HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
NAHI Kids Browser
Mã : AA- BB/XXXX/NAHI
Phiên bản: 1/0
Ngày hiệu lực: 11/03/20124
AA- BB/XXXX/NAHI
TÀI L...
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0
AA- BB/XXXX/NAHI
I. MỤC ĐÍCH
Hướng dẫn cho người dùng cách sử dụng các chức năn...
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0
AA- BB/XXXX/NAHI
Màn hình chính bao gồm các chức năng:
 Biểu tượng hình con cá...
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0
AA- BB/XXXX/NAHI
Tiến hành: Từ màn hình chính, phụ huynh chạm biểu tượng Kid (g...
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0
AA- BB/XXXX/NAHI
Phụ huynh có thể:
 Chọn (v) - không chọn (x) các trang websit...
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0
AA- BB/XXXX/NAHI
Chú ý: trong quá trình thao tác danh sách URL, người dùng có t...
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0
AA- BB/XXXX/NAHI
Chọn “Setting”, xuất hiện các tùy chỉnh:
 “Home page” – Chọn ...
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0
AA- BB/XXXX/NAHI
Chú ý: để thoát khỏi chế độ “Parent Browser” phụ huynh phải lo...
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0
AA- BB/XXXX/NAHI
PHỤ LỤC KIỂM SOÁT THAY ĐỔI
Phiên bản Ngày
Người cập
nhật
Nội d...
of 9

NAHI Kids Browser - Hướng dẫn sử dụng

NAHI Kids Browser là một giải pháp chọn trình duyệt an toàn giúp bảo vệ trẻ khi lướt web, tích hợp trên các dòng máy tính bảng cho trẻ em NAHI Kids gồm NAHI Kids N70, N71 và N72
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Software      


Transcripts - NAHI Kids Browser - Hướng dẫn sử dụng

  • 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NAHI Kids Browser Mã : AA- BB/XXXX/NAHI Phiên bản: 1/0 Ngày hiệu lực: 11/03/20124 AA- BB/XXXX/NAHI TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NAHI Kids Browser
  • 2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0 AA- BB/XXXX/NAHI I. MỤC ĐÍCH Hướng dẫn cho người dùng cách sử dụng các chức năng trong ứng dụng NAHI Kids Browser. Các chức năng chính của ứng dụng:  Thiết lập (thêm, xóa, sửa) danh sách các website mà trẻ được quyền truy cập  Cài đặt các tùy chỉnh: độ lớn font chữ, trang chủ…  Chế độ dành cho phụ huynh sử dụng II. ĐỊNH NGHĨA & VIẾT TẮT HDSD: Hướng dẫn sử dụng III. CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN N/A IV. HDSD ứng dụng 1. Cài đặt ứng dụng Ứng dụng được cài đặt từ Google Play, phù hợp với những thiết bị chạy hệ điều hành Android 2.3 trở lên 2. Dành cho trẻ sử dụng Sau khi trẻ khởi động ứng dụng, màn hình chính xuất hiện
  • 3. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0 AA- BB/XXXX/NAHI Màn hình chính bao gồm các chức năng:  Biểu tượng hình con cá: mở danh sách các trang website trẻ có thể truy cập  Thanh địa chỉ: cho phép gõ đường dẫn của trang website mà trẻ muốn xem thông tin (nếu trang website này chưa được phép truy cập sẽ xuất hiện thông báo từ chối truy cập). Trẻ có thể chọn “Yes” để gửi yêu cầu truy cập trang đến email phụ huynh.  Các nút chức năng căn bản của trình duyệt website: back (trở lại), forward (qua), reload/stop (tải lại/dừng) 3. Phụ huynh thiết lập danh sách website Mục đích: Thiết lập (thêm, xóa, sửa, cấp phép) danh sách các website mà trẻ có thể truy cập
  • 4. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0 AA- BB/XXXX/NAHI Tiến hành: Từ màn hình chính, phụ huynh chạm biểu tượng Kid (góc trên, bên phải), màn hình yêu cầu xác thực xuất hiện Xác thực thành công với tài khoản NAHI, các chức năng dành cho phụ huynh tùy chỉnh xuất hiện Phụ huynh chọn “Manage Kid’s URL”, danh sách các URL mà trẻ được phép truy cập hiển thị.
  • 5. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0 AA- BB/XXXX/NAHI Phụ huynh có thể:  Chọn (v) - không chọn (x) các trang website trong danh sách  “Add” – thêm một URL cho trẻ  “Edit” – Chọn một URL để chỉnh sửa  “Delete” – Chọn URL & chạm “Delete” để xóa URL khỏi danh sách
  • 6. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0 AA- BB/XXXX/NAHI Chú ý: trong quá trình thao tác danh sách URL, người dùng có thể sử dụng chức năng phân loại URL để thao tác dễ dàng hơn:  Từ màn hình danh sách URL  Chạm “Manage”, bảng phân loại xuất hiện, chọn nhóm URL mà bạn muốn thao tác 4. Các tùy chỉnh khác Phụ huynh có thể thực hiện một số tùy chỉnh: Màn hình chính > Chạm icon Kid > Xác thực tài khoản > Màn hình quản lý xuất hiện
  • 7. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0 AA- BB/XXXX/NAHI Chọn “Setting”, xuất hiện các tùy chỉnh:  “Home page” – Chọn trang chủ cho trẻ & cho phụ huynh  “Default zoom level” – Chọn kích thước font chữ  “User interface setting” – Chọn themes cho ứng dụng  “About” – Thông tin về ứng dụng  “NAHI information” – Thông tin về NAHI 5. Phụ huynh sử dụng Ứng dụng cũng cho phép phụ huynh sử dụng như một trình duỵệt thông thường bằng cách: Màn hình chính > Chạm icon Kid > Xác thực tài khoản > Màn hình quản lý xuất hiện, chọn “Parent Browser”
  • 8. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0 AA- BB/XXXX/NAHI Chú ý: để thoát khỏi chế độ “Parent Browser” phụ huynh phải logout như sau: Màn hình chính (Parent Browser) > Chạm icon Kid > Xác thực tài khoản > Màn hình quản lý xuất hiện, chọn “Logout”
  • 9. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phiên bản : 1/0 AA- BB/XXXX/NAHI PHỤ LỤC KIỂM SOÁT THAY ĐỔI Phiên bản Ngày Người cập nhật Nội dung thay đổi 1.0 11/03/2014 An Le Khởi tạo tài liệu

Related Documents