СОУ”Васил Левски”, Троян Школа по астрономия Web страници astrofoto.hit.bg Автор: Марин Ковачев Фотогалерия...
СОУ”Васил Левски”, Троян Школа по астрономия Web страници Пасаж на Венера: venus-transit.hit.bg Автор...
СОУ”Васил Левски”, Троян Школа по астрономия Web странициhttp://www.worldofmeteors.hit.bg/ Автор...
СОУ”Васил Левски”, Троян Школа по астрономия Използването на web страници в обучението по физика и астрономия ...
of 4

Prezentation shkola

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentation shkola

  • 1. СОУ”Васил Левски”, Троян Школа по астрономия Web страници astrofoto.hit.bg Автор: Марин Ковачев Фотогалерия:Небесни обекти и явления.
  • 2. СОУ”Васил Левски”, Троян Школа по астрономия Web страници Пасаж на Венера: venus-transit.hit.bg Автор: Марин КовачевИстория. Планетни кофигурации. Пасажи на Венера и Меркурий.Пасаж на Венера2004.Наблюдения. Резултати. Практически урок.
  • 3. СОУ”Васил Левски”, Троян Школа по астрономия Web странициhttp://www.worldofmeteors.hit.bg/ Автор: Петър Матов Методика на наблюдение на метеори. Практически урок http://astronomytroyan.com/ Автор:Александър Бараков Сайт на школата по астрономия
  • 4. СОУ”Васил Левски”, Троян Школа по астрономия Използването на web страници в обучението по физика и астрономия допринася за по-добрата организация на работата на учителя; поставя нови акценти върху принципите за научност, нагледност и актуалност; формира интерес към науката и допринася за повишаване на ефективността на извънкласната работа.Ръководител на школа по астрономия: Н. Данкова nadka_astronomy@abv.bg

Related Documents