Najważniejsze wydarzenia z historii Polski w XVIII w. – materiał do powtórzenia
Data okoliczności reformy
Sejm niemy 1717 ...
of 1

Najważniejsze wydarzenia z historii polski w xviii w

Materiał do powtórzenia
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Najważniejsze wydarzenia z historii polski w xviii w

  • 1. Najważniejsze wydarzenia z historii Polski w XVIII w. – materiał do powtórzenia Data okoliczności reformy Sejm niemy 1717 r. Wojna północna, ingerencja Rosji w sprawy Polski  utworzeniu stałego wojska – 24 tys.  Zmniejszono uprawnienia hetmanów  Uchwalono stałe podatki na wojsko 1768 - zahamowanie procesu reform Sąsiedzi Polski wystąpili w obronie praw innowierców w Polsce.  Ustanowienie praw kardynalnych (wolna elekcja, liberum veto, wypowiadanie posłuszeństwa królowi) 1773 sejm rozbiorowy Podpisanie aktu rozbiorowego przez Austrię, Rosję i Prusy;  Powołanie Rady Nieustającej (rząd)  Powołanie Komisji Edukacji Narodowej  Wojsko 30 tys.  Wprowadzenie jednolitego cła na terenie całego kraju. 1788-92 Sejm Wielki Rosja zajęta wojną z Turcją zezwala na zwołanie sejmu  zwiększono liczbę wojska do 100 tys. (w praktyce powołano 65 tys.).  uchwalono podatki na utrzymanie wojska  Prawo o sejmikach (1791): o pozbawiono praw politycznych szlachtę gołotę (nieposesjonatów)  zasadę głosowania większością – podejmowanie uchwał większością głosów o zniesiono przysięgę posłów na instrukcje poselskie  Prawo o miastach (1791): o Dotyczyło mieszczan miast królewskich. Konstytucja 3go Maja 1791  Dziedziczność tronu  Zniesienie liberum veto  Trójpodział władzy (Sejm, Straż praw, sądy)  Opieka państwa nad chłopami  Prawa dla mieszczan miast królewskich Data Okoliczności rozbioru Państwa uczestniczące 1772 Konfederacja barska powołana do życia w 1768 r. przeciwko królowi i Rosji w obronie Polski i wolności szlacheckich. Austria, Rosja, Prusy 1793 Zawiązanie konfederacji w Targowicy 1792 r. przeciwko Konstytucji Majowej. Wkroczenie wojsk rosyjskich na tereny Polski. Wojna w obronie Konstytucji. Klęska wojsk polskich dowodzonych przez T. Kościuszkę i J. Poniatowskiego. Przyłączenie się króla do Targowicy. Rosja, Prusy 1795 Wystąpienie T. Kościuszki w 1794, początek Powstania Kościuszkowskiego przeciwko Rosji. Próba przyciągnięcia chłopów do powstania (uniwersał połaniecki – zwolnienie chłopów z pańszczyzny). Klęska. Rosja, Prusy, Autria

Related Documents