Balik-aralAnu-Ano ang mgapang-ugnay?
Pagganyak na tanongAlam ninyo bakung paanogumawa ngaklat-ulat?
Aklat –Ulat o Book ReportNagiging masuri at malikhain angmag-aaral na bumubuo ng ganitongulat.Maaari siyang maghambing sai...
PORMAT NG AKLATULATI. Aklat(Pamagat ng Aklat)II. May-akda (Ang Sumulat)Tungkol sa May-akda:_______________________________...
III. TagpuanA.Panahon_____________________B. Pook:_______________________C. Nangingibabaw naDamdamin______________________...
V. Buod___________________________________________________________________________________________________________________...
VII Pagsusuri sa Tauhan (Pumili ngisang tauhan at ihambing sa taongkakilala)Tauhan TotoongKakilalaPiloto EdwinPagkakaiba P...
VIII. Pagtutulad at Paghahambingsa ibang nobela (Ihambing angnobela sa sa iba pang nobela.Isulat ang pagkakatulad at angpa...
IX. Ebalwasyon: (Isulat ang sarilingpuri o puna sa nobela.Maaaringmagbigay ng reksyon tungkol sa istilong may-akda, panana...
of 9

Pormat ng aklat ulat

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pormat ng aklat ulat

  • 1. Balik-aralAnu-Ano ang mgapang-ugnay?
  • 2. Pagganyak na tanongAlam ninyo bakung paanogumawa ngaklat-ulat?
  • 3. Aklat –Ulat o Book ReportNagiging masuri at malikhain angmag-aaral na bumubuo ng ganitongulat.Maaari siyang maghambing saibang nabasang aklat, mag-ugnaysa mga pangyayari sakasalukuyan, at gumupit ng mgakaugnay na babasahin tungkol dito.
  • 4. PORMAT NG AKLATULATI. Aklat(Pamagat ng Aklat)II. May-akda (Ang Sumulat)Tungkol sa May-akda:_____________________________________________________________________________________________________________
  • 5. III. TagpuanA.Panahon_____________________B. Pook:_______________________C. Nangingibabaw naDamdamin________________________________________________________________IV. Mga Tauhan1.______________________________2.______________________________
  • 6. V. Buod___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________VI. Tema(Sa pamamagitan ng isangpangugusap,Anong katotohanan sabuhay ang niliwanag ng nobela saiyo?)_____________________________________________________________
  • 7. VII Pagsusuri sa Tauhan (Pumili ngisang tauhan at ihambing sa taongkakilala)Tauhan TotoongKakilalaPiloto EdwinPagkakaiba Pagkakapareho
  • 8. VIII. Pagtutulad at Paghahambingsa ibang nobela (Ihambing angnobela sa sa iba pang nobela.Isulat ang pagkakatulad at angpagkakaiba ng istilo ng pagsulatng may akda at ang kanilang akda)
  • 9. IX. Ebalwasyon: (Isulat ang sarilingpuri o puna sa nobela.Maaaringmagbigay ng reksyon tungkol sa istilong may-akda, pananalita, at kilos ngtauhan kung kapani-paniwala.Sabihinkung mairerekomenda mo ito sakasing-edad mo o hindi.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Related Documents