‫מרצה‬:‫עו‬"‫נעמי‬ ‫ד‬‫אסיא‬
‫נעמי‬ ‫מייסדת‬‫אסיא‬‫ושות‬'
‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫משרד‬‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬
www.computer-law.co.il
‫הי...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫הקדמה‬
‫בלתי‬ ‫לרכוש‬ ‫הקשורות‬ ‫בזכויות‬...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫הקדמה‬
‫אינטרסים‬ ‫בין‬ ‫איזון‬
■‫הפרטי‬ ...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫הרוחני‬ ‫הקניין‬ ‫על‬ ‫בהגנה‬ ‫העקרונות‬
...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫מסחר‬ ‫סימני‬
‫סימן‬:"‫אותיות‬,‫ספרות‬,‫מ...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫מסחר‬ ‫סימני‬-‫המשך‬
■‫המוצר‬ ‫סיווג‬:‫הס...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫מסחר‬ ‫סימן‬ ‫רישום‬ ‫הליך‬
■‫הבקשה‬ ‫בחי...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫פטנטים‬ ‫דיני‬
‫ע‬ ‫ההגנה‬ ‫מאחורי‬ ‫הרעי...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫פטנטים‬ ‫דיני‬
‫הפטנט‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ‫נותנ...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫פטנט‬ ‫לרישום‬ ‫המהותיות‬ ‫הדרישות‬
‫סעיף...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫בפטנטים‬ ‫החידוש‬ ‫דרישת‬
‫סעיף‬4‫לחוק‬‫ח...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫המצאתית‬ ‫התקדמות‬
‫סעיף‬5‫לחוק‬‫התקדמות‬...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫פטנט‬ ‫לרישום‬ ‫סייגים‬
■‫בישראל‬:‫האדם‬ ...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫יוצרים‬ ‫זכות‬
"‫מאדם‬ ‫למנוע‬ ‫זכות‬ ‫בע...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫היוצר‬ ‫של‬ ‫הבלעדיות‬ ‫זכויותיו‬
‫סעיף‬1...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫הציבור‬ ‫לרשות‬ ‫יצירה‬ ‫העמדת‬
‫הבלעדיות...
■‫הוספת‬‫הודעה‬‫כזו‬‫חשובה‬‫כלפי‬‫המשתמש‬,‫על‬‫מנת‬
‫שידע‬‫שהשימוש‬‫בחומר‬‫הנמצא‬‫באתר‬‫הינו‬‫מוגבל‬
‫לפי‬‫חוק‬.
■‫הודעת‬‫...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫יוצרים‬ ‫זכות‬ ‫לעומת‬ ‫פטנט‬ ‫הגנת‬
‫יוצ...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫מחשב‬ ‫בתוכנת‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬
‫סעיף‬1‫...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫מחשב‬ ‫בתוכנת‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬
‫ע‬"‫א‬8...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫ממנה‬ ‫נגזרת‬ ‫או‬ ‫מחשב‬ ‫תוכנת‬ ‫העתקת‬...
‫המידע‬‫שהושג‬‫במהלכה‬‫של‬‫ההעתקה‬‫או‬
‫עשיית‬‫יצירה‬‫נגזרת‬‫ממנה‬‫הועבר‬‫לאדם‬
‫אחר‬.‫או‬‫במידה‬‫והמידע‬‫שימש‬‫לצורך‬‫יצי...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫מחשב‬ ‫תוכנת‬ ‫של‬ ‫זמנית‬ ‫העתקה‬
‫סעיף‬...
‫חוק‬‫זכויות‬‫יוצרים‬‫מתיר‬‫לעשות‬‫שימוש‬
‫הוגן‬(fair use)‫ביצירות‬,‫מבלי‬‫שהדבר‬
‫ייחשב‬‫כהפרת‬‫זכות‬‫יוצרים‬.
"‫שימוש‬...
‫סעיפים‬18-30‫לחוק‬‫עוסקים‬‫בשימושים‬‫מותרים‬,‫חלקן‬‫אף‬
‫בלא‬‫קבלת‬‫רשות‬‫מבעל‬‫זכות‬‫היוצרים‬‫ובלא‬‫תשלום‬‫תמורה‬.
‫דוגמ...
‫הפסיקה‬‫הישראלית‬‫אימצה‬‫מהחוק‬‫האמריקאי‬‫ארבעה‬
‫שיקולים‬‫לקביעת‬‫שימוש‬‫הוגן‬.‫חוק‬‫זכות‬‫יוצרים‬‫מעגן‬
‫את‬‫ארבעתם‬‫בס...
‫מחשב‬ ‫בתוכנת‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬
‫ת‬.‫א‬(‫ת‬"‫א‬)598/92‫גולן‬‫נ‬'‫יודפת‬:
■‫בפסק‬‫הדין‬‫נדונה‬‫השאלה‬‫האם‬‫מקור‬‫הדמיון‬‫...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫מחשב‬ ‫בתוכנת‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬
‫ע‬"‫א‬2...
‫נזק‬ ‫הוכחת‬ ‫ללא‬ ‫פיצויים‬
‫סעיף‬56‫לחוק‬
‫מוסרית‬ ‫זכות‬ ‫או‬ ‫יוצרים‬ ‫זכות‬ ‫הופרה‬,‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫רשאי‬,‫על‬
‫התובע...
‫צו‬‫מניעה‬‫זמני‬:
‫צו‬‫מניעה‬‫זמני‬‫האוסר‬‫על‬‫העתקת‬‫ו‬/‫או‬‫הפצת‬‫תוכנת‬
‫מחשבים‬‫בטענה‬‫של‬‫הפרת‬‫זכות‬‫יוצרים‬‫ניתן‬...
■‫רשיון‬‫השימוש‬‫הוא‬‫הסכם‬‫משפטי‬‫בין‬‫חברות‬
‫התוכנה‬‫לבין‬‫הלקוח‬,‫במסגרתו‬‫מקנות‬‫החברות‬-
‫בעלות‬‫זכויות‬‫היוצרים‬‫בת...
■‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬
■‫אדם‬ ‫שנות‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬
■‫השונות‬ ‫לשפות‬ ‫לוקליזציה‬
■‫ייצור‬
■‫שיווק‬
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נע...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫באינטרנט‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬
‫בארה‬ ‫פסיקה...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫נאפסטר‬ ‫פרשת‬-‫המשך‬
■‫בית‬‫המשפט‬‫דחה‬‫...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
THE DIGITAL MILLENNIUM
COPYRIGHT ACT
■‫ה‬-...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
DMCA
‫גישה‬ ‫הגבלת‬ ‫טכנולוגיות‬
‫משתמש‬ ...
‫הרוכש‬‫כדין‬‫תוכנת‬‫מחשב‬‫רשאי‬‫לעקוף‬‫את‬‫מנגנוני‬
‫הגבלת‬‫הגישה‬‫בה‬‫לצורך‬‫הנדסה‬‫חוזרת‬‫המיועדת‬
‫להשיג‬‫תאימות‬‫לתו...
"‫מידע‬‫זכויות‬‫יוצרים‬"‫כולל‬‫את‬‫שם‬‫היצירה‬,‫שם‬
‫היוצר‬,‫שם‬‫בעל‬‫הזכויות‬‫ביצירה‬,‫וכן‬‫שם‬‫מבצע‬
‫היצירה‬,‫הכותב‬‫ו...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫האמריקאי‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫חוק‬
■‫לזו‬ ...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫פס‬"‫ד‬G&M V. GROTSKER
(‫אוגוסט‬2004)‫באר...
‫מחשב‬ ‫תוכנת‬ ‫של‬ ‫לפלט‬ ‫רעיון‬ ‫על‬ ‫פטנט‬ ‫לאחרונה‬,
142049,‫המקצועי‬ ‫הפוסק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בוטל‬,‫שליו‬ ‫נח‬.
‫ב‬ ‫שנק...
‫הפוסק‬‫ביטל‬‫את‬‫הפטנט‬‫בין‬‫היתר‬‫כיוון‬‫ש‬"‫עניין‬
‫לנו‬‫באמצאה‬‫שהיא‬‫בתחום‬‫התוכן‬...,‫לא‬‫בתוכנת‬
‫מחשב‬‫אותה‬‫השווה...
‫בהחלטתו‬‫חזר‬‫הפוסק‬‫על‬‫כלל‬‫פרשת‬CA‫באמרו‬‫כי‬
‫התכלית‬‫אותה‬‫רצה‬‫להגשים‬‫המחוקק‬‫בהעניקו‬‫הגנת‬
‫זכויות‬‫יוצרים‬‫לתוכ...
‫לסיכום‬
‫הרעיון‬‫אינו‬‫מוגן‬‫בזכויות‬‫יוצרים‬.
‫ממציא‬‫אחר‬‫יכול‬‫שיכתוב‬‫תוכנה‬‫משלו‬‫המייצרת‬‫את‬
‫אותה‬‫תוצאה‬,‫מבלי...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫שינה‬ ‫כיצד‬‫כללי‬ ‫את‬ ‫האינטרנט‬
‫המשחק...
‫הגישה‬‫ליצירה‬‫דיגיטאלית‬‫שונה‬‫מהגישה‬‫ליצירה‬
‫רגילה‬
‫שוני‬‫באופי‬‫העתקה‬,‫הפצה‬‫ופרסום‬
‫שימושים‬‫חדשים‬(Links, Fr...
‫פטנט‬ ‫רישום‬
‫מסחרי‬ ‫סימן‬ ‫רישום‬
‫מתחם‬ ‫שם‬ ‫רישום‬
‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫חוקי‬
‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫רישום‬
‫בארה‬”‫...
‫ישראל‬:
‫בישראל‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫חוקי‬–‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫חוק‬
1911,‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫ופקודת‬1924-‫רב‬ ‫זמן‬ ‫נחקקו‬...
‫מרצה‬:‫עו‬"‫נעמי‬ ‫ד‬‫אסיא‬
‫נעמי‬ ‫מייסדת‬‫אסיא‬‫ושות‬'
‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫משרד‬‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬
www.computer-law.co.il
‫טר...
ISRAELI HIGH-TECH COMPANIES
BY PRODUCT
© Copyright - Naomi Assia & Co. – Law Offices, Patent Attorney’s and Notary
PATENT APPLICATIONS FILED IN
2010 – BY FIELDS
© Copyright - Naomi Assia & Co. – Law Offices, Patent Attorney’s and Notary
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫הפטנטים‬ ‫טרול‬ ‫מיהו‬?
‫הטרול‬ ‫האם‬,‫רו...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫מוצר‬ ‫או‬ ‫פטנט‬
‫כל‬‫זה‬‫שייך‬‫לתפיסת‬‫...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫הפטנטים‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫העידן‬
‫בראשית‬‫העי...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫הסטטיסטיקה‬‫היבשה‬‫מראה‬‫כי‬‫בשנים‬2004-2...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫נתן‬‫מירוולד‬‫מ‬-IV
"‫מוטעה‬ ‫באופן‬ ‫נתפ...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫למימוש‬ ‫הון‬ ‫וגיוס‬ ‫שוק‬ ‫יצירת‬
‫ההמצ...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫שמתקיימים‬ ‫והמוצר‬ ‫הפטנט‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
■ Vcon
■ Axis Mobile
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫בהמצאה‬ ‫להתממש‬ ‫צריך‬ ‫פטנט‬
‫נכון‬ ‫לא...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫ומיתוסים‬ ‫פטנטים‬
‫פטנט‬ ‫הפרת‬ ‫על‬ ‫לת...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫ארה‬"‫ב‬
‫בארה‬"‫ב‬‫של‬‫היום‬‫סחר‬‫הפטנטי...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫חברת‬‫מייקרוסופט‬,‫למשל‬,‫רושמת‬‫כשלושת‬
...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫י‬.‫ב‬.‫מ‬.‫בשנה‬ ‫פטנטים‬ ‫אלפים‬ ‫כחמשת...
‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'-‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫עוד‬
‫סיפורים‬
‫והסברים‬
‫על‬
‫פטנטים‬
‫מ...
of 65

IP Aspects - Computer Programs

Presention for High Tech Entrepreneur and
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - IP Aspects - Computer Programs

 • 1. ‫מרצה‬:‫עו‬"‫נעמי‬ ‫ד‬‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫מייסדת‬‫אסיא‬‫ושות‬' ‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫משרד‬‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ www.computer-law.co.il ‫היי‬ ‫יזמי‬-‫טק‬
 • 2. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫הקדמה‬ ‫בלתי‬ ‫לרכוש‬ ‫הקשורות‬ ‫בזכויות‬ ‫עוסק‬ ‫הרוחני‬ ‫הקניין‬ ‫תחום‬ ‫מוחשי‬: ■‫ספרו‬ ‫על‬ ‫הסופר‬ ‫זכויות‬ ■‫ציורו‬ ‫על‬ ‫הצייר‬ ‫זכות‬ ■‫ועוד‬ ‫המצאתו‬ ‫על‬ ‫הממציא‬ ‫זכות‬.. ‫זכות‬ ‫כגון‬ ‫בתחומים‬ ‫רשומות‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫רשומות‬ ‫בזכויות‬ ‫המדובר‬ ‫יוצרים‬,‫פטנטים‬,‫מדגמים‬,‫מסחר‬ ‫סימני‬,‫עין‬ ‫גניבת‬,‫עשיית‬ ‫במשפט‬ ‫ולא‬ ‫עושר‬
 • 3. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫הקדמה‬ ‫אינטרסים‬ ‫בין‬ ‫איזון‬ ■‫הפרטי‬ ‫האינטרס‬-‫של‬ ‫הקנייניות‬ ‫הזכויות‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫היוצר‬ ‫או‬ ‫הממציא‬. ■‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬-‫מונופולין‬ ‫ומניעת‬ ‫העיסוק‬ ‫חופש‬ ‫בלתי‬‫נחוץ‬ ‫עלמא‬ ‫כולי‬ ‫כלפי‬ ‫הן‬ ‫הרוחני‬ ‫הקניין‬ ‫זכויות‬ ‫של‬ ‫תוקפן‬
 • 4. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫הרוחני‬ ‫הקניין‬ ‫על‬ ‫בהגנה‬ ‫העקרונות‬ ■‫ליצירתו‬ ‫קודם‬ ‫שקיים‬ ‫הידע‬ ‫לעומת‬ ‫היוצר‬ ‫של‬ ‫תרומה‬. ■‫כולו‬ ‫לעולם‬ ‫היוצר‬ ‫של‬ ‫והתרומה‬ ‫הידע‬ ‫פרסום‬.‫בתמורה‬ ‫המונופולין‬ ‫זכות‬ ‫תוענק‬ ‫הידע‬ ‫לגילוי‬. ■‫ההגנה‬‫מוענקת‬‫לזמן‬‫קצוב‬,‫ולאחריה‬‫הציבור‬‫יכול‬‫ליהנות‬ ‫ולנצל‬‫את‬‫ההתקדמות‬‫והידע‬. ■‫אין‬‫הגנה‬‫על‬‫רעיונות‬‫כלליים‬‫או‬‫לא‬‫מקוריים‬–‫על‬‫מנת‬ ‫לצמצם‬‫את‬‫המונופולין‬‫המוענק‬.
 • 5. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫מסחר‬ ‫סימני‬ ‫סימן‬:"‫אותיות‬,‫ספרות‬,‫מלים‬,‫או‬ ‫אחרים‬ ‫אותות‬ ‫או‬ ‫דמויות‬ ‫אלה‬ ‫של‬ ‫צירופם‬,‫בשלושה‬ ‫או‬ ‫ממדים‬ ‫בשני‬". ‫סימן‬‫מסחרי‬:"‫סימן‬‫המשמש‬,‫או‬‫מיועד‬‫לשמש‬,‫לאדם‬‫לעניין‬ ‫הטובין‬‫שהוא‬‫מייצר‬‫או‬‫סוחר‬‫בהם‬. ‫כשרות‬‫לסימן‬‫מסחר‬:‫סימן‬‫מסחר‬‫כשר‬‫לרישום‬‫הוא‬‫סימן‬ ‫בעל‬‫אופי‬‫מבחין‬,‫היינו‬‫סימן‬‫שיש‬‫בו‬‫כדי‬‫להבחין‬‫בין‬‫הטובין‬ ‫של‬‫בעל‬‫הסימן‬‫לבין‬‫הטובין‬‫של‬‫אחרים‬.
 • 6. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫מסחר‬ ‫סימני‬-‫המשך‬ ■‫המוצר‬ ‫סיווג‬:‫הסימן‬ ‫ממבקש‬ ‫דורשות‬ ‫המסחר‬ ‫סימני‬ ‫תקנות‬ ‫קטגוריות‬ ‫מספר‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫לסווג‬,‫עליו‬ ‫למוצר‬ ‫בהתאם‬ ‫הסימן‬ ‫את‬ ‫לרשום‬ ‫המבקש‬ ‫רוצה‬. ■‫תוקף‬:‫בלבד‬ ‫בישראל‬ ‫הוא‬ ‫הרשום‬ ‫הסימן‬ ‫של‬ ‫תוקפו‬. ■‫ההגנה‬ ‫היקף‬:‫לשימוש‬ ‫זכות‬ ‫לבעליו‬ ‫מקנה‬ ‫המסחרי‬ ‫הסימן‬ ‫הרשום‬ ‫בסימן‬ ‫ייחודי‬,‫לגבי‬ ‫דומה‬ ‫בסימן‬ ‫שימוש‬ ‫למנוע‬ ‫וזכות‬ ‫סיווג‬ ‫שבאותו‬ ‫מוצרים‬(‫הסיווג‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫מונופול‬ ‫מעין‬).
 • 7. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫מסחר‬ ‫סימן‬ ‫רישום‬ ‫הליך‬ ■‫הבקשה‬ ‫בחינת‬:‫לרישום‬ ‫כשיר‬ ‫הסימן‬ ‫האם‬ ‫בוחן‬ ‫הרשם‬ ‫מבחין‬ ‫אופי‬ ‫בעל‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫לרישום‬ ‫כשיר‬ ‫אינו‬ ‫הסימן‬,‫או‬ ‫בלתי‬ ‫לתחרות‬ ‫לגרום‬ ‫או‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫להטעות‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫הוגנת‬ ■‫קיבול‬:‫קובל‬ ‫והסימן‬ ‫במידה‬,‫להתנגדויות‬ ‫מתפרסם‬ ‫הסימן‬ ■‫התנגדות‬:‫תוך‬ ‫לסימן‬ ‫להתנגד‬ ‫ניתן‬3‫הפרסום‬ ‫מיום‬ ‫חודשים‬. ■‫רישום‬:‫התנגדות‬ ‫הוגשה‬ ‫ולא‬ ‫במידה‬,‫התנגדות‬ ‫שהוגשה‬ ‫או‬ ‫המבקש‬ ‫לטובת‬ ‫בה‬ ‫והוחלט‬–‫המסחר‬ ‫סימן‬ ‫את‬ ‫הרשם‬ ‫ירשום‬
 • 8. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫פטנטים‬ ‫דיני‬ ‫ע‬ ‫ההגנה‬ ‫מאחורי‬ ‫הרעיון‬"‫פטנט‬ ‫י‬: ■‫לחברה‬ ‫הממציא‬ ‫בין‬ ‫עסקה‬- ‫מונופול‬ ‫למתן‬ ‫בתמורה‬ ‫האמצאה‬ ‫חשיפת‬. ■‫מבקש‬ ‫על‬ ‫המוטלת‬ ‫החובה‬ ‫היא‬ ‫הביצוע‬ ‫דרכי‬ ‫חשיפת‬ ‫התמורה‬ ‫את‬ ‫מהווה‬ ‫והיא‬ ‫הפטנט‬(quid pro quo) ‫המצאתו‬ ‫על‬ ‫פטנט‬ ‫לקבל‬ ‫שמבקש‬ ‫ממי‬ ‫הנדרשת‬.
 • 9. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫פטנטים‬ ‫דיני‬ ‫הפטנט‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ‫נותנת‬ ‫מה‬? ■‫למשך‬ ‫אמצאתו‬ ‫לניצול‬ ‫הפטנט‬ ‫לבעל‬ ‫מונופול‬20‫שנה‬ ■‫תמלוגים‬ ‫לקבל‬ ‫הפטנט‬ ‫לבעל‬ ‫אפשרות‬ ■‫האמצאה‬ ‫של‬ ‫בלעדי‬ ‫וניצול‬ ‫מתחרים‬ ‫חסימת‬ ■‫בשלב‬ ‫גם‬ ‫שיווקית‬ ‫ואסטרטגיה‬ ‫כספים‬ ‫לגיוס‬ ‫אפשרות‬ patent pending
 • 10. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫פטנט‬ ‫לרישום‬ ‫המהותיות‬ ‫הדרישות‬ ‫סעיף‬3‫הפטנטים‬ ‫לחוק‬ ‫פטנט‬ ‫כשירת‬ ‫אמצאה‬ ‫מהי‬ ‫קובע‬: "‫אמצאה‬,‫שהיא‬ ‫בין‬‫מוצר‬‫שהיא‬ ‫ובין‬ ‫תהליך‬‫טכנולוגי‬ ‫תחום‬ ‫בכל‬,‫שהיא‬ ‫חדשה‬,‫מועילה‬,‫לשימוש‬ ‫ניתנת‬ ‫תעשייתי‬‫בה‬ ‫ויש‬‫התקדמות‬ ‫המצאתית‬–‫כשירת‬ ‫אמצאה‬ ‫היא‬ ‫פטנט‬."
 • 11. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫בפטנטים‬ ‫החידוש‬ ‫דרישת‬ ‫סעיף‬4‫לחוק‬‫חדשה‬ ‫אמצאה‬ ‫מהי‬ ‫קובע‬: "‫אמצאה‬,‫לחדשה‬ ‫נחשבת‬,‫בפומבי‬ ‫נתפרסמה‬ ‫לא‬ ‫אם‬,‫בין‬ ‫לה‬ ‫מחוצה‬ ‫ובין‬ ‫בישראל‬,‫הבקשה‬ ‫תאריך‬ ‫לפני‬– (1)‫תיאור‬ ‫ידי‬ ‫על‬,‫בדרך‬ ‫או‬ ‫בקול‬ ‫או‬ ‫במראה‬ ‫או‬ ‫בכתב‬ ‫אחרת‬,‫שבעל‬ ‫באופן‬-‫פרטי‬ ‫לפי‬ ‫אותה‬ ‫לבצע‬ ‫יכול‬ ‫מקצוע‬ ‫התיאור‬; (2)‫הצגה‬ ‫או‬ ‫ניצול‬ ‫ידי‬ ‫על‬,‫שבעל‬ ‫באופן‬-‫לבצע‬ ‫יכול‬ ‫מקצוע‬ ‫זו‬ ‫בדרך‬ ‫שנודעו‬ ‫הפרטים‬ ‫לפי‬ ‫אותה‬"
 • 12. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫המצאתית‬ ‫התקדמות‬ ‫סעיף‬5‫לחוק‬‫התקדמות‬ ‫מגדיר‬‫המצאתית‬: "‫התקדמות‬‫המצאתית‬‫נראית‬ ‫שאינה‬ ‫התקדמות‬ ‫היא‬‫כענין‬ ‫לבעל‬ ‫מאליו‬ ‫המובן‬-‫שכבר‬ ‫הידיעות‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫ממוצע‬ ‫מקצוע‬ ‫נתפרסמו‬,‫הבקשה‬ ‫תאריך‬ ‫לפני‬,‫בסעיף‬ ‫האמורות‬ ‫בדרכים‬4." ■‫מהווה‬ ‫ההמצאה‬ ‫כי‬ ‫להראות‬ ‫צורך‬ ‫יש‬‫קדימה‬ ‫צעד‬‫מעבר‬ ‫הקיים‬ ‫לידע‬,‫בה‬ ‫ויש‬‫המצאתי‬ ‫ניצוץ‬.
 • 13. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫פטנט‬ ‫לרישום‬ ‫סייגים‬ ■‫בישראל‬:‫האדם‬ ‫בגוף‬ ‫רפואי‬ ‫לטיפול‬ ‫תהליך‬,‫זנים‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫או‬ ‫צמחים‬ ‫של‬ ‫חדשים‬,‫אורגניזמים‬ ‫זולת‬ ‫מיקרו‬-‫הטבע‬ ‫מן‬ ‫הופקו‬ ‫שלא‬ ‫ביולוגיים‬. ■‫בארה‬"‫ב‬:‫טבע‬ ‫חוקי‬,‫טבעיות‬ ‫תופעות‬,‫רעיונות‬ ‫אבסטרקטים‬. ■‫באירופה‬:‫תגליות‬,‫מדעיות‬ ‫תיאוריות‬,‫שיטת‬ ‫מתמטיות‬,‫אינפורמציה‬ ‫הצגת‬,‫מנטלי‬ ‫לתהליך‬ ‫שיטות‬, ‫עסקים‬ ‫עשיית‬ ‫או‬ ‫משחק‬.
 • 14. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫יוצרים‬ ‫זכות‬ "‫מאדם‬ ‫למנוע‬ ‫זכות‬ ‫בעיקרה‬ ‫היא‬ ‫היוצרים‬ ‫זכות‬ ‫היוצר‬ ‫של‬ ‫עמלו‬ ‫פרי‬ ‫את‬ ‫לעצמו‬ ‫לקחת‬ ‫אחר‬" ■‫יצירה‬ ‫לנצל‬ ‫הייחודית‬ ‫הזכות‬ ‫הינה‬ ‫היוצרים‬ ‫זכות‬ ‫ומוגדרות‬ ‫שונות‬ ‫בדרכים‬,‫בידי‬ ‫ניצולה‬ ‫את‬ ‫להרשות‬ ‫או‬ ‫אחרים‬. ■‫מוגבל‬ ‫זמן‬ ‫למשך‬ ‫לבעליה‬ ‫מוענקת‬ ‫היוצרים‬ ‫זכות‬– ‫היוצר‬ ‫חיי‬ ‫תקופת‬+70‫שנה‬.
 • 15. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫היוצר‬ ‫של‬ ‫הבלעדיות‬ ‫זכויותיו‬ ‫סעיף‬11‫יוצרים‬ ‫זכות‬ ‫לחוק‬2007,‫ליוצר‬: .1‫העתקה‬ ‫זכות‬ .2‫הפומבי‬ ‫הביצוע‬ ‫זכות‬ .3‫היצירה‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫הפרסום‬ ‫זכות‬ .4‫היצירה‬ ‫את‬ ‫לעבד‬ ‫הזכות‬(‫נגזרת‬ ‫יצירה‬) .5‫מוסרית‬ ‫זכות‬ .6**‫הציבור‬ ‫לרשות‬ ‫היצירה‬ ‫את‬ ‫להעמיד‬ ‫בלעדית‬ ‫זכות‬.
 • 16. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫הציבור‬ ‫לרשות‬ ‫יצירה‬ ‫העמדת‬ ‫הבלעדיות‬ ‫מהזכויות‬ ‫אחת‬ ‫הינה‬ ‫הציבור‬ ‫לרשות‬ ‫יצירה‬ ‫העמדת‬ ‫ליוצר‬ ‫החוק‬ ‫מכוח‬ ‫הניתנות‬. ‫סעיף‬15‫מגדיר‬ ‫היוצרים‬ ‫זכות‬ ‫לחוק‬ "‫הציבור‬ ‫לרשות‬ ‫יצירה‬ ‫של‬ ‫העמדה‬ ‫כך‬ ‫ביצירה‬ ‫פעולה‬ ‫עשיית‬ ‫היא‬ ‫תהיה‬ ‫הציבור‬ ‫מקרב‬ ‫שלאנשים‬ ‫לפי‬ ‫ובמועד‬ ‫ממקום‬ ‫אליה‬ ‫גישה‬ ‫בחירתם‬."
 • 17. ■‫הוספת‬‫הודעה‬‫כזו‬‫חשובה‬‫כלפי‬‫המשתמש‬,‫על‬‫מנת‬ ‫שידע‬‫שהשימוש‬‫בחומר‬‫הנמצא‬‫באתר‬‫הינו‬‫מוגבל‬ ‫לפי‬‫חוק‬. ■‫הודעת‬‫זכויות‬‫יוצרים‬:©1998‫נדיר‬‫מחשבים‬‫בע‬"‫מ‬. ‫רצוי‬‫גם‬‫לעשות‬‫הפניה‬‫לרישיון‬‫שימוש‬‫ותנאים‬ ‫באמצעות‬‫קישור‬. ■‫מסחר‬ ‫סימן‬ ‫עבור‬ ‫הודעה‬:‫את‬ ‫להוסיף‬ ‫מקובל‬ ‫הסימן‬®‫המסחרי‬ ‫לסימן‬ ‫בצמוד‬. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫הודעה‬
 • 18. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫יוצרים‬ ‫זכות‬ ‫לעומת‬ ‫פטנט‬ ‫הגנת‬ ‫יוצרים‬ ‫זכות‬‫פטנט‬ ‫של‬ ‫הביטוי‬ ‫צורת‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫הגנה‬ ‫היצירה‬ ‫כולה‬ ‫המערכת‬ ‫או‬ ‫השיטה‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫ברישום‬ ‫צורך‬ ‫אין‬‫ברישום‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫חיי‬ ‫כל‬ ‫למשך‬ ‫ארוכה‬ ‫הגנה‬ ‫תקופת‬ ‫המחבר‬+70‫שנה‬ ‫למשך‬ ‫מוגבלת‬ ‫הגנה‬ ‫תקופת‬20 ‫בלבד‬ ‫שנה‬ ‫למקוריות‬ ‫מינימלית‬ ‫דרישה‬‫והתקדמות‬ ‫לחדשנות‬ ‫דרישה‬ ‫המצאתית‬
 • 19. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫מחשב‬ ‫בתוכנת‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫סעיף‬1‫לחוק‬‫זכות‬‫יוצרים‬‫קובע‬: "‫יצירה‬‫ספרותית‬"–‫לרבות‬‫יצירה‬‫המבוטאת‬ ‫בכתב‬,‫הרצאה‬,‫טבלה‬,‫לקט‬,‫וכן‬‫תוכנת‬‫מחשב‬. ‫מכאן‬‫ניתן‬‫להסיק‬‫כי‬‫תוכנת‬‫מחשב‬‫בכל‬‫צורה‬‫שהיא‬‫מבוטאת‬.
 • 20. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫מחשב‬ ‫בתוכנת‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫ע‬"‫א‬89139‫אחיטוב‬‫נ‬'‫הרפז‬: ‫זכות‬‫יוצרים‬‫לגבי‬‫תוכנת‬‫מחשב‬‫משתרעת‬‫מעבר‬ ‫לקוד‬‫המילולי‬‫של‬‫התוכנה‬‫ומוענקת‬‫גם‬‫לצורה‬ (Artwork),‫למבנה‬(Structure)‫ולהזנת‬‫המשתמש‬ (User Input),‫לסדר‬(Sequence)‫ולארגון‬ (Organization)‫של‬‫התוכנה‬.
 • 21. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫ממנה‬ ‫נגזרת‬ ‫או‬ ‫מחשב‬ ‫תוכנת‬ ‫העתקת‬ ‫סעיף‬24‫לחוק‬ ‫למי‬ ‫מותרת‬ ‫ממנה‬ ‫נגזרת‬ ‫יצירה‬ ‫עשיית‬ ‫או‬ ‫מחשב‬ ‫תוכנת‬ ‫העתקת‬ ‫המחשב‬ ‫תוכנת‬ ‫של‬ ‫מורשה‬ ‫עותק‬ ‫שמחזיק‬,‫ובהיקף‬ ‫אלה‬ ‫למטרות‬ ‫לכך‬ ‫הדרוש‬: ■‫לצורכי‬‫גיבוי‬;‫אולם‬,‫משחלף‬‫הצורך‬‫לשמו‬‫נוצר‬‫יש‬‫להשמידו‬. ■‫לתחזוקת‬‫עותק‬‫מורשה‬‫של‬‫התוכנה‬‫או‬‫מערכת‬‫מחשב‬,‫או‬‫לצורך‬‫מתן‬ ‫שירות‬,‫אם‬‫הדבר‬‫נחוץ‬‫לשם‬‫השימוש‬‫בתוכנה‬. ■‫למען‬‫שימוש‬‫בתוכנה‬‫למטרות‬‫שלשמן‬‫נועדה‬,‫ובכלל‬‫זה‬‫תיקון‬‫שגיאות‬ ‫או‬‫התאמת‬‫התוכנה‬‫למערכת‬‫או‬‫לתוכנה‬‫אחרת‬; ■‫בדיקת‬‫אבטחת‬‫המידע‬‫בתוכנה‬,‫תיקון‬‫פרצות‬‫והגנה‬‫מפניהן‬; ■‫השגת‬‫מידע‬‫הדרוש‬‫להתאמת‬‫מערכת‬‫או‬‫תוכנת‬‫מחשב‬‫אחרת‬, ‫המפותחת‬‫באופן‬‫עצמאי‬,‫כך‬‫שתוכל‬‫לפעול‬‫עם‬‫תוכנה‬‫זו‬.
 • 22. ‫המידע‬‫שהושג‬‫במהלכה‬‫של‬‫ההעתקה‬‫או‬ ‫עשיית‬‫יצירה‬‫נגזרת‬‫ממנה‬‫הועבר‬‫לאדם‬ ‫אחר‬.‫או‬‫במידה‬‫והמידע‬‫שימש‬‫לצורך‬‫יצירת‬ ‫תוכנת‬‫מחשב‬‫אחרת‬‫המפרה‬‫את‬‫זכות‬ ‫היוצרים‬‫בתוכנת‬‫המחשב‬. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫ה‬‫תוכנה‬ ‫להעתקת‬ ‫חריג‬
 • 23. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫מחשב‬ ‫תוכנת‬ ‫של‬ ‫זמנית‬ ‫העתקה‬ ‫סעיף‬26‫יצירה‬ ‫של‬ ‫זמנית‬ ‫העתקה‬ ‫מתיר‬ ‫לחוק‬ ‫ובתנאי‬‫שהיא‬‫מהווה‬‫חלק‬‫בלתי‬‫נפרד‬‫מהליך‬‫טכנולוגי‬ ‫שמטרתו‬‫היחידה‬‫היא‬‫לאפשר‬‫את‬‫העברת‬‫היצירה‬‫בין‬ ‫צדדים‬‫ברשת‬‫תקשורת‬,‫על‬‫ידי‬‫גורם‬‫ביניים‬,‫או‬‫לאפשר‬ ‫שימוש‬‫אחר‬‫כדין‬‫ביצירה‬,‫ובלבד‬‫שאין‬‫לעותק‬‫האמור‬‫ערך‬ ‫כלכלי‬‫משמעותי‬‫משל‬‫עצמו‬.
 • 24. ‫חוק‬‫זכויות‬‫יוצרים‬‫מתיר‬‫לעשות‬‫שימוש‬ ‫הוגן‬(fair use)‫ביצירות‬,‫מבלי‬‫שהדבר‬ ‫ייחשב‬‫כהפרת‬‫זכות‬‫יוצרים‬. "‫שימוש‬‫הוגן‬"‫כולל‬‫סוגי‬‫שימושים‬‫אשר‬ ‫חשיבותם‬,‫לדעת‬‫המחוקק‬,‫עולה‬‫על‬‫זכותו‬ ‫של‬‫היוצר‬‫למנוע‬‫העתקות‬‫של‬‫יצירתו‬. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫הוגן‬ ‫שימוש‬
 • 25. ‫סעיפים‬18-30‫לחוק‬‫עוסקים‬‫בשימושים‬‫מותרים‬,‫חלקן‬‫אף‬ ‫בלא‬‫קבלת‬‫רשות‬‫מבעל‬‫זכות‬‫היוצרים‬‫ובלא‬‫תשלום‬‫תמורה‬. ‫דוגמאות‬‫לשימוש‬‫מותר‬: ■‫שימוש‬‫הוגן‬(fair use)–‫מותר‬‫למטרות‬‫לימוד‬‫עצמי‬, ‫מחקר‬,‫ביקרות‬,‫סקירה‬,‫דיווח‬‫עיתונאי‬,‫הבאת‬‫מובאות‬, ‫או‬‫הוראה‬‫ובחינה‬‫ע‬"‫י‬‫מוסד‬‫חינוך‬.‫ביצוע‬‫פומבי‬‫במהלך‬ ‫פעילות‬‫חינוכית‬‫במוסד‬‫חינוך‬. ■‫שימוש‬‫ביצירה‬‫בהליכים‬‫משפטיים‬‫ומנהליים‬. ■‫שימוש‬‫אגבי‬‫ביצירה‬–‫ציטוט‬‫באומנות‬.‫הכללה‬‫של‬ ‫יצירה‬‫מוסיקלית‬‫לרבות‬‫המילים‬‫הנלוות‬‫אליה‬,‫או‬‫של‬ ‫תקליט‬‫שבו‬‫היא‬‫טבועה‬,‫ביצירה‬‫אחרת‬,‫לא‬‫תיחשב‬ ‫לשימוש‬‫אגבי‬.‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫מותר‬ ‫שימוש‬
 • 26. ‫הפסיקה‬‫הישראלית‬‫אימצה‬‫מהחוק‬‫האמריקאי‬‫ארבעה‬ ‫שיקולים‬‫לקביעת‬‫שימוש‬‫הוגן‬.‫חוק‬‫זכות‬‫יוצרים‬‫מעגן‬ ‫את‬‫ארבעתם‬‫בסעיף‬19(‫ב‬)"‫לצורך‬‫בחינה‬‫של‬‫הוגנות‬ ‫השימוש‬‫ביצירה‬‫יישקלו‬,‫בין‬‫השאר‬: ‫מטרת‬‫השימוש‬‫ואופיו‬; ‫טבעה‬‫של‬‫היצירה‬‫המוגנת‬‫ובה‬‫נעשה‬‫השימוש‬; ‫היקף‬‫השימוש‬(‫מבחינה‬‫איכותית‬‫מהותית‬‫וכמותית‬) ‫ביחס‬‫לכלל‬‫היצירה‬‫המוגנת‬‫בשלמותה‬; ‫השפעת‬‫השימוש‬‫על‬‫ערכה‬‫של‬‫היצירה‬‫המוגנת‬‫ועל‬ ‫השוק‬‫הפוטנציאלי‬‫שלה‬ ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫הוגן‬ ‫שימוש‬
 • 27. ‫מחשב‬ ‫בתוכנת‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫ת‬.‫א‬(‫ת‬"‫א‬)598/92‫גולן‬‫נ‬'‫יודפת‬: ■‫בפסק‬‫הדין‬‫נדונה‬‫השאלה‬‫האם‬‫מקור‬‫הדמיון‬‫בין‬‫שתי‬ ‫תוכנות‬‫הוא‬‫בדמיון‬‫ברעיונות‬‫בלבד‬‫או‬‫גם‬‫בדמיון‬ ‫בדרך‬‫יישומם‬. ■‫השופט‬‫לויט‬‫חזר‬‫על‬‫הלכת‬‫אחיטוב‬‫וקבע‬‫כי‬"‫יש‬ ‫להשוות‬‫את‬‫רכיבי‬‫התוכנות‬‫זו‬‫לזו‬‫בכל‬‫אחד‬‫משלבי‬ ‫הפיתוח‬‫של‬‫התוכנה‬‫וכן‬‫את‬‫התוכנות‬‫הסופיות‬." ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 • 28. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫מחשב‬ ‫בתוכנת‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫ע‬"‫א‬2392/99‫אשרז‬‫נ‬'‫טרנסבטון‬: ‫השופטת‬ ‫כבוד‬‫שטרסברג‬‫כהן‬: "‫ההגנה‬‫המוענקת‬‫לתוכנת‬‫מחשב‬‫במסגרת‬‫זכות‬‫יוצרים‬‫אינה‬ ‫מצטמצמת‬‫רק‬‫לתוכנה‬‫המוגמרת‬.‫הגנה‬‫זו‬‫ניתנת‬‫גם‬‫לחלקי‬ ‫התוכנה‬‫שאינם‬‫באים‬‫לידי‬‫ביטוי‬‫בקוד‬‫הכתוב‬.‫גם‬‫שלבי‬ ‫פיתוח‬‫שאינם‬‫מילוליים‬-‫תכנון‬‫התוכנה‬‫ואפיונה‬-‫זכאים‬ ‫להגנת‬‫זכות‬‫יוצרים‬,‫אם‬‫כי‬‫ההגנה‬‫ניתנת‬‫לתוכנה‬‫על‬‫כל‬ ‫שלביה‬‫ולא‬‫לכל‬‫שלב‬‫בנפרד‬".
 • 29. ‫נזק‬ ‫הוכחת‬ ‫ללא‬ ‫פיצויים‬ ‫סעיף‬56‫לחוק‬ ‫מוסרית‬ ‫זכות‬ ‫או‬ ‫יוצרים‬ ‫זכות‬ ‫הופרה‬,‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫רשאי‬,‫על‬ ‫התובע‬ ‫בקשת‬ ‫פי‬,‫הפרה‬ ‫כל‬ ‫בשל‬ ‫לפסוק‬,‫הוכחת‬ ‫בלא‬ ‫פיצויים‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫שלא‬ ‫בסכום‬ ‫נזק‬100,000₪. ‫לשקול‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫רשאי‬ ‫פיצויים‬ ‫בקביעת‬,‫השאר‬ ‫בין‬, ‫אלה‬ ‫שיקולים‬: ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ■‫הנתבע‬ ‫של‬ ‫ליבו‬ ‫תום‬. ■‫הנתבע‬ ‫שבין‬ ‫היחסים‬ ‫טיב‬ ‫לתובע‬. ■‫לתובע‬ ‫שנגרם‬ ‫הממשי‬ ‫הנזק‬. ■‫וחומרתה‬ ‫ההפרה‬ ‫היקף‬. ■‫בוצעה‬ ‫שבו‬ ‫הזמן‬ ‫משך‬ ‫ההפרה‬. ■‫הנתבע‬ ‫פעילות‬ ‫מאפייני‬.
 • 30. ‫צו‬‫מניעה‬‫זמני‬: ‫צו‬‫מניעה‬‫זמני‬‫האוסר‬‫על‬‫העתקת‬‫ו‬/‫או‬‫הפצת‬‫תוכנת‬ ‫מחשבים‬‫בטענה‬‫של‬‫הפרת‬‫זכות‬‫יוצרים‬‫ניתן‬‫כיום‬ ‫בדרך‬‫שיגרה‬,‫בייחוד‬‫כשמדובר‬‫בחנויות‬‫המוכרות‬ ‫עותקי‬‫תוכנה‬‫בלתי‬‫חוקיים‬. ‫כינוס‬‫נכסים‬: ‫מינוי‬‫ב‬"‫כ‬‫התובעים‬‫ככונס‬‫נכסים‬‫על‬‫העותקים‬ ‫המפרים‬‫של‬‫התוכנות‬‫בנוסף‬‫למתן‬‫צו‬‫המניעה‬ ‫הזמני‬. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫זמניים‬ ‫סעדים‬
 • 31. ■‫רשיון‬‫השימוש‬‫הוא‬‫הסכם‬‫משפטי‬‫בין‬‫חברות‬ ‫התוכנה‬‫לבין‬‫הלקוח‬,‫במסגרתו‬‫מקנות‬‫החברות‬- ‫בעלות‬‫זכויות‬‫היוצרים‬‫בתוכנה‬,‫את‬‫זכות‬‫השימוש‬ ‫בתוכנה‬‫ללקוח‬. ■‫רשיון‬‫השימוש‬‫קובע‬‫את‬‫זכויות‬‫וחובות‬‫המשתמש‬ ‫בתוכנה‬‫וכן‬‫מגבלות‬‫מסוימות‬‫כגון‬:‫אופי‬‫השימוש‬ ‫המותר‬‫במוצר‬,‫מספר‬‫העותקים‬‫בהם‬‫ניתן‬‫לעשות‬ ‫שימוש‬‫וכו‬'. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫מהו‬‫רשיון‬‫בתוכנה‬ ‫שימוש‬?
 • 32. ■‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ■‫אדם‬ ‫שנות‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬ ■‫השונות‬ ‫לשפות‬ ‫לוקליזציה‬ ■‫ייצור‬ ■‫שיווק‬ ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫תוכנה‬ ‫ייצור‬ ‫כרוך‬ ‫במה‬?
 • 33. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫באינטרנט‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫בארה‬ ‫פסיקה‬"‫ב‬ ‫פרשת‬‫נאפסטר‬: ■‫התביעה‬‫הוגשה‬‫ע‬"‫י‬‫התאחדות‬‫חברות‬‫התקליטים‬ ‫האמריקאית‬‫כנגד‬‫חברת‬NAPSTER,‫מפעילת‬ ‫האתר‬napster.com,‫בו‬‫סופקה‬‫לכל‬‫דורש‬‫תוכנה‬ ‫המאפשרת‬‫להעתיק‬‫קבצי‬‫מוסיקה‬‫מסוג‬MP3 ■‫התובעת‬‫טענה‬‫שנאפסטר‬‫אחראית‬‫בהפרת‬‫זכויות‬ ‫יוצרים‬‫בכך‬‫שהיא‬‫מסייעת‬‫למשתמשיה‬‫להפר‬ ‫זכויות‬‫יוצרים‬
 • 34. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫נאפסטר‬ ‫פרשת‬-‫המשך‬ ■‫בית‬‫המשפט‬‫דחה‬‫את‬‫טענת‬‫ההגנה‬‫של‬‫נאפסטר‬,‫אשר‬ ‫טענה‬‫כי‬‫בשל‬‫היותה‬‫ספקית‬‫שירותי‬‫אינטרנט‬‫היא‬ ‫מוגנת‬‫ע‬"‫י‬‫ה‬-DMCA‫מפני‬‫הפרת‬‫זכויות‬‫יוצרים‬ ‫שנעשו‬‫על‬-‫ידי‬‫לקוחותיה‬. ■‫נקבע‬‫כי‬‫נאפסטר‬‫אינה‬‫ספקית‬‫שירותי‬‫אינטרנט‬‫וכי‬ ‫היא‬‫לא‬‫שימשה‬‫כצינור‬‫להעברת‬‫המידע‬‫בלבד‬(‫שהרי‬ ‫סיפקה‬‫באתר‬‫שירותים‬‫נוספים‬). ■‫הורדת‬‫עותקים‬‫דיגיטאליים‬‫לשימוש‬‫פרטי‬‫פוגעת‬ ‫ביכולת‬‫של‬‫בעל‬‫זכויות‬‫יוצרים‬‫להרוויח‬‫מהם‬–‫אינה‬ ‫שימוש‬‫הוגן‬
 • 35. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ THE DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT ■‫ה‬-DMCA‫נחתם‬‫באוקטובר‬2000,‫והוא‬‫מיישם‬,‫בין‬ ‫השאר‬,‫את‬‫עקרונות‬‫אמנת‬WIPO. ■‫החוק‬‫ממלא‬‫פער‬‫קיים‬‫בין‬‫חוקי‬‫זכויות‬‫היוצרים‬‫הקיימים‬ ‫לבין‬‫המציאות‬‫המשתנה‬‫בעולם‬‫הטכנולוגי‬. ■‫החוק‬‫מאזן‬‫בין‬: o‫מחויבות‬‫ארה‬"‫ב‬‫לאמנת‬WIPO. o‫עקרונות‬‫זכויות‬‫היוצרים‬‫והשימוש‬‫ההוגן‬‫בארה‬"‫ב‬. o‫האיומים‬‫בפניהם‬‫ניצבים‬‫בעלי‬‫הזכויות‬‫ביצירותיהם‬ ‫כתוצאה‬‫מההתפתחות‬‫הטכנולוגית‬.
 • 36. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ DMCA ‫גישה‬ ‫הגבלת‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫משתמש‬ ‫סיסמת‬ ‫כדוגמת‬ ‫בטכנולוגיות‬ ‫המדובר‬, ‫ועוד‬ ‫הצפנה‬ ‫מפתחות‬. ‫גישה‬ ‫הגבלת‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫של‬ ‫עקיפה‬ ‫אוסר‬ ‫החוק‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫באמצעים‬,‫נעולה‬ ‫דלת‬ ‫לפריצת‬ ‫המקבילים‬ ‫מאחוריה‬ ‫הנמצא‬ ‫ספר‬ ‫ליטול‬ ‫כדי‬. ‫לא‬ ‫מפענחים‬ ‫מכירת‬ ‫על‬ ‫לאיסור‬ ‫דומה‬ ‫זה‬ ‫איסור‬ ‫וכבלים‬ ‫לוויין‬ ‫לשידורי‬ ‫מורשים‬.
 • 37. ‫הרוכש‬‫כדין‬‫תוכנת‬‫מחשב‬‫רשאי‬‫לעקוף‬‫את‬‫מנגנוני‬ ‫הגבלת‬‫הגישה‬‫בה‬‫לצורך‬‫הנדסה‬‫חוזרת‬‫המיועדת‬ ‫להשיג‬‫תאימות‬‫לתוכנות‬‫אחרות‬. ‫מותר‬‫לעקוף‬‫את‬‫הגבלת‬‫הגישה‬‫לצורך‬‫חקירת‬‫פגמים‬ ‫ופגיעות‬‫של‬‫טכנולוגיית‬‫הצפנה‬. ‫מותר‬‫לעקוף‬‫הגבלת‬‫גישה‬‫על‬‫מנת‬‫למנוע‬‫גישה‬‫מילדים‬ ‫באמצעות‬‫רשת‬‫האינטרנט‬. ‫מותר‬‫לעקוף‬‫הגבלת‬‫הגישה‬‫במידה‬‫שהטכנולוגיה‬ ‫אוספת‬‫מידע‬‫אישי‬‫על‬‫המשתמש‬. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ DMCA ‫גישה‬ ‫הגבלת‬ ‫עקיפת‬ ‫על‬ ‫לאיסור‬ ‫חריגים‬
 • 38. "‫מידע‬‫זכויות‬‫יוצרים‬"‫כולל‬‫את‬‫שם‬‫היצירה‬,‫שם‬ ‫היוצר‬,‫שם‬‫בעל‬‫הזכויות‬‫ביצירה‬,‫וכן‬‫שם‬‫מבצע‬ ‫היצירה‬,‫הכותב‬‫והבמאי‬‫של‬‫יצירה‬‫קולנועית‬,‫למעט‬ ‫במקרים‬‫של‬‫שידור‬‫בטלוויזיה‬‫או‬‫ברדיו‬. ‫חל‬‫איסור‬‫על‬‫הסרה‬‫או‬‫שינוי‬‫של‬"‫מידע‬‫זכויות‬ ‫יוצרים‬"‫מן‬‫היצירה‬,‫או‬‫להפיץ‬‫עותקים‬‫שלה‬‫בלעדיו‬. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ DMCA ‫מזהה‬ ‫מידע‬ ‫הסרת‬‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫על‬
 • 39. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫האמריקאי‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫חוק‬ ■‫לזו‬ ‫דומה‬ ‫הוראה‬ ‫כולל‬ ‫האמריקאי‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫חוק‬ ‫לחוק‬ ‫בסעיף‬ ‫הקבועה‬. ■‫זכות‬ ‫יש‬ ‫תוכנה‬ ‫עותק‬ ‫למחזיק‬ ‫האמריקאי‬ ‫החוק‬ ‫לפי‬ ‫שינוי‬ ‫או‬ ‫עותק‬ ‫לעשיית‬)“adaptation”(‫למטרות‬ ‫בתוכנה‬ ‫בתוכנה‬ ‫לשימוש‬ ‫הכרחי‬ ‫הדבר‬ ‫כאשר‬ ‫או‬ ‫גיבוי‬. ■‫מחשב‬ ‫תוכנת‬ ‫עותקי‬ ‫של‬ ‫מורשים‬ ‫בלתי‬ ‫והשאלה‬ ‫השכרה‬ ‫כל‬ (‫וידאו‬ ‫למשחקי‬ ‫תוכנות‬ ‫למעט‬)‫מסחרי‬ ‫יתרון‬ ‫השגת‬ ‫לשם‬, ‫בתוכנה‬ ‫מחזיק‬ ‫כל‬ ‫ידי‬ ‫על‬,‫יוצרים‬ ‫זכות‬ ‫הפרת‬ ‫מהווה‬.
 • 40. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫פס‬"‫ד‬G&M V. GROTSKER (‫אוגוסט‬2004)‫בארה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬"‫כי‬ ‫קבע‬ ‫ב‬: ‫רשתות‬P2P‫חוקיות‬ ‫הינן‬.‫להפרה‬ ‫אחראיים‬ ‫אינם‬ ‫התוכנה‬ ‫בעלי‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫של‬ ‫תורמת‬ ‫או‬ ‫עקיפה‬ ‫המרכזי‬ ‫הנימוק‬:‫תוכנות‬P2P‫מיני‬ ‫כל‬ ‫להעברת‬ ‫לשמש‬ ‫יכולות‬ ‫קבצים‬ ‫סוגי‬,‫מפרים‬ ‫רק‬ ‫לא‬.
 • 41. ‫מחשב‬ ‫תוכנת‬ ‫של‬ ‫לפלט‬ ‫רעיון‬ ‫על‬ ‫פטנט‬ ‫לאחרונה‬, 142049,‫המקצועי‬ ‫הפוסק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בוטל‬,‫שליו‬ ‫נח‬. ‫ב‬ ‫שנקבע‬ ‫כפי‬‫פרשת‬CA: “Of course the copyright protection that these displays enjoy extends only so far as these expression is protect able”. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫פרשת‬CA
 • 42. ‫הפוסק‬‫ביטל‬‫את‬‫הפטנט‬‫בין‬‫היתר‬‫כיוון‬‫ש‬"‫עניין‬ ‫לנו‬‫באמצאה‬‫שהיא‬‫בתחום‬‫התוכן‬...,‫לא‬‫בתוכנת‬ ‫מחשב‬‫אותה‬‫השווה‬‫המחוקק‬‫ליצירה‬‫ספרותית‬, ‫אלא‬‫בתוכן‬‫מובהק‬‫הלא‬‫רעיון‬‫לתוצרת‬‫פלט‬ ‫מחשב‬.‫ככזו‬‫אין‬‫האמצאה‬‫מהווה‬‫מוצר‬‫או‬ ‫תהליך‬‫טכנולוגיים‬‫ואינה‬‫כשירת‬‫פטנט‬". ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫פרשת‬ ‫החלת‬CA
 • 43. ‫בהחלטתו‬‫חזר‬‫הפוסק‬‫על‬‫כלל‬‫פרשת‬CA‫באמרו‬‫כי‬ ‫התכלית‬‫אותה‬‫רצה‬‫להגשים‬‫המחוקק‬‫בהעניקו‬‫הגנת‬ ‫זכויות‬‫יוצרים‬‫לתוכנת‬‫מחשב‬,‫לא‬‫נעוצה‬‫רק‬‫באופייה‬ ‫המשייך‬‫אותה‬‫לתחום‬‫התכנים‬,‫אלא‬‫שהיא‬‫מגשימה‬‫בתוכה‬ ‫הגנה‬‫מלאה‬‫מפני‬‫העתקה‬,‫לתקופת‬‫זמן‬,‫שברוב‬‫המקרים‬ ‫חורגת‬‫אל‬‫מעבר‬‫לתקופת‬‫חייה‬‫המסחריים‬‫של‬‫תוכנת‬ ‫מחשב‬.‫עם‬‫כך‬,‫מגינה‬‫היא‬‫על‬‫הביטוי‬‫בלבד‬,‫באופן‬‫שיאפשר‬ ‫ואף‬‫יעודד‬‫את‬‫מתחריו‬‫של‬‫היוצר‬‫לבטא‬‫את‬‫אותו‬‫הרעיון‬ ‫בביטויים‬‫מקוריים‬‫משלהם‬,‫ולהפרות‬‫את‬‫השוק‬‫במגוון‬ ‫תוכנות‬‫מחשב‬‫מתחרות‬. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫ההגנה‬:‫רעיון‬ ‫ולא‬ ‫ביטוי‬
 • 44. ‫לסיכום‬ ‫הרעיון‬‫אינו‬‫מוגן‬‫בזכויות‬‫יוצרים‬. ‫ממציא‬‫אחר‬‫יכול‬‫שיכתוב‬‫תוכנה‬‫משלו‬‫המייצרת‬‫את‬ ‫אותה‬‫תוצאה‬,‫מבלי‬‫שהועתקה‬‫הרי‬‫שאין‬‫בה‬‫הפרה‬. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫ההגנה‬:‫רעיון‬ ‫ולא‬ ‫ביטוי‬
 • 45. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫שינה‬ ‫כיצד‬‫כללי‬ ‫את‬ ‫האינטרנט‬ ‫המשחק‬ ‫ליוצרים‬ ‫עדן‬ ‫גן‬ ■‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫במהירות‬ ‫להתפרסם‬ ‫יכול‬ ‫היוצר‬.‫התקשורת‬ ‫וזמינה‬ ‫זולה‬.‫כלכליים‬ ‫יתרונות‬. ■‫לאור‬ ‫במוציא‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ■‫ע‬ ‫ביצירה‬ ‫השימוש‬ ‫כללי‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫יכול‬ ‫היוצר‬"‫שימוש‬ ‫י‬ ‫טכנולוגים‬ ‫באמצעים‬(‫וכ‬ ‫הצפנה‬"‫ד‬)‫ו‬/‫חוזי‬ ‫או‬click-wrap. ‫לפירטים‬ ‫עדן‬ ‫גן‬ ■‫למקור‬ ‫זהה‬ ‫העותק‬ ‫איכות‬ ■‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫תוך‬ ‫עותקים‬ ‫באינספור‬ ‫הפצה‬ ■‫אנונימיות‬–‫החוקים‬ ‫את‬ ‫לאכוף‬ ‫מקשה‬
 • 46. ‫הגישה‬‫ליצירה‬‫דיגיטאלית‬‫שונה‬‫מהגישה‬‫ליצירה‬ ‫רגילה‬ ‫שוני‬‫באופי‬‫העתקה‬,‫הפצה‬‫ופרסום‬ ‫שימושים‬‫חדשים‬(Links, Frames, P2P) ‫שיטות‬‫חדשות‬‫להעברת‬‫זכויות‬(‫רשיון‬‫לעומת‬‫מכירה‬) ‫טשטוש‬‫בין‬‫שימוש‬‫פרטי‬‫למסחרי‬ ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫השתנה‬ ‫מה‬?
 • 47. ‫פטנט‬ ‫רישום‬ ‫מסחרי‬ ‫סימן‬ ‫רישום‬ ‫מתחם‬ ‫שם‬ ‫רישום‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫חוקי‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫רישום‬ ‫בארה‬”‫ב‬ ‫מדף‬ ‫וחוזה‬ ‫מקוון‬ ‫חוזה‬ ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫באינטרנט‬ ‫הגנות‬ ‫מסחריים‬ ‫סודות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫עבודה‬ ‫חוזי‬ ‫סודיות‬ ‫חוזי‬ ‫קבלן‬ ‫חוזי‬ ‫ורישום‬ ‫הפרטיות‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫מאגרי‬‫מידע‬ ‫המחשבים‬ ‫חוק‬
 • 48. ‫ישראל‬: ‫בישראל‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫חוקי‬–‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫חוק‬ 1911,‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫ופקודת‬1924-‫רב‬ ‫זמן‬ ‫נחקקו‬ ‫האינטרנט‬ ‫עידן‬ ‫לפני‬ ‫יוצרים‬ ‫זכות‬ ‫חוק‬2007 ‫ארה‬"‫ב‬: ‫וחדשנית‬ ‫רבה‬ ‫פסיקה‬,‫חדש‬ ‫וחוק‬– Digital Millennium Copyright Act 1998 ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫הקיים‬ ‫החוקי‬ ‫הפתרון‬-‫חלקי‬
 • 49. ‫מרצה‬:‫עו‬"‫נעמי‬ ‫ד‬‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫מייסדת‬‫אסיא‬‫ושות‬' ‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫משרד‬‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ www.computer-law.co.il ‫טרולים‬,‫או‬ ‫ערפדים‬ ‫המושיע‬ ‫האביר‬ ‫למסחר‬ ‫וחדשנית‬ ‫חדשה‬ ‫ראייה‬ ‫זווית‬ ‫בפטנטים‬
 • 50. ISRAELI HIGH-TECH COMPANIES BY PRODUCT © Copyright - Naomi Assia & Co. – Law Offices, Patent Attorney’s and Notary
 • 51. PATENT APPLICATIONS FILED IN 2010 – BY FIELDS © Copyright - Naomi Assia & Co. – Law Offices, Patent Attorney’s and Notary
 • 52. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫הפטנטים‬ ‫טרול‬ ‫מיהו‬? ‫הטרול‬ ‫האם‬,‫רוכש‬ ‫אותו‬/‫קונה‬/‫חדשים‬ ‫פטנטים‬ ‫אוגר‬,‫הוא‬ ‫הממציא‬ ‫דם‬ ‫את‬ ‫המוצץ‬ ‫ערפד‬?‫לכנותו‬ ‫שניתן‬ ‫אחד‬"‫עלוקת‬ ‫פטנטים‬" ‫מתארים‬ ‫שהמשבחים‬ ‫כמו‬,‫אביר‬ ‫זהו‬ ‫הממציא‬ ‫את‬ ‫המציל‬ ‫נוצץ‬ ‫בשריון‬ ‫עטור‬ ‫להמשיך‬ ‫לו‬ ‫ומאפשר‬ ‫המצוקה‬ ‫משיני‬ ‫בביטחון‬ ‫ליצור‬? ‫שמא‬ ‫או‬,
 • 53. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫מוצר‬ ‫או‬ ‫פטנט‬ ‫כל‬‫זה‬‫שייך‬‫לתפיסת‬‫העולם‬‫החדשה‬‫מפרידה‬ ‫בין‬‫הפטנט‬‫למוצר‬,‫בין‬‫הרעיון‬‫ליישום‬. ‫הפטנט‬‫ניצב‬‫בפני‬‫עצמו‬,‫כמטבע‬‫עובר‬‫לסוחר‬.
 • 54. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫הפטנטים‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫העידן‬ ‫בראשית‬‫העידן‬‫החדש‬‫הזה‬‫של‬‫הפטנטים‬,‫בתוך‬ ‫גל‬‫המשפטים‬‫והתביעות‬‫נגד‬‫ההפרה‬,‫יחד‬‫עם‬ ‫ההון‬‫העצום‬‫הנדרש‬‫לכל‬‫הפרוצדורות‬‫האלו‬,‫טבע‬ ‫עורך‬‫דין‬‫אמריקאי‬‫בשם‬‫פיטר‬‫דטקין‬–(Peter Detkin)‫את‬‫המושג‬"‫טרול‬‫פטנטים‬".
 • 55. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫הסטטיסטיקה‬‫היבשה‬‫מראה‬‫כי‬‫בשנים‬2004-2009 ‫עלה‬‫בארה‬"‫ב‬‫מספר‬‫התביעות‬‫בגין‬‫הפרת‬‫פטנטים‬ ‫ב‬-70%.‫תביעות‬‫פטנטים‬‫הן‬'‫עסק‬'‫במחוז‬‫מרשל‬ ‫במזרח‬‫טקסס‬.‫בית‬-‫המשפט‬‫שם‬‫התמחה‬‫בתחום‬ ‫ויש‬‫אלפי‬‫תיקים‬‫פעילים‬. ‫בארה‬ ‫הפרה‬ ‫תביעות‬"‫ב‬
 • 56. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫נתן‬‫מירוולד‬‫מ‬-IV "‫מוטעה‬ ‫באופן‬ ‫נתפסת‬ ‫חברתי‬.‫כטרולים‬ ‫תוארנו‬.‫כל‬ ‫אך‬ ‫כיום‬ ‫עלינו‬ ‫שאומרים‬ ‫מה‬,‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫אמרו‬ ‫כבר‬-70‫על‬ ‫הרוחני‬ ‫הקניין‬ ‫בתחום‬ ‫אז‬ ‫חדשה‬ ‫תעשייה‬,‫תעשיית‬ ‫התוכנה‬... ...‫שלפני‬ ‫כשם‬30‫מהחומרה‬ ‫התוכנה‬ ‫את‬ ‫הפרידו‬ ‫שנים‬ ‫עצמה‬ ‫בפני‬ ‫לתעשייה‬ ‫הפכה‬ ‫והתוכנה‬,‫עסק‬ ‫היום‬ ‫כך‬ ‫ויתפתח‬ ‫מהייצור‬ ‫יופרד‬ ‫אם‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫יעבוד‬ ‫ההמצאות‬ ‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫בעזרת‬."
 • 57. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫למימוש‬ ‫הון‬ ‫וגיוס‬ ‫שוק‬ ‫יצירת‬ ‫ההמצאות‬ ‫מירוולד‬‫מאיי‬.‫וי‬.‫טוען‬‫כי‬‫העולם‬‫זקוק‬‫כיום‬ ‫לקרנות‬‫הון‬-‫המצאות‬,‫כמו‬‫שהסטארט‬-‫אפים‬ ‫זכו‬‫לקרנות‬‫הון‬‫הסיכון‬‫שלהם‬‫כדי‬‫להתפתח‬.
 • 58. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫שמתקיימים‬ ‫והמוצר‬ ‫הפטנט‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫הוא‬ ‫נפרדים‬ ‫מסלולים‬ ‫בשני‬: ■‫מוצלח‬ ‫מוצר‬ ‫משיג‬ ‫בהכרח‬ ‫לא‬ ‫חזק‬ ‫פטנט‬. ■‫בדרישות‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫תלויה‬ ‫המוצר‬ ‫הצלחת‬ ‫שלו‬ ‫היחסי‬ ‫וביתרון‬ ‫השוק‬.
 • 59. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ■ Vcon ■ Axis Mobile
 • 60. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫בהמצאה‬ ‫להתממש‬ ‫צריך‬ ‫פטנט‬ ‫נכון‬ ‫לא‬! ‫ולהיות‬ ‫להתממש‬ ‫בלי‬ ‫להתקיים‬ ‫יכול‬ ‫פטנט‬ ‫עצמו‬ ‫בפני‬ ‫מסחרי‬ ‫ערך‬ ‫בעל‬.‫אותו‬ ‫למנף‬ ‫אפשר‬ ‫או‬ ‫עתידית‬ ‫סחורה‬ ‫בכל‬ ‫כמו‬ ‫בו‬ ‫ולהשתמש‬ ‫נדל‬"‫ן‬.
 • 61. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫ומיתוסים‬ ‫פטנטים‬ ‫פטנט‬ ‫הפרת‬ ‫על‬ ‫לתבוע‬ ‫נחמד‬ ‫לא‬. ‫נכון‬ ‫לא‬!!! ‫הפרתו‬ ‫על‬ ‫לתבוע‬ ‫רישיון‬ ‫זה‬ ‫הפטנט‬ ‫עצם‬.
 • 62. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫ארה‬"‫ב‬ ‫בארה‬"‫ב‬‫של‬‫היום‬‫סחר‬‫הפטנטים‬,‫הנפרדים‬ ‫ממוצרים‬,‫מקיים‬‫תזרים‬‫עסקאות‬‫הולך‬‫וגדל‬. ‫לעיתים‬‫מוכרות‬‫חברות‬‫עסקיות‬‫חבילת‬‫פטנטים‬ ‫בתחום‬‫מסוים‬-‫שוויה‬‫של‬‫כל‬‫החבילה‬‫יחד‬ ‫מכניס‬‫לחברה‬‫יותר‬‫מסך‬‫כל‬‫מרכיביה‬‫בנפרד‬.
 • 63. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫חברת‬‫מייקרוסופט‬,‫למשל‬,‫רושמת‬‫כשלושת‬ ‫אלפים‬‫פטנטים‬‫בשנה‬.‫היא‬‫עצמה‬‫גם‬‫מוכרת‬ ‫רישיונות‬‫לגופים‬‫אחרים‬.
 • 64. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬' ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫י‬.‫ב‬.‫מ‬.‫בשנה‬ ‫פטנטים‬ ‫אלפים‬ ‫כחמשת‬ ‫רושמת‬. ‫מן‬ ‫כרבע‬ ‫מהווה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הפטנטים‬ ‫מכירות‬ ‫שלה‬ ‫השנתית‬ ‫ההכנסה‬,‫נקי‬ ‫כמעט‬ ‫שהוא‬ ‫רווח‬ ‫מהוצאות‬.
 • 65. ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ושות‬ ‫אסיא‬ ‫נעמי‬ ‫פטנטים‬ ‫ועורכי‬ ‫ד‬'-‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫עוד‬ ‫סיפורים‬ ‫והסברים‬ ‫על‬ ‫פטנטים‬ ‫מלאכים‬ ‫וטרולים‬ ‫נמצאים‬ ‫בספר‬:

Related Documents