UZNÁVÁNÍ NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍPřijměte, prosím,pozvání do oblasti uznávání neformálního vzdělávání
UZNÁVÁNÍ NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ•uznávání společenské prospěšnosti a hodnoty•uznání ze strany zaměstnav...
CÍLOVÁ SKUPINANNO pracující s dětmi a mládeží NNO dětí a mládeže (počet: 1978)
SADA MINIMÁLNÍCH KOMPETENČNÍCH PROFILŮ• Řízení organizace• Odborné pozi...
KOMPETENCE V NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Měkké kompetenceOdborné znalost...
SADA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ A PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE Minimální kompetenční profi...
SADA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ A PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE II ...
SEBEEVALUAČNÍ NÁSTROJE ANEB ZHODNOŤ SVÉ KOMPETENCE ZÍSKANÉ PŘI PRÁCI S DĚTMI...
SBORNÍK SOUHRNNÝCH POZIC V NNO K ovlivňování ostatních ...
CESTY K UZNÁVÁNÍ 5 odborných setkáníse zaměstnavateli, vzdělavateli a odbornou veřejností Konference k uznávánínefo...
Děkuji za pozornost a přeji příjemný den. Mgr. Daniela Havlíčková V pr...
Prezentace KA 06 Uznávání neformálního vzdělávání / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
of 12

Prezentace KA 06 Uznávání neformálního vzdělávání / Závěrečná konference projektu Klíče pro život

Prezentace KA 06 Uznávání neformálního vzdělávání / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentace KA 06 Uznávání neformálního vzdělávání / Závěrečná konference projektu Klíče pro život

 • 1. UZNÁVÁNÍ NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍPřijměte, prosím,pozvání do oblasti uznávání neformálního vzdělávání
 • 2. UZNÁVÁNÍ NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ•uznávání společenské prospěšnosti a hodnoty•uznání ze strany zaměstnavatelů•„formální“ uznání kompetencí získanýchneformálním vzděláváním ze strany státnísprávy a vzdělávacích institucí•sebeuznání, sebehodnocení
 • 3. CÍLOVÁ SKUPINANNO pracující s dětmi a mládeží NNO dětí a mládeže (počet: 1978)
 • 4. SADA MINIMÁLNÍCH KOMPETENČNÍCH PROFILŮ• Řízení organizace• Odborné pozice• Přímá práce s dětmi a mládeží• Průřezová kompetence
 • 5. KOMPETENCE V NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Měkké kompetenceOdborné znalosti obtížně měřitelné snadno měřitelné obtížně rozvíjené snadno rozvíjené Odborné dovednosti snadno měřitelné rozvoj v praxi
 • 6. SADA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ A PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE Minimální kompetenční profil Tvorba vzdělávacího programu Ověření vzdělávacího programu Vzdělávací program Příklad dobré praxeSada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe pro využití v dalších NNO (publikace + web)
 • 7. SADA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ A PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE II Požadavky na účastníka Cíl vzdělávacího programu co získá organizace Minimální kompetenční profil Konkrétní cíle odborné znalosti, odborné dovednosti, měkké kompetenceco bude absolvent VP umět, znát, schopen vykonávat Výstupy Obsah vzdělávacího vyhodnocení rozvoje programu kompetencí struktura, forma, metody
 • 8. SEBEEVALUAČNÍ NÁSTROJE ANEB ZHODNOŤ SVÉ KOMPETENCE ZÍSKANÉ PŘI PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ• Valuation of Prior Learning• Evropské portfolio pro vedoucí a pracovníky s mládeží• Osobní kompetenční portfolio• Zhodnoť své kompetence (Valorise-toi)
 • 9. SBORNÍK SOUHRNNÝCH POZIC V NNO K ovlivňování ostatních samostatný vedoucí garant vzdělávání dětí a mládeže K podnikavosti Ke zvládání zátěže laický hlavní vedoucí zotavovacíK uspokojování klientských potřeb akce dětí a mládeže zdravotník K samostatnosti K výkonnosti K objevování a orientaci v informacích MINIMÁLNÍ KOMPETENČNÍK aktivnímu přístupu PROFILY vedoucí dětílet mládeže nad 18 a K flexibilitě ekonom NNO K celoživotnímu učení projektový manažer bezpečnostníMĚKKÉ KOMPETENCE volnočasových aktivit garant K efektivní komunikaci manažer NNO lektor vzdělávacích aktivitKe kooperaci K vedení lidí pracovník pracující v organizaci poskytujícíK řešení problémů výchovně vzdělávací aktivity pro děti a mládež – oblast první pomoci a prevence (průřezová kompetence) K plánování a organizování práce
 • 10. CESTY K UZNÁVÁNÍ 5 odborných setkáníse zaměstnavateli, vzdělavateli a odbornou veřejností Konference k uznáváníneformálního vzděláváníMemorandum o uznávání výsledků neformálního vzdělávání
 • 11. Děkuji za pozornost a přeji příjemný den. Mgr. Daniela Havlíčková V prezentaci byly použity následující zvukové ukázky: „The wall“ – Pink Floyd „Dávej ber“ – Sagvan Tofi „Doufej“ – Leona Machálková

Related Documents