Bellbook COOK 2014.
• Udruga djece i mladih s poteškodama u razvoju «ZVONO»,
osnovana je 2003. godine i djeluje na području gradova
Belišda i ...
VIZIJA ORGANIZACIJE
ZVONO je jedna od vodedih organizacija u regiji specijalizirana za
područje socijalnog zbrinjavanja i ...
Lokalni
volonterski
Centar
Edukacije Biti
volonter
Mobilni
stručni tim
Zrno
Kao da sam
doma
Programi
Nacionalna
zakla...
Bellbook Neformalna skupina mladih
• Bellbook je neformalna grupa formirana od
korisnika, djelatnika i volontera udruge za...
Bellbook inkubator
Pravo na traženje i primanje informacije kod mladih s
invaliditetom koje provodi neformalna skupina mla...
Bellbook inkubator
• Radionice su trajale 5 dana,
• Tema radionica je Teorija i praksa zapošljavanja osoba s
invaliditetom...
Radionice
Simulacija zapošljavanja
Dodjela diploma
ERASMUS+, Bellbook COOK 2014.
Ove godine, skupina Bellbook u suradnji s
udrugom Zvono priprema se za provedbu
nastavka pro...
Trajanje projekta je 12 mjeseci
Početak provedbe projekta: 1. srpanj 2014.
Dolazak studenata:
1. grupa: 18.7.2014. – 26.7....
Aktivnosti
1.1.20 Studentica i studenata (10 iz Slovenije i 10 iz Hrvatske) bit de
podijeljeno u dvije grupe,
1.2.Osam dan...
Aktivnosti
Aktivnosti
2.1. U Gradskoj upravi Belišde ponudit de se, kroz catering, zdravi
obroci pripremljeni od namirnica...
Aktivnosti
4.1. Kroz svakodnevnu interakciju sa mladima s teškodama te
sa volonterima i djelatnicima udruge Zvono studenti...
Prezentacija Bellbook cook 2014
Prezentacija Bellbook cook 2014
Prezentacija Bellbook cook 2014
Prezentacija Bellbook cook 2014
Prezentacija Bellbook cook 2014
Prezentacija Bellbook cook 2014
of 21

Prezentacija Bellbook cook 2014

Projekt Bellbook cook
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacija Bellbook cook 2014

 • 1. Bellbook COOK 2014.
 • 2. • Udruga djece i mladih s poteškodama u razvoju «ZVONO», osnovana je 2003. godine i djeluje na području gradova Belišda i Valpova, te opdina Petrijevci i Bizovac. Trenutno zapošljavamo 10 zaposlenika. Udruga skrbi za 30-ero djece i mladih s poteškodama u razvoju, kao i - Pomod roditeljima djece i mladih s poteškodama u razvoju u uključivanju u sustav socijalne skrbi i odgojno obrazovni proces. - Poboljšanje kvalitete življenja i zadovoljavanje radnih , kulturnih i obrazovnih potreba. Razvoj socijalnih i drugih vještina potrebnih za aktivno uključivanje u život zajednice. -Poticanje osamostaljivanja i zapošljavanja uz podršku. Promicanje inkluzije .
 • 3. VIZIJA ORGANIZACIJE ZVONO je jedna od vodedih organizacija u regiji specijalizirana za područje socijalnog zbrinjavanja i integracije osoba s invaliditetom i drugim poteškodama , socijalnog poduzetništva i primjer dobre prakse neprofitnog poduzetništva MISIJA ORGANIZACIJE Poticanje društvenih, ekonomskih i političkih promjena, s ciljem da se poboljša ekonomski, socijalni, obrazovni, zdravstveni i pravni status marginaliziranih skupina. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i međusobna suradnja u svrhu jačanja socijalne kohezije
 • 4. Lokalni volonterski Centar Edukacije Biti volonter Mobilni stručni tim Zrno Kao da sam doma Programi Nacionalna zaklada Institucional na zaklada Radno okupacijska radionica Poludnevni boravak Stambena zajednica Asistent u nastavi Zeleno Zeleno Zeleno Bellbook inkubator HZZ Javni radovi Manifestacije Zvoni Zvono Festival Bundeva
 • 5. Bellbook Neformalna skupina mladih • Bellbook je neformalna grupa formirana od korisnika, djelatnika i volontera udruge za djecu i mlade s poteškodama u razvoju „Zvono“ Belišde. Grupa je tijekom 3 prošle godine radila na razvijanju i realizaciji projekata koji su djelovali na kvalitetu života mladih s poteškodama i na njihovom povezivanju sa vršnjacima.
 • 6. Bellbook inkubator Pravo na traženje i primanje informacije kod mladih s invaliditetom koje provodi neformalna skupina mladih iz udruge “Zvono”. Financirano: Europska komisija • Aktivnost: Poticanje osoba s invaliditetom na vede sudjelovanje u rješavanju problema nezaposlenosti i poticanja samozapošljavanja uz podršku vršnjaka te omogudavanje stjecanja stručnog iskustva u radu sa studentima kako bi poboljšali svoju konkurentnost na tržištu. • Aktivnosti: • 3 grupe studenatica Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta iz Zagreba boravile su u kampu Citadela i sudjelovale su u interaktivnim radionicama organiziranih od strane Kluba samozastupnika Zvono i Neformalne skupine mladih Bellbook
 • 7. Bellbook inkubator • Radionice su trajale 5 dana, • Tema radionica je Teorija i praksa zapošljavanja osoba s invaliditetom • U sklopu radionice, korisnici Udruge Zvono prošli su simulaciju zapošljavanja • Sudionici su dobili Youthpass i diplomu za uspješno obavljen radi • Izrađen je jedan letak, besplatna web stranica projekta, i DVD
 • 8. Radionice
 • 9. Simulacija zapošljavanja
 • 10. Dodjela diploma
 • 11. ERASMUS+, Bellbook COOK 2014. Ove godine, skupina Bellbook u suradnji s udrugom Zvono priprema se za provedbu nastavka prošlogodišnjeg projekta. Skupina Bellbook priprema se za natječaj Razmjene mladih koji se raspisuje u okviru programa Mladi na djelu, Erasmus +. U ovogodišnji projekt grupa Bellbook voljela bi uključiti i studente sa Pedagoškog fakulteta u Ljubljani sa smjera Specijalne i rehabilitacijske pedagogije.
 • 12. Trajanje projekta je 12 mjeseci Početak provedbe projekta: 1. srpanj 2014. Dolazak studenata: 1. grupa: 18.7.2014. – 26.7.2014. 2. grupa: 1.8.2014. – 9.8.2014. Ciljana skupina: – 20 korisnika udruge Zvono – 20 studenata/studentica Edukacijske rehabilitacije iz Hrvatske i Slovenije – Volonteri i zaposlenici udruge Zvono i Lokalnog volonterskog centra Zvono
 • 13. Aktivnosti 1.1.20 Studentica i studenata (10 iz Slovenije i 10 iz Hrvatske) bit de podijeljeno u dvije grupe, 1.2.Osam dana studenti de boraviti na Citadeli i sudjelovati u aktivnostima zajedno sa korisnicima i članovima skupine Bellbook (volonteri i djelatnici udruge Zvono) 1.3.Tijekom prijepodneva (od 8 do 12 sati) dio grupe sudjelovat de u vrtlarskoj radionici i biti potpora korisnicima u obavljanju poslova oko održavanja vrta i polja sa začinskim i ljekovitim biljem. U popodnevnim de satima (od 16 do 20 sati) pripremati catering za obroke za zaposlenike Gradske uprave grada Belišde koji de se posluživati slijededi dan u prijepodnevnim satima.
 • 14. Aktivnosti Aktivnosti 2.1. U Gradskoj upravi Belišde ponudit de se, kroz catering, zdravi obroci pripremljeni od namirnica sa polja Citadela. U pripremi i posluživanju hrane de sudjelovati mlade osobe s teškodama. Kvaliteta obroka i zainteresiranost kupaca de pokazati može li ta ponuda biti konkurentna na tržištu i može li se navedena inicijativa razvijati kao socijalno poduzetništvo 3.1.Studenti de biti podrška korisnicima u nabavci potrebnih namirnica (dio namirnica je iz vrta koji održavaju u prijepodnevnim satima), u pripremi jela, pripremi za posluživanje i spremanju radnog prostora nakon obavljenog posla. Kroznavedene aktivnosti imat de priliku izravno raditi sa osobama s teškodama u razvoju, pripremati ih za samozapošljavanje, biti im podrška u radu i tako razvijati svoje kompetencije koje de im biti potrebne u bududem zanimanju.
 • 15. Aktivnosti 4.1. Kroz svakodnevnu interakciju sa mladima s teškodama te sa volonterima i djelatnicima udruge Zvono studenti de imati priliku doznati sve o modelu koji razvija udruga Zvono. Kroz slobodno vrijeme i međusobno druženje razmjenjivat de informacije o metodama i programima iz svoje zemlje. 5.1.Studenti de kroz praktičan rad i organiziranje podrške za osobe s invaliditetom imati priliku primijeniti teoretska znanja usvojena na fakultetu. Isto tako de prodi proces spoznaje što znači primjena u praksi, o kojim okolnostima treba voditi računa i kako stvarati individualne programe te prilagoditi teorijska znanja prilikama u koje smo zatekli.

Related Documents