İnsanlaradaha iyi kalitedesağlıkhizmetleri ve buhizmetlere dahafazlaulaşmaimkânısağlama
misyonuile 1984'te kurulanNassetti...
of 1

Nassetti Tıbbi Cihazlar: Hizmetlerimiz

İnsanlara daha iyi kalitede sağlık hizmetleri ve bu hizmetlere daha fazla ulaşma imkânı sağlama misyonu ile 1984'te kurulan Nassetti Tıbbi Cihazlar olarak; Hastane öncesi acil yardım, kritik bakım ve sterilizasyon alanlarında kullanılan ürünlerin üreticisi ve temsilcisiyiz. Hastabaşı üniteleri, merkezi tıbbi gaz sistemleri, pendant sistemleri, hemşire çağrı sistemleri üreten Nassetti Tıbbi Cihazlar, Merkezi Gaz Sistemi Projeleri, Ambulans Tasarımı ve Yapımı, Tıbbi Ekipmanlar, Elektromekanik İnşaası, Anahtar Teslim Hastane Projeleri konularında hizmet vermektedir.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Nassetti Tıbbi Cihazlar: Hizmetlerimiz

  • 1. İnsanlaradaha iyi kalitedesağlıkhizmetleri ve buhizmetlere dahafazlaulaşmaimkânısağlama misyonuile 1984'te kurulanNassetti Tıbbi Cihazlarolarak;Hastane öncesi acil yardım, kritikbakımve sterilizasyonalanlarındakullanılanürünlerinüreticisive temsilcisiyiz. Hastabaşı üniteleri,merkezi tıbbi gazsistemleri, pendantsistemleri,hemşire çağrısistemleri üreten Nassetti Tıbbi Cihazlar, Merkezi GazSistemi Projeleri,AmbulansTasarımıve Yapımı, Tıbbi Ekipmanlar, Elektromekanikİnşaası,AnahtarTeslimHastane Projeleri konularında hizmetvermektedir. Merkezi GazSistemi Projeleri Tıbbi gaz sistemlerinintasarımındanüretimine,kurulumundanservisve bakımınakadar 30 yılı aşkın sürelikdeneyimi ileenküçüğündenenbüyüğüneçeşitli büyüklükteki projelere kadarihtiyaçları karşılamakonusundaki mükemmeldeneyimi ile DünyaStandartlarınasahipolmanınhaklıgururuve mutluluğunuyaşıyoruz. Satış sonrası kurulumhizmeti ve bakım-teknikservis hizmetleri konusundadaeğitimlipersonelimiz ile yanınızdayız. AmbulansTasarımı Ve Yapımı Acil Yardım ve Hasta Nakil Ambulanslarıüretiminde 1990 yılındanberi hizmetverenNassetti,uygun standartlardaki Panel Vanaraçlarıstandartlarauygunolarakbüyükbir özenle ve konusundauzman ekibimizleAmbulanshaline dönüştürmekteyiz.5yönlü10G çarpma testi onayıbulunan,dayanıklı kafessistemi ve içtasarımı ile kusursuzyolcugüvenliği sağlayan,güvenli depolama,ambulanskontrol paneli ile uyarı,aydınlatmave iklimlendirmesistemleri yönetimine sahip,ergonomikhastakabini tasarımı, enerji verimliliği yüksekuyarıve aydınlatmasistemi içerenambulanslarımızla,TSEEN 1789+A1 Tıbbi Araçlar ve Donanımları- KarayoluAmbulanslarıbelgeli “OptimalİlkYardımve Hasta Nakil AmbulansTasarımı”sunuyoruz. Tıbbi Ekipmanlar 1989 yılındanberi acil servishizmetleri için ürünlersunan Spencerve Matachana Grup tarafından üretilen sterilizasyonçözümleri ileihtiyacınızaözel çözümlersunuyoruz. Elektromekanikİnşaası Gürcistan’ın4 farklıyerinde yürütülenanahtarteslimhastaneprojeleriile Ghana’daThermal Hospital binasınınElektromekanikişlerini yapıyoruz. AnahtarTeslimHastane Projeleri Malatya, Zonguldakve IspartaAnahtarteslimHastane Projelerimizile gururluyuz. Her yıl düzenli olarakdenetlenmekte olanNassetti, her3yılda birbelgelenme denetlenmesinden geçmektedir. Tüm soru,yorumve önerileriniziçin iletişime geçmenizi bekliyoruz..

Related Documents