Nacionālā identitāte, vēsture un sociālā atmiņa Mārtiņš Kaprāns Vita Zelče
Premisas <ul><li>Saliedēta sociālā atmiņa nodrošina nacionālās identitātes nepārtrauktību </li></ul><ul><li>Sašķelta soc...
Latvijas sociālā atmiņa <ul><li>Upuru/varoņu paradigma </li></ul><ul><li>Holokausta piemiņas institucionalizēšana </li></u...
Attieksme pret Latvijas vēsturi: pozitīvs vērtējums
Labākais notikums Latvijas 20.gs. vēsturē
Sliktākais notikums Latvijas 20.gs. vēsturē
Latvijas sociālās atmiņas avoti <ul><li>Masu mediji </li></ul><ul><li>Mācību grāmatas </li></ul><ul><li>Biogrāfiskā komun...
 
Dilemma <ul><li>Kā Latvijas sabiedrībā savietot hegemoniskas un polemiskas vēstures reprezentācijas? </li></ul>
of 9

Nacionālā identitāte, vēsture un sociālā atmiņa

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nacionālā identitāte, vēsture un sociālā atmiņa

  • 1. Nacionālā identitāte, vēsture un sociālā atmiņa Mārtiņš Kaprāns Vita Zelče
  • 2. Premisas <ul><li>Saliedēta sociālā atmiņa nodrošina nacionālās identitātes nepārtrauktību </li></ul><ul><li>Sašķelta sociālā atmiņa apdraud nacionālās identitātes nepārtrauktību </li></ul><ul><li>Sociālo atmiņu veido pagātnes reprezentēšanas infrastruktūra </li></ul>
  • 3. Latvijas sociālā atmiņa <ul><li>Upuru/varoņu paradigma </li></ul><ul><li>Holokausta piemiņas institucionalizēšana </li></ul><ul><li>Krievu/krievvalodīgo sociālā atmiņa </li></ul><ul><li>Neērtais vēlīnais sociālisms </li></ul>
  • 4. Attieksme pret Latvijas vēsturi: pozitīvs vērtējums
  • 5. Labākais notikums Latvijas 20.gs. vēsturē
  • 6. Sliktākais notikums Latvijas 20.gs. vēsturē
  • 7. Latvijas sociālās atmiņas avoti <ul><li>Masu mediji </li></ul><ul><li>Mācību grāmatas </li></ul><ul><li>Biogrāfiskā komunikācija </li></ul><ul><li>Populārā kultūra </li></ul>
  • 9. Dilemma <ul><li>Kā Latvijas sabiedrībā savietot hegemoniskas un polemiskas vēstures reprezentācijas? </li></ul>