Spolupráce se studenty – příležitost, nikoliv hrozba Bc. Monika Malečková [email_address] KPI a NAKLIV
Představení <ul><li>Co je KPI? </li></ul><ul><ul><li>2 e-learningové kurzy pro MU </li></ul></ul><ul><ul><li>zaměření na p...
Představení <ul><li>Kdo se na KPI podílí? </li></ul>Garant PhDr. Petr Škyřík Supervizor Bc. Jan Zikuška Řešitelský tým Bc....
Kurz práce s informacemi I <ul><li>Aktualizace a inovace již běžícího kurzu </li></ul><ul><li>Anotace předmětu </li></ul>...
Kurz práce s informacemi II <ul><li>Proč KPI II? </li></ul><ul><li>Cíle předmětu </li></ul><ul><li>Termín dokončení </li><...
KPI - příprava <ul><li>tvorba a aktualizace studijních materiálů </li></ul><ul><li>interaktivní prezentace </li></ul><ul><...
 
Ukázka stripu pro ESF
Ukázka stripu pro PřF
KPI - výuka Garance – Petr Škyřík Tutoři – realizační tým ve spolupráci s knihovníky z MU <ul><li>Co nás čeká? </li></ul><...
Ukázka stránky KPI na sociální síti Ning – http://kurz-kpi.ning.com/
KPI – co by se nám hodilo <ul><li>Materiály – inspirace i u jiných kurzů, sdílení </li></ul><ul><ul><li>videa, prezentace...
KPI a NAKLIV konkrétně <ul><li>Co nám může nabídnout NAKLIV? </li></ul><ul><li>poskytnutí kontaktů na další odborníky mimo...
KPI a NAKLIV konkrétně <ul><li>Co můžeme nabídnout NAKLIVu? </li></ul><ul><li>Netradiční kurz KPI II </li></ul><ul><ul><li...
KPI a NAKLIV konkrétně <ul><li>Proč s námi spolupracovat už teď? </li></ul><ul><li>Třeba jednou budeme tvořit e-learningov...
Děkuji za pozornost [email_address]
of 16

Prezentace M. Maleckova

Prezentace M. Maleckove na konferenci NAKLIV
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      


Transcripts - Prezentace M. Maleckova

 • 1. Spolupráce se studenty – příležitost, nikoliv hrozba Bc. Monika Malečková [email_address] KPI a NAKLIV
 • 2. Představení <ul><li>Co je KPI? </li></ul><ul><ul><li>2 e-learningové kurzy pro MU </li></ul></ul><ul><ul><li>zaměření na práci s informacemi </li></ul></ul><ul><ul><li>APLS a KPI </li></ul></ul><ul><li>Cíle KPI </li></ul><ul><ul><li>Zvýšit informační gramotnost u studentů MU </li></ul></ul>
 • 3. Představení <ul><li>Kdo se na KPI podílí? </li></ul>Garant PhDr. Petr Škyřík Supervizor Bc. Jan Zikuška Řešitelský tým Bc. Dagmar Chytková Bc. Monika Malečková Bc. Stanislava Midrlová Bc. Vladimíra Perlová Bc. Filip Šubrt Spolupracovníci Odborníci z knihoven (FF, FSS, PdF, PřF)
 • 4. Kurz práce s informacemi I <ul><li>Aktualizace a inovace již běžícího kurzu </li></ul><ul><li>Anotace předmětu </li></ul><ul><ul><li>Cíle </li></ul></ul><ul><ul><li>Cílová skupina – studenti MU </li></ul></ul><ul><ul><li>Forma a hodnocení – elearning, 5 kr., zk </li></ul></ul><ul><li>Moduly kurzu </li></ul><ul><ul><li>Jak a kde hledat informace </li></ul></ul><ul><ul><li>Vyhledávání v odborných databázích a v prostředí internetu </li></ul></ul><ul><ul><li>Efektivní využívání služeb internetu </li></ul></ul><ul><ul><li>Citace, etika, hodnocení informací, psaní odborných prací </li></ul></ul><ul><li>Lidé, kteří se budou podílet na výuce </li></ul><ul><ul><li>Odborníci z knihoven MU (FF, FSS, PdF, PřF) </li></ul></ul>
 • 5. Kurz práce s informacemi II <ul><li>Proč KPI II? </li></ul><ul><li>Cíle předmětu </li></ul><ul><li>Termín dokončení </li></ul><ul><li>Moduly předmětu </li></ul><ul><ul><li>Efektivní čtení </li></ul></ul><ul><ul><li>Kreativní psaní </li></ul></ul><ul><ul><li>Efektivní a kreativní učení </li></ul></ul><ul><ul><li>Jak prezentovat, obhájit a argumentovat </li></ul></ul><ul><ul><li>Vizualizace informací </li></ul></ul><ul><ul><li>Typografie </li></ul></ul><ul><ul><li>Publikování na internetu </li></ul></ul><ul><ul><li>Informační hygiena </li></ul></ul><ul><ul><li>Týmová práce z pohledu sdílení informací v týmu </li></ul></ul>
 • 6. KPI - příprava <ul><li>tvorba a aktualizace studijních materiálů </li></ul><ul><li>interaktivní prezentace </li></ul><ul><li>video a audio </li></ul><ul><li>práce v LMS IS MU </li></ul><ul><li>tvorba testových otázek </li></ul><ul><li>sociální sítě (Ning, Facebook) </li></ul><ul><li>organizační záležitosti </li></ul><ul><ul><li>Basecamp </li></ul></ul><ul><li>propagace </li></ul><ul><ul><li>spolupráce s Guerilla Readers </li></ul></ul>
 • 8. Ukázka stripu pro ESF
 • 9. Ukázka stripu pro PřF
 • 10. KPI - výuka Garance – Petr Škyřík Tutoři – realizační tým ve spolupráci s knihovníky z MU <ul><li>Co nás čeká? </li></ul><ul><li>Pohled z druhé strany </li></ul><ul><ul><li>studenti učí studenty </li></ul></ul><ul><ul><li>studenti se učí navzájem – Ning </li></ul></ul><ul><li>Motivace studentů k aktivní účasti na předmětu (keška, SL, body…) </li></ul><ul><li>Kontrola a hodnocení testů, úkolů </li></ul><ul><ul><li>IS diskuzní fóra </li></ul></ul>
 • 11. Ukázka stránky KPI na sociální síti Ning – http://kurz-kpi.ning.com/
 • 12. KPI – co by se nám hodilo <ul><li>Materiály – inspirace i u jiných kurzů, sdílení </li></ul><ul><ul><li>videa, prezentace, studijní materiály </li></ul></ul><ul><li>Znalosti – expertů z praxe, odborníků na jednotlivá témata </li></ul><ul><ul><li>pomoc při tvorbě modulů </li></ul></ul><ul><ul><li>nápady </li></ul></ul><ul><li>Zkušenosti – rady, dobrá i špatná praxe </li></ul><ul><li>Kontakty na konkrétní osoby </li></ul>
 • 13. KPI a NAKLIV konkrétně <ul><li>Co nám může nabídnout NAKLIV? </li></ul><ul><li>poskytnutí kontaktů na další odborníky mimo MU </li></ul><ul><li>zkušenosti lidí jiných škol a institucí </li></ul><ul><ul><li>VUT – 3 roky zkušeností s podobným e-learningovým kurzem </li></ul></ul><ul><ul><li>SLU Opava – koncept TTT (student učí studenta) </li></ul></ul>
 • 14. KPI a NAKLIV konkrétně <ul><li>Co můžeme nabídnout NAKLIVu? </li></ul><ul><li>Netradiční kurz KPI II </li></ul><ul><ul><li>znalosti </li></ul></ul><ul><ul><li>inspirace </li></ul></ul><ul><li>Zkušenosti </li></ul><ul><ul><li>se zapojením sociální sítě NING </li></ul></ul><ul><ul><li>s metodickou tvorbou </li></ul></ul><ul><ul><li>s technickou stránkou tvorby </li></ul></ul><ul><ul><li>s tutorováním </li></ul></ul><ul><li>Materiály KPI budou jedním z vkladů KISK pro nově budovaný portál NAKLIV </li></ul>
 • 15. KPI a NAKLIV konkrétně <ul><li>Proč s námi spolupracovat už teď? </li></ul><ul><li>Třeba jednou budeme tvořit e-learningový kurz i ve Vaší knihovně. </li></ul>
 • 16. Děkuji za pozornost [email_address]