Projekt Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT" – wymiana
doświadczeń w celu stworzenia, wykorzystania i
upowszechnienia innowacyjnego p...
Łączna kwota dofinansowania to 59 230 euro.
Cel projektu - podniesienie poziomu umiejętności
matematycznych i zlikwidowani...
Tematem przewodnim, który zintegruje
wszystkie przedmioty jest matematyka.
W trakcie realizacji projektu każda szkoła part...
Do zarządzania proj. powołano Grupę Partnerską. którą tworzą
dyrektorzy z 4 szkół.
Strona polska będzie koordynatorem proj...
TURCJA-WĘGRY-WŁOCHY
Turcja będzie odpowiedzialna za tworzenie zabawnych zadań z
matematycznych, które pozostali partnerzy ...
WĘGRY
•Węgry (miejscowość Tiszafüred);
•Szkoła ta mieści się w północno - wschodniej części Węgier.
•Szkoła, która jest placówką...
WŁOCHY
Włochy (miejscowość Fumane k/Verony) - to szkoła publiczna, która jest
podzielona na 3 jednostki: przedszkole, szkoła pods...
TURCJA
Turcja (miejscowość Guroymak); Szkoła GUROYMAK ATATURK
ORTAOKULU jest publiczną placówką edukacyjną i znajduje się w
mieśc...
Oczekiwania wobec uczniów i nauczycieli
-nastąpi rozwój umiejętności podstawowych i przekrojowych, bo
nauczyciele zastosuj...
Współpraca z trzema krajami partnerskimi
W trakcie realizacji proj będziemy się wymieniać zadaniami
matematycznymi i każda...
Międzynarodowe spotkania projektowe (4)
Najpierw nastąpi opracowanie szczegółowego harmonogramu działań projektowych,
szcz...
Rekrutacja uczniów do mobilności
Podczas pierwszego spotkania międzynarodowego, które odbędzie
się na przełomie X/XI nastą...
Dziękujemy za uwagę
Prezentację przygotowały dla Państwa koordynatorki projektu:
P. Monika Więckowska i P. Monika Zwolińsk...
of 16

Prezentacja dla rodziców_wersja_polska

Zimin. Erasmus
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja dla rodziców_wersja_polska

 • 1. Projekt Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT" – wymiana doświadczeń w celu stworzenia, wykorzystania i upowszechnienia innowacyjnego programu nauczania współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizacja 24 miesiące (od 1 września 2015 do 01 września 2017) Międzynarodowy unijny projekt Erasmus plus
 • 2. Łączna kwota dofinansowania to 59 230 euro. Cel projektu - podniesienie poziomu umiejętności matematycznych i zlikwidowanie nierówności we wszystkich szkołach (zarówno projektodawcy jak i partnerów) w okresie od 01.09.2015 do 01.09.2017. Projekt realizowany będzie w 4 szkołach podstawowych z terenu UE. Skierowany jest do 24 uczniów tych szkół. 8 dzieci z naszej szkoły będzie miało zapewniony bezpłatnie lot do kraju partnerskiego i pobyt za granicą. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
 • 3. Tematem przewodnim, który zintegruje wszystkie przedmioty jest matematyka. W trakcie realizacji projektu każda szkoła partnerska będzie odpowiedz za jeden obszar temat i jego połączenie z matem. Chcemy pokazać uczniom i nauczycielom, że matem. jest wszędzie i jest związana z życiem codziennym . Wypracowane przez nauczycieli nowe metod pracy w ramach projektu to m.in. żywa lekcja historii, warsztaty z rękodzieła, nauka tańca narodowego) pozwolą opracować nowatorski program nauczania matematyki w zakresie efektywnej nauki uczenia się przez całe życie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
 • 4. Do zarządzania proj. powołano Grupę Partnerską. którą tworzą dyrektorzy z 4 szkół. Strona polska będzie koordynatorem projektu i złoży wniosek w imieniu swoim i partnerów w Agencji Narodowej. Polska będzie odpowiedzialna za przekazywanie informacji do partnerów, komunikację, czuwanie nad terminami, za działania związane z nauczaniem matematyki i informatyki. Uczniowie poprzez wykonywanie ćwiczeń z zakresu informatyki, będą zgłębiać też tajniki matematyki. Nasza placówka włączy zdobyte umiejętności i doświadczenia oraz komp. klucz. do swego planu strategicznego rozwoju szkoły poprzez szkoleniowe rady pedagogiczne, prace w zespołach, stworzenie mini-przewodników po nauczaniu matematyki). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
 • 5. TURCJA-WĘGRY-WŁOCHY Turcja będzie odpowiedzialna za tworzenie zabawnych zadań z matematycznych, które pozostali partnerzy będą rozwiązywać i połączy matematykę z muzyką, np. poprzez śpiewanie matematycznych reguł. Zadaniem Węgier będzie utworzenie krótkich filmów/ nagrań o międzynarodowych spotkaniach i wydarzeniach proj. i zaprezentowania w jaki sposób działania sportowe i sport wiąże się z matematyką. Włochy utworzą i będą prowadziły blog oraz stronę internetową proj. i będą odpowiedzialne za ćwiczenia/ działania związane z wykorzystaniem robotów w dydaktyce i nauczaniu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
 • 6. WĘGRY
 • 7. •Węgry (miejscowość Tiszafüred); •Szkoła ta mieści się w północno - wschodniej części Węgier. •Szkoła, która jest placówką państwową zatrudnia 28 nauczycieli. Uczęszcza do niej 300 dzieci, które uczą się w klasach 22 osobowych. Zacieśnienie współpracy z krajami wspólnoty europejskiej pomogłoby uczniom stać się bardziej otwartym na jedność w Europie. Szkoła Brala już udział w kilku takich międzynarodowych projektach, ale w matematycznym – nie.
 • 8. WŁOCHY
 • 9. Włochy (miejscowość Fumane k/Verony) - to szkoła publiczna, która jest podzielona na 3 jednostki: przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Szkoła położona jest na terenie górzystym. Do przedszkola uczęszcza 348 uczniów, do szkoły podstawowej 551 uczniów, natomiast do gimnazjum 371 uczniów. Szkoła kształci dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczęszczają tutaj również dzieci imigrantów. Instytucja stara się przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu oraz przedwczesnemu opuszczeniu szkoły. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczają do normalnych klas, ale każde z nich ma wsparcie nauczyciela wspomagającego. W szkole kładzie się duży nacisk na naukę języków obcych, informatyki, matematyki, plastyki. W szkole stosuje się również nowoczesne metody nauczania przy zastosowaniu robotów Lego. Szkoła uczestniczyła w kilkunastu proj. o zasięgu międzynarodowym.
 • 10. TURCJA
 • 11. Turcja (miejscowość Guroymak); Szkoła GUROYMAK ATATURK ORTAOKULU jest publiczną placówką edukacyjną i znajduje się w mieście Bitlis; we wschodniej Turcji u wejścia do kraju. Do szkoły uczęszcza 370 uczniów w wieku 8-14 lat, którzy są podzieleni na uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 287 uczniów w wieku 10-14 lat to uczniowie gimnazjum a pozostali uczniowie, którzy mają 8-9 lat to uczniowie szkoły podstawowej. Całe grono pedagogiczne chcą zaangażować się w projekt matematyczny, ponieważ wiedzą jak dużą rolę odgrywa matematyka w życiu.
 • 12. Oczekiwania wobec uczniów i nauczycieli -nastąpi rozwój umiejętności podstawowych i przekrojowych, bo nauczyciele zastosują innowacyjne metody nauczania matematyki poprzez nowe formy i efektywne metody pracy z uczniami -wzrośnie jakość wczesnej edukacji (na tym etapie, bardzo ważnym dla rozwoju uczniów, będzie monitorowana jakość działań co pozytywnie wpłynie na rozwój umiejętności kompetencji kluczowych zawartych w podstawie programowej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
 • 13. Współpraca z trzema krajami partnerskimi W trakcie realizacji proj będziemy się wymieniać zadaniami matematycznymi i każda szkoła będzie tworzyć własny zbiór zadań, który będzie wymieniany między szkołami podczas wyjazdów. Stworzymy również blog proj. Uczniowie będą też doskonalić swe umiejętności w zakresie ICT. Będziemy mieć logo projektu, które będzie używane na stronie internetowej proj. i produktów, jakie stworzymy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
 • 14. Międzynarodowe spotkania projektowe (4) Najpierw nastąpi opracowanie szczegółowego harmonogramu działań projektowych, szczeg. planu najbliższych spotkań (mobilności) i analizie potencjalnych zagrożeń i wskazaniu sposobów zapobiegania im. W 1 spotkaniu tych udział weźmie dyrektor każdej z partnerskich placówek, koordynator szkoły z każdej z placówek oraz 1 nauczyciel. W 2, 3, 4 spotkaniu wezmą udział koordynatorzy szkolni oraz 1 nauczyciel z każdej szkoły. Spotkania posłużą analizie osiągniętych dotychczas rezultatów, ocenie wskaźników osiągania celów, zapoznaniu się z ewaluacją dotychczasowych działań, przedstawieniu informacji o działaniach realizowanych w ramach proj. w każdej z placówek między okresami mobilności. Ponadto celem będzie opracowanie szczeg. harmonogramu działań na kolejne miesiące, szczegółowego planu najbliższych mobilności. Dodatkowym celem 3 i 4 spotkania będzie analiza wielkości realizacji celów, szczegółowa kontrola budżetów, stworzenie szczegółowego raportu z działań oraz raportu finansowego po pierwszej części projektu. Podczas ostatniego spotkania zbiorą się po 3 przedstawicie każdego z partnerów: dyrektor, koordynator, nauczyciel. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
 • 15. Rekrutacja uczniów do mobilności Podczas pierwszego spotkania międzynarodowego, które odbędzie się na przełomie X/XI nastąpi szczegółowe wypracowanie regulaminu rekrutacji. W skład Komisji Rekrutacyjnej wejdą osoby nie mające związku pokrewnego z uczniami. Kryteria rekrutacji wraz z jej regulaminem będą dostępne rodzicom uczniów poszczególnych szkół biorących udział w proj. W każdym roku szk. planujemy rekrutację tak, by co roku innych 8 uczniów mogło uczestniczyć w wyjazdach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
 • 16. Dziękujemy za uwagę Prezentację przygotowały dla Państwa koordynatorki projektu: P. Monika Więckowska i P. Monika Zwolińska. Mapki i flagi krajów partnerskich: WWW.google/mapka (Włoch, Węgier, Turcji) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej