Klíčová aktivita č. 4Systém vzdělávání - průběžné vzdělávání
Systém vzdělávání -průběžné vzděláváníPrůběžné vzděláváníKlíčovou aktivitu č. 4 Systém vzdělávání ...
Realizační tým -14 krajských koordinátorů
Průběžné vzdělávání KURZY V rámci aktivity proběhlo 144 kurzů (k 30. 10. 2012) 41 je...
Netradiční výtvarné techniky - Saténování skla 19.2.2010
Digitální fotografie 3.-4.4.2012
Zdravotník zotavovacích akcí 2.-6.6.2010
Hry pro každou příležitost I. 13.-16.10.2011
Instruktor vodní turistiky 1.-6.8.2012
Motivační objektivní hodnocení, evaluace 12.-13.4.2010
Základy lezení 26.-27.2.2010
Skupinové bubnování 3.-4.2.2012
Hry pro každou příležitost II. 17.-20.5.2012
Instruktor snowboardingu 3.-8.1.2010
Vysoké lanové překážky 27.4.-1.5.2012
Kurz cykloturistiky 6.-9.10.2011
Motivační objektivní hodnocení, evaluace 12.-13.4.2010
Hlas v nás aneb Cesta k přirozenému projevu 18.1.2010
Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením 5.-6.5.2012
Hry pro každou příležitost I. 13.-16.10.2011
Týmová spolupráce 1.-4.10.2010
Hra na kytaru v SVČ 1.-3.4.2011
Kdo si hraje, nezlobí 20.-22.5.2011
Novinky pro zdravotníky zotavovacích akcí 24.9.2011
Public relations v SVČ 27.2.2010
Hry pro každou příležitost I.13.-16.10.2011
Novinařina pro pedagogické pracovníky 19.1.2012
Cvičení na míčích a s míči 26.3.2010
Zdravotník zotavovacích akcí 1.-5.4.2011
Průběžné vzdělávání KURZYProškolení účastníci za jednotlivé kraje v letech 2010-2012:
Průběžné vzdělávání Evaluace ŠVPTým 28 facilitátorů, kteří facilitovali na jednodenních a dvoudenních ...
Průběžné vzdělávání Evaluace ŠVP Evaluace ŠVP (k 30. 10. 2012)28 Jednodenníc...
Jednodenní evaluace ŠVP 19.1.2012
Jednodenní evaluace ŠVP 29.11.2010
Dvoudenní evaluace ŠVP 13.-14.1.2012
Jednodenní evaluace ŠVP 19.1.2012
Dvoudenní evaluace ŠVP 13.-14.1.2012
Jednodenní evaluace ŠVP 15.11.2011
Jednodenní evaluace ŠVP 29.11.2010
Jednodenní evaluace ŠVP 6.3.2012
Jednodenní evaluace ŠVP 15.11.2011
Průběžné vzdělávání Evaluace ŠVPProškolení účastníci na jednodenních a dvoudenních evaluacíchŠVP ...
Průběžné vzdělávání Odbornostní setkání Odbornostní setkání (k 30. 10...
OS Plzeňského a Jihočeského kraje 9.-10.9.2010
OS Plzeňského a Jihočeského kraje 9.-10.9.2010
OS Praha 12.-13.11.2010
OS Ústeckého, Středočeskéhoa Karlovarského kraje 20.-21.11.2010
OS Olomouckého a Moravskoslezského kraje 18.-19.11.2011
OS Olomouckého a Moravskoslezského kraje 28.-29.4.2012
OS Královéhradeckého a Libereckého kraje 10.-11.9.2010
OS Olomouckého a Moravskoslezského kraje 25.-26.3.2011
OS Jihočeského a Plzeňského kraje 22.-23.3.2012
OS Plzeňského a Jihočeského kraje 9.-10.9.2010
OS Královéhradeckého a Libereckého kraje 10.-11.9.2010
Průběžné vzděláváníOdbornostní setkání Zájem účastníků o oblasti jednotlivých odborností
Celostátní setkáníCelostátní setkání:Pro vychovatele ze ŠD a ŠK (06/2011)Celkem bylo proškoleno 190 vychovatelů ve 13 díln...
Celostátní setkání vychovatelů ŠD a ŠK 3.-4.6.2011
Celostátní setkání vychovatelů ŠD a ŠKCelkem bylo proškoleno 190 vychovatelů ve 13 dílnách:
Celostátní setkání pedagogů volného času 24.-25.11.2011
Děkujeme za pozornost
Prezentace KA 04.1 Průběžné vzdelávání / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
Prezentace KA 04.1 Průběžné vzdelávání / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
Prezentace KA 04.1 Průběžné vzdelávání / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
Prezentace KA 04.1 Průběžné vzdelávání / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
Prezentace KA 04.1 Průběžné vzdelávání / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
Prezentace KA 04.1 Průběžné vzdelávání / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
Prezentace KA 04.1 Průběžné vzdelávání / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
Prezentace KA 04.1 Průběžné vzdelávání / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
Prezentace KA 04.1 Průběžné vzdelávání / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
Prezentace KA 04.1 Průběžné vzdelávání / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
Prezentace KA 04.1 Průběžné vzdelávání / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
Prezentace KA 04.1 Průběžné vzdelávání / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
Prezentace KA 04.1 Průběžné vzdelávání / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
of 73

Prezentace KA 04.1 Průběžné vzdelávání / Závěrečná konference projektu Klíče pro život

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentace KA 04.1 Průběžné vzdelávání / Závěrečná konference projektu Klíče pro život

 • 1. Klíčová aktivita č. 4Systém vzdělávání - průběžné vzdělávání
 • 2. Systém vzdělávání -průběžné vzděláváníPrůběžné vzděláváníKlíčovou aktivitu č. 4 Systém vzdělávání - průběžné vzdělávánízabezpečovali garant a asistent ve spolupráci s týmem 14 krajskýchkoordinátorů.Byly realizovány: kurzy a semináře jednodenní a dvoudenní evaluace ŠVP odbornostní setkání celostátní setkání
 • 3. Realizační tým -14 krajských koordinátorů
 • 4. Průběžné vzdělávání KURZY V rámci aktivity proběhlo 144 kurzů (k 30. 10. 2012) 41 jednodenních kurzů 37 dvoudenních kurzů 18 třídenních kurzů 30 čtyřdenních kurzů 9 pětidenních kurzů 9 šestidenních kurzů V rámci kurzů bylo proškoleno 2 207 účastníků.Průměrný počet účastníků na jednotlivých kurzech byl 15.
 • 5. Netradiční výtvarné techniky - Saténování skla 19.2.2010
 • 6. Digitální fotografie 3.-4.4.2012
 • 7. Zdravotník zotavovacích akcí 2.-6.6.2010
 • 8. Hry pro každou příležitost I. 13.-16.10.2011
 • 9. Instruktor vodní turistiky 1.-6.8.2012
 • 10. Motivační objektivní hodnocení, evaluace 12.-13.4.2010
 • 11. Základy lezení 26.-27.2.2010
 • 12. Skupinové bubnování 3.-4.2.2012
 • 13. Hry pro každou příležitost II. 17.-20.5.2012
 • 14. Instruktor snowboardingu 3.-8.1.2010
 • 15. Vysoké lanové překážky 27.4.-1.5.2012
 • 16. Kurz cykloturistiky 6.-9.10.2011
 • 17. Motivační objektivní hodnocení, evaluace 12.-13.4.2010
 • 18. Hlas v nás aneb Cesta k přirozenému projevu 18.1.2010
 • 19. Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením 5.-6.5.2012
 • 20. Hry pro každou příležitost I. 13.-16.10.2011
 • 21. Týmová spolupráce 1.-4.10.2010
 • 22. Hra na kytaru v SVČ 1.-3.4.2011
 • 23. Kdo si hraje, nezlobí 20.-22.5.2011
 • 24. Novinky pro zdravotníky zotavovacích akcí 24.9.2011
 • 25. Public relations v SVČ 27.2.2010
 • 26. Hry pro každou příležitost I.13.-16.10.2011
 • 27. Novinařina pro pedagogické pracovníky 19.1.2012
 • 28. Cvičení na míčích a s míči 26.3.2010
 • 29. Zdravotník zotavovacích akcí 1.-5.4.2011
 • 30. Průběžné vzdělávání KURZYProškolení účastníci za jednotlivé kraje v letech 2010-2012:
 • 31. Průběžné vzdělávání Evaluace ŠVPTým 28 facilitátorů, kteří facilitovali na jednodenních a dvoudenních evaluacích ŠVP.
 • 32. Průběžné vzdělávání Evaluace ŠVP Evaluace ŠVP (k 30. 10. 2012)28 Jednodenních evaluací ŠVP, kterých se zúčastnilo 422 účastníků28 Dvoudenních evaluací ŠVP, kterých se zúčastnilo 384 účastníků. Průměrný počet účastníků byl 14.
 • 33. Jednodenní evaluace ŠVP 19.1.2012
 • 34. Jednodenní evaluace ŠVP 29.11.2010
 • 35. Dvoudenní evaluace ŠVP 13.-14.1.2012
 • 36. Jednodenní evaluace ŠVP 19.1.2012
 • 37. Dvoudenní evaluace ŠVP 13.-14.1.2012
 • 38. Jednodenní evaluace ŠVP 15.11.2011
 • 39. Jednodenní evaluace ŠVP 29.11.2010
 • 40. Jednodenní evaluace ŠVP 6.3.2012
 • 41. Jednodenní evaluace ŠVP 15.11.2011
 • 42. Průběžné vzdělávání Evaluace ŠVPProškolení účastníci na jednodenních a dvoudenních evaluacíchŠVP v rámci krajů ČR v letech 2010-2012
 • 43. Průběžné vzdělávání Odbornostní setkání Odbornostní setkání (k 30. 10. 2012)Proběhlo 14 odbornostních setkání (2 x 7 dvoudenních setkání), jichž se zúčastnilo 527 frekventantů. Průměrný počet účastníků na jednotlivých odbornostech byl 10. Příklady dobré praxe z odbornostních setkání jsou k dispozici na stránkách www.kliceprozivot.cz
 • 44. OS Plzeňského a Jihočeského kraje 9.-10.9.2010
 • 45. OS Plzeňského a Jihočeského kraje 9.-10.9.2010
 • 46. OS Praha 12.-13.11.2010
 • 47. OS Ústeckého, Středočeskéhoa Karlovarského kraje 20.-21.11.2010
 • 48. OS Olomouckého a Moravskoslezského kraje 18.-19.11.2011
 • 49. OS Olomouckého a Moravskoslezského kraje 28.-29.4.2012
 • 50. OS Královéhradeckého a Libereckého kraje 10.-11.9.2010
 • 51. OS Olomouckého a Moravskoslezského kraje 25.-26.3.2011
 • 52. OS Jihočeského a Plzeňského kraje 22.-23.3.2012
 • 53. OS Plzeňského a Jihočeského kraje 9.-10.9.2010
 • 54. OS Královéhradeckého a Libereckého kraje 10.-11.9.2010
 • 55. Průběžné vzděláváníOdbornostní setkání Zájem účastníků o oblasti jednotlivých odborností
 • 56. Celostátní setkáníCelostátní setkání:Pro vychovatele ze ŠD a ŠK (06/2011)Celkem bylo proškoleno 190 vychovatelů ve 13 dílnách.Pro pedagogické pracovníky ze SVČ (11/2011)Celkem bylo proškoleno 214 pedagogů ve 21 dílnách.
 • 57. Celostátní setkání vychovatelů ŠD a ŠK 3.-4.6.2011
 • 58. Celostátní setkání vychovatelů ŠD a ŠKCelkem bylo proškoleno 190 vychovatelů ve 13 dílnách:
 • 59. Celostátní setkání pedagogů volného času 24.-25.11.2011
 • 60. Děkujeme za pozornost

Related Documents