Ústřední knihovna FF MU Referenční služby <br />Národní seminář NAKLIV<br />11.-13. května 2011<br />
Kdo jsme<br />3 referenční knihovnice<br />Mgr. Eva Trochtová<br />Mgr. Tereza Matýsová<br />Mgr. Dáša Chytková<br />
Naše pracoviště<br />Ústřední knihovna FF MU<br />Architektonická ocenění budovy<br />Přes 10 000 zaregistrovaných uživate...
Co děláme<br />pomoc uživatelům při práci s klasickými <br /> a elektronickými informačními zdroji<br />vyhledávání pot...
Informační vzdělávání<br />Rande s knihovnou<br /><ul><li>podzimní semestry - seznámení studentů (nejen) 1. ročníků se slu...
Děkujeme za pozornost.<br />trochtova@phil.muni.cz<br />matysova@phil.muni.cz<br />dchytkova@phil.muni.cz<br />Referenční ...
Studijní a vědecká knihovnav Hradci Králové<br />www.svkhk.cz<br />
Vize knihovny<br />Chceme být příjemnou zastávkou na cestě za poznáním a obohacovat životy lidí poskytováním informací, vz...
Informační vzdělávání <br />Exkurze pro školy (velký zájem o novou budovu)<br />Úkoly pro žáky a studenty – vy...
Exkurze a lekce<br />
Po knihovně letem Čapkovým světem<br />Lekce IVU<br />Josef Čapek : regionální osobnost<br />Práce ve skupinách, samost...
Jak dál?<br />Více spolupracovat s pedagogy<br />Tým pro lekce IVU<br />Vytvořit novou lekci<br />Pracovní listy – vhodné ...
Jste srdečně zváni…<br />
Přeji pěkný den<br />Mgr. Michaela Hašková<br />Oddělení informačních a rešeršních služeb SVK HK<br />michaela.haskova@svk...
„Dejte uživatelům Vaší knihovny slovo“<br />
O projektu<br />Projekt je unikátní aktivitou, jejímž hlavním cílem je pomoci knihovnám s orientací v rozsáhlé problematic...
O co se snažíme<br />Informovat o aktuálních trendech v oblasti výzkumů (nejen) v knihovnách.<br />Usnadnit knihovníkům a ...
Portál<br />Stěžejní místo pro všechny, kteří budou chtít v budoucnu realizovat v knihovnách nějaký typ výzkumu a současně...
E-learningový kurz „Základy výzkumů v knihovnách“ <br />Ojedinělý e-learningový kurz, který reflektuje specifika knihoven ...
Proč kurz absolvovat?<br />Kurz je vytvořen odborníky na danou problematiku - sociology, výzkumníky z praxe aj.<br />uprav...
Absolvent kurzu bude umět:<br />Definovat výzkumný problém a cíl.<br />Vybrat vhodný vzorek pro chystaný výzkum.<br />Vytv...
Kontakt<br />www: http://vyzkumy.knihovna.cz<br />e-mail: vyzkumy@knihovna.cz<br />
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI<br />
FAKULTY UP:<br />Cyrilometodějská teologická fakulta<br />1430 studentů<br />Filozofická fakulta<br />6000 studentů<br />P...
Knihovna Univerzita Palackého v Olomouci<br />má následující pracoviště:<br />Studovna PdF<br />Knihovna CMTF<br />Ústředn...
Vzdělávací akce KUP pro studenty v r. 2010<br />
Počty účastníků vzdělávacích akcí<br />
Adresné informační služby<br />
Knihovna Univerzity Palackého<br />Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc<br />http://knihovna.upol.cz<br />
Slavnostní zahájení provozu AK JU 13.1.2010<br />AK JU vznikla sloučením bývalých knihoven Pedagogické, Přírodovědecké, Z...
AK JU - AKTUÁLNĚ:<br /><ul><li> 19 tisíc registrovaných čtenářů
400 tisíc knihovních jednotek
700 odebíraných titulů periodik
240 studijních míst
50 PC připojených na internet</li></li></ul><li>Uživatelům poskytujeme tradiční služby<br />
Vzděláváme<br />
Držíme krok s dobou<br />
Nabízíme komfort individuálních studoven<br />
Jsme místo setkávání a odpočinku<br />
Nástroje.knihovna.cz<br />
Nástroje.knihovna.cz<br />Hledáte NÁSTROJ, který by vám pomohl při vaší práci?<br /> Už vás nebaví surfování po interne...
Nástroje.knihovna.cz<br />Cílem našeho projektu je:<br />nabídnout vám předmětový katalog nástrojů,<br />který ocení infor...
Nástroje.knihovna.cz<br />Co myslíme pojmem „nástroj“?<br />Počítačový program,který je:<br /> často velmi jednoduchý a je...
Nástroje.knihovna.cz<br />Tématickézaměření katalogu:<br />Audio - Video<br /> Grafika<br />Management osobní...
of 65

Naser - prezentace knihoven

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Naser - prezentace knihoven

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15. Ústřední knihovna FF MU Referenční služby <br />Národní seminář NAKLIV<br />11.-13. května 2011<br />
 • 16. Kdo jsme<br />3 referenční knihovnice<br />Mgr. Eva Trochtová<br />Mgr. Tereza Matýsová<br />Mgr. Dáša Chytková<br />
 • 17. Naše pracoviště<br />Ústřední knihovna FF MU<br />Architektonická ocenění budovy<br />Přes 10 000 zaregistrovaných uživatelů <br />přes 218000 svazků ve volném výběru<br />přes 500000 svazků v uzavřených skladištích<br />studovny pro 500 studentů <br />přes 100 studijních míst s PC<br />
 • 18. Co děláme<br />pomoc uživatelům při práci s klasickými <br /> a elektronickými informačními zdroji<br />vyhledávání potřebné literatury, referenční dotazy<br />pomoc s orientací ve službách knihovny <br />tvorba návodů a informačních letáků<br />tvůrci a přednášející v kurzech informačního vzdělávání ÚK FF MU<br />tutorky Kurzu práce s informacemi (KPI)<br />správa FB<br />
 • 19. Informační vzdělávání<br />Rande s knihovnou<br /><ul><li>podzimní semestry - seznámení studentů (nejen) 1. ročníků se službami knihovny a katalogem Aleph.</li></ul>Lekce IV<br /><ul><li>převážně EIZ MU, programy MS Office, od 2010 - kreativní techniky pro úspěšné studium, prezentování, Second Life a další (spolupráce i s externisty</li></ul>E- learningový Kurz práce s informacemi (KISK) - tvorba a tutorování vybraných modulů.<br />Spolupráce s katedrami FF - prezentace informačních zdrojů pro konkrétní obory (český jazyk, psychologie, klasická studia, pedagogika).<br />Individuální instruktáže v knihovně.<br />
 • 20.
 • 21.
 • 22. Děkujeme za pozornost.<br />trochtova@phil.muni.cz<br />matysova@phil.muni.cz<br />dchytkova@phil.muni.cz<br />Referenční služby<br />Ústřední knihovna FF MU<br />http://knihovna.phil.muni.cz<br />http://www.facebook.com/rs.knihovnaffmu<br />
 • 23. Studijní a vědecká knihovnav Hradci Králové<br />www.svkhk.cz<br />
 • 24. Vize knihovny<br />Chceme být příjemnou zastávkou na cestě za poznáním a obohacovat životy lidí poskytováním informací, vzdělání, zážitků a inspirace<br />
 • 25. Informační vzdělávání <br />Exkurze pro školy (velký zájem o novou budovu)<br />Úkoly pro žáky a studenty – vyhledávání dokumentů a informací v nich<br />Práce s databázemi<br />Spolupráce se školami – projekty<br />Lekce informační výchovy – IVU<br />Sekce pro informační vzdělávání uživatelů (SDRUK)- 3 semináře v HK a v Brně<br />
 • 26. Exkurze a lekce<br />
 • 27. Po knihovně letem Čapkovým světem<br />Lekce IVU<br />Josef Čapek : regionální osobnost<br />Práce ve skupinách, samostatnost<br />Orientace v knihovně<br />Vyhledávání informací – knihy, periodika, CD rom, databáze, internet<br />Prezentace získaných informací a vlastních názorů<br />Kritické myšlení, klíčové kompetence<br />
 • 28. Jak dál?<br />Více spolupracovat s pedagogy<br />Tým pro lekce IVU<br />Vytvořit novou lekci<br />Pracovní listy – vhodné otázky a úkoly<br />Zaměřit se na vhodné metody<br />Prezentace práce a názorů studentů<br />Zpětná vazba<br />
 • 29. Jste srdečně zváni…<br />
 • 30. Přeji pěkný den<br />Mgr. Michaela Hašková<br />Oddělení informačních a rešeršních služeb SVK HK<br />michaela.haskova@svkhk.cz<br />
 • 31. „Dejte uživatelům Vaší knihovny slovo“<br />
 • 32. O projektu<br />Projekt je unikátní aktivitou, jejímž hlavním cílem je pomoci knihovnám s orientací v rozsáhlé problematice výzkumů<br />Cílem je vytvořit online centrum pro všechny zájemce z knihovní praxe.<br />Realizace projektu probíhá v úzké spolupráci s odborníky z oblasti knihovnictví, čtenářství, sociologie aj.<br />
 • 33. O co se snažíme<br />Informovat o aktuálních trendech v oblasti výzkumů (nejen) v knihovnách.<br />Usnadnit knihovníkům a informačním pracovníkům orientaci v problematice sociálněvědného výzkumu.<br />Vzdělávat knihovníky a informační pracovníky pomocí e-learningového kurzu Základy výzkumů v knihovnách a pomocí plánovaných workshopů.<br />
 • 34. Portál<br />Stěžejní místo pro všechny, kteří budou chtít v budoucnu realizovat v knihovnách nějaký typ výzkumu a současně jim bude záležet na profesionalitě a odborném provedení.<br />Na portálu najdete:<br />Praktické informace vhodné pro realizaci výzkumů, návody a tutoriály. <br />On-line aplikaci pro tvorbu dotazníků.<br />Předem vytvořené šablony pro různé typy výzkumů. <br />
 • 35. E-learningový kurz „Základy výzkumů v knihovnách“ <br />Ojedinělý e-learningový kurz, který reflektuje specifika knihoven a informačních institucí při provádění sociálněvědného výzkumu.<br />
 • 36. Proč kurz absolvovat?<br />Kurz je vytvořen odborníky na danou problematiku - sociology, výzkumníky z praxe aj.<br />upraven pro potřeby knihovníků a informačních pracovníků, <br />zohledňuje specifika výzkumů v knihovnách,<br />obohacen o skutečné příklady z praxe,<br />kurz je tutorovaný – s možností zpětné vazby,<br />po absolvování kurzu získáte certifikát akreditovaný MŠMT.<br />
 • 37. Absolvent kurzu bude umět:<br />Definovat výzkumný problém a cíl.<br />Vybrat vhodný vzorek pro chystaný výzkum.<br />Vytvořit metodologicky bezchybný dotazník. <br />Správně vyhodnotit získaná data.<br />Prezentovat získaná výzkumná zjištění.<br />
 • 38. Kontakt<br />www: http://vyzkumy.knihovna.cz<br />e-mail: vyzkumy@knihovna.cz<br />
 • 39. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI<br />
 • 40. FAKULTY UP:<br />Cyrilometodějská teologická fakulta<br />1430 studentů<br />Filozofická fakulta<br />6000 studentů<br />Právnická fakulta<br />2270 studentů<br />Pedagogická fakulta<br />4890 studentů<br />Fakulta tělesné kultury<br />2560 studentů<br />Fakulta zdravotnických věd<br />860 studentů<br />Lékařská fakulta<br />2220 studentů<br />Přírodovědná fakulta<br />3940 studentů<br />
 • 41. Knihovna Univerzita Palackého v Olomouci<br />má následující pracoviště:<br />Studovna PdF<br />Knihovna CMTF<br />Ústřední knihovna<br />Knihovna FZV<br />Knihovna LF<br />Knihovna FTK<br />Knihovna PF<br />Knihovna PřF<br />
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45. Vzdělávací akce KUP pro studenty v r. 2010<br />
 • 46. Počty účastníků vzdělávacích akcí<br />
 • 47.
 • 48. Adresné informační služby<br />
 • 49. Knihovna Univerzity Palackého<br />Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc<br />http://knihovna.upol.cz<br />
 • 50.
 • 51. Slavnostní zahájení provozu AK JU 13.1.2010<br />AK JU vznikla sloučením bývalých knihoven Pedagogické, Přírodovědecké, Zdravotně sociální a Zemědělské fakulty. V jejím rámci působí také Knihovna biologických pracovišť AV ČR a Rakouská knihovna. <br />
 • 52. AK JU - AKTUÁLNĚ:<br /><ul><li> 19 tisíc registrovaných čtenářů
 • 53. 400 tisíc knihovních jednotek
 • 54. 700 odebíraných titulů periodik
 • 55. 240 studijních míst
 • 56. 50 PC připojených na internet</li></li></ul><li>Uživatelům poskytujeme tradiční služby<br />
 • 57. Vzděláváme<br />
 • 58. Držíme krok s dobou<br />
 • 59. Nabízíme komfort individuálních studoven<br />
 • 60. Jsme místo setkávání a odpočinku<br />
 • 61. Nástroje.knihovna.cz<br />
 • 62. Nástroje.knihovna.cz<br />Hledáte NÁSTROJ, který by vám pomohl při vaší práci?<br /> Už vás nebaví surfování po internetu <br /> a pátrání po tom nejvhodnějším?<br />My vám rádi vhodný nástroj doporučíme!<br />
 • 63. Nástroje.knihovna.cz<br />Cílem našeho projektu je:<br />nabídnout vám předmětový katalog nástrojů,<br />který ocení informační pracovníci, knihovníci, pedagogové a také studenti při své práci.<br />Začali jsme minulý rok v rámci Aplikačního semináře při KISK v Brně. <br />
 • 64. Nástroje.knihovna.cz<br />Co myslíme pojmem „nástroj“?<br />Počítačový program,který je:<br /> často velmi jednoduchý a jednoúčelový<br /> nainstalovaný na počítači nebo přístupný online<br /> volně šiřitelný (alespoň v základní verzi)<br /> přínosný a využitelný pro naše uživatele<br />
 • 65. Nástroje.knihovna.cz<br />Tématickézaměření katalogu:<br />Audio - Video<br /> Grafika<br />Management osobních informací<br /> Práce s textem<br /> Překladače a slovníky<br /> Sociální sítě a kolaborativní nástroje<br /> Výuka<br />
 • 66. Nástroje.knihovna.cz<br />Tématickézaměření katalogu:<br /> Citace a bookmarking<br /> Komunikace<br /> Ostatní<br /> Prezentace informací<br /> Práce se soubory<br /> Vyhledávací nástroje<br /> Výzkum, feedback<br />
 • 67. Nástroje.knihovna.cz<br />Zapojte se i vy do tvorby katalogu!<br /><ul><li> hodnocením vyzkoušeného nástroje
 • 68. vložením vlastní recenze
 • 69. doporučením vhodného nástroje...</li></ul>Anebo prostě jen přijďte na náš portál! :)<br />
 • 70. Nástroje.knihovna.cz<br />Co dále připravujeme?<br /><ul><li> recenze a doporučení nástrojů od odborníků
 • 71. pro registrované uživatele komunitní síť
 • 72. vlastní videonávody</li></ul>Vaše Nástroje.knihovna.cz!<br />nastroje.knihovna.cz@gmail.com<br />http://www.facebook.com/nastroje.knihovna.cz<br />http://www.twitter.com/nastroje<br />

Related Documents