14. října 2010 Projekt XXX 1
Český pedagogický tezaurus
...
14. října 2010 Projekt XXX 2
Osnova
ČPT – tematické zamě...
14. října 2010 Projekt XXX 3
Český pedagogický tezaurus
...
14. října 2010 Projekt XXX 4
Mikrotezau...
14. října 2010 Projekt XXX 5
Systematická část tezauru
14. října 2010 Projekt XXX 6
Strom na obrazovce
14. října 2010 Projekt XXX 7
Abecední část tezauru
14. října 2010 Projekt XXX 8
Abecední část tezauru
...
14. října 2010 Projekt XXX 9
Využití tezauru v NPKK
Věcný popis dokument...
14. října 2010 Projekt XXX 10
Věcný popis dokumentů
...
14. října 2010 Projekt XXX 11
Formulář pro zápis záznamu
14. října 2010 Projekt XXX 12
Formulace rešeršního dotazu
14. října 2010 Projekt XXX 13
Výsledek rešerše na obrazovce
...
14. října 2010 Projekt XXX 14
Tiskový výstup rešerše
14. října 2010 Projekt XXX 15
Vývoj pedagogického tezauru
Nejstarší ...
14. října 2010 Projekt XXX 16
Elektronický tezaurus
Tezaurus v systému ...
14. října 2010 Projekt XXX 17
Spolupráce
Pracovní skupi...
14. října 2010 Projekt XXX 18
Správa Českého
pedagogického tezauru
...
14. října 2010 Projekt XXX 19
Systém záložek
...
14. října 2010 Projekt XXX 20
Správa ČPT v KP SQL
...
14. října 2010 Projekt XXX 21
Odkazy viz a
viz též se liší
...
14. října 2010 Projekt XXX 22
vazby na záznamy v DB vč. OPAC
...
14. října 2010 Projekt XXX 23
Kliknutím na
...
14. října 2010 Projekt XXX 24
Provázanost tezauru s databázemi
– ukázka využití při akviz...
14. října 2010 Projekt XXX 25
Zde je ukázka
...
14. října 2010 Projekt XXX 26
Zobrazení vybraného
deskriptoru v zálo...
14. října 2010 Projekt XXX 27
V záložce „Záznamy v katalog...
14. října 2010 Projekt XXX 28
Dvojklikem si akvizitér může zobrazit
...
14. října 2010 Projekt XXX 29
Z přírůstkových údajů uživatel vidí
...
14. října 2010 Projekt XXX 30
Tento dokument je naopak
...
14. října 2010 Projekt XXX 31
Historie vypůjčenosti ukazuje,
...
14. října 2010 Projekt XXX 32
Tezaurus na webu NPKK
...
14. října 2010 Projekt XXX 33
Odkaz na Odkaz na abecední
...
14. října 2010 Projekt XXX 34
…nebo se
...
14. října 2010 Projekt XXX 35
Abecední rejstřík začíná seznamem
...
14. října 2010 Projekt XXX 36
První deskriptor „abeceda“
...
14. října 2010 Projekt XXX 37
Záznam deskriptoru včetně
...
14. října 2010 Projekt XXX 38
Kliknutím na deskriptor se
...
14. října 2010 Projekt XXX 39
Kliknutím na titul v
...
14. října 2010 Projekt XXX 40
Přímo ze záznamu lze
...
14. října 2010 Projekt XXX 41
Děkujeme za pozornost
...
of 41

Český pedagogický tezaurus a jeho správa v systému KP WIN SQL (Marcela Petrovičová, Zuzana Švastová)

Představení tematického zaměření,struktury, vývoje a aktualizace obsahu Českého pedagogického tezauru, jeho využití v Národní pedagogické knihovně. Správa tezauru v systému KP WIN SQL, jeho provázanost se záznamy v interních databázích a OPACu knihovny. Chcete vědět víc? Mnoho dalších prezentací, videí z konferencí, fotografií i jiných dokumentů je k dispozici v institucionálním repozitáři NTK: http://repozitar.techlib.cz Would you like to know more? Find presentations, reports, conference videos, photos and much more in our institutional repository at: http://repozitar.techlib.cz/?ln=en
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      Sports      


Transcripts - Český pedagogický tezaurus a jeho správa v systému KP WIN SQL (Marcela Petrovičová, Zuzana Švastová)

 • 1. 14. října 2010 Projekt XXX 1 Český pedagogický tezaurus PhDr. Marcela Petrovičová - Mgr. Zuzana Švastová ÚIV - Národní pedagogická knihovna Komenského
 • 2. 14. října 2010 Projekt XXX 2 Osnova ČPT – tematické zaměření a struktura Využití ČPT v NPKK Vývoj a aktualizace ČPT Mezinárodní spolupráce Správa ČPT v KPWIN SQL Provázanost se záznamy v DB Tezaurus na webu NPKK
 • 3. 14. října 2010 Projekt XXX 3 Český pedagogický tezaurus Tezaurus - nástroj pro věcný popis a vyhledávání ČPT - tezaurus pro oblast výchovy a vzdělávání Struktura ČPT: - systematická část (strom) - abecední část
 • 4. 14. října 2010 Projekt XXX 4 Mikrotezaury 01 Výuka 02 Učení 03 Teorie, principy a politika výchovy a vzdělávání 04 Systém a cílové skupiny výchovy a vzdělávání 05 Řízení a organizace školství 06 Hodnocení a poradenství 07 Výchovně vzdělávací a jiná zařízení 08 Vybavenost 09 Kurikulum 10 Obsah výchovy a vzdělávání 11 Přírodní a technické vědy 12 Společenské vědy a vědy o chování 13 Jazyk a komunikace 14 Filozofie a náboženství 15 Umění … 50 Modifikátory
 • 5. 14. října 2010 Projekt XXX 5 Systematická část tezauru
 • 6. 14. října 2010 Projekt XXX 6 Strom na obrazovce
 • 7. 14. října 2010 Projekt XXX 7 Abecední část tezauru
 • 8. 14. října 2010 Projekt XXX 8 Abecední část tezauru Nedeskriptory jsou barevně odlišené Záznam deskriptoru
 • 9. 14. října 2010 Projekt XXX 9 Využití tezauru v NPKK Věcný popis dokumentů Vyhledávání a rešerše Terminologický slovník
 • 10. 14. října 2010 Projekt XXX 10 Věcný popis dokumentů deskriptory
 • 11. 14. října 2010 Projekt XXX 11 Formulář pro zápis záznamu
 • 12. 14. října 2010 Projekt XXX 12 Formulace rešeršního dotazu
 • 13. 14. října 2010 Projekt XXX 13 Výsledek rešerše na obrazovce Náhled jednotlivých záznamů
 • 14. 14. října 2010 Projekt XXX 14 Tiskový výstup rešerše
 • 15. 14. října 2010 Projekt XXX 15 Vývoj pedagogického tezauru Nejstarší tezaurus: 1980 Český pedagogický tezaurus: - 1. vydání 1994 - 2. vydání 2002 - 3. vydání 2006
 • 16. 14. října 2010 Projekt XXX 16 Elektronický tezaurus Tezaurus v systému ISIS Tezaurus v systému KP WIN Tezaurus v systému KP WIN SQL Tezaurus na webu: www.npkk.cz
 • 17. 14. října 2010 Projekt XXX 17 Spolupráce Pracovní skupina pro aktualizaci tezauru Evropský pedagogický tezaurus Tezaurus sítě Eurydice TESE
 • 18. 14. října 2010 Projekt XXX 18 Správa Českého pedagogického tezauru v KP-WIN SQL
 • 19. 14. října 2010 Projekt XXX 19 Systém záložek umožní přepnout z návěšťového pohledu na strom Tezaurus v KP-WIN SQL. Stromová struktura vyžaduje heslo „00 Vrchol stromu tezauru“, jehož podřazenými hesly jsou jednotlivé mikrotezaury.
 • 20. 14. října 2010 Projekt XXX 20 Správa ČPT v KP SQL Ikonky pro založení, editaci nebo zrušení deskriptoru V této podobě vidí správce strom vazeb deskriptorů, které může podle potřeby dále rozbalovat
 • 21. 14. října 2010 Projekt XXX 21 Odkazy viz a viz též se liší barvou Přechod na vybraný deskriptor
 • 22. 14. října 2010 Projekt XXX 22 vazby na záznamy v DB vč. OPAC „Rozbalený“ deskriptor fonetika. Obsahuje 4 podřazené deskriptory, z toho tři se dále větví (šedá barva).
 • 23. 14. října 2010 Projekt XXX 23 Kliknutím na ikonku pro správu stromu vazeb se zobrazí editační okno Podřazené deskriptory; ikonkou „+“ lze přidat další, ikonkou „-“ lze odebrat stávající a šipkami lze měnit pořadí
 • 24. 14. října 2010 Projekt XXX 24 Provázanost tezauru s databázemi – ukázka využití při akvizici
 • 25. 14. října 2010 Projekt XXX 25 Zde je ukázka rozbaleného stromu vazeb Přechod na vybraný deskriptor
 • 26. 14. října 2010 Projekt XXX 26 Zobrazení vybraného deskriptoru v záložce strom vazeb
 • 27. 14. října 2010 Projekt XXX 27 V záložce „Záznamy v katalogu“ si akvizitér může zobrazit záznamy, ve kterých je daný deskriptor použit.
 • 28. 14. října 2010 Projekt XXX 28 Dvojklikem si akvizitér může zobrazit konkrétní záznamy ve struktuře MARC21, a to včetně jejich přírůstků, historie zpracování záznamů či vypůjčenosti a rezervací.
 • 29. 14. října 2010 Projekt XXX 29 Z přírůstkových údajů uživatel vidí např., že dokument je součástí Sukovy knihovny a že je pouze k prezenčnímu studiu.
 • 30. 14. října 2010 Projekt XXX 30 Tento dokument je naopak součástí hlavního fondu (lokace NPKK) a lze jej půjčit absenčně.
 • 31. 14. října 2010 Projekt XXX 31 Historie vypůjčenosti ukazuje, kolik čtenářů mělo daný dokument vypůjčeno …
 • 32. 14. října 2010 Projekt XXX 32 Tezaurus na webu NPKK Tezaurus je dostupný nejen v rámci online katalogu, ale i přímo z webu NPKK
 • 33. 14. října 2010 Projekt XXX 33 Odkaz na Odkaz na abecední strom rejstřík
 • 34. 14. října 2010 Projekt XXX 34 …nebo se přepnout do abecedního seznamu. Odsud lze libovolně rozbalovat stromovou strukturu tezauru…
 • 35. 14. října 2010 Projekt XXX 35 Abecední rejstřík začíná seznamem mikrotezaurů…
 • 36. 14. října 2010 Projekt XXX 36 První deskriptor „abeceda“ – v závorce uveden počet jeho výskytů v záznamech, kliknutím na ikonku „i“ se zobrazí záznam deskriptoru
 • 37. 14. října 2010 Projekt XXX 37 Záznam deskriptoru včetně anglického ekvivalentu
 • 38. 14. října 2010 Projekt XXX 38 Kliknutím na deskriptor se zobrazí seznam titulů, v jejichž záznamu se daný deskriptor nachází. Zároveň je vidět fond, ve kterém je záznam uložen, resp. zda se jedná o monografii, seriál, AV dokument či analytický záznam článku/kapitoly z knihy.
 • 39. 14. října 2010 Projekt XXX 39 Kliknutím na titul v seznamu se zobrazí konkrétní záznam ve standardním zobrazení, lze však přepnout i na MARC21
 • 40. 14. října 2010 Projekt XXX 40 Přímo ze záznamu lze podat objednávku výpůjčky či objednávku kopií prostřednictvím systému e-PK
 • 41. 14. října 2010 Projekt XXX 41 Děkujeme za pozornost Kontakt: petrovicova@npkk.cz, tel. 221 966 436 svastova@npkk.cz, tel. 221 966 404

Related Documents