Portalar utan grunnmur -
publiseringssystem utan arkitektur
Nils Arne Hove, Vestlandsforsking
23.03...
Portalar utan grunnmur - Agenda
• Kva er utfordringa? Dagens problem og målsetjing
• Trelags-arkitektur
• D...
Utfordringa
• Mange av dagens portalar er nyheitsbaserte, eller blir kun nytta
som det
– Ein artikkel...
Målsetjing
• Må kunna skilja mellom ”portalstruktur” og menystruktur
• Må kunna beskriva relasjonar med type (ik...
Trelags-arkitektur
Dagens system
Portal- Database
Meny-
...
Mellomlag etter emnekart-tenking
Operaeksempel henta frå Ontopia
3 emnetypar: (person, stad og opera)
2 assosias...
Emnetypar med ulikt innhald
• Person
– Førenamn, etternamn, adresse, avdeling, epost, tlf …
• Institusjo...
Emnetypar for kommuneportal
Kjerneside-modellen
Handlar om å prioritera ein del kjernesider som dekkjer
veldefinerte brukarbehov gjennom p...
Døme kjerneside for barnehage
Topp
Kontakt
Barneh...
Kjerneside for utdanning - HISF
Topp
Idrett og friluftsliv Kontakt
...
Døme på kjernesider
• Sunnfjord prosjektet (Relasjonar mellom emnetypar)
• Vestlandsforsking Prosjekt (Emnekart ...
Strukturen i portalen må visa att i søkeresultatet
• Standard resultat utan skilje mellom emnetypar og kvar er
...
Tilbake til målsetjinga
• Må kunne lage emnetypar (kategoriar)
• Må kunne skilje på emnetypar i søkeresultat
(...
Apropos - korleis blir CMS valt?
1. Driftsleiar bestemmer fordi vi har eit miljø frå før
2. ”Open Source skal vi h...
Portalar utan grunnmur
Takk!
Kontaktinformasjon
Nils Arne Hove (nah@vestforsk.no)...
of 16

Portalar uten grunnmur

Portalar uten grunnmur - publiseringssystem uten arkitektur
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Portalar uten grunnmur

 • 1. Portalar utan grunnmur - publiseringssystem utan arkitektur Nils Arne Hove, Vestlandsforsking 23.03.2007
 • 2. Portalar utan grunnmur - Agenda • Kva er utfordringa? Dagens problem og målsetjing • Trelags-arkitektur • Det viktige mellomlaget • Kjernesider: korleis bruka arkitekturen i portalen – eksempel på utforming – eksempel på eksisterande portalar • Eksempel på søkeresultat
 • 3. Utfordringa • Mange av dagens portalar er nyheitsbaserte, eller blir kun nytta som det – Ein artikkel er ein artikkel – punktum – ” If all you have is a hammer, everything looks like a nail” • Relasjonar er berre relasjonar mellom artiklar (ikkje namngjevne, ingen typedefinisjonar) • Alle artiklar har same felta (same artikkelmalen ligg til grunn) • Alt er knytt til menyen; menystrukturen er einaste strukturen i portalen
 • 4. Målsetjing • Må kunna skilja mellom ”portalstruktur” og menystruktur • Må kunna beskriva relasjonar med type (ikkje berre ”sjå også”/”relaterte lenker”, men til dømes ”dette tenesteområdet er leia av ...”) • Kjernesider som hovudfokus, henta inn ulike typar relatert informasjon i desse • Strukturen i portalen må visa att i søkeresultatet
 • 5. Trelags-arkitektur Dagens system Portal- Database Meny- grense- (publ.- struktur snitt verktøy) Optimalt system Meny- struktur Portal- Database grense- (publ.- snitt verktøy) Info.- struktur
 • 6. Mellomlag etter emnekart-tenking Operaeksempel henta frå Ontopia 3 emnetypar: (person, stad og opera) 2 assosiasjonstypar: (født i og komponert av)
 • 7. Emnetypar med ulikt innhald • Person – Førenamn, etternamn, adresse, avdeling, epost, tlf … • Institusjon – namn, adresse, besøksadresse, tlf.. • Teneste – tittel, ingress, fulltekst, bilete.. • Teneste detalj – Tittel, ingress … • Teneste beskrivelse – Tittel, url • Nyheiter – Tittel, ingress, fulltekst, bilete, url, dato
 • 8. Emnetypar for kommuneportal
 • 9. Kjerneside-modellen Handlar om å prioritera ein del kjernesider som dekkjer veldefinerte brukarbehov gjennom prioritert innhald og funksjonalitet. Kjernesida må kunna stå på eigne bein. (Are Halland, Netlife Research) Vegar inn Handling! - framside .. og - Google vegar ut - meny - ekst. lenke - int. lenke - andre..
 • 10. Døme kjerneside for barnehage Topp Kontakt Barnehage teneste personar Søknad skjema Meny Kva seier lova? Spørsmål og svar Andre artiklar Liste Nyheiter Barnehagar
 • 11. Kjerneside for utdanning - HISF Topp Idrett og friluftsliv Kontakt Søknad skjema Meny ALI Studium liste Avdeling Artikkel liste ”Reklame om studiet”
 • 12. Døme på kjernesider • Sunnfjord prosjektet (Relasjonar mellom emnetypar) • Vestlandsforsking Prosjekt (Emnekart basert) • Høgskulen avdelingar (?) • Sogndal Fotball (Menyen er knutepunktet) • Sider utan … • Høgskulen utdanningar • Høgskulen Samfunnsfag • Fylkesmann helse • Fylkesmannen prosjekt
 • 13. Strukturen i portalen må visa att i søkeresultatet • Standard resultat utan skilje mellom emnetypar og kvar er søkefeltet, og kva er ingress, tekst ….? • Korleis er høgskulen? • Fylkesmann sitt søk (Søk på ”miljø”) • Kva med Vestlandsforsking? • Utan struktur vil alle treff sjå ut som nyheiter. • Utan struktur ingen kategorisering av trefflista
 • 14. Tilbake til målsetjinga • Må kunne lage emnetypar (kategoriar) • Må kunne skilje på emnetypar i søkeresultat (kategorisere) • Må kunne ha informasjonsstruktur utan å bruke menyane • Bør kunne velje eigne felt til emnetypane (artikkelmalar) • Bør kunne lage relasjonar mellom emnetypar
 • 15. Apropos - korleis blir CMS valt? 1. Driftsleiar bestemmer fordi vi har eit miljø frå før 2. ”Open Source skal vi ha!” 3. Innkjøpspris 4. Fordi andre har 5. Funksjonalitet 6. Anna…
 • 16. Portalar utan grunnmur Takk! Kontaktinformasjon Nils Arne Hove (nah@vestforsk.no) Web: www.vestforsk.no

Related Documents