VAHALI SHIPYARDS
Nacionalna braunfild konferencija
REVITALIZACIJA BRAUNFILDA – NOVA INSPIRACIJA
Beograd, 16.04.2014
VAHALI Grupa kompanija – Kratka istorija i podaci
Vahali je osnovan 1923. u Holandinij, u Gendt-u. Brodogradilište i Mašin...
VAHALI Brodogradilište Zasavica – Lokacija, bivše brodogradilište Sava
Brodogradilište Sava je izrađeno između 1989. i 199...
Prednosti
- Blizina glavnih saobradajnica i vodenih puteva
- Mogudnost proširenja kapaciteta
- Kvalitetna radna snaga
- Ši...
Nacionalna browfield konferencija - Miloš Stefanović, Vahali grupa
Nacionalna browfield konferencija - Miloš Stefanović, Vahali grupa
Nacionalna browfield konferencija - Miloš Stefanović, Vahali grupa
Nacionalna browfield konferencija - Miloš Stefanović, Vahali grupa
Nacionalna browfield konferencija - Miloš Stefanović, Vahali grupa
Nacionalna browfield konferencija - Miloš Stefanović, Vahali grupa
Nacionalna browfield konferencija - Miloš Stefanović, Vahali grupa
Nacionalna browfield konferencija - Miloš Stefanović, Vahali grupa
Nacionalna browfield konferencija - Miloš Stefanović, Vahali grupa
Nacionalna browfield konferencija - Miloš Stefanović, Vahali grupa
Nacionalna browfield konferencija - Miloš Stefanović, Vahali grupa
Nacionalna browfield konferencija - Miloš Stefanović, Vahali grupa
Nacionalna browfield konferencija - Miloš Stefanović, Vahali grupa
Nacionalna browfield konferencija - Miloš Stefanović, Vahali grupa
Nacionalna browfield konferencija - Miloš Stefanović, Vahali grupa
Nacionalna browfield konferencija - Miloš Stefanović, Vahali grupa
Nacionalna browfield konferencija - Miloš Stefanović, Vahali grupa
of 21

Nacionalna browfield konferencija - Miloš Stefanović, Vahali grupa

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Nacionalna browfield konferencija - Miloš Stefanović, Vahali grupa

  • 1. VAHALI SHIPYARDS Nacionalna braunfild konferencija REVITALIZACIJA BRAUNFILDA – NOVA INSPIRACIJA Beograd, 16.04.2014
  • 2. VAHALI Grupa kompanija – Kratka istorija i podaci Vahali je osnovan 1923. u Holandinij, u Gendt-u. Brodogradilište i Mašinska radionica 2003. Prvi brod napravljen u Srbiji, u sadašnjem brodogradilištu koje je tada bilo državno/u stečaju 2005. Vahali iznajmljuje lokaciju u Beogradu, koju napuštamo u Maju 2014. 2013. Vahali kupuje bivše državno brodogradilište Sava u stečaju U Srbiji trenutno zapošljavamo 350 ljudi, plus podizvođače (krenulo se sa 20 ljudi 2005.) Od Maja 2014. bidemo na 2 lokacije: Holadnija/Gendt i Srbija/Zasavica Vahali se bavi brodogradnjom svih vrsta plovila od metala, dizajnom, projektovanjem, opremanjem, remontnim radovima, kao i generalnom konstrukcijom specijalnih projekata Core business: Rečni putnički brodovi/kruzeri 110 – 135 metara, Tankeri, Barže, kao i specijalna plovila za podvodna iskopavanja – Biveri/Bageri
  • 3. VAHALI Brodogradilište Zasavica – Lokacija, bivše brodogradilište Sava Brodogradilište Sava je izrađeno između 1989. i 1991. kada je počelo sa radom Godine ratova i krize ga je, kao i slične kompanije, dovelo do stečaja Unazad 10-ak godina je država iznajmljivala lokaciju raznim stranim i domadim firmama Ulaganja su bila minimalna ili nikakva, a tokom godina se samo koristilo i unazađivalo Zatečena situacija na terenu 2013. je bila katastrofalna Ono što je ostalo od opreme je bilo u kvaru ili do tačke gde popravka nije moguda Količina otpada se merila u stotinama kamiona. 3 meseca se samo raščišdavalo Jedino vredno na lokaciji: beton, asfalt, konstrukcije hala i navoz u kritičnom stanju Osnovna prednosti lokacije: Kraj koji je istorijski vezan za brodogradnju (1929. osnovano prvo brodogradilište), kvalitetni ljudi - generacije brodograditelja U 5 javnih ponuda/tendera nije bilo kupca za lokaciju
  • 4. Prednosti - Blizina glavnih saobradajnica i vodenih puteva - Mogudnost proširenja kapaciteta - Kvalitetna radna snaga - Širok spektar mogudnosti za dalja ulaganja - Prijateljska i otvorena lokalna zajednica - Spremnost na saradnju gradskih vlasti Sremske Mitrovice Mane - Dubina, vodostaj reke Save - Postojeda infrastruktura, lokalni putevi i mostovi - Birokratija

Related Documents