RUMAGRAD POTENCIJALA
VIZIJA Opština RumaRuma je regionalni centar srema, ravnomerno raz...
PROFIL OPŠTINE Opština Ruma● Površina 582 kм2● 60.006 stanovnika● 17 naselja● 74...
PREDNOSTI Opština Ruma➔ Strateška pozicija➔ Pristup velikom tržištu➔ Kvalifikova...
INVESTIRAJTEU RUMU Opština Ruma ➔ Privredni i kulturni centar Srema ...
ATRAKTIVNO TRŽIŠTE Opština Ruma 30 miliona potrošača u radijus...
KVALITETNARADNA SNAGA Opština Ruma ...
PODRŠKAPRIVREDI Opština Ruma➔ Strategija održivog razvoja opštineRuma 2010-2020...
POREZI IOLAKŠICE Opština RumaRepublika:● Porez na profit 10% (...
KOMUNALNAINFRASTRUKTURA Opština Ruma➔ Električna energija - pokrivenost 100%➔ Vodosnabdevanj...
INDUSTRIJSKEZONE
Industrijska zona Opština RumaRUMSKA PETLJA● 238 ha● Nalazi se na raskrsnici putev...
RADNA ZONAISTOK Municipality of Ruma➔ 40 ha (5 haprivatno)➔ Pristup putevimaМ-21, R-103 i R-106➔ Infras...
RADNA ZONAZAPAD- površina 20 ha- R-103, R-106- Planirane aktivnosti:proizvodnja, usluge,skladištenje
RADNA ZONASEVER➔ Površina: 19 ha➔ Pristup magistralnom putuM-21➔ Planirane aktivnosti: Trgovina,ugostiteljstvo i sao...
RADNA ZONAJUG 1➔ 50 ha (privatno)➔ М-21, R-103, R-106➔ Železnička pruga➔ Planirane aktivnosti:proizvodnja, usluge,...
RADNA ZONAJUG 2➔ Površina: 390 ha➔ Pristup magistralnomputu M-21 iautoputu E-70
RADNA ZONAJUG 3➔ Površina 140 ha➔ Lokacija: jugoistočno u odnosu na magistralni put M-21 Novi Sad-Šabac
PRISUTNI INVESTITORI Opština Ruma Grinfild investicije:➔ Rumekon (proizvodnja sredst...
KVALITET ŽIVOTA Lovište “Karakuša” Jezero Borkovac Parkovi Sportski centar Kulturni centar Gradska bibli...
KONTAKTI Opština Ruma● Adresa: Glavna 155, Ruma● Telefon: +381 22/478-314● Fax: ...
KONTAKTI Opština Ruma Lokalni ekonomski razvoj Adresa: Glavna 1...
Prezantacija Opštine Ruma
Prezantacija Opštine Ruma
of 24

Prezantacija Opštine Ruma

Prezentacija opštine Ruma - podaci o lokalnoj privredi, radnoj snazi, kvalitetu života, porezima i olakšicama za investitore i lokalnu privredu, komunalna infrastruktura, industrijske zone...
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezantacija Opštine Ruma

 • 1. RUMAGRAD POTENCIJALA
 • 2. VIZIJA Opština RumaRuma je regionalni centar srema, ravnomerno razvijena opština kojaomogućava svojim građanima visok kvalitet života.● Organizovana i moderna lokalna samouprava u funkcijigrađana i privrede● Stabilna privreda● Distributivni centar regiona● Lider u proizvodnji organske hrane● Kvalitetna socijalna i zdravstvena zaštita● Regionalni centar za obrazovanje i dokvalifikaciju radne snage● Adekvatni turistički i kulturni sadržaji
 • 3. PROFIL OPŠTINE Opština Ruma● Površina 582 kм2● 60.006 stanovnika● 17 naselja● 74% poljoprivredna površina, 13% šume,13% ostala površina● Etnička struktura: 21 nacionalnost● Radni kontigent (15-64 godine– 40.600)- 66%● Broj preduzeća – 497● Broj preduzetnika – 1.561● Pokrivenost izvoza uvozom 157% (2007)● Neto zarada 380 €
 • 4. PREDNOSTI Opština Ruma➔ Strateška pozicija➔ Pristup velikom tržištu➔ Kvalifikovana i iskusna radnasnaga➔ Velike investicione mogućnosti➔ Raskrsnica evripskihsaobraćajnih koridora (E-70,železnica, rečni saobraćaj,aerodromt)➔ Politička stabilnost
 • 5. INVESTIRAJTEU RUMU Opština Ruma ➔ Privredni i kulturni centar Srema ➔ Podrška lokalne samouprave postojećoj privredi ➔ Tradicija u industriji i preduzetništvu ➔ Dobra građevinska operativa ➔ Povezanost privrednika ➔ Kvalitetno poljoprivredno zemljište
 • 6. ATRAKTIVNO TRŽIŠTE Opština Ruma 30 miliona potrošača u radijusu od TRŽIŠTE TRGOVINSKI BROJ 300 km REŽIM STANOVNIKA EU preferencijalni 494.000.000 CEFTA (30 miliona stanovnika) SAD preferencijalni 302.000.000 Sporazumi o slobodnoj trgovini sa: Rusijom (143 miliona stanovnika) Rusija slobodna 143.000.000 trgovina Belorusijom (10 miliona) Turskom (77 miliona) Belorusija slobodna 10.000.000 trgovina Turska slobodna 77.000.000 Preferencijalni status sa: trgovina EU (494 miliona stanovnika) CEFTA slobodna 30.000.000 SAD (302 miliona) trgovina
 • 7. KVALITETNARADNA SNAGA Opština Ruma Zaposlenost po granama 4 srednje škole i 12 osnovnih škola poljoprivreda Između dva najveća univerzitetska grada - 7% industrija 42%Beograd (60 km) i Novi Sad (35 km) građevinarst vo 15% trgovina Aktivno stanovništvo – 26.240 20% transport i skladištenje Dostupna radna snaga – 5.600 nezaposlenih 6% nekretnine 2% (28.000 u sremskom okrugu) ostalo 8% Konkurentna cena radne snage Veliko iskustvo u pojedinim granama
 • 8. PODRŠKAPRIVREDI Opština Ruma➔ Strategija održivog razvoja opštineRuma 2010-2020➔ Opštinski uslužni centar➔ 7 industrijskih zona➔ 9 javnih preduzeća➔ Kancelarija za ruralni razvoj➔ Tim za lokalni ekonomski razvoj➔ Regionalna razvojna agencija
 • 9. POREZI IOLAKŠICE Opština RumaRepublika:● Porez na profit 10% (najniži u regionu)● PDV 8-18% (najniži u regionu)● Porez na dohodak 12% (najniži u regionu)● 10 godina oslobođenja poreza na dobit za velike investicije● 2.000-10.000 € za svako novo radno mesto● Poreski kredit do 80% od uloženih sredstava u osnovna sredstva● Prenos gubitka u periodu od 10 godina● Uvoz bez carine na opremu i druga osnovna sredstva
 • 10. KOMUNALNAINFRASTRUKTURA Opština Ruma➔ Električna energija - pokrivenost 100%➔ Vodosnabdevanje 100%, 400 km mreže➔ Gasovodna mreža – 330 км, 100%➔ Kanalizaciona mreža – 100 км➔ Sistem daljinskog grejanja – 2.000 stanova i 210 lokala➔ Mobilna i telefonska mreža – 100%➔ Internet – kablovski, ADSL i bežični
 • 11. INDUSTRIJSKEZONE
 • 12. Industrijska zona Opština RumaRUMSKA PETLJA● 238 ha● Nalazi se na raskrsnici putevaЕ–70 i М-21● Parcele su različitih veličinaod 1-50 ha● Zona je namenjena za: fabrike,skladišta, sportsko-rekreativnecentre
 • 13. RADNA ZONAISTOK Municipality of Ruma➔ 40 ha (5 haprivatno)➔ Pristup putevimaМ-21, R-103 i R-106➔ Infrastruktura:voda,struja,kanalizacija, interniputevi➔ Planiranetercijarne delatnosti:mala privreda,trgovinske isaobraćajnedelatnosti
 • 14. RADNA ZONAZAPAD- površina 20 ha- R-103, R-106- Planirane aktivnosti:proizvodnja, usluge,skladištenje
 • 15. RADNA ZONASEVER➔ Površina: 19 ha➔ Pristup magistralnom putuM-21➔ Planirane aktivnosti: Trgovina,ugostiteljstvo i saobraćajnadelatnost
 • 16. RADNA ZONAJUG 1➔ 50 ha (privatno)➔ М-21, R-103, R-106➔ Železnička pruga➔ Planirane aktivnosti:proizvodnja, usluge,skladištenje
 • 17. RADNA ZONAJUG 2➔ Površina: 390 ha➔ Pristup magistralnomputu M-21 iautoputu E-70
 • 18. RADNA ZONAJUG 3➔ Površina 140 ha➔ Lokacija: jugoistočno u odnosu na magistralni put M-21 Novi Sad-Šabac
 • 19. PRISUTNI INVESTITORI Opština Ruma Grinfild investicije:➔ Rumekon (proizvodnja sredstava za sakupljanje otpada,odlaganje i preradu)➔ Sagal (plastenici i proizvodnja organske hrane)➔ ICM Electronics (Fabrika robota u Platičevu) Preuzimanje:➔ MITAS, Češka Republika (Vlasnik Rumagume)
 • 20. KVALITET ŽIVOTA Lovište “Karakuša” Jezero Borkovac Parkovi Sportski centar Kulturni centar Gradska biblioteka Gradsko pozorište Zavičajni muzej Crkve Festivali “Kulturno leto” Ruma Eko selo “Buđanovci” Fruška Gora
 • 21. KONTAKTI Opština Ruma● Adresa: Glavna 155, Ruma● Telefon: +381 22/478-314● Fax: +381 22/479-588● Е-mail: predopruma@ruma.rsrumaopstina2@nadlanu.com● Web sajt: www.ruma.rs
 • 22. KONTAKTI Opština Ruma Lokalni ekonomski razvoj Adresa: Glavna 107, Ruma Теlefon: +381 22/ 431-015; 022/478-712 E-mail: ruma.razvoj@gmail.com

Related Documents