TECNOLOGÍA L'INDÚSTRI ATEXTIL
QUÈ ES UNA INDÚSTRIA TEXTIL? <ul><li>L'industria tèxtil comprèn les activitats dedicades a la producció de fils, de teixit...
La fotografia representa una indústria tèxtil. Aquesta fotografia representa l'indústria tèxtil de Tlaxcala (MÈXIC) </li>...
MATERIALS PER PRODUIR ROBES, TELES. . . Fibres Naturals * Vegetals: S'obtenen de les tiges, les fulles o les flors. En to...
OBTENCIÓ DELS FILS AMB SELFACTINA. No hi ha una clara diferenciació entre la filatura de la llana i la del cotó, tot i que...
TRACTAMENTS APLICATS A LES AIGÜES PROVINENTS D’ACABATS TÈXTILS Desbast Tot i la baixa incidència de les MES és conveni...
VIDEOS http://ca.netlog.com/go/explore/videos/videoid=ca-317993 (El futur tèxtil de la Terra Alta) http://www.youtube.co...
of 7

Naomiii Tecnologia

TREBALL DE TECNOLOGIA
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Travel      


Transcripts - Naomiii Tecnologia

  • 1. TECNOLOGÍA L'INDÚSTRI ATEXTIL
  • 2. QUÈ ES UNA INDÚSTRIA TEXTIL? <ul><li>L'industria tèxtil comprèn les activitats dedicades a la producció de fils, de teixits, i peces de roba.
  • 3. La fotografia representa una indústria tèxtil. Aquesta fotografia representa l'indústria tèxtil de Tlaxcala (MÈXIC) </li></ul>
  • 4. MATERIALS PER PRODUIR ROBES, TELES. . . Fibres Naturals * Vegetals: S'obtenen de les tiges, les fulles o les flors. En tots els casos el principal component és la cel·lulosa. * Animals: s'obtenen del pel i estan formades bàsicament per proteïnes. Artificials: S'obtenen per transformació de productes natural com la cel·lulosa. Sintètiques: Són polímers obtinguts en forma de filaments en processos de polimerització
  • 5. OBTENCIÓ DELS FILS AMB SELFACTINA. No hi ha una clara diferenciació entre la filatura de la llana i la del cotó, tot i que las màquines que filen requereixen l´adequació a cada fibra. Fins a principi de segle les metxes es convertien en fils amb la màquina de filar anomenada selfactina, una versió millorada de l´antiga mule-jenny. La selfactina consta d´una part fixa que suporta els cilindres d´estiratge i les bobines d´alimentació, i d´una part mòbil (el carro) que roda sobre carrils i porta els fusos giratoris. En el desplaçament màxim del carro hi ha una longitud de fil preparada per enrotllar-lo. Abans es produeix una aturada breu, que té com a finalitat despendre dels fusos les espires que hi puguin haver quedat enrotllades, operació que es realitza amb uns girs en sentit contrari. Enrotllat el fil o plegat a la fusada, gràcies a un enginyós dispositiu, la màquina inicia un nou recorregut. Atès que la selfactina, per a la intermitència del treball que realitza no permet una elevada producció, ha estat gairebé totalment reemplaçada per les modernes màquines de filar contínues.
  • 6. TRACTAMENTS APLICATS A LES AIGÜES PROVINENTS D’ACABATS TÈXTILS Desbast Tot i la baixa incidència de les MES és convenient instal·lar equips de desbast, bàsicament per protegir els elements mecànics que hi pugui haver. Cal que les instal·lacions de desbast es netegin freqüentment ja que la natura de les MES de les aigües tèxtils –fils, borres, trossos de roba- obturen amb facilitat els porus dels elements de filtració. Homogeneïtzació És habitual, i gairebé sempre necessari, disposar d’una bassa d’homogeneïtzació de capacitat superior a 1 dia de treball, o com a mínim amb una capacitat superior a un cicle productiu (sempre que sigui inferior a 1 dia). És convenient una bona agitació per evitar camins preferencials de l’aigua i crear un flux adequat, i una bona aeració per evitar putrefaccions, efectuar una oxidació química i iniciar un principi de tractament biològic. Les tendències actuals passen per afavorir el tractament biològic a les basses d’homogeneïtzació airejant fortament, afegint bacteries i fins i tot recirculant fangs.
  • 7. VIDEOS http://ca.netlog.com/go/explore/videos/videoid=ca-317993 (El futur tèxtil de la Terra Alta) http://www.youtube.com/watch?v=KD-Riy-yjEw (VIDEO SOBRE L'HISTORIA DE L'INDUSTRIA TEXTIL a PERÚ) http://www.youtube.com/watch?v=Sij5rVGCtUw&feature=related (PROCESOS DE LES FIBRES SINTECTIQUES)
  • 8. BIBLIOGRAFIA http://www.ca.wikipedia.com http://ca.netlog.com www.google.com ''Llibre de Tecnologia''

Related Documents