki dokonane i niedokonane <ul><li>Czasowniki informują o tym, czy dana czynność jeszcze trwa, czy już została zakończona. </li></ul><ul><li>Czasowniki, które nazywają czynności trwające, nazywamy niedokonanymi. np. Jacek jadł obiad. </li></ul><ul><li>Czasowniki, które nazywają czynności zakończone, nazywamy dokonanymi. np. Jacek zjadł obiad. </li></ul><ul><li>Czasowniki dokonane nie mają form czasu teraźniejszego i przyszłego złożonego, a czasowniki niedokonane – czasu przyszłego prostego. </li></ul>
 • 7. Nieosobowe i nieodmienne <ul><li>Nieosobowe i nieodmienne formy czasownika nie wskazują wykonawcy czynności. Należą do nich: </li></ul><ul><li>Bezokoliczniki, czyli formy zakończone na -ć, -c </li></ul><ul><li>Formy zakończone na -no -to . </li></ul><ul><li>UWAGA!!! Formy zakończone na -no, -to informują jedynie o tym, że czynność odbyła się w przeszłości. </li></ul>
 • 8. Tryby Czasownika <ul><li>Tryb oznajmujący (orzekający) informuje o czynności, która odbyła się w przeszłości, dzieje się w momencie mówienia lub dopiero się odbędzie. </li></ul><ul><li>Tryb przypuszczający wyraża czynność przypuszczalna, która mogłaby się odbyć, gdyby zostały spełnione określone warunki. Formy trybu przypuszczającego tworzy się przez dodanie do czasownika cząstki -by z końcówkami osobowymi. </li></ul><ul><li>Tryb rozkazujący służy do wyrażania rozkazu, prośby, polecenia, rady. </li></ul>
 • 9. <ul><li>O Rzeczowniku </li></ul><ul><li>Odmiana </li></ul><ul><li>Przypadki </li></ul><ul><li>Wyrażenie Przyimkowe </li></ul><ul><li>Dzielenie Rzeczowników </li></ul><ul><li>Wyjątki </li></ul><ul><li>Strona Główna </li></ul><ul><li>>>> </li></ul>Rzeczownik
 • 10. O Rzeczowniku Rzeczownik to odmienna część mowy. Odpowiada na pytania: kto? Co? Nazywa osoby, zwierzęta, rzeczy, rośliny, zjawiska. Występuje w rodzaju męskim, żeńskim lub nijakim. Rzeczownik może pełnić w zdaniu funkcję podmiotu, dopełnienia, przydawki lub okolicznika.
 • 11. Odmiana Rzeczownik odmienia się przez: -przypadki - liczby
 • 12. Przypadki Mianownik M. -kto? -co? Dopełniacz D. -kogo? -czego? Celownik C. -komu? -czemu? Biernik B. -kogo? -co? Narzędnik N. -z kim? - z czym? Miejscownik Msc. -o kim? -o czym?
 • 13. Wyrażenie Przyimkowe Przyimek z rzeczownikiem w zdaniu tworzy wyrażenie przyimkowe. Tuż za rogiem stoi żubr.
 • 14. Dzielenie Rzeczowników Ze względu na znaczenie rzeczowniki dzielimy na: własne i pospolite, żywotne i nieżywotne, osobowe i nieosobowe.
 • 15. Wyjątki Większość rzeczowników odmienia się przez liczby. Istnieją jednak rzeczowniki, które występują tylko w liczbie pojedynczej, na przykład: Polska, wiedza, kosmos oraz takie, które występują tylko w liczbie mnogiej, na przykład: Węgry, plecy, schody
 • 16. Koniec

Related Documents