Ipsos Strategic Marketing
April 2015
The Home of Researchers
© 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidenti...
Metodologija
2
Metodologija
3
Realizacija: istraživanje je sprovedeno u periodu od 07. 04. do 21. 04. 2015. godine
Ciljna populacija: p...
REGULATORNO
OKRUŽENJE
4
31
34
28
29
30
25
22
23
8
5
24
27
41
22
20
17
15
16
4
2
55
61
69
51
50
42
38
39
12
6
6
6
9
9
11
11
14
16
33
45
1
2
1
1
2
2...
6
24%
7%
14%
11%
17%
10%
13%
5%
15%
12%
9%
9%
Povećala se transparentnost i predvidljivost poslovanja
u Srbiji
Umanjeno je...
7
Prema predstavnicima privrednih subjekata, poslovanje u najvećoj meri opterećuje
poslovanje konkurenata u sivoj zoni, a ...
8
10%
10%
16%
9%
6%
3%
2%
15%
10%
11%
8%
15%
8%
5%
2%
4%
22%
15%
9%
6%
6%
6%
3%
2%
2%
25%
21%
Procedure i potvrde u poresk...
9
Najviše vremena (30 - 40 minuta u proseku), poslovni subjekti provode na šalterima
policije i katastra, kao i šalterima ...
10
RZFO i PIO fond su šalteri čijim radom predstavnici poslovnih subjekata u nešto
većoj meri nisu bili zadovoljni.
12%
10...
11
Odnos vremena provedenog za šalterima raznih institucija i nezadovoljstva radom
tih šaltera
Baza: Ukupna ciljna populac...
12
Slaba kupovna moć je, prema predstavnicima poslovnih subjekata, najveći problem
sa kojim se suočavaju. Veliki problem s...
SIVA EKONOMIJA
13
14
Preko 2/3 predstavnika privrednih subjekata izjavljuje da u potunosti obavlja svoje
poslovanje preko tekućeg računa. Št...
49%
31%
24%
13%
1%
Nabavke
Gorivo i putni troškovi
Troškovi usluga (kurir, servisiranje,
nadničari itd..)
Drugo
Ne znam
15...
16
Vrste štete koje preduzeća imaju zbog poslovanja konkurenata u sivoj zoni su iste
kao i u prethodnom periodu.
Baza: Uku...
17
U odnosu na decembar prošle godine, ne postoje veće razlike u proceni
zastupljenosti sive ekonomije u određenoj delatno...
18
U odnosu na jul 2014. registruje se manji procenat radnika bez ugovora, odnosno
onih sa ugovorom ali koji nisu prijavlj...
19
U odnosu na prethodni period ne registruju se veće razlike kada je u pitanju broj
preduzeća koja nisu registrovana
Baza...
20Baza: Ukupna ciljna populacija (N=250)
U odnosu na prethodni period značajno veći procenat predstavnika privrednih
subje...
Verovatnoća da će preduzeće koje posluje u sivoj zoni biti otkriveno, da će
otkriveno preduzeće biti kažnjeno i verovatnoć...
22
Kao u prethodnim talasima i u aprilu polovina predstavnika privrednih subjekata
smatra da većina preduzeća nastavlja da...
44%
26%
70%
27%
3%
2%
1%
53%
24%
76%
16%
7%
6%
1%
45%
27%
72%
24%
3%
2%
1%
Uopšte nije opravdano
Uglavnom nije opravdano
N...
24
U odnosu na prethodni period manji procenat predstavnika privrednih subjekata
ističe da država nije odlučna u borbi pro...
25
Kao u i prethodnom periodu, mišljena su podeljena kada je u pitanju prijavljivanje
konkurentskih firmi koje posluju u s...
26
U odnosu na prethodni period manji je broj predstavnika privrednih subjekata koji
ne prijavljuju firme koje posluju u s...
27
U odnosu na prethodni period značajno manji broj predstavnika privrednih
subjekata ističe da ima šta da zameri radu ins...
28
Kukavičluk je i dalje na prvom mestu liste zamerki na rad inspektora, ali se i
neprofesionalizam sve češće navodi kao j...
29
Petina predstavnika privrednih subjekata je upoznata sa novim Zakonom o
inspekcijskom nadzoru
Da li ste upoznati sa nov...
30
Većina predstavnika privrednih subjekata upoznatih sa novim Zakonom o
inspekcijskom nadzoru smatra će se obim sive ekon...
31
Velika većina predstavnika privrednih subjekata i dalje smatra da država ne
raspolaže pravilno poreskim prihodima koje ...
32
APR, Narodna banka i poreska uprava su institucije u koje predstavnici privrednih
subjekata imaju najviše poverenja, do...
33
Mišljenja su podeljena kada je u pitanju zadovoljstvo dosadašnjim rezultatima rada
Vlade u suzbijanju sive ekonomije.
B...
17%
15%
15%
10%
9%
9%
8%
5%
4%
4%
4%
19%
Suzbijanje sive ekonomije
Investicije / pokretanje proizvodnje / zapošljavanje
Sm...
35
HVALA NA POVERENJU
of 35

Stavovi i iskustva privrede o regulatornom okruženju i sivoj ekonomiji, maj 2015.

Istraživanje stavova privrede o regulatornom okruženju i sivoj ekonomiji sprovedeno u okviru Projekta za jačanje konkurentnosti koji sprovode NALED i USAID.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Stavovi i iskustva privrede o regulatornom okruženju i sivoj ekonomiji, maj 2015.

 • 1. Ipsos Strategic Marketing April 2015 The Home of Researchers © 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. Stavovi i iskustva privrede o regulatornom okruženju i sivoj ekonomiji
 • 2. Metodologija 2
 • 3. Metodologija 3 Realizacija: istraživanje je sprovedeno u periodu od 07. 04. do 21. 04. 2015. godine Ciljna populacija: preduzeća na teritoriji Srbije  Uzorački okvir: baza preduzeća evidentiranih u Agenciji za privredne registre u Srbiji, koja su podnela godišnje završne račune za 2012. fiskalnu godinu Veličina uzorka: 256 preduzeća Tip uzorka: kvotni, stratifikovani, reprezentativan za domen preduzeća registrovanih u Srbiji Stratifikacija: na osnovu geografskih regiona, ekonomske aktivnosti i veličine preduzeća Tip istraživanja: telefonska anketa (CATI) Trajanje upitnika: približno 20 minuta
 • 4. REGULATORNO OKRUŽENJE 4
 • 5. 31 34 28 29 30 25 22 23 8 5 24 27 41 22 20 17 15 16 4 2 55 61 69 51 50 42 38 39 12 6 6 6 9 9 11 11 14 16 33 45 1 2 1 1 2 2 2 4 13 16 6 7 10 10 13 13 16 20 46 62 Brzina reagovanja na predloge privrede kako bi izmenama propisa poboljšala privredno okruženje Stepen uključenosti preduzeća i drugih zainteresovanih strana u javne rasprave Adminstrativno opterećenje nametnuto propisima (papirologija) Donošenje podzakonskih akata u roku čime se omogućava sprovođenje zakona i predvidivo poslovno okruženje Otvorenost za prihvatanje predloga sa javne rasprave Temeljnost pripreme novih propisa Kvalitet novih propisa Dostupnost nacrta i predloga propisa u periodu pre njihovog usvajanja Informativnost web prezentacija državnih organa Dostupnost informacija o donetim propisima na sajtu ministarstava i drugih državnih organa Loše Veoma loše LOŠE Veoma dobro Odlicno DOBRO 5 Jedino se dostupnost informacija putem interneta ocenjuje pozitivno. Najlošije se ocenjuje administrativno opterećenje (papirologija) Baza: Ukupna ciljna populacija (N=256) Sa aspekta regulatorne aktivnosti vlade ocenite sledeće...
 • 6. 6 24% 7% 14% 11% 17% 10% 13% 5% 15% 12% 9% 9% Povećala se transparentnost i predvidljivost poslovanja u Srbiji Umanjeno je administrativno opterećenje koje nameću zakoni i propisi Povećala se mogućnost da privreda učestvuje u procesu izmene zakona i propisa koji se odnose na poslovno okruženje Umanjeno je finansijsko opterećenje koje nameću zakoni i propisi Decembar 2013 Decembar 2014 April 2015 Baza: Ukupna ciljna populacija Prema predstavnicima privrednih subjekata, primetan je trend smanjenja transparentnosti i predvidivosti poslovanja, dok je s druge strane primetan trend smanjenja administrativnog opterećenja U kojoj meri se slažete ili ne slažete sa sledećim tvrdnjama: U poslednjih 12 meseci... SLAŽEM SE
 • 7. 7 Prema predstavnicima privrednih subjekata, poslovanje u najvećoj meri opterećuje poslovanje konkurenata u sivoj zoni, a zatim porezi i drugi neporeski nameti 16% 21% 26% 31% 32% 50% 39% 63% 61% 54% 46% 40% 36% 31% 28% 25% 24% 23% 22% 18% 43% 43% 45% 33% 30% 24%Poslovanje konkurenata u sivoj zoni Porezi i doprinosi na zarade Drugi obavezni neporeski nameti (razne takse i naknade) Povećanje PDV-a Porez na dodatu vrednost Administriranje plaćanja poreza Sudski postupci Povećanje akciza Inspekcijski nadzor Procedure u vezi sa ZOR (Zakon o radu) Dobijanje građevinskih dozvola Dobijanje dozvola za rad Carine i procedure u vezi sa spoljnom trgovinom Ne opterećuje ( 1 + 2 ) Opterećuje ( 4 + 5 ) Baza: Ukupna ciljna populacija (N=256) U kojoj meri svaki od sledećih činilaca opterećuje poslovanje Vašeg preduzeća? Ocenite svaki činilac od 1 do 5, gde 1 znači Uopšte ne opterećuje, dok 5 znači Veoma mnogo opterećuje.
 • 8. 8 10% 10% 16% 9% 6% 3% 2% 15% 10% 11% 8% 15% 8% 5% 2% 4% 22% 15% 9% 6% 6% 6% 3% 2% 2% 25% 21% Procedure i potvrde u poreskoj upravi / upravi prihoda Sudski procesi i procedure Građevinske dozvole i legalizacija objekata Administrativni poslovi u PIO fondu i RZZO / prijava i odjava Dobijanje potvrda / dozvola / rešenja Administracija prilikom javnih nabavki / tendera Carinske procedure i administracija prilikom uvoza / izvoza Nijedna Ne zna Decembar 2013 Decembar 2014 April 2015 Baza: Ukupna ciljna populacija (N=250) Dobijanje građevinskih dozvola i legalizacija objekata predstavlja sve manji problem za predstavnike privrednih subjekata kada je trajanje administrativnih procedura u pitanju. Kada razmišljate o TRAJANJU administrativnih procedura, koja procedura Vas najviše opterećuje?
 • 9. 9 Najviše vremena (30 - 40 minuta u proseku), poslovni subjekti provode na šalterima policije i katastra, kao i šalterima RFZO i PIO fonda. 37.7 37.6 33.3 29.2 22.8 16.6 16.6 16.0 13.9 13.8 11.6 na šalteru Policije na šalteru Katastra na šalteru RFZO na šalteru PIO fonda na šalteru Sudova na šalteru NZS-a na šalteru Poreske Uprave na šalteru Lokalnih samouprava na šalteru Pošte na šalteru Banke na šalteru APR-a Baza: Ukupna ciljna populacija (N=250) Trimovani prosek Prosečno vreme čekanja u minutima na šalteru
 • 10. 10 RZFO i PIO fond su šalteri čijim radom predstavnici poslovnih subjekata u nešto većoj meri nisu bili zadovoljni. 12% 10% 7% 7% 6% 4% 3% 3% 2% 1% 1% 4% 32% 9% RFZO PIO fond Banka Poreska uprava Policija Pošta Katastar Šalteri lokalnih samouprava Sudovi APR NSZ Drugo Nijedan, Zadovoljan sam Ne zna Baza: Ukupna ciljna populacija (N=256) Molimo Vas da izdvojite jedan šalter/službu čijim radom niste zadovoljni
 • 11. 11 Odnos vremena provedenog za šalterima raznih institucija i nezadovoljstva radom tih šaltera Baza: Ukupna ciljna populacija (N=256) Prosečnovremečekanjanašalteru Nezadovoljstvo radom šaltera/službe NSZ Policija Sudovi Katastar APR Šalteri lokalnih samouprava PIO fond Pošta RFZO Poreska uprava Banka
 • 12. 12 Slaba kupovna moć je, prema predstavnicima poslovnih subjekata, najveći problem sa kojim se suočavaju. Veliki problem su i česte promene propisa i nametanje nepotrebnih troškova, kao i visoke poreske stope. 88% 78% 69% 62% 55% 55% 52% 52% 49% 46% 46% 44% 41% 14% 10% Slaba kupovna moc stanovništva Cesta promena propisa i nametanje nepotrebnih troškova Visoke poreske stope Politicka nestabilnost Korupcija Slaba radna etika domace radne snage Kriminal i krada Inflacija Neadekvatno infrastrukturno snabdevanje Komplikovan obracun poreza i nejasni poreski zakoni Neadekvatno obrazovana radna snaga Spore procedure dobijanja dozvola, potvrda, sertifikata Pristup finansiranju Restriktivna pravila zapošljavanja Propisi koji se odnose na devizno poslovanje Baza: Ukupna ciljna populacija (N=256) Utiču na poslovanje Sa kojim sve problemima se sučava Vaše preduzeće? Molim Vas da iz ponuđene liste odaberete SVE probleme koji utiču na poslovanje Vašeg preduzeća?
 • 13. SIVA EKONOMIJA 13
 • 14. 14 Preko 2/3 predstavnika privrednih subjekata izjavljuje da u potunosti obavlja svoje poslovanje preko tekućeg računa. Što je u skladu sa prethodnim periodom. Baza: Ukupna ciljna populacija 70% 18% 8% 3% 1% 71% 13% 13% 2% 1% 70% 18% 7% 2% 1% 2% U potpunosti preko tekućeg racuna Do 10% u gotovini 10 - 30% u gotovini 30 - 50% u gotovini Preko 50% u gotovini Ne znam Jul 2014 Decembar 2014 April 2015 28%(April) U Srbiji nije neuobičajena praksa da se deo transakcija vrši gotovinom. Da li sva plaćanja vršite preko tekućeg računa ili postoji neki deo koji plaćate u gotovini?
 • 15. 49% 31% 24% 13% 1% Nabavke Gorivo i putni troškovi Troškovi usluga (kurir, servisiranje, nadničari itd..) Drugo Ne znam 15 Prema sopstvenim navodima gotovo polovina predstavnika privrednih subjekata, transkacije vezane za nabavke u najvećoj meri obavlja u gotovini. Baza: Oni koji su naveli da postoji deo transakcija koji plaćaju u gotovini (36% ciljne populacije; N=91) Ako deo plaćate u gotovini, to su najčešće koje transakcije (plata, prevoz, nabavke itd..)
 • 16. 16 Vrste štete koje preduzeća imaju zbog poslovanja konkurenata u sivoj zoni su iste kao i u prethodnom periodu. Baza: Ukupna ciljna populacija (N=250) 75% 74% 70% 53% 28% 28% 24% 75% 71% 62% 54% 31% 28% 24% 75% 75% 63% 56% 34% 31% 27% Obaranje cena usled nelojalne konkurencije iz neformalnog sektora Smanjenje prometa i otežano plasiranje proizvoda na tržištu Nemogućnost ulaganja u tehnološki razvoj usled smanjenih prihoda Nemogućnost zapošljavanja novih radnika Otpuštanje radnika i smanjenje plata Gubitak ugleda kod potrošača Potpuni ili delimični prestanak poslovanja Jul 2014. Decembar 2014. April 2015 Koje vrste štete je Vaše preduzeće imalo zbog poslovanja konkurenata u sivoj zoni?
 • 17. 17 U odnosu na decembar prošle godine, ne postoje veće razlike u proceni zastupljenosti sive ekonomije u određenoj delatnosti Baza: Ukupna ciljna populacija (N=250) 44% 34% 9% 14% 39% 34% 8% 2% 17% Trgovina Usluge Proizvodnja (Poljoprivreda) Drugo Ne zna Decembar 2014 April 2015 Po Vašoj proceni u kojoj privrednoj delatnosti je najzastupljenija siva ekonomija (ne prijavljuje radnike, ili ne placa PDV)?
 • 18. 18 U odnosu na jul 2014. registruje se manji procenat radnika bez ugovora, odnosno onih sa ugovorom ali koji nisu prijavljeni na celokupnu zaradu Baza: Ukupna ciljna populacija (N=250) 53% 38% 36% 31% 38% 29% 25% 21% 40% 27% 23% 21% Koliko procenata radnika u Vašoj delatnosti ima ugovor ali nisu prijavljeni na celokupnu zaradu? Koliko procenata firmi u vašoj delatnosti radi bar delimično u sivoj zoni (ne prijavljuje radnike, ili ne plaća PDV)? Koliko procenata radnika u Vašoj delatnosti radi bez ugovora tj. nije prijavljeno? Koliko procenata prometa se u Vašoj delatnosti obavlja bez plaćanja poreza? Jul 2014 Decembar 2014 April 2015 Prosečne ocene Po vašoj proceni...
 • 19. 19 U odnosu na prethodni period ne registruju se veće razlike kada je u pitanju broj preduzeća koja nisu registrovana Baza: Ukupna ciljna populacija (N=250) 37% 41% 22% 31% 47% 22% 41% 45% 14% Da Ne Ne znam Jul 2014 Decembar 2014 April 2015 Da li u Vašoj delatnosti postoje preduzeća koja nisu registrovana?
 • 20. 20Baza: Ukupna ciljna populacija (N=250) U odnosu na prethodni period značajno veći procenat predstavnika privrednih subjekata ističe da je siva ekonomija način preživljavanja za male firme. Slaže se (3+4) U kojoj meri se slažete sa sledećim tvrdnjama? Molim vas ocenite na skali od 1 do 4, gde 1 znači Uopšte se ne slažem, a 4 znači U potpunosti se slažem. 78% 70% 46% 56% 88% 72% 51% 60% 82% 69% 62% 62% Siva ekonomija ugrožava zdravlje i bezbednost potrošača, jer proizvodi ne prolaze kroz potrebne kontrole kvaliteta i ispravnosti Siva ekonomija je jedan od razloga zašto država nema dovoljno para da uloži u kvalitetnije zdravstvo, obrazovanje, javni prevoz, puteve Siva ekonomija je način preživljavanja za male firme Iza sive ekonomije se često nalazi organizovani kriminal Jul 2014 Decembar 2014 April 2015
 • 21. Verovatnoća da će preduzeće koje posluje u sivoj zoni biti otkriveno, da će otkriveno preduzeće biti kažnjeno i verovatnoća da će ta kazna biti i plaćena 21 Ocenite verovatnoću da će preduzeće koje posluje u sivoj zoni biti otkriveno? Baza: Ukupna ciljna populacija (N=256) Baza: oni koji u većoj meri veruju da će preduzeća iz sive zone biti otkrivena (N= 66 – 26% ciljne populacije) Baza: oni koji u većoj meri veruju da će preduzeća iz sive zone biti kažnjena (N= 34 – 13% ciljne populacije) Ako bude otkriveno, šta mislite koja je verovatnoća da će preduzeće tj. direktor/preduzetnik biti kažnjen? Ako se odredi kazna, šta mislite koliko je verovatno da će ta kazna biti i plaćena? 26% 52% 56% Verovatnije je da će biti otkriveno Verovatnije je da će biti kažnjen Verovatnije je da će kazna biti plaćena 26% ciljne populacije 13% ciljne populacija 7% ciljne populacija
 • 22. 22 Kao u prethodnim talasima i u aprilu polovina predstavnika privrednih subjekata smatra da većina preduzeća nastavlja da posluje u sivoj zoni i nakon izrečene kazne. Baza: Ukupna ciljna populacija 12% 46% 35% 2% 5% 8% 49% 34% 2% 6% 8% 50% 32% 4% 6% Svi nastavljaju Većina nastavlja Samo neki nastavljaju Nijedno ne nastavlja Ne znam Jul 2014 Decembar 2014 April 2015 Da li nakon izrečene kazne po Vašem mišljenju preduzeća i dalje nastavljaju da posluju u sivoj zoni?
 • 23. 44% 26% 70% 27% 3% 2% 1% 53% 24% 76% 16% 7% 6% 1% 45% 27% 72% 24% 3% 2% 1% Uopšte nije opravdano Uglavnom nije opravdano NIJE OPRAVDANO I jeste i nije opravdano OPRAVDANO Uglavnom je opravdano U potpunosti je opravdano Jul 2014 Decembar 2014 April 2015 23 Predstavnici privrednih subjekata, kao u prethodnim talasima ocenjuju da poslovanje u sivoj zoni nije opravdano. Baza: Ukupna ciljna populacija Kakav je Vaš stav u pogledu opravdanosti poslovanja u sivoj zoni? Molim Vas koristite skalu od 1 do 5, gde 1 znači da takvo poslovanje uopšte nije opravdano, a 5 da je u potpunosti opravdano.
 • 24. 24 U odnosu na prethodni period manji procenat predstavnika privrednih subjekata ističe da država nije odlučna u borbi protiv sive ekonomije Baza: Ukupna ciljna populacija 59% 39% 37% 51% 55%42% 63% 48% April 2015 Decembar 2014 Jul 2014 Maj 2014 JESTE ODLUČNA NIJE ODLUČNA Da li mislite da je država odlučna u borbi protiv sive ekonomije?
 • 25. 25 Kao u i prethodnom periodu, mišljena su podeljena kada je u pitanju prijavljivanje konkurentskih firmi koje posluju u sivoj zoni nadležnim organima. Baza: Ukupna ciljna populacija 10% 27% 37% 60% 33% 27% 4% 11% 33% 44% 50% 29% 21% 4% 13% 30% 43% 55% 29% 25% 3% Siguran sam da bih Verujem da bih PRIJAVIO BIH NE BIH PRIJAVIO Verujem da ne bih Siguran sam da ne bih Ne znam Jul 2014 Decembar 2014 April 2015 Da li biste, kada biste imali saznanja da neka konkurentska firma posluje u sivoj zoni, prijavili tu firmu nadležnim organima?
 • 26. 26 U odnosu na prethodni period manji je broj predstavnika privrednih subjekata koji ne prijavljuju firme koje posluju u sivoj zoni, jer ne veruju u državne institucija, ali se povećava broj onih koji smatraju da to nije moralno 53% 17% 13% 5% 4% 8% 52% 26% 17% 10% 0% 2% 2% 44% 20% 8% 9% 13% 6% To nije moj posao / To je posao za državne institucije Iz bezbednosnih razloga / Stvaram sebi probleme na taj način Ne verujem u državne institucije / Ništa se ne bi promenili Smatram da su ljudi prinuđeni da posluju na taj način Smatram da nije moralno Komplikacije usled procedura, izjava, suđenja Drugo Jul 2014 Decembar 2014 April 2015 Zasto ne biste prijavili? Višestruki odgovori; Baza: oni koji ne bi prijavili firmu nadležnim organima (55% od ciljne populacije)
 • 27. 27 U odnosu na prethodni period značajno manji broj predstavnika privrednih subjekata ističe da ima šta da zameri radu inspektora. Baza: Ukupna ciljna populacija 52% 48% 37% 63% 36% 65% DA NE Jul 2014 Decembar 2014 April 2015 Kada razmislite o radu inspektora sa kojima ste bili u kontaktu u svom dosadašnjem radu, da li ima nešto što biste im zamerili?
 • 28. 28 Kukavičluk je i dalje na prvom mestu liste zamerki na rad inspektora, ali se i neprofesionalizam sve češće navodi kao jedna od primedbi. 52% 21% 17% 23% 14% 21% 11% 52% 32% 23% 25% 26% 21% 4% 45% 30% 30% 29% 23% 22% 7% Kukavičluk, kontrolišu samo male kompanije - one koje nemaju finansijsku moć ili političku zaštitu Neobučenost, nepoznavanje propisa i zakona po kojim bi trebalo da rade Neprofesionaizam, ponašanje koje nije u skladu sa njihovom funkcijom i činom Korupcija, podmitiljivi su i skloni da zažmure na sve propuste ukoliko im ponudite mito Drski su i neljubazni u svom ophođenju prema klijentima Nekoordinisanost u radu – kod nas stalno dolaze različite inspekcije, kod konkurencije nikada nijedna Drugo Jul 2014 Decembar 2014 April 2015 Navešćemo neke od negativnih stvari koje ste možda primetili kod inspektora, molimo Vas da odaberete DVE koje ste primetili kod onih inspektora/inspekcija sa kojima ste bili u kontaktu. Višestruki odgovori; Baza: Oni koji bi zamerili nešto radu inspektora (36,9 ciljne populacije N=94)
 • 29. 29 Petina predstavnika privrednih subjekata je upoznata sa novim Zakonom o inspekcijskom nadzoru Da li ste upoznati sa novim Predlogom Zakona o inspekcijskom nadzoru? Baza: Ukupna ciljna populacija (N=256) Ne 82% Da 18%
 • 30. 30 Većina predstavnika privrednih subjekata upoznatih sa novim Zakonom o inspekcijskom nadzoru smatra će se obim sive ekonomije smanjiti sa primenom ovog Zakona Baza: oni koji su upoznati sa novim Predlogom Zakona o inspekcijskom nadzoru (18% od ciljne populacije) 11% 67% 78% 22% 16% 7% Siguran sam da hoće Verujem da hoće HOĆE NEĆE Verujem da neće Siguran sam da neće Da li smatrate da će se obim sive ekonomije smanjiti sa usvajanjem i primenom Predloga zakona o inspekcijskom nadzoru?
 • 31. 31 Velika većina predstavnika privrednih subjekata i dalje smatra da država ne raspolaže pravilno poreskim prihodima koje prikupi od građana i privrede, ali se registruje i pozitivan trend smanjenja njihovog broja. Baza: Ukupna ciljna populacija 20% 80% 29% 71% 32% 68% DA NE Jul 2014 Decembar 2014 April 2015 Da li smatrate da država pravilno raspolaže poreskim prihodima koje prikupi od građana i privrede?
 • 32. 32 APR, Narodna banka i poreska uprava su institucije u koje predstavnici privrednih subjekata imaju najviše poverenja, dok su Lokalna samouprava i Sudstvo institucije sa najnižim stepenom poverenja. Baza: Ukupna ciljna populacija (N=256) U kojoj meri imate poverenja u sledeće državne organe i institucije. Molimo vas koristite skalu od 1 do 4, pri čemu 1 znači da nemate uopšte poverenja, a 4 da imate potpuno poverenje. 85% 71% 70% 64% 63% 63% 59% 59% 55% 55% 41% 40% APR Narodna banka Poreska uprava PIO fond Katastar Policija Inspekcija RZZO Carina Vlada Republike Srbije Lokalnu samoupravu Sudstvo
 • 33. 33 Mišljenja su podeljena kada je u pitanju zadovoljstvo dosadašnjim rezultatima rada Vlade u suzbijanju sive ekonomije. Baza: Ukupna ciljna populacija Ne znam 4% Ne 56% Da 40% Da li ste zadovoljni dosadašnjim rezultatima Vlade i nadležnih institucija u suzbijanju sive ekonomije?
 • 34. 17% 15% 15% 10% 9% 9% 8% 5% 4% 4% 4% 19% Suzbijanje sive ekonomije Investicije / pokretanje proizvodnje / zapošljavanje Smanjenje poreza / doprinosa / obaveza prema državi Subvencije / Povoljni Krediti za privrednike / preduzeća Finansijske olakšice / olakšice malim preduzećima Finansijska politika i disciplina Donošenje / primena / poštovanje zakona Zdrava poslovna atmosfera, stručnost, poverenje u rad države Bolji kontakti privrednika i ljudi iz vlade Jačanje institucija/ stabilizacija situacije u državi Jednostavnije / brže administrativne procedure Ne znam 34 Suzbijanje sive ekonomije se nalazi na prvom mestu koraka koje bi Vlada trebalo da preduzme radi poboljšanja uslova poslovanja, prema predstavnicima privrednih subjekata. Baza: Ukupna ciljna populacija (N=256) Šta po vašem mišljenju treba da budu sledeći koraci Vlade da bi se poboljšali uslovi poslovanja za privredu?
 • 35. 35 HVALA NA POVERENJU

Related Documents