ПАРАФИСКАЛНИ НАМЕТИ - НЕПОСТОЈЕЋА КАТЕГОРИЈА УГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМАБранислав Радошевић, Дарко Вукобратовић
НАЈЧЕШЋИ ПАРАФИСКАЛНИ НАМЕТИ КОД ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА• Решење Завода за заштиту споменика• Услови Завода за заштиту при...
ПРИНЦИП У НЕСКЛАДУ СА ПРАКСОМ У СВЕТУ• Заштићена подручја су дефинисана и законом прописана (национални паркови, паркови...
ПРИНЦИП У НЕСКЛАДУ СА ПРАКСОМ У СВЕТУ (наставак)• Шумска земљишта, сем у случајевима заштићених шума где ниј...
ПАРАФИСКАЛНИ НАМЕТИ И КОНКУРЕНТНОСТ• Парафискални намети су такође битни за конкурентност у привлачењу директних ...
ПРИМЕР КАНАДЕ
ПРИМЕР КАНАДЕ (наставак)
ГЛОБАЛНИ ПРИМЕР
ГЛОБАЛНИ ПРИМЕР (наставак)
ГЛОБАЛНИ ПРИМЕР (наставак)
ЗАКЉУЧАК• Парафискални намети неоправдано оптерећују рударску индустрију• Појачавају неконкурентност Србије у привлачењу...
ХВАЛА ВАМ НА ПАЖЊИ
of 12

NALED - parafiskalni nameti kod geoloških istraživanja

Prezentacija parafiskalnih nameta koji neopravdano opterećuju rudarsku industriju, pojačavaju nekonkurentnost Srbije u privlačenju direktnih stranih investicija. U zemljama orijentisanim ka investiranju parafiskalni nameti ne postoje. U Srbiji je neophodno revidirati sve moguće parafiskalne namete koji opterećuju rudarsku industriju zaključak je Branislava Radoševića i Darka Vukobratovića koji su pripremili prezentaciju o parafiskalnim nametima kod geoloških istraživanja
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      


Transcripts - NALED - parafiskalni nameti kod geoloških istraživanja

 • 1. ПАРАФИСКАЛНИ НАМЕТИ - НЕПОСТОЈЕЋА КАТЕГОРИЈА УГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМАБранислав Радошевић, Дарко Вукобратовић
 • 2. НАЈЧЕШЋИ ПАРАФИСКАЛНИ НАМЕТИ КОД ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА• Решење Завода за заштиту споменика• Услови Завода за заштиту природе• Изнајмљивање (!) земљишта од стране ЈП “Србија Шуме”• Не пружају се никакве услуге инвеститору већ се наплаћује информација о заштићеним подручјима а у случају ЈП “Србија Шуме” о најму земљишта
 • 3. ПРИНЦИП У НЕСКЛАДУ СА ПРАКСОМ У СВЕТУ• Заштићена подручја су дефинисана и законом прописана (национални паркови, паркови природе, резервати, природна добра) тако да су одмах изузета од издавња дозволи• У слободним подручјима се законом прописују процедуре за извођење геолошких истраживања тако да је уопште непотребно обраћати се установама
 • 4. ПРИНЦИП У НЕСКЛАДУ СА ПРАКСОМ У СВЕТУ (наставак)• Шумска земљишта, сем у случајевима заштићених шума где није дозвољена експлоатација, су слободна за истраживања чак и без посебне сагласности• Сагласност се тражи у случајевима да је због природе истраживања неопходно посећи једно или више стабала• Отштета за посечена стабла се плаћа према стручном налазу и законски донетом ценовнику
 • 5. ПАРАФИСКАЛНИ НАМЕТИ И КОНКУРЕНТНОСТ• Парафискални намети су такође битни за конкурентност у привлачењу директних страних инвестиција• Не ради се само о висини намета већ и о комплексности процедуре која стоји иза намета и изискује скривене трошкове (припрема докуменатције и слично)• У земљама оријентисаним ка инвестирању парафискални намети су реткост
 • 6. ПРИМЕР КАНАДЕ
 • 7. ПРИМЕР КАНАДЕ (наставак)
 • 8. ГЛОБАЛНИ ПРИМЕР
 • 9. ГЛОБАЛНИ ПРИМЕР (наставак)
 • 10. ГЛОБАЛНИ ПРИМЕР (наставак)
 • 11. ЗАКЉУЧАК• Парафискални намети неоправдано оптерећују рударску индустрију• Појачавају неконкурентност Србије у привлачењу директних страних инвестиција• У земљама оријентисаним ка инвестирању парафискални намети не постоје• У Србији је неопходно ревидирати све могуће парафискалне намете који оптерећују рударску индустрију
 • 12. ХВАЛА ВАМ НА ПАЖЊИ

Related Documents