sinergija2012 godišnji izveštaj
sinergija2012 godišnji izveštaj
naled vremeplov2006 2007 2008 2009mart ...
2010 2011 2012 2013septembar jul ...
sadržaj 7	REČ PREDSEDNIKA 8 2012. U BROJKAMA 9	IZVEŠTAJ KANCELARIJE11 AKTIVNOSTI 12 Unapređenje regulatornog...
reč predsednikaI za nas je jedna od najtežih godina. Od 2000. Pokrenuli smo jednu od najvećih kampanja javnog ...
2012. u brojkama 170 70...
izveštaj kancelarijeM nogo je razloga zašto je 2012. godina i korektivni mehanizam za institucije, kreiran ...
aktivnostiMisija NALED-a je unapređenje privrednog ambijenta Srbije krozinstitucionalne reforme uz aktivno učešće i saradn...
UnaPređenje regULaTOrnOgOKVira Za POsLOVanje naLeD nastoji da podrži i podstakne regulatorne na odredbe o javno...
13 „U slu...
Pored toga, veliko interesovanje izazvale su prav- Statistika usvajanja podzakonskih akata (2011 - 2012.) ...
U 2012. najefikasnije je bilo Ministarstvo prosvete, Problem naknada za trudnice i porodiljenauke i tehnološkog razvo...
o promeni podataka o PDV obvezniku, pojedno- republičkog geodetskog zavoda, republičkog fon- stavljeno je ...
Spotovi pozivaju nadležne institucije da obećaju skupe više od 100 papira kako bi ostvarili pravo naKADA će ide...
Privredna banka Beograd, Zepter, Hotel Crystal, vezi sa bilateralnim i multilateralnim finansiranjima ...
Problem parafiskalnih nameta u pojedinim iznosio 31,7 od maksimalnih 100 poena. Ovako ni-oblastima jedva ...
Puls privrede 7 principa dobrog upravljanja U ...
dizajn studio, apoteka, mobilni operater) u u 48 se i na šta ta sredstva trošila. To je iznos koji pred-opština ...
Već u septembru, na predlog Vlade, odlukom Stvaranjem stimulativnijeg i pravednijeg poreskog ...
Iako preduzeća u restrukturiranju ima znatno ma-nje, ona u proseku imaju veći broj zaposlenih.Sa Centrom za stečaje Agenci...
razvoj, obrazovanje i nauka, konkurencija, pore- firmarine. Uvedeno je oporezivanje lica koja ...
Izbor Reformatora godineTradicionalno, od 2009. godine NALED svakog de-cembra dodeljuje priznanje Reformator godine ista-k...
jaČanje KaPaCiTeTa OPŠTina Za eKOnOmsKi raZVOj Ključni program za jačanje k...
27 Svečana dode...
U proteklih šest godina, 24 opštine uspelo je da 12 kriterijuma je delimično izmenjeno – umesto ispuni svih 12 ...
rokovi za ispunjavanje kriterijuma na godinu da-na (kod recertifikacije na 6 meseci). Revidiranikriterijumi su uspešno tes...
NALED je organizovao savetodavne i evaluacio- poslovanja u jugoistočnoj Evropi kroz uspostavlja- ...
31Program BFC SEE je zvanično lansiran u februaru renciji „Internacionalizacija poslovanja i inovaci-2012. na dvod...
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA
of 100

NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA

"Pre pet godina, kada je NALED otpočeo samostalan život u nevelikim kancelarijama na obodu Skadarlije, malo ko je mogao da zamisli da će ova organizacija neobičnog imena izrasti u najveću privatno-javno asocijaciju u zemlji, šampiona u borbi za lokalni ekonomski razvoj i bolje uslove poslovanja." Mnogo je razloga zašto je 2012. godina značila prekretnicu za NALED, a samo neki od njih će uspeti da pronađu svoje mesto u ovom kratkom izveštaju.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      


Transcripts - NALED godišnji izveštaj za 2012 - SINERGIJA

 • 1. sinergija2012 godišnji izveštaj
 • 2. sinergija2012 godišnji izveštaj
 • 3. naled vremeplov2006 2007 2008 2009mart jul januar mart Rođena je Nacionalna Održana je NALED dostiže Posle niza uspešnih alijansa za lokalni konstitutivna sednica punu samoodrživost konferencija i okruglih ekonomski razvoj u prvog Upravnog i nezavisnost stolova, NALED se okviru USAID-ovog odbora NALED-a. zahvaljujući pozicionira kao lider programa za podršku Definisan je projektni dobijenim projektima u promociji dijaloga opštinama. Njene portfolio. Lansiran je i članovima. Otvara i saradnje privatnog, prve korake podržali Program certifikacije sopstvene kancelarije javnog i civilnog su predsednik Srbije i opština sa povoljnim u centru Beograda. sektora. ambasador SAD. poslovnim okruženjem. jun decembar Osam meseci pre Ustanovljena je početka Vladine nagrada „Reformator sveobuhvatne godine“, koja se reforme propisa dodeljuje NALED pokreće najistaknutijim kampanju „Iz lavirinta“ ministrima, za ukidanje birokratskih gradonačelnicima procedura koje štete i rukovodiocima privredi. Priprema regulatornih tela. se prva Siva knjiga propisa.
 • 4. 2010 2011 2012 2013septembar jul februar danas 32 opštine i grada u Lansirana je Ambasa- Financial Times uvrstio NALED je najveća Srbiji uvode povoljno dorska inicijativa – 5 certifikovanih opština i najuticajnija poslovno okruženje uspešni privrednici i iz Srbije među top privatno-javna kroz NALED-ov ambasadori zemalja investicione destinacije asocijacija u zemlji Program certifikacije. EU i Izraela prvi put u jugoistočnoj Evropi. koja promoviše Na beogradskom su se udružili kako bi NALED priprema novu reforme i ekonomski aerodromu osvanuli su podržali promociju kampanju za unapređe- razvoj Srbije na bilbordi koji promovišu investicija u najbolje nje privrednog ambijenta putu ka EU. ulaganja u Srbiju. opštine Srbije. "Pitajte KADA".novembar decembar oktobar Privrednici mogu Certifikacija opština Država ukida 138 da obračunaju i prerasta u prvi parafiskalnih nameta uporede troškove regionalni projekat na inicijativu NALED-a i poslovanja na na nivou JI Evrope. USAID-a. Uspostavljen lokalu zahvaljujući Političke partije prvi nacionalni standard on-line Kalkulatoru sarađuju s NALED-om društvene odgovornosti opštinskih taksi i na pripremi nove kroz CSR certifikaciju. naknada. ekonomske agende za buduću Vladu.
 • 5. sadržaj 7 REČ PREDSEDNIKA 8 2012. U BROJKAMA 9 IZVEŠTAJ KANCELARIJE11 AKTIVNOSTI 12 Unapređenje regulatornog okvira za poslovanje 26 Jačanje kapaciteta opština za ekonomski razvoj 38 Promocija dijaloga privatnog i javnog sektora75 ORGANIZACIJA 76 Kapaciteti Alijanse 86 Finansijski rezultati91 KOMUNIKACIJE 92 Mediji i Internet
 • 6. reč predsednikaI za nas je jedna od najtežih godina. Od 2000. Pokrenuli smo jednu od najvećih kampanja javnog naovamo ovo je drugi put da naša ekonomi- zagovaranja u oblasti regulatorne reforme – Pitajte ja beleži negativnu stopu rasta. Još jedna u ni- kada i snimili tri spota koji su doprineli rešavanjuzu godina završena je padom broja zaposlenih i sa nekoliko konkretnih problema s kojima se suočava-dvocifrenom inflacijom po kojoj smo na evropskom ju privrednici. Naš rad dobio je potvrdu i priznanjevrhu. Učinak na planu privlačenja investicija nije uključivanjem NALED-a u dva Vladina radna tela.bio impresivniji. Doprineli smo ukidanju 138 parafiskalnih nametaSve to su više nego dovoljni razlozi da kao asocija- i dve trećine dokumenata neophodnih za odlazakcija sva tri sektora društva ponovo zahtevamo od na bolovanje. Proširili smo naše delovanje u regio-nadležnih da ubrzaju reforme kako bismo stvorili nu kroz projekat Certifikacije opština sa povoljnimpreduslove da što preokrenemo negativne ekonom- poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi, dode-ske trendove. Konkretni predlozi su na stolu, pro- lili prve certifikate kompanijama koje posluju druš-blem je očigledno samo na strani primene. tveno odgovorno, nastavili sa promocijom investici-Svakako raduje početak rada na popravljanju onih potencijala Srbije.ukupnog poslovnog ambijenta. Fiskalna konsoli- Kao najveća privatno-javna asocijacija u zemlji, sdacija koju je započela nova Vlada predstavlja ko- pravom možemo da kažemo da smo stvorili čvrsturak u pravom smeru. Prema poslednjem izveštaju osnovu za dalje delovanje zbog čega smo uvereni uSvetske banke, naša zemlja je po lakoći poslovanja uspešnu realizaciju brojnih planova koje imamo. Svi86. od 185 zemalja što predstavlja pomak za devet oni i dalje su usmereni ka dobro poznatim ciljevi-pozicija. Svaki napredak je dobar, ali pitanje je da ma, a to su dobrobit građana i privrede, predvidi-li i dovoljan. Zadatak svih, pa i organizacija poput vo okruženje za njihov rad, efikasne administrativ-NALED-a, jeste da ne dozvolimo da se na ovome ne procedure, jasni propisi i dobar imidž Srbije kaostane ili sprovedu polovična rešenja. Iz godine u investicione destinacije. Snažniji nego ikad na umugodinu dobijamo obećanja da će država refor- imamo samo jaku i konkurentnu Srbiju i u njoj za-misati radno zakonodavstvo i ubrzati izdavanje dovoljne građane i privrednike.građevinskih dozvola. Ekonomski pokazatelji iz2012. ozbiljno opominju da tako važni reformskikoraci više ne mogu da budu odlagani. Bez njihinvestitori će izgubiti strpljenje, a ulaganja nećeimati alternativu.I u takvom ambijentu NALED je nastavio da se ra-zvija i bio je veoma koristan partner vlade. Ne samoda smo na svakom koraku skretali pažnju šta je po-trebno uraditi već smo i svaki naš zahtev ispratilikonkretnim predlogom rešenja. S velikim ponosommožemo da istaknemo da smo u 2012. pravili kora-ke od stotinu milja kada je reč o našim aktivnostima Vladimir Čupići, pre svega, postignutim rezultatima. Predsednik Upravnog odbora NALED-a
 • 7. 2012. u brojkama 170 70 organizacija, među kojima su najuspešnije kompanije, opštine i NVO, pomaže ekonomski razvoj Srbije kroz članstvo u NALED-u više od konferencija, 18 Vlada Republike Srbije uvažila je preporuka Sive knjige za unapređenje privrednog ambijenta okruglih stolova i radnih ručkova povezalo je lidere privatnog, javnog i civilnog sektora oko zajedničkog interesa – jačanje konkurentnosti domaće ekonomije 100.000.000 € je procenjena vrednost godišnjih ušteda za privredu koje je donelo ukidanje 138 parafiskalnih nameta više od 40 domaćih i međunarodnih institucija 3.600.000 domaćih i stranih putnika videlo je na beogradskom aerodromu kampanju za promociju ulaganja u Srbiju podržava rad i ciljeve Alijanse 19 zaposlenih u NALED-u realizovalo je za 1.000.000 godinu dana projekte i aktivnosti u vrednosti od sa ciljem podsticanja lokalnog ekonomskog razvoja Srbije €više od1.900u nacionalnim i lokalnim medijima objava 46 opština i gradova unapređuje poslovnoosiguralo je visoku vidljivost i uticaj okruženje kroz NALED-ov Program certifikacije kojiAlijanse i njenih članova su prihvatile svetske certifikacione kuće TUV i SGS 214.000 pregleda i 93.000 poseta pozicioniralo je NALED-ov veb sajt među najposećenije u konkurenciji poslovnih asocijacija
 • 8. izveštaj kancelarijeM nogo je razloga zašto je 2012. godina i korektivni mehanizam za institucije, kreiran je značila prekretnicu za NALED, a samo Regulatorni indeks Srbije (RIS) – prvi objektivni neki od njih će uspeti da pronađu svoje pokazatelj kvaliteta regulatornog okruženja zamesto u ovom kratkom izveštaju. Prvi EU proje- razvoj privrede.kat za promociju investicija, novi poslovni prostor Kada govori o reformama, NALED govori uu centru Beograda i Tim za regulatornu reformu ime 170 članova među kojima su najznačajni-kao nova snaga u NALED-u, doprineli su jačanju je kompanije, opštine i nevladine organizacije ukapaciteta i dugoročne održivosti organizacije. Srbiji. Uz podršku članova i partnera kao što suVišegodišnja posvećenost lokalnom ekonomskom USAID, GIZ, Fondacija za otvoreno društvo,razvoju pokrenula je lavinu promena. „LER“ za Delegacija EU, RTS, SEWEA, Aerodrom Nikolaopštine sada znači nešto sasvim suprotno od Tesla, NALED je do danas sproveo preko 40 pro-„praznog hoda“, a koncept povoljnog poslovnog jekata za razvoj domaće ekonomije. Nosilac svihokruženja zaživeo je u praksi, dobrim delom za- aktivnosti i projekata je Izvršna kancelarija, kojahvaljujući NALED-ovom Programu certifikacije je sa stručnim timom od 19 ljudi u 2012. godiniopština koji 2012. prerasta u regionalnu inicija- realizovala prihode od milion evra.tivu. Međunarodno priznanje stiglo je i od svet- Pre pet godina, kada je NALED otpočeo samo-skih medija, kada je Financial Times uvrstio pet stalan život u nevelikim kancelarijama na obo-opština koje poseduju NALED-ov certifikat među du Skadarlije, malo ko je mogao da zamisli da ćenajbolje investicione destinacije u jugoistočnoj ova organizacija neobičnog imena izrasti u naj-Evropi 2012/13. veću privatno-javno asocijaciju u zemlji, šampi-Uz efikasnu lokalnu administraciju, dobar po- ona u borbi za lokalni ekonomski razvoj i boljeslovni ambijent podrazumeva i odgovarajući uslove poslovanja.regulatorni okvir. Na osnovu NALED-ove pionir-ske studije o neporeskim i parafiskalnim davanji-ma, Ministarstvo finansija i privrede ukinulo je138 parafiskalnih nameta što je privredi u Srbi-ji uštedelo 10 milijardi dinara na godišnjem ni-vou. Kroz projekte kao što su Barometar propisai Kalkulator troškova, NALED je pomerio granicetransparentnosti zakonodavnog procesa i fiskal-ne politike na lokalu. Siva knjiga propisa dožive-la je svoje peto izdanje, a vetar u leđa reformamadala je nova nacionalna kampanja Pitajte KADA.Kao jedan od vodećih autoriteta na polju moni-toringa zakonodavne aktivnosti i merenja perfor-mansi javne uprave, NALED je nastavio sa prak-som kvartalnog izveštavanja o statusu reformi uSrbiji i ostao jedini svetionik Sveobuhvatne refor- Milica Stefanovićme propisa. Krajem 2012. kao dodatni kontrolni Direktor marketinga NALED-a
 • 9. aktivnostiMisija NALED-a je unapređenje privrednog ambijenta Srbije krozinstitucionalne reforme uz aktivno učešće i saradnju privrede, opština igrađana.Osnovni ciljevi NALED-a su:1. Unapređenje regulatornog okvira za poslovanje2. Jačanje kapaciteta opština za ekonomski razvoj3. Promocija dijaloga privatnog i javnog sektora
 • 10. UnaPređenje regULaTOrnOgOKVira Za POsLOVanje naLeD nastoji da podrži i podstakne regulatorne na odredbe o javnom konkursu za izbor direkto- reforme u srbiji uz aktivno učešće i saradnju privre- ra javnih preduzeća. Potrebna je suštinska prome- de i javnog sektora. Kroz projekte i inicijative kao na koncepta javnih preduzeća u smislu da javna što su Barometar propisa, Kalkulator lokalnih troš- preduzeća budu privredna društva u vlasništvu dr- kova poslovanja, regulatorni indeks srbije, Kvartal- žave kojima će država upravljati kao i svaki dru- ni izveštaj o statusu reformi i izbor reformatora go- gi vlasnik. na javna preduzeća primenjivao bi se dine, naLeD se pozicionirao kao vodeći autoritet zakon o privrednim društvima i pravila korpora- na polju monitoringa zakonodavne aktivnosti i me- tivnog upravljanja koja važe za privatni sektor. Ti- renja performansi javne uprave. Pored toga, naLeD me bi se stvorili osnovi za efikasno, transparentno priprema različite studije, analize propisa i strateš- i odgovorno poslovanje javnih preduzeća u skla- ka dokumenta za unapređenje privrednog ambijen- du sa praksom dobrog korporativnog upravljanja ta (Vizija 2016), kao i konkretne preporuke Vladi za i društveno odgovornog poslovanja. ukidanje administrativnih prepreka poslovanju (si- naLeD je svoje sugestije uputio ministarstvu finan- va knjiga propisa). Posebnu snagu i strukturu na- sija i privrede i na nacrt zakona o rokovima izmi- LeD-ovim zalaganjima doneo je savet za pravne re- renja novčanih obaveza u komercijalnim transakci- forme, koji sa uspehom funkcioniše već dve godine. jama. naLeD smatra da mandatorno regulisanje UčEšćE U IZRAdI ZAKONA rokova za plaćanje kada su u pitanju subjekti privat- sa početkom zakonodavne aktivnosti nove Vlade, nog prava predstavlja ozbiljno ograničenje slobo- naLeD se aktivno uključio u pripremu komentara de ugovaranja koja je jedan od osnovnih principa na predloge novih zakona i preporuka za unapređe- obligacionog prava. stoga je glavna sugestija u vezi nje pravnog okvira. sa ovim zakonskim predlogom da se rokovi plaća- nja mogu utvrditi samo za javni sektor. Primedbe su U saradnji sa UsaiD-om i amChamom, naLeD je stavljene i na druga rešenja koja odstupaju od nače- pripremio komentar na nacrt zakona o javnim na- la obligacionog i ugovornog prava. bavkama i učestvovao u javnoj raspravi na tu temu, kako bi uticao na izmene odredbi koje ostavljaju naLeD je jedan od stalnih članova radne grupe prostora za korupciju. za reformu radnog zakonodavstva koju je pokre- nuo UsaiD. na nekoliko događaja u kojima su Po objavljivanju nacrta zakona o javnim predu- učestvovali predstavnici sindikata, poslodavaca, zećima, pripremljen je komentar i preporuka za Vlade i međunarodne organizacije rada, naLeD ministarstvo finansija i privrede. naime, stav na- je predlagao kompromisna rešenja po pitanjima LeD-a je da se problem lošeg poslovanja javnih koja su identifikovana kao tačke neslaganja uče- preduzeća ne može rešiti samo „departizacijom“ snika u dijalogu. naLeD se zalagao za fleksibilni- menadžmenta, koja se kroz nacrt zakona svela je zapošljavanje, rešavanje problema otpremnina,
 • 11. 13 „U slučaju vanrednog stanja u avionu, prvo treba sebi staviti masku, pa onda deci. Tako i mi u uslovima krize prvo treba da oživimo privredu kako bi građanima bilo bolje“ – Jadranka Jelinčić, Fondacija za otvoreno društvorazličito oporezivanje rada na određeno i neo- samouprava poljoprivredi i ruralnom razvoju defini-dređeno i stimulisanje socijalnog preduzetništva. šu na precizniji način i time uklone nedoumice i pro-Očekuje se da će novi Zakon o radu biti usvojen blemi koji su se s tim u vezi javljali u praksi.do kraja 2013. godine. Sistem za praćenje i analizuNa inicijativu opština članica, NALED je analizirao propisa (LTS)praksu podsticanja poljoprivrednika na nivou lo- NALED-ov on-line sistem za praćenje i analizu pro- www.naled-serbia.org/propisikalnih samouprava. Određene opštine su u pret- pisa (LTS – Legislative Tracking System) sadrži struč-hodnom periodu osnivale fondove za razvoj poljo- ne tekstove i komentare propisa koji regulišu poslov-privrede koji su davali neku vrstu kreditne podrške. ni ambijent u Srbiji i omogućava uvid u relevantnaNALED je izneo stav da takav način poslovanja nije zakonska rešenja. Sa preko 27.000 pregleda godiš-u skladu sa prirodom i ciljevima fondova kao nepro- nje ova stranica je i iz godine u godinu jedna od naj-fitnih organizacija, i sugerisao je opštinama da izna- posećenijih na NALED-ovom sajtu.đu druge načine podrške svojim poljoprivrednicima.Novim zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ru- Tokom 2012. objavljeni su novi sadržaji i ko-ralnom razvoju, čiji je predlog krajem 2012. ušao mentari na Nacrt zakona o javnim preduzeći-u skupštinsku proceduru, regulisaće se ova mate- ma i Nacrt zakona o rokovima izmirenja nov-rija, pa se očekuje da se i oblici podrške lokalnih čanih obaveza u komercijalnim transakcijama.
 • 12. Pored toga, veliko interesovanje izazvale su prav- Statistika usvajanja podzakonskih akata (2011 - 2012.) ne analize Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o državnom premeru i katastru, Zakona o autor- Neusvojeni (nema roka):14 skom i srodnim pravima, Uredbe o podsticanju Neusvojeni (rok nije istekao): 2,76% korišćenja obnovljivih izvora energije, Zakona o 4,97% trgovini, i Zakona o privrednim društvima. Usvojeni (u roku): 18,78% Barometar propisa Od 2011. godine NALED redovno prati i meri nivo zakonodavne aktivnosti u Srbiji kroz Barometar pro- pisa. U pitanju je jedinstvena on-line aplikacija koja omogućava sveobuhvatan uvid u status donošenja barometar.naled-serbia.org Neusvojeni (kasne): podzakonskih akata kao što su pravilnici, uredbe, 37,02% odluke i uputstva, bez kojih nije moguća efikasna primena novih zakona u praksi. Usvojeni (uz kašnjenje): 36,46% Danas, Barometar prati 27 sistemskih zakona koji re- gulišu poslovno okruženje u Srbiji i direktno utiču na konkurentnost domaće privrede. Pored ranije analizi- Prosečno kašnjenje u danima (2011 - 2012.) ranih propisa kao što su Zakon o energetici, Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o privrednim društvima, Zakon o trgovini ili Zakon o turizmu, 2012. godine NALED je dodatno razvio Barometar uključivši 10 no- Neusvojeni (kasne) vih zakona u analizu: Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, Zakon o javnoj svojini, Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima, Zakon Usvojeni (uz kašnjenje) o javno privatnom parnterstvu i koncesijama, Zakon o komunalnim delatnostima, Zakon o patentima, Za- kon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakon o rav- 0 100 200 300 400 500 600 nopravnosti polova, Zakon o kinematografiji, Zakon o bezbednosti hrane i Zakon o stočarstvu. Na osnovu temeljne analize, NALED je identifi- neophodno doneti kako bi se obezbedilo spro- kovao preko 360 podzakonskih propisa koje je vođenje zakona, izbegla arbitrarnost u primeni i smanjila koprupcija.Posledice nepotpune regulative Barometar pokazuje da je 2012. kao izborna godi-Zakon o kinematografiji, koji je usvojen u januaru 2012. godine, predviđa usvajanje na negativno uticala na nadležne institucije koje sučetiri podzakonska akta među kojima je i uredba o podsticajima za filmsku industriju.Kašnjenje sa usvajanjem tih propisa početkom 2013. godine iznosilo je preko 170 nastavile sa trendom kašnjenja usvajanja podzakon-dana. Kakve su posledice toga pokazuje analiza Srpske filmske asocijacije – zbog skih akata. U prethodnoj godini doneto je svega 78kašnjenja sa usvajanjem uredbe o podsticanju proizvodnje stranih kinematografskih podazkonskih akata – od čega 3 na vreme, 67 sa za-dela u Republici Srbiji naša zemlja u protekle tri godine ostala je bez 100 miliona kašnjenjem u odnosu na zakonski definisane roko-evra direktnih investicija! ve, dok za preostalih 8 nisu bili definisani rokovi.
 • 13. U 2012. najefikasnije je bilo Ministarstvo prosvete, Problem naknada za trudnice i porodiljenauke i tehnološkog razvoja, odnosno Zavod za in-telektualnu svojinu, koje je usvojilo (sa kašnjenjem Kao odgovor na kampanju Pitajte kada i NALED-od 149 dana) 32 pravilnika neophodna za sprovo- ovu inicijativu da se olakša život zaposlenim trudnicama i njihovim poslodavcima, Ministarstvo 15đenje Zakona o patentima. Isto ministarstvo donelo zdravlja je u 2012. smanjilo za 2/3 broj dokumenataje i 2 pravilnika neophodna za sprovođenje Zakona neophodnih za ostvarivanje prava na naknadu tokomo optičkim diskovima. trudničkog i svakog drugog bolovanja dužeg od 30 dana! Pre toga, trudnica koja na bolovanju provedeMinistarstvo pravde donelo je 16 pravilnika i drugih pet meseci i njen poslodavac su morali pet puta daakata neophodnih za primenu Zakona o izvršenju i odlaze na šaletere Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), tri puta da rade usklađivanjeobezbeđenju uz kašnjenje od 113 do 168 dana. Mi- prosečnih zarada i predaju RFZO-u ukupno 43nistarstvo nadležno za sprovođenje Zakona o plani- papira. Danas je za ostvarivanje prava na naknaduranju i izgradnji donelo je 6 pravilnika sa prosečnim zarade na mesečnom nivou potrebno dostaviti samokašnjenjem od čak 773 dana. 4 dokumenta i to: izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad (doznaka), potvrdu o ostvarenoj zaradiZahvaljujući Barometru, prvi put u Srbiji javnosti je (obrazac OZ-7), spisak obračunatih plata i ugovor saomogućeno da brzo i lako stekne uvid u zakonodav- bankom o otvaranju namenskog računa za bolovanje (dostavlja se samo prvi put).nu aktivnost državnih organa i njihovu sklonost da(ne)poštuju rokove.Siva knjiga Dom Narodne skupštine:Jedan od ključnih mehanizama koji NALED koristi Promocija Sive knjige Vu zagovaranju promena kod nadležnih institucija jeSiva knjiga propisa – godišnja publikacija koja sa-drži predloge privrede za otklanjanje administrativ-nih prepreka za poslovanje u Srbiji. U decembru jeobjavljeno peto, unapređeno izdanje Sive knjige ko- Unapređenje regulatornog okvira za poslovanjeje sadrži 22 nove od ukupno 76 preporuka za po-boljšanje privrednog ambijenta. Među novim pred-lozima izdvajaju se: ukidanje radne i zdravstveneknjižice, ukidanje pojedinih sudskih taksi i ujedna-čavanje visine sudskih taksi za fizička lica i privred-ne subjekte, pojednostavljivanje povraćaja PDV-apri kupovini prvog stana, skraćenje procedure upisaprava svojine na nepokretnostima. S obzirom na fo-kus Sive knjige, najveći broj preporuka (35) je upu-ćeno Ministarstvu finansija i privrede. Potom sledeMinistarstvo zdravlja sa 8 preporuka i Ministarstvograđevinarstva i urbanizma sa 7.Tokom 2012. godine rešeno je 6 problema identi-fikovanih u Sivoj knjizi a u postupku sprovođenjaje još 12. Eliminisana je obaveza obaveštavanja
 • 14. o promeni podataka o PDV obvezniku, pojedno- republičkog geodetskog zavoda, republičkog fon- stavljeno je otvaranje računa u poslovnoj banci, da PiO, Poreske uprave. Što se tiče lokalne admini- ukinuta je obaveza plaćanja lokalne komunalne stracije, najviše primedbi se odnosilo na nedoslednu16 takse za isticanje firme na poslovnom prostoru za primenu Zakona o planiranju i izgradnji i nedovolj- preduzetnike i mala pravna lica (tzv. firmarina), nu efikasnost odeljenja za urbanizam. pojednostavljena je procedura za ostvarivanje pra- va na naknadu tokom trudničkog i svakog drugog Lokalna siva knjiga je novi mehanizam koji opštine bolovanja dužeg od 30 dana, a ukinuta je i oba- i gradovi mogu da koriste kako bi prikupili ideje za veza evidentiranja zaključenih spoljnotrgovinskih unapređenje poslovne klime na lokalu, podstakli pri- poslova. Pored ukidanja lokalnih komunalnih tak- vrednu aktivnost, unapredili odnose sa postojećom si, u okviru seče parafiskalnih nameta, ukinuta je privredom i omogućili da se njihov glas čuje i na na- i obaveza plaćanja tzv. šumarine i tri parafiskalna cionalnom nivou. Uspeh ovog koncepta potvrđuju i nameta u građevinarstvu, dok je reforma sudskih privatne inicijative kao što je Zrenjaninska siva knji- taksi tema koja je tek načeta. ga čiju izradu je pokrenulo i samostalno realizovalo udruženje zrenjaninskih privrednika ZrePOK. Za proteklih 5 godina koliko se publikuje siva knji- ga, Vlada republike srbije je usvojila i sprovela uku- KAMpANJA pITAJTE KAdA pno 24 naLeD-ove preporuke, što je donelo višemi- U junu 2012, četiri godine nakon pokretanja akci- lionske uštede domaćoj privredi. je iz lavirinta, naLeD je uz podršku radio-televizije srbije (rTs), UsaiD Projekta za bolje uslove poslo- lOKAlNA SIVA KNJIGA vanja (BeP) i Fondacije za otvoreno društvo, po- Po uzoru na nacionalnu sivu knjigu, naLeD je uz krenuo novu nacionalnu kampanju za unapređenje podršku UsaiD Projekta održivog lokalnog razvoja i privrednog ambijenta pod nazivom Pitajte KaDa. u saradnji sa lokalnim samoupravama i regionalnim Kampanja podrazumeva emitovanje kratkih video- i lokalnim udruženjima privrednika i preduzetnika, spotova na rTs-u, koji na duhovit način ilustruju pokrenuo kampanju za identifikovanje administra- različite birokratske nedaće sa kojima se susreću tivnih prepreka poslovanju na lokalu – u gradovi- privreda i građani u srbiji (komplikovane procedu- ma nišu i Leskovcu i opštinama merošini, Doljevcu re, visoki i nepotrebni porezi, nesprovodivi zakoni). i gadžinom Hanu. Kao rezultat kampanje nastala je Lokalna siva knjiga koja sadrži 21 preporuku za unapređenje lokalnog privrednog ambijenta, čija je promocija upriličena u zgradi rektorata u nišu u septembru 2012. iako je početna ideja bila da se prikupe predlozi za unapređenje lokalnih propisa i postupanja organa u gradovima i opštinama, pokazalo se da poslova- nje i dalje najviše usporavaju zakoni i postupanje re- publičkih organa. najveći problem za preduzetnike južne srbije predstavljale su visoke poreske i broj- ne i netransparentne parafiskalne obaveze. Privred- nici su se žalili i na procedure i proizvoljnu primenu propisa državnih organa – posebno Uprave carina,
 • 15. Spotovi pozivaju nadležne institucije da obećaju skupe više od 100 papira kako bi ostvarili pravo naKADA će identifikovani problemi biti rešeni, a gra- naknadu kod trudničkog bolovanja i porodiljskogđane i privredu da se pridruže akciji i preko NALED- odsustva. Naredni spot „Parafiskalna zona“ na pri-ovog sajta postave svoje KADA pitanje. meru mladog preduzetnika Petra Mitrovića prika- 17 zuje problem suvišnih taksi i nameta koji optereću-Prvi spot „Trudnica protiv sistema“ prikazao je ju mala i srednja preduzeća i teraju ih da se zatvoreproblem suvišne administracije u Srbiji na prime- ili pređu u sivu zonu poslovanja. Treći spot „Realityru poslodavca i zaposlene trudnice koji moraju da show: Gradim fabriku!“ obrađuje problem dugo- trajne i komplikovane procedure izdavanja građe- Problem građevinskih dozvola vinskih dozvola u Srbiji, koja nas košta novih inve- sticija i novih radnih mesta. Srbija je na listi Doing Business 2013. koju svake godine objavljuje Svetska banka, po brzini izdavanja Spotovi koje je osmislio kreativni tim Njuz.neta i Iz- građevinskih dozvola zauzela 179. mesto od ukupno 185 zemalja. To je ubedljivo najlošiji plasman u 10 vršne kancelarije NALED-a, izazvali su veliku pažnju kategorija, koliko je obuhvaćeno listom i za jedno mesto poslovne i stručne javnosti, što je donelo podjedna- lošiji rezultat u odnosu na prethodnu godinu. U našoj ko zapažene rezultate. Nakon svega nekoliko mese- zemlji investitor mora da prođe kroz 18 procedura da ci od početka emitovanja kampanje na RTS-u Mi- bi došao do dozvole i za to mora da potroši u proseku nistarstvo zdravlja je usvojilo preporuke NALED-a i 269 dana. Trošak dobijanja dozvole procenjen je na 1.427,2% prihoda po glavi stanovnika po čemu smo smanjilo za 2/3 broj dokumenata koje je neophod- gotovo tri puta skuplji u odnosu na zemlje istočne no podneti za ostvarivanje prava na naknadu tokom Evrope i centralne Azije, a 18 puta u odnosu na članice trudničkog, ali i svakog drugog bolovanja dužeg od Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). 30 dana. Inicijativa za smanjenje broja parafiskal- Osnovni problemi sa izdavanjem građevinskih dozvola nih nameta koja je pokrenuta drugim spotom re- leže u neusaglašenom zakonodavnom okviru i velikom broju učesnika u procesu odlučivanja. Na čak 20 mesta zultirala je ukidanjem 138 naknada i taksi. Ovako Spotovi kampanje investitori su suočeni sa mogućnošću da postupak efikasnim reformama si gurno je doprinela podrš- Pitajte KADA: dobijanja dozvole bude usporen ili zaustavljen jer su ka mnogih članova i partnera koji su odlučili da „Trudnica protiv uslovljeni dobijanjem različitih odobrenja. sistema“, „Reality: se priključe kampanji: Hypo Alpe-Adria, Tigar, JTI, Unapređenje regulatornog okvira za poslovanje Gradim fabriku“ i Contango, Energoprojekt, Asseco SEE, Belmedic, „Parafiskalna zona“
 • 16. Privredna banka Beograd, Zepter, Hotel Crystal, vezi sa bilateralnim i multilateralnim finansiranjima Web Sistem Media, Infostud, Limundo, TV B92 In- različitih projekata čiji je država korisnik. fo, TV Panonija - Novi Sad, RTV Šumadija - Aranđe-18 lovac, TV Kladovo - Kladovo, RTV VK – Kikinda. Ovaj trend je kulminirao u drugom kvartalu. Regula- torne aktivnosti parlamenta usled raspisanih izbora Prioritet koji ostaje za 2013. je skraćenje procedure i postizbornih dogovora oko formiranja Vlade skoro za dobijanje građevinskih dozvola. da nije ni bilo. U junu, novi saziv parlamenta u skladu sa zakonom, povukao je sve zakonske predloge (uku- Kvartalni izveštaj o regulatornoj pno 75) iz skupštinske procedure i iste vratio njiho- reformi vim predlagačima. Treba napomenuti da su to bili ve- NALED već tri godine prati regulatornu aktivnost u oma bitni zakoni, od sistemskog značaja za privredu, Srbiji i na svaka tri meseca priprema izveštaj o na- kao što su: Predlog zakona o službenicima u jedini- pretku i rezultatima Sveobuhvatne reforme propisa cama lokalne samouprave, Predlog zakona o opštem i Sive knjige. Kvartalni izveštaj sadrži i pregled no- upravnom postupku, Predlog zakona o razvojnoj ban- vih propisa koji imaju efekat na kvalitet poslovnog ci, Predlog zakona o privatnom obezbeđenju i zako- okruženja kao i analizu Barometra podzakonskih na o zapošljavanju stranaca, Predlog zakona o otpisu akata. Na ovaj način uvodi se transparentnost u kamate na dospele obaveze po osnovu određenih po- proces sprovođenja pravnih reformi i podstiču nad- reza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. ležne institucije na efikasnije delovanje. Treći kvartal je doneo zaokret u regulatornoj aktiv- Prvi kvartal 2012. su obeležile pripreme za prediz- nosti, i to pre svega zahvaljujući novoformiranom bornu kampanju, što se negativno odrazilo na rad Ministarstvu finansija i privrede koje je sprovelo institucija u Srbiji, a posebno organa izvršne vlasti. odlučnu reformu parafiskalnih nameta, na osno-Regulatorni indeks Regulatorna aktivnost je smanjena za 25% u odno-Srbije: Joe Lowther, vu studije koju su pripremili NALED i USAID. Uki-USAID BEP i Toplica su na prethodni kvartal i uglavnom se svela na da- nuto je 138 parafiskala, od kojih je prihode uglav-Spasojević, UO NALED vanje garancija odnosno potvrđivanje sporazuma u nom ubirala država (84%) a u manjoj meri lokalna samouprava (16%). Ukidanje čuvene firmarine je donelo najveće uštede malim i srednjim preduze- ćima. Ukinuta je i obaveza plaćanja tzv. šumarine što je privredi donelo preko 17 miliona evra ušte- de. Izmenom Zakona o budžetskom sistemu uve- dena su dva važna pravila: 1) visina takse mora bi- ti primerena troškovima pružanja usluge i 2) taksa se ne može naplaćivati za izdavanje podataka koji se pribavljaju od jednog državnog organa po na- logu drugog. Važno je napomenuti još jednu zna- čajnu reformu koja se dogodila u ovom periodu: opšta stopa PDV-a je od 1. oktobra podignuta sa 18% na 20%, s tim što je povećan limit za obave- zan prelazak u režim PDV-a na 8 miliona dinara i uvedena mogućnost plaćanja PDV-a po naplati potraživanja. I pored intenzivne regulatorne aktiv- nosti, u trećem kvartalu je urađen samo deo posla.
 • 17. Problem parafiskalnih nameta u pojedinim iznosio 31,7 od maksimalnih 100 poena. Ovako ni-oblastima jedva da je dotaknut (npr. izgradnja), ska vrednost RIS-a govori da je kvalitet propisa i načina nije bilo previše pomaka ni što se tiče suvišne njihovog donošenja odnosno primene i dalje kamenbirokratije. spoticanja za privrednike, bez obzira na visoku zako- 19 nodavnu aktivnost u poslednjih nekoliko godina. Pri-U četvrtom kvartalu su napravljeni novi pomaci što vredi je potrebna stabilna politika (bez naglih zao-se tiče privrednog ambijenta. Muzički dinar, jedan kreta u zakonskim rešenjima), veća pravna sigurnostod najkontroverznijih parafiskala je ukinut za zana- (dosledna primena zakona), jeftinija i efikasnija admi-tlije, a smanjen za vlasnike ugostiteljskih objekata nistracija i transparentnija komunikacija sa državnom(Zakon o autorskim pravima). Dugogodišnji pore- upravom. Prema RIS-u, navedeni aspekti privrednogski dužnici dobili su šansu da se oslobode zateznih okruženja nisu na zadovoljavajućem nivou. Najboljekamata i osnovni dug otplate na rate. Usvojen je Za- ocenjena komponenta RIS-a odnosi se na dostupnostkon o deviznom poslovanju koji bi trebalo da uklo- informacija, pre svega preko Interneta.ni prepreke slobodnom kretanju kapitala. Građanimogu da se zadužuju u inostranstvu na period duži Kako bi proverio validnost RIS-a i izmerio puls privre-od godinu dana. Zakon bi trebalo da omogući do- de, NALED je u novembru 2012. sproveo istraživanjelazak čuvenog PayPala i plaćanje preko Interneta, stavova privrede na uzorku od 250 preduzeća. Velikoiako nam ne omogućava da imamo otvoren račun podudaranje (čak 85 %) percepcije privrednika i Re-u inostranstvu (ovo neće biti moguće sve dok Srbi- gulatornog indeksa koje je uočeno analizom ankete,ja beleži veći odliv, nego priliv novca). Donet je novi govori nam da je privreda svesna realne slike kvaliteta REGULATORNI INDEKS SRBIJEZakon o javnim nabavkama, Zakon o rokovima iz- regulatornog okruženja a s druge strane da je RIS do-mirenja novčanih obaveza u komercijalnim transak- bar pokazatelj stanja zakonodavnog procesa u Srbiji.cijama (od aprila 2013. država i javna preduzeća ćeprivredi obaveze izmirivati u roku od 45 dana, a pri- Korelacija stavova privrede sa rezultatima RIS-avatna preduzeća državi i međusobno, u roku od naj-više 60 dana), Zakon o javnim preduzećima. Rešavanje regulatornih Unapređenje regulatornog okvira za poslovanje problemaRegulatorni indeks Srbije (RIS) 5Krajem 2012. NALED je uz podršku USAID-a di- Ažurnostzajnirao prvi objektivni pokazatelj kvaliteta regula- 4 sprovođenja Dostupnosttornog okruženja za poslovanje u našoj zemlji – Re- informacija zakona 3gulatorni indeks Srbije (RIS). RIS je kvantitativni, 2sumarni pokazatelj transparentnosti zakonodavnogprocesa, kvaliteta i troškova primene zakona, ažur- 1nosti države u sprovođenju zakona i efikasnosti uuklanjanju administrativnih prepreka za poslovanje.Indeks čini šest komponenti formiranih na osnovu Kvalitet i Regulatorno temeljnost15 indikatora. Svaka komponenta opisuje po jedan pripreme opterećenjesegment regulatornog procesa – od iniciranja pro- propisamene propisa, preko njihove pripreme do primene. Javnost uNa osnovu detaljne analize, NALED je obračunao pripremi i donošenjuvrednost Regulatornog indeksa Srbije koji je u 2012. propisa
 • 18. Puls privrede 7 principa dobrog upravljanja U novembru 2012, uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja, NALED je sproveo prvo u 1. Funkcionalan sistem za saradnju s privredom20 nizu istraživanja stavova privrede o kvalitetu poslov- 2. Predvidiv regulatorni okvir za poslovanje 3. Kontrolisana primena i procena efekata propisa nog okruženja. „Puls privrede“ meriće se na kvartal- 4. Jednostavne procedure za poslovanje nom nivou, kako bi se pratili efekti regulatornih re- 5. Jasna fiskalna politika formi na privatni sektor u našoj zemlji. 6. Efikasne i pristupačne javne usluge 7. Transparentna saradnja s privredom Za potrebe istraživanja, NALED je angažovao agen- ciju Ipsos Strategic Marketing, koja je ispitala 250 Kodeks je promovisan ispred EU delegacije, USAID-a privrednika i preduzetnika širom Srbije. Što se ti- i stranih ambasada kao dodatni podsticaj za domaće če regulatorne aktivnosti Vlade, najbolje je ocenje- institucije. Principe dobrog upravljanja prvi su pre- na dostupnost informacija o donetim propisima, a poznali i prihvatili lokalni lideri – gradonačelnici Niša najlošije – administrativne procedure i uvažavanje i Leskovca i predsednici opština Gadžinog Hana, Do- stavova privrede. Čak 89 % anketiranih nikada nije ljevca i Merošine, koji su potpisali Kodeks saradnje učestvovalo u javnim raspravama, a 63 % nije dobilo sa privredom na promociji Lokalne sive knjige. informaciju da je javna rasprava u toku. U većini pre- duzeća ističu da su u 2012. potrošili isto ili više vre- Rukovodeći se principima Kodeksa, NALED je uspo- mena i novca na administrativne poslove u odnosu stavio saradnju sa Generalnim sekretarijatom Vlade na 2011. U proseku direktor preduzeća potroši 30 radi unapređenja transparentnosti i efikasnosti ra- % radnog vremena na bavljenje administrativnim i da Vlade i minstarstava kroz: objavljivanje godišnjih regulatornim pitanjima. Najveće opterećenje na po- planova regulatornih aktivnosti, kontrolu primene slovanje predstavljaju porezi i doprinosi na zarade i zakona odnosno procesa donošenja podzakonskih nelojalna konkurencija (poslovanje u sivoj zoni). Što akata, objavljivanje predloga podzakonskih akata se tiče dugotrajnosti procedura, vodeću poziciju za- na sajtu ministarstava ili Vlade, objavljivanje mišlje- uzimaju dobijanje potvrda u poreskoj upravi / upra- nja koja daju ministarstva a tiču se primene i tuma- vi prihoda i regulisanje građevinskih dozvola. U po- čenja zakona, preciznije uređenje oblasti održavanja gledu učestalosti procedura, najveće opterećenje za javnih rasprava, kao i obavezno objavljivanje svih privredu predstavljaju administrativni poslovi u PIO Zaključaka koje donosi Vlada. fondu, RFZO-u (prijava i odjava radnika) i Poreskoj kalkulator.naled-serbia.org upravi. Privrednici su blago optimistični kada je reč Kalkulator o zapošljavanju u narednom periodu, a negativna Kalkulator je jedinstvena on-line aplikacija za obra- očekivanja zabeležena su kod neto prihoda. čunavanje i poređenje troškova poslovanja u lo- kalnim samoupravama Srbije. Ideja i inicijativa za Kodeks saradnje Vlade Republike Kalkulator potekla je iz NALED-ovog članstva, od Srbije sa privredom strane privrednika koji su ukazali na probleme u ra- U cilju podsticanja dijaloga i unapređenja saradnje zumevanju i predvidivosti pojedinih lokalnih taksi javnog i privatnog sektora, NALED je definisao pr- i naknada. Tokom 2012. NALED je ažurirao bazu vi Kodeks saradnje Vlade Republike Srbije sa privre- podataka i uključio dodatnih 8 opština u Kalku- dom koji sadrži ključne principe dobrog upravljanja. lator koji danas omogućava obračunavanje 7 naj- Primena ovih principa podrazumeva da Vlada tran- značajnijih lokalnih komunalnih taksi, naknada i sparentno i odgovorno uključuje privredu u odluči- poreza za 10 različitih vrsta preduzeća (nekoliko ti- vanje vezano za unapređenje privrednog okruženja. pova fabrika, banka, pekara, hotel, frizerski salon,
 • 19. dizajn studio, apoteka, mobilni operater) u u 48 se i na šta ta sredstva trošila. To je iznos koji pred-opština i gradova. stavlja 2% BDP Srbije odnosno više od 40 % vred- nosti direktnih stranih investicija koje smo uspeli daSa stanovišta privrednika i preduzetnika, Kalkula- privučemo u prethodnoj godini. Što se privrede tiče, 21tor je značajan jer uvodi transparentnost i predvi- reč je o trošku od najmanje 570 evra po zaposlenomdivost u obračunavanje i planiranje troškova poslo- na godišnjem nivou.vanja na lokalu, i omogućava poređenje lokalnihsamouprava sa stanovišta cenovne konkurentnosti. NALED-ovu inicijativu za ublažavanje parafiskal-Sa stanovišta opština, Kalkulator može pomoći kod nih nameta prihvatilo je Ministarstvo finansi-definisanja fiskalnih politika, kao i kod planiranja ja i privrede koje je u julu formiralo Radnu gru-budžetskih prihoda od privrede. pu za parafiskalne namete, u kojoj je učestvovao NALED, zajedno sa Stalnom konferencijomKvantitativna analiza podataka iz Kalkulatora do- gradova i opština (SKGO) i ostalim relevantnimprinela je identifikovanju i reformi parafiskalnih na- partnerima.meta kao što je firmarina.Parafiskalni nameti 10 najizdašnijih neporeskih prihoda u 2011. (000 rsd)Od novembra 2011. do maja 2012. NALED je uz R.br Neporesko davanje Iznos (RSD)podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja Naknada za korišćenje 14.671.779(BEP) radio na izradi prve studije o parafiskalnim 1 građevinskog zemljištanametima u Srbiji. U parafiskalne namete spadaju Naknada za uređivanje 10.432.858sva plaćanja građana i privrede prema državi za 2 građevinskog zemljištakoja ne dobijaju nikakvo pravo, uslugu ili dobro, Republičke administrativne 9.275.347ili dobijaju nesrazmerno malo. Pored toga što 3 takseteraju preduzeća da se zatvore ili da pređu u sivu Komunalna taksa za isticanje 4.987.541ekonomiju, parafiskali predstavljaju jednu od 4 firme na poslovnom prostorubarijera za ulazak na tržište što znači manje stranih Unapređenje regulatornog okvira za poslovanje Naknada za korišćenje 3.443.963investicija. Cilj ove inicijative bio je da se na osnovu 5 podataka katastrainputa privrede i uvida u zakonska rešenja napravi nepokretnostisveobuhvatna lista parafiskalnih nameta u Srbiji, Komunalna taksa za držanje 3.045.724procene troškovi i efekti koje prouzrokuju u privredi, 6 motornih, drumskih ii pripreme preporuke za njihovo ublažavanje. priključnih vozila Naknada za korišćenje 2.857.608Rezultati studije, predstavljeni u Medija centru u 7 mineralnih sirovina iaprilu 2012, pokazali su da postoji preko 370 ne- geotermalnih resursaporeskih davanja od čega najmanje 179 spada u pa- Naknada od emisije SO2, 2.234.218rafiskalne namete. U okviru studije testirano je 77 8 NO2, praškastih materija ineporeskih formi čija naplata ide preko Uprave za odložen otpadtrezor i ustanovljeno je da je u 2011. godini na ime Naknada za proizvode koji 2.149.291tih nameta država naplatila oko 730 miliona evra. 9 posle upotrebe postaju posebniTo znači da je na svakog građanina Srbije, država na tokovi otpadaime neporeskih davanja naplaćivala najmanje 100 Posebna naknada za zaštitu i 2.128.912 10evra godišnje a da pri tom nije sasvim jasno kako su unapređenje životne sredine
 • 20. Već u septembru, na predlog Vlade, odlukom Stvaranjem stimulativnijeg i pravednijeg poreskog Parlamenta o Izmenama i dopunama Zakona o sistema, država će destimulisati sivu ekonomiju i finansiranju lokalne samouprave, Zakona o re- nelojalnu konkurenciju, podstaći otvaranje novih22 publičkim administrativnim taksama i Zakona o preduzeća i novih radnih mesta, što će za posledicu duvanu ukinuto je ukupno 138 parafiskalnih na- imati stvaranje veće poreske osnovice a samim tim i meta. Po procenama ministarstva finansija ovo veće budžetske prihode koje država ostvaruje. ukidanje nameta rasteretiće privredu i građane za Problem neuspešnih privatizacija oko 10 milijardi dinara godišnje. Za privredu je Agencija za privatizaciju Republike Srbije raskinu- definitivno najznačajnije ukidanje tzv. firmarine za la je veliki broj ugovora o privatizaciji zbog ne- preduzetnike i mala preduzeća. Ukidanje tzv. šu- poštovanja ugovornih obaveza od strane kupaca. marine, odnosno naknade za zaštitu, korišćenje i Preduzeća čija je privatizacija poništena nalaze unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma je ta- se u postupku restrukturiranja ili stečaja. Mnoga kođe donelo značajne uštede. Da bi se omogući- od ovih društava bila su nosioci privrednih aktiv- la jeftinija i jednostavnija registracija automobila, nosti u lokalnim samoupravama i njihov trenut- i drugih motornih vozila, ukinuta je naknada za ni status predstavlja ozbiljan ili potencijalni soci- motorna vozila, traktore i priključna vozila koja jalni i ekonomski problem za lokalne sredine. U je ukupno u 2011. godini iznosila 1.48 milijardi cilju utvrđivanja obima problema, NALED je za- dinara, pa će svim građanima koji registruju svoj tražio od svojih članova – opština i gradova, in- automobil, ova mera doneti uštedu i do 4.000 di- formaciju o društvima na njiihovoj teritoriji kojaStudija o parafiskalnim nara. Iz tarifnika su izbrisane i takse na držanje se, usled neuspešne privatizacije, nalaze u statu-nametima: Dušan kućnih i egzotičnih životinja, kao i taksa za drža- su stečaja ili restrukturiranja. Istraživanje je po-Vasiljević, USAID BEPi Branko Radulović, nje muzičkih uređaja i priređivanje muzičkog pro- kazalo da u 15 lokalnih samouprava postoji čakPravni fakultet grama u ugostiteljskim objektima. 330 preduzeća u stečaju i 20 u restrukturiranju. Opština Stečaj Zaposleni Restr. Zaposleni Apatin 6 N/A 1 33 Bač 1 0 1 9 Bečej 7 1566 0 0 Ivanjica 121 N/A 1 N/A Kragujevac 13 N/A 8 2710 Kula 5 0 2 262 Loznica 2 64 0 0 Negotin 9 449 1 362 Odžaci 5 60 1 269 Požega 0 0 1 139 Prokuplje 3 N/A 1 N/A Ruma 114 N/A N/A N/A Subotica 30 3145 1 17 V. Banja 1 N/A 2 N/A Zaječar 13 75 0 0 Ukupno 330 5359 20 3801
 • 21. Iako preduzeća u restrukturiranju ima znatno ma-nje, ona u proseku imaju veći broj zaposlenih.Sa Centrom za stečaje Agencije za privatizaci- 23ju dogovoreno je da se sa opštinama organizujusastanci na kojima bi se objasnio stečajni postu-pak i način na koji opštine mogu pomoći u efi-kasnijem vođenju stečaja. U daljim aktivnostimapo ovom pitanju NALED će nastojati da razvijesaradnju i sa Centrom za restrukturiranje Agen-cije za privatizaciju, radi pronalaženja mogućno-sti aktivnijeg angažovanja opština u postupku re-strukturiranja preduzeća.Povećanje naplate porezana imovinuNALED je u 2012. sproveo evaluaciju efeka-ta javnih radova na popisivanju imovine u Sen- Vizija 2016: Toplicati, Kikindi i Požarevcu. Reč je o projektu koji je Spasojević, UO NALEDNALED realizovao tokom 2011. uz podršku Na-cionalne službe za zapošljavanje sa ciljem pove-ćanja naplate poreza na imovinu u ovim lokal- Vizija 2016: ekonomska agenda za vizija2016.naled-serbia.orgnim samoupravama. novu Vladu Od septembra 2011. do kraja 2012. NALED jeU Požarevcu je distribuirano preko 30 hiljada po- u saradnji sa Stalnom konferencijom gradovareskih prijava, registrovano je 2.050 novih obje- i opština (SKGO) i uz podršku Nemačke orga-kata i 1.200 novih poreskih obveznika. Akcija je nizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) radio Unapređenje regulatornog okvira za poslovanjebila toliko uspešna da je omogućila gradu da na- na izradi i promociji ekonomske agende za novustavi ovaj projekat iz sopstvenih sredstava i to- Vladu – Vizija 2016.kom 2012. godine. U opštini Senta, broj utvrđe-nih rešenja je porastao nakon sprovedenih javnih U ovom periodu organizovano je 12 okruglih sto-radova sa 5.134 na 8.028, dok je naplata poreza lova i javnih diskusija u opštinama i gradovimana imovinu fizičkih lica porasla sa 7 na više od 10 širom Srbije: Zaječar, Sokobanja, Knjaževac, Be-miliona dinara. U opštini Kikinda je identifikova- ograd, Užice, Pećinci, Čačak, Valjevo, Suboti-no 3.000 novih objekata za oporezivanje, a ste- ca, Vranje, Aranđelovac, Sremska Mitrovica. Ciljpen naplate poreza na imovinu je udvostručen u ovih susreta bio je uspostavljanje koncenzusa po-odnosu na prethodnu godinu. litičkih partija, lokalnih samouprava i privredni- ka oko programa koji bi trebalo da sprovede no-Rezultati evaluacije pokazuju da je evidentiranje va Vlada kako bi unapredila privredni ambijent iimovine izuzetno efikasan mehanizam za poveća- podstakla ekonomski razvoj. Na osnovu zaklju-nje stepena naplate od poreskih obveznika, uspo- čaka sa okruglih stolova sačinjen je strateški do-stavljanje pravednijeg sistema oporezivanja za sve kument –Vizija 2016, koji identifikuje 11 ključ-građane i uvećanje opštinskog budžeta. nih oblasti privrednog razvoja: lokalni ekonomski
 • 22. razvoj, obrazovanje i nauka, konkurencija, pore- firmarine. Uvedeno je oporezivanje lica koja ski sistem, tržište kapitala, naplata potraživanja, obavljaju neregistrovanu, odnosno neprijavljenu infrastruktura, poljoprivreda, podsticajna sred- delatnost po stopi od 20% - ovim je dato ovlašće-24 stva za privredu, efikasna uprava, privredna udru- nje Poreskoj upravi da se angažuje na prevođenju ženja, profesionalizacija javnih preduzeća. sive ekonomije u legalne tokove. Porez na dobit, porezi po odbitku, PDV su povećani i predstavlja- Kao dodatni mehanizam pritiska na donosioce ju osnov povećanja priliva u budžet, dok su naj- odluka da usvoje predloženi paket mera, NALED veće uštede ostvarene na smanjenju subvencija, je razvio posebnu Internet stranicu vizija2016.na- za 7 milijardi dinara. Povećan je limit za obave- led-serbia.org koja promoviše privredne reforme. zan prelazak u režim PDV-a i propisana je mo- Pripremljena je i analiza predizbornih programa gućnost plaćanja PDV-a po naplati potraživanja. političkih partija (SNS, DS, SPS-PUPS-JS, URS, Agrarni budžet nije dupliran kako je najavljivano, DSS, LDP, SRS) kako bi se utvrdilo koliko pažnje a najveće odstupanje od obećanog zabeleženo je posvećuju ekonomskim temama i da li uvažava- kod tzv. departizacije i Zakona o javnim preduze- ju preovlađujuća očekivanja poslovne i stručne ćima iz kog je u poslednjem trenutku izostavljena javnosti. Analiza je pokazala da su najviše pažnje odredba koja se odnosi na to da direktori ne mo- ekonomskom razvoju i privredi posvetili pre svega gu biti članovi stranaka. Ukinuto je samo sedam Ujedinjeni regioni Srbije, potom Srpska napredna nepotrebnih agencija te nije ispunjeno obećanje stranka koja se bavila smanjenjem javne potroš- o „deagencifikaciji“. Vlada je nastavila da okleva nje i različitih zloupotreba u javnom sektoru, dok sa uvođenjem fleksibilnijeg radnog zakonodav- je Socijalistička partija Srbije bila usmerena više stva i nije pokazala spremnost da smanji fiskalno na pitanja socijalne pravde i jednakosti. opterećenje zarada. U oblasti obrazovanja i nau- ke je verovatno najmanje urađeno i nije uočen ni- Po formiranju nove Vlade u julu, uloga NALED-a kakav napredak u domenu usklađivanja obrazov- je bila da prati realizaciju datih preporuka i pre- nih profila sa potrebama privrede. dizbornih obećanja tokom prvih 100 dana man- data. U ovom periodu, sprovedena je ¼ od 46 Analiza rada Vlade predstavljena je u novembru u preporuka iz Vizije 2016. Najveći napredak ostva- hotelu Metropol na konferenciji „100 dana VladePromocija Sive knjige V ren je u reformi javnih prihoda i rashoda gde – prvi rezultati“ u saradnji sa BIRN-om i uz podrš-i dodela nagrada je došlo do ukidanja 138 parafiskalnih name- ku GIZ-a, ambasade Velike Britanije i NacionalneReformator godine ta i ograničavanja visine pojedinih taksi poput zadužbine za demokratiju (NED).
 • 23. Izbor Reformatora godineTradicionalno, od 2009. godine NALED svakog de-cembra dodeljuje priznanje Reformator godine ista-knutim pojedincima iz redova javne uprave (mini- 25star, gradonačelnik, rukovodilac agencije), koji susvojim zalaganjima za reforme u državnoj i lokalnojadministraciji doprineli stvaranju boljih uslova zaposlovanje u Srbiji. Dodatno priznanje za Promo-tera reformi svake godine dodeljuje se ekonomskimnovinarima odnosno medijima koji su načinom svogizveštavanja, odabirom tema i sagovornika podsta-kli pozitivne promene u privrednom ambijentu.Kandidate za NALED-ovu nagradu predlažu čla-novi. Svaki član ima pravo da nominuje najviše tripredstavnika za svaku kategoriju, uz odgovaraju-će obrazloženje. Novina u 2012. jeste uvođenjepravila da kandidati za izbor Reformatora mogubiti samo oni pojedinci iz redova javne uprave ko-ji su u direktnoj saradnji sa NALED-om doprineliunapređenju poslovnog okruženja u Srbiji. Kona-čan izbor među kandidatima sa dobro obrazlože-nim i potpunim nominacijama vrši UO NALED-auz podršku Izvršne kancelarije, oslobođen pojedi-načnih i ličnih interesa, a vođen zajedničkom ide-jom da nagrada pripadne istaknutim nosiocimajavnih funkcija čiji reformski rezultati u saradnji s Unapređenje regulatornog okvira za poslovanjeNALED-om nedvosmisleno zaslužuju priznanje.U 2012. za Reformatora godine izabran je držav-ni sekretar Ministarstva zdravlja, Simo Vuković kojije prihvatio preporuku NALED-a i nekoliko mesecinakon emitovanja spota Trudnica protiv sistema uokviru kampanje Pitajte kada, smanjio za 2/3 brojpotrebnih dokumenta za ostvarivanje prava na na-knadu tokom trudničkog i svakog drugog bolova-nja dužeg od 30 dana. Nagrada za Promotera refor-mi pripala je RTS-u koji je pružio medijsku podrškukampanji Pitajte KADA, i emitovao NALED-ovespotove u drugoj polovini godine. Dobitnici speci-jalnih priznanja za reforme u lokalnoj administracijitokom 2012. godine su gradonačelnici Sombora i NALEDKruševca – Nemanja Delić i Bratislav Gašić. reformatori
 • 24. jaČanje KaPaCiTeTa OPŠTina Za eKOnOmsKi raZVOj Ključni program za jačanje kapaciteta opština i informacija koje se tiču finansiranja i sprovo- predstavlja Certifikacija opština sa povoljnim po- đenja razvojnih projekata, pružanja podrške po- slovnim okruženjem (Business Friendly Certifica- stojećoj privredi i novim investitorima, i unapre- tion – BFC), koja je zahvaljujući kvalitetu i ostva- đenja lokalne administracije sa ciljem stvaranja renim rezultatima u srbiji prerasla u regionalnu povoljnog poslovnog okruženja. Takođe, mre- inicijativu na nivou jugoistočne evrope. Kampa- ža omogućava opštinama da se sretnu i direk- nja na aerodromu, ambasadorska inicijativa, tno porazgovaraju sa investitorima, donatorima i mreža Kancelarija za Ler, i projekti tehničke po- predstavnicima državnih institucija. mreža se sa- drške koje naLeD sprovodi u saradnji sa među- stala četiri puta, a naLeD na mesečnom nivou narodnim institucijama naslanjaju se na Program obaveštava njene članove o najnovijim programi- certifikacije i dodatno osnažuju opštine i gradove ma obuke koji su dostupni predstavnicima KLer u njihovim nastojanjima da privuku nove investi- pod subvencionisanim uslovima, kao i aktuelnim cije i podstaknu razvoj lokalne ekonomije. fondovima i projektima za koje mogu da aplicira- ju kod eU, bilateralnih donatora ili države. www.naled-serbia.org/kler MREžA KANCElARIJA ZA lOKAlNI EKONOMSKI RAZVOJ (KlER) naLeD-ova iskustva i znanja vezano za funkci- na inicijativu opština članica, naLeD je polovi- onisanje Kancelarija za lokalni ekonomski ra- nom 2011. formirao prvu mrežu kancelarija za zvoj u srbiji objavljena su u godišnjoj publikaciji lokalni ekonomski razvoj u srbiji kako bi povezao OeCD-a za 2012: LeeD Forum on Partnerships and profesionalce iz lokalnih samouprava koji se ba- Local governance.III sastanak ve promocijom investicija i preduzetništva. mre-Mreže KLER ža KLer predstavlja forum za razmenu iskustava CERTIfIKACIJA OpšTINA SA pOVOlJNIM pOSlOVNIM OKRUžENJEM Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem (BFC) je proces koji promoviše stan- darde efikasne i transparentne lokalne admini- stracije i omogućava ocenu kvaliteta usluga i in- formacija koje opštine pružaju investitorima i privrednicima. BF certifikat važi dve godine od momenta sticanja, i predstavlja svojevrsnu garan- ciju da opština pruža visok nivo servisa kompani- jama u svima fazama razvoja biznisa. Od 2007. godine, kada je naLeD pokrenuo BFC program do danas, Certifikacija je dobila podršku
 • 25. 27 Svečana dodela Certifikata o povoljnom poslovnom okruženjuvelikog broja državnih i međunarodnih institucija, Lokalne samouprave koje poseduju važeći Certifikatmeđu kojima su: Ministarstvo regionalnog razvo- Kruševac Sombor Kovačica Sremska Mitrovicaja i lokalne samouprave, Izvršno veće Vojvodine Loznica Stara Pazovaodnosno Vlada AP Vojvodine, Pokrajinski sekre- Nova Varoš Užicetarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost Novi Sad Valjevopolova, Nacionalna agencija za regionalni razvoj Paraćin Vršac(NARR), Američka agencija za međunarodni ra- Ruma Zaječar Smederevo Zrenjaninzvoj (USAID), Fondacija za otvoreno društvo,Nemačka organizacija za međunarodni razvoj(GIZ) i Regionalna agencija za razvoj istočne Sr-bije (RARIS). Kako bi dodatno osnažio i osigu- ambijent kroz NALED-ov Program certifikacije.rao potpunu objektivnost procesa certifikacije, Certifikat je pokazao svoju vrednost ne samo uNALED je sredinom 2012. uspostavio saradnju Srbiji već i u svetu. U februaru 2012, Financialsa svetski poznatim certifikacionim kućama SGS i Times je uvrstio 5 opština iz Srbije među Top 10TÜV SUD, koje se bave implementacijom i prove- investicionih destinacija u jugoistočnoj Evropi,rom međunarodnih standarda kvaliteta kao što i svih 5 je certifikovao NALED. Od ove godine,su ISO i HACCP. uz podršku GIZ-a, BFC prerasta u međunarod- no priznat i prepoznat standard kvaliteta koji seKvalitet i relevantnost BFC programa potvrđuje osim u Srbiji primenjuje i u Hrvatskoj, Makedoni-veliko interesovanje opština i gradova – čak 46 lo- ji, i Bosni i Hercegovini (BFC SEE – Business Fri-kalnih samouprava iz Srbije unapređuje privredni endly Certification South East Europe).
 • 26. U proteklih šest godina, 24 opštine uspelo je da 12 kriterijuma je delimično izmenjeno – umesto ispuni svih 12 zahtevnih kriterijuma za dobijanje zaštite životne sredine, veći akcenat je stavljen na certifikata o povoljnom poslovnom okruženju. U primenu informacionih tehnologija:28 periodu od 2008. do 2011. godine certifikat je dobilo 17 opština i gradova: Bujanovac, Inđija, 1. trateški pristup lokalnom ekonomskom razvoju S Kragujevac, Leskovac, Loznica, Pirot, Subotica, 2. rganizacioni kapacitet za pružanje podrške O Vranje, Čačak, Niš, Paraćin, Ruma, Sremska Mi- privredi (KLER) trovica, Stara Pazova, Valjevo, Zaječar i Zrenja- 3. ključenost privrede u rad lokalne uprave U (privredni savet) nin. Tokom 2012. još 8 lokalnih samouprava is- 4. Efikasan sistem za izdavanje građevinskih dozvola punilo je uslove za dobijanje certifikata – Užice, 5. Dostupnost informacija relevantnih za poslovanje Kruševac, Novi Sad, Smederevo, Vršac, Kovači- 6. Primena marketinga u cilju promocije investicija ca, Sombor i Loznica (prvi grad koji je uspešno 7. Kreditna sposobnost i finansijska stabilnost recertifikovan). 8. Promocija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa Opštine koje i pored dobre volje i zalaganja po- 9. Podsticanje javno-privatnih partnerstava jedinaca iz opštinskih struktura u dužem roku ne 10. dekvatna infrastruktura i pouzdane komunalne usluge A uspevaju da podignu standarde poslovanja, po- 11. ransparentna politika lokalnih taksi, poreza T zvane su da posvete više pažnje unapređenju lo- i podsticaja kalne administracije ili da se isključe iz programa: 12. Primena informacionih tehnologija Bečej, Brus, Bajina Bašta, Vlasotince, Majdanpek, Medveđa, Koceljeva, Lapovo, Prokuplje. Potkriterijumi su dodatno rafinirani a njihov broj je sveden na 81. Ocenjivanje je pooštreno, u smi- Dalji razvoj BFC standarda slu podizanja lestvice očekivanja od opština. U Od oktobra 2011. do jula 2012. NALED je uz po- saradnji sa certifikacionim kućama, NALED je dršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja uveo dodatne provere, izmenjeni su preduslo- (SLD) sproveo reviziju procesa certifikacije opšti- vi za pristupanje BFC procesu i ograničeni su na sa povoljnim poslovnim okruženjem kako bi održao i unapredio nivo uspostavljenih standar- Mystery shopper! da, u skladu sa rastućim zahtevima tržišta. NALED je u saradnji sa CeSid-om metodom „tajnog Najveća promena i unapređenje uvedena je u si- klijenta“ (mystery shopper) proverio kvalitet poslovnog okruženja u 3 lokalne samouprave koje su među prvi- stem evaluacije opština koji je dodatno osnažen i ma dobile certifikat: Inđija, Pirot i Subotica. CeSid je objektiviziran uključivanjem međunarodnih certifi- testirao komunikaciju (mejlom, telefonom i lično) rele- kacionih kuća SGS i TÜV SUD. To znači da proveru vantnih opštinskih službi sa zamišljenim investitorom i potvrdu ispunjenosti kriterijuma certifikacije više „Alpha Research“ koji želi da pokrene biznis u lokalnoj neće sprovoditi evaluacione i verifikacione komisije samoupravi i zaposli 15 do 20 ljudi. Sveukupno, najbo- lje rezultate i najveću „brigu“ za investitora je pokazala kako je to do sada bio slučaj, već nezavisne certifi- opština Pirot, čija je Kancelarija za lokalni ekonomski kacione kuće koje je NALED akreditovao. razvoj pružila najpotpunije informacije o uslovima inve- stiranja. Inđija i Subotica su ostvarile dobre rezultate što U okviru revizije BFC standarda, analizirani su i se tiče kvaliteta internet prezentacije i znanja engleskog unapređeni kriterijumi certifikacije na osnovu in- jezika. Mystery shopper će postati regularni metod pro- puta dobijenih od lokalne privrede i certifikova- vere svih opština koje žele da dobiju Certifikat o povolj- nih opština. nom poslovnom okruženju.
 • 27. rokovi za ispunjavanje kriterijuma na godinu da-na (kod recertifikacije na 6 meseci). Revidiranikriterijumi su uspešno testirani u opštini Paraćin.Kao dodatna provera u postupku recertifikacije 29uvedeno je istraživanje po principu „tajnog kli-jenta“ (mistery shopper).Nakon sprovedene revizije i testiranja kriterijumacertifikacije, NALED je pripremio dva zasebnapriručnika – za opštine i certifikacione kuće kojisu promovisani u junu na svečanoj dodeli certifi-kata u Domu Narodne skupštine.Podrška opštinama u Istočnoj SrbijiUz podršku Fondacije za otvoreno društvo iu saradnji sa Regionalnom agencijom za ra-zvoj istočne Srbije (RARIS), NALED je od no-vembra 2011. do septembra 2012. sprovodioprojekat jačanja kapaciteta opština u istočnojSrbiji za lokalni ekonomski razvoj. Cilj projek- NALED je lider u promocijita bilo je uvođenje standarda povoljnog po- dijalogaslovnog okruženja kroz proces certifikacije u privatnog ipet opština: Boljevac, Knjaževac, Sokobanja, javnog sektoraNegotin i Kladovo. U novembru 2012. projekat je produžen za još sedam meseci. U ovom periodu, planirana je daljaKao prvi korak ka ovom cilju, NALED je počet- implementacija NALED-ovih standarda uz aktivnukom marta organizovao dvodnevnu regional- podršku RARIS-ovih regionalnih konsultanata. Unu radionicu u Kladovu o Programu certifikacije jačanje kapaciteta opština za ekonomski razvoj junu 2013, NALED će organizovati svečanu dode-opština i kriterijumima koje je potrebno ispuni- lu certifikata onim opštinama koje ispune minimumti da bi se dobio certifikat o povoljnom poslov- 75% standarda povoljnog poslovnog okruženja.nom okruženju. Potom je usledila analiza stanjalokalne administracije i privrednog ambijenta u Podrška opštinama Vojvodineopštinama. Nakon terenskih poseta i intervjua sa Od decembra 2011. do juna 2012, NALED jepredstavnicima kancelarija za lokalni ekonomski uz podršku Vlade AP Vojvodine radio na una-razvoj, NALED-ovi evaluatori i regionalni konsul- pređenju privrednog ambijenta kroz Programtanti iz RARIS-a su pripremili preporuke za op- certifikacije opština sa povoljnim poslovnimštine i pružili im tehničku podršku u dostizanju okruženjem u 12 vojvođanskih opština: Bač,očekivanog standarda. Sprovedena je evaluaci- Beočin, Vrbas, Vršac, Kovačica, Novi Bečej,ja u opštinama Sokobanja, Knjaževac i Boljevac Nova Crnja, Novi Sad, Šid, Žitište, Ada, Kula.i pripremljeni su izveštaji evaluacione komisije. Sve opštine, osim Žitišta, izabrane su na jav-Opštine Kladovo i Negotin u ovoj fazi nisu po- nom konkursu koji su objavili NALED i Pokra-stigle zahtevane rezultate, te nisu održane posete jinski sekretarijat. Opština Žitište se priključilaevaluacione komisije. naknadno, na sopstvenu inicijativu.
 • 28. NALED je organizovao savetodavne i evaluacio- poslovanja u jugoistočnoj Evropi kroz uspostavlja- ne posete opštinama. Verifikacija je sprovedena u nje zajedničkog programa certifikacije opština. lokalnim samoupravama koje su najdalje odma-30 kle u procesu, među kojima su Novi Sad, Kovači- Projekat podrazumeva kreiranje zajedničkog me- ca i Vršac. Sve tri lokalne samouprave su uspeš- rila i oznake kvaliteta poslovnog okruženja (BFC no okončale proces certifikacije i ispunile uslove SEE – Business Friendly Certificate South East za sticanje certifikata. Novi Sad i Vršac su potom Europe) za opštine iz gradove iz Srbije, Hrvatske, uključene u treći ciklus kampanje za promociju Bosne i Hercegovine i Makedonije. Cilj projekta investicija na beogradskom aerodromu, uz osta- je podsticanje ekonomske saradnje i mobilnosti le opštine koje su u prethodnih godinu i po dana kapitala unutar CEFTA-e i promocija investicija stekle uslove za certifikat. u regionu. Projekat se sprovodi u saradnji sa par- tnerskim institucijama iz regiona: Ministarstvo za Certifikacija opština u ekonomske odnose i regionalnu saradnju Repu- jugoistočnoj Evropi blike Srpske, Federalno Ministarstvo razvoja, po- Početkom 2012. NALED je uz podršku GIZ Otvo- duzetništva i obrta Bosne i Hercegovine, Udru- renog regionalnog fonda za modernizaciju opština, ženje opština ZELS i Savez privrednih komora iz pokrenuo prvu regionalnu inicijativu za unapređe- Makedonije, Ekonomski fakultet Univerziteta u nje privrednog ambijenta i usaglašavanje standarda Rijeci iz Hrvatske. Kongres: Jugoistočna Evropa – region povoljnog poslovnog okruženja
 • 29. 31Program BFC SEE je zvanično lansiran u februaru renciji „Internacionalizacija poslovanja i inovaci-2012. na dvodnevnoj međunarodnoj konferenci- ja“ u Bjelovaru u Hrvatskoj. Kreirana je Internetji koja je okupila ministre, gradonačelnike i druge platforma za promociju regionalne certifikaci-relevantne predstavnike zemalja iz regiona. Među je i komunikaciju među partnerima, opštinama i www.bfc-see.orgpilot opštinama koje su izabrane da se uključe u evaluatorima. Tokom decembra, sprovedene suprojekat našle su se: Bjelovar, Ivanec, Rijeka i Cri- evaluacione posete u Velesu i Strumici u Makedo-kvenica iz Hrvatske, Veles, Strumica, Štip i Struga niji, Prijedoru i Banjaluci u Republici Srpskoj.iz Makedonije, Sanski Most, Ljubuški, Banjaluka i Tokom 2013, planirano je da se nastavi sa evalua-Prijedor iz Bosne i Hercegovine. Kada je reč o op- cijom i verifikacijom, kako bi sredinom godine bilištinama iz Srbije, mogućnost da se priključe regi- dodeljeni prvi certifikati po BFC SEE standardu.onalnoj certifikaciji ponuđena je opštinama koje jačanje kapaciteta opština za ekonomski razvojsu ranije certifikovane po domaćem standardu. Kampanja na Aerodromu Kampanju za promociju ulaganja u najbo-Nakon savetodavnih poseta i konsultacija sa par- lje opštine Srbije, pokrenuli su 2010. godinetnerima iz regiona, uspostavljena je usaglašena Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvojlista kriterijuma povoljnog poslovnog okruženja (NALED) i Aerodrom „Nikola Tesla“ sa ciljem ja-koja se može primeniti u sve četiri zemlje obuhva- čanja imidža naše zemlje kao investicione destina-ćene projektom. Tokom aprila i maja organizova- cije. Njome su obuhvaćene isključivo one opštinena su četiri dvodnevna treninga – u Beogradu za koje poseduju zvanični certifikat o povoljnom po-partnere, i u Rijeci, Skoplju i Banjaluci za evalua- slovnom okruženju. Kampanja se sprovodi u ci-tore i opštine. Opštine su otpočele sa pripremom klusima u trajanju od po godinu dana, u skladuza certifikaciju. Pripremljena je komunikaciona sa dinamikom dodele certifikata.strategija i knjiga grafičkih standarda za projekatna nivou regiona, a NALED je registrovao i zašti- Jedinstvenost kampanje ogleda se u ciljanom pri-tio brend i logo BFC SEE. Projekat je promovisan stupu promociji investicija, koji se pokazao naj-na Gospodarskom sajmu u Ivancu u septembru, efektivnijim: svaka opština predstavljena je krozi potom u novembru na međunarodnoj konfe- jednu, ciljanu granu privrede koja ima najviše

Related Documents