daniela depolo, prof.daniela depolo, prof. 11
KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETAKONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA
Članak 1.Članak 1.
...
daniela depolo, prof.daniela depolo, prof. 22
RAZDOBLJA U RAZVOJURAZDOBLJA U RAZVOJU
DJETETADJETETA
KARAKTERISTIKE POJEDIN...
3daniela depolo, prof.
I. PRENATALNI – INTRAUTERINII. PRENATALNI – INTRAUTERINI
RAZVOJRAZVOJ
od koncepcije do rođenjaod ko...
4daniela depolo, prof.
INTRAUTERINI RAZVOJINTRAUTERINI RAZVOJ
TRUDNOĆATRUDNOĆA
280 +/- 14 dana280 +/- 14 dana
10 lunarnih ...
5daniela depolo, prof.
1.EMBRIONALNO RAZDOBLJE1.EMBRIONALNO RAZDOBLJE
- germinativna faza ugerminativna faza u
prva dva tj...
6daniela depolo, prof.
EMBRIONALNO RAZDOBLJEEMBRIONALNO RAZDOBLJE
Sintetiziraju seSintetiziraju se
organi premaorgani prem...
7daniela depolo, prof.
EMBRIONALNO RAZDOBLJEEMBRIONALNO RAZDOBLJE
mogućnost nastankamogućnost nastanka
embriopatijaembriop...
8daniela depolo, prof.
2. FETALNO RAZDOBLJE2. FETALNO RAZDOBLJE
od 12 do 40 tjedna trudnoćeod 12 do 40 tjedna trudnoće
9daniela depolo, prof.
FETALNO RAZDOBLJEFETALNO RAZDOBLJE
RANO FETALNORANO FETALNO
razdobljerazdoblje
KASNO FETALNOKASNO F...
10daniela depolo, prof.
FETOPATIJEFETOPATIJE
mikroorganizmimikroorganizmi
i druge intrauterinei druge intrauterine
infekci...
11daniela depolo, prof.
BRIGA ZA DIJETE POČINJE UBRIGA ZA DIJETE POČINJE U
INTRAUTERINOJ FAZIINTRAUTERINOJ FAZI
osim embri...
12daniela depolo, prof.
RAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBIRAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBI
POSTNATALNI RAZVOJPOSTNATALNI RAZVOJ
13daniela depolo, prof.
RAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBIRAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBI
NOVOROĐENČENOVOROĐENČE
( 4 tjedna)( 4 tjedna)
14daniela depolo, prof.
NOVOROĐENČENOVOROĐENČE
Dijete rođeno uDijete rođeno u
očekivanomočekivanom
vremenuvremenu
- dugačk...
15daniela depolo, prof.
NOVOROĐENČENOVOROĐENČE
adaptacija naadaptacija na
vanjski svijetvanjski svijet
potpuno ovisno opot...
16daniela depolo, prof.
NOVOROĐENČENOVOROĐENČE
adaptacija može bitiadaptacija može biti
popraćena bolestima ipopraćena bol...
17daniela depolo, prof.
RAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBIRAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBI
DOJENČE
( od 4. tjedna do kraja prve godine život...
18daniela depolo, prof.
DOJENČEDOJENČE
U prvih 6 mjU prvih 6 mj
dojenčedojenče
podvostručipodvostruči
tjelesnu masu utjele...
19daniela depolo, prof.
DOJENČEDOJENČE
Na kraju prve godineNa kraju prve godine
u prosjeku tri putu prosjeku tri put
teže ...
20daniela depolo, prof.
DOJENČEDOJENČE
Rast mozga – razvijaRast mozga – razvija
se do 50% do krajase do 50% do kraja
prve ...
21daniela depolo, prof.
DOJENČEDOJENČE
Prvo tromjesječje – trimenon – ovosno o prehrani na prsimaPrvo tromjesječje – trime...
22daniela depolo, prof.
RAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBIRAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBI
MALENO DIJETEMALENO DIJETE
(od navršene 1. pa do ...
23daniela depolo, prof.
MALENO DIJETEMALENO DIJETE
nagli somatski rast u visinu i težinunagli somatski rast u visinu i tež...
24daniela depolo, prof.
MALENO DIJETEMALENO DIJETE
počinje stvaratipočinje stvarati
prijateljstva sprijateljstva s
vršnjac...
25daniela depolo, prof.
RAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBIRAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBI
PREDŠKOLSKOPREDŠKOLSKO
DIJETEDIJETE
(od 3. do kra...
26daniela depolo, prof.
PREDŠKOLSKO DIJETEPREDŠKOLSKO DIJETE
ubrzan rast u visinuubrzan rast u visinu
manji dobitak na tež...
27daniela depolo, prof.
RAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBIRAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBI
ŠKOLSKO DIJETEŠKOLSKO DIJETE
( od početka 7.( od ...
28daniela depolo, prof.
ŠKOLSKO DIJETEŠKOLSKO DIJETE
mlađe i starije školskomlađe i starije školsko
dijetedijete
početak p...
29daniela depolo, prof.
RAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBIRAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBI
PUBERTETPUBERTET
vrijeme sazrijevanjavrijeme sazr...
30daniela depolo, prof.
PUBERTETPUBERTET
nagli rast u visinunagli rast u visinu
dobivanje na težinidobivanje na težini
hor...
31daniela depolo, prof.
PUBERTETPUBERTET
Donja granica puberteta za :Donja granica puberteta za :
djevojčice 10 godinadjev...
32daniela depolo, prof.
ADOLESCENCIJAADOLESCENCIJA
mladalačko dobamladalačko doba
od nastupa spolneod nastupa spolne
zrelo...
33daniela depolo, prof.
RAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBIRAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBI
I. INTRAUTERINI RAZVOJI. INTRAUTERINI RAZVOJ
1. E...
34daniela depolo, prof.
Hvala na pažnj iHvala na pažnj i
of 34

Ponavljanje

education
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Ponavljanje

 • 1. daniela depolo, prof.daniela depolo, prof. 11 KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETAKONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA Članak 1.Članak 1. U smislu ove Konvencije, dijete jeU smislu ove Konvencije, dijete je svako ljudsko biće mlađe od 18svako ljudsko biće mlađe od 18 godina, osim ako se prema zakonugodina, osim ako se prema zakonu primjenjivom na dijete punoljetnostprimjenjivom na dijete punoljetnost ne stječe ranijene stječe ranije..
 • 2. daniela depolo, prof.daniela depolo, prof. 22 RAZDOBLJA U RAZVOJURAZDOBLJA U RAZVOJU DJETETADJETETA KARAKTERISTIKE POJEDINOG RAZDOBLJA UKARAKTERISTIKE POJEDINOG RAZDOBLJA U RAZVOJU DJETETARAZVOJU DJETETA
 • 3. 3daniela depolo, prof. I. PRENATALNI – INTRAUTERINII. PRENATALNI – INTRAUTERINI RAZVOJRAZVOJ od koncepcije do rođenjaod koncepcije do rođenja
 • 4. 4daniela depolo, prof. INTRAUTERINI RAZVOJINTRAUTERINI RAZVOJ TRUDNOĆATRUDNOĆA 280 +/- 14 dana280 +/- 14 dana 10 lunarnih mjeseci10 lunarnih mjeseci ili 40 tjedanaili 40 tjedana (1 lunarni mjesec 28(1 lunarni mjesec 28 dana)dana)
 • 5. 5daniela depolo, prof. 1.EMBRIONALNO RAZDOBLJE1.EMBRIONALNO RAZDOBLJE - germinativna faza ugerminativna faza u prva dva tjednaprva dva tjedna - embrionalna fazaembrionalna faza od 2 do 12 tjedanaod 2 do 12 tjedana trudnoćetrudnoće
 • 6. 6daniela depolo, prof. EMBRIONALNO RAZDOBLJEEMBRIONALNO RAZDOBLJE Sintetiziraju seSintetiziraju se organi premaorgani prema genetičkojgenetičkoj informaciji iz DNKinformaciji iz DNK
 • 7. 7daniela depolo, prof. EMBRIONALNO RAZDOBLJEEMBRIONALNO RAZDOBLJE mogućnost nastankamogućnost nastanka embriopatijaembriopatija radiradi štetnog utjecajaštetnog utjecaja vanjskih čimbenikavanjskih čimbenika LijekoviLijekovi talidomid,talidomid, antiepileptici,citostatici,antiepileptici,citostatici, salicilati, antimikrobnisalicilati, antimikrobni lijekovi,lijekovi, tetraciklini,streptomicintetraciklini,streptomicin Ionizantno zračenjeIonizantno zračenje (rtg)(rtg)
 • 8. 8daniela depolo, prof. 2. FETALNO RAZDOBLJE2. FETALNO RAZDOBLJE od 12 do 40 tjedna trudnoćeod 12 do 40 tjedna trudnoće
 • 9. 9daniela depolo, prof. FETALNO RAZDOBLJEFETALNO RAZDOBLJE RANO FETALNORANO FETALNO razdobljerazdoblje KASNO FETALNOKASNO FETALNO razdoblje - nagli rast irazdoblje - nagli rast i razvoj organarazvoj organa (posljednja 3(posljednja 3 intrauterina mjeseca)intrauterina mjeseca) FETOPATIJEFETOPATIJE MikroorganizmiMikroorganizmi ;rubeola, alkoholna;rubeola, alkoholna fetopatija “fetalnifetopatija “fetalni alkoholni sindromalkoholni sindrom
 • 10. 10daniela depolo, prof. FETOPATIJEFETOPATIJE mikroorganizmimikroorganizmi i druge intrauterinei druge intrauterine infekcijeinfekcije
 • 11. 11daniela depolo, prof. BRIGA ZA DIJETE POČINJE UBRIGA ZA DIJETE POČINJE U INTRAUTERINOJ FAZIINTRAUTERINOJ FAZI osim embriopatija i fetopatija plod može imatiosim embriopatija i fetopatija plod može imati poremećen razvoj i zbog deficitarne ishrane,poremećen razvoj i zbog deficitarne ishrane, hipovitaminoze, inkopatibilnosti krvnih grupahipovitaminoze, inkopatibilnosti krvnih grupa roditelja i nasljednih bolestiroditelja i nasljednih bolesti
 • 12. 12daniela depolo, prof. RAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBIRAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBI POSTNATALNI RAZVOJPOSTNATALNI RAZVOJ
 • 13. 13daniela depolo, prof. RAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBIRAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBI NOVOROĐENČENOVOROĐENČE ( 4 tjedna)( 4 tjedna)
 • 14. 14daniela depolo, prof. NOVOROĐENČENOVOROĐENČE Dijete rođeno uDijete rođeno u očekivanomočekivanom vremenuvremenu - dugačko je pri- dugačko je pri rođenju oko 50 cmrođenju oko 50 cm - teško od 2500 do- teško od 2500 do 4500 grama4500 grama
 • 15. 15daniela depolo, prof. NOVOROĐENČENOVOROĐENČE adaptacija naadaptacija na vanjski svijetvanjski svijet potpuno ovisno opotpuno ovisno o majci,( ishrana)majci,( ishrana) prilagodba svihprilagodba svih organskih sustavaorganskih sustava na izvanmaterničnina izvanmaternični način životanačin života
 • 16. 16daniela depolo, prof. NOVOROĐENČENOVOROĐENČE adaptacija može bitiadaptacija može biti popraćena bolestima ipopraćena bolestima i komplikacijamakomplikacijama manje razvijene zemljemanje razvijene zemlje velika imaju velikuvelika imaju veliku smrtnostsmrtnost novorođenčadinovorođenčadi (STUPANJ RAZVIJENOSTI(STUPANJ RAZVIJENOSTI MEDICINEMEDICINE))
 • 17. 17daniela depolo, prof. RAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBIRAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBI DOJENČE ( od 4. tjedna do kraja prve godine života) RANA NEONATALNA SMRT- PERINATALNA SMRTNOST …u prvih 7 dana R. HRVATSKA = 9 promila
 • 18. 18daniela depolo, prof. DOJENČEDOJENČE U prvih 6 mjU prvih 6 mj dojenčedojenče podvostručipodvostruči tjelesnu masu utjelesnu masu u odnosu naodnosu na porođajnu težinuporođajnu težinu U drugih 6 mjU drugih 6 mj utrostručiutrostruči
 • 19. 19daniela depolo, prof. DOJENČEDOJENČE Na kraju prve godineNa kraju prve godine u prosjeku tri putu prosjeku tri put teže nego priteže nego pri rođenjurođenju
 • 20. 20daniela depolo, prof. DOJENČEDOJENČE Rast mozga – razvijaRast mozga – razvija se do 50% do krajase do 50% do kraja prve godine životaprve godine života povećanje opsegapovećanje opsega glaveglave
 • 21. 21daniela depolo, prof. DOJENČEDOJENČE Prvo tromjesječje – trimenon – ovosno o prehrani na prsimaPrvo tromjesječje – trimenon – ovosno o prehrani na prsima Drugo tromjesječje- -rahitis, anemijaDrugo tromjesječje- -rahitis, anemija Treće tromjesječje – sklonost infektivnim bolestimaTreće tromjesječje – sklonost infektivnim bolestima Četvrto tromjesječje- samostalnije se imunološki braniČetvrto tromjesječje- samostalnije se imunološki brani
 • 22. 22daniela depolo, prof. RAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBIRAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBI MALENO DIJETEMALENO DIJETE (od navršene 1. pa do kraja 3. godine)(od navršene 1. pa do kraja 3. godine)
 • 23. 23daniela depolo, prof. MALENO DIJETEMALENO DIJETE nagli somatski rast u visinu i težinunagli somatski rast u visinu i težinu nagli psihički razvojnagli psihički razvoj izraziti interes za zbivanja u okoliniizraziti interes za zbivanja u okolini
 • 24. 24daniela depolo, prof. MALENO DIJETEMALENO DIJETE počinje stvaratipočinje stvarati prijateljstva sprijateljstva s vršnjacimavršnjacima postupnopostupno osamostaljivanjeosamostaljivanje
 • 25. 25daniela depolo, prof. RAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBIRAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBI PREDŠKOLSKOPREDŠKOLSKO DIJETEDIJETE (od 3. do kraja 6.(od 3. do kraja 6. godine)godine)
 • 26. 26daniela depolo, prof. PREDŠKOLSKO DIJETEPREDŠKOLSKO DIJETE ubrzan rast u visinuubrzan rast u visinu manji dobitak na težinimanji dobitak na težini dinamičan intelektualnidinamičan intelektualni razvoj-razvoj- do 90 % razvoj mozgado 90 % razvoj mozga izbijanje trajnih zubaizbijanje trajnih zuba pokazuje karakternepokazuje karakterne osobineosobine neovisnije o okolinineovisnije o okolini
 • 27. 27daniela depolo, prof. RAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBIRAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBI ŠKOLSKO DIJETEŠKOLSKO DIJETE ( od početka 7.( od početka 7. godine do nastupagodine do nastupa puberteta)puberteta)
 • 28. 28daniela depolo, prof. ŠKOLSKO DIJETEŠKOLSKO DIJETE mlađe i starije školskomlađe i starije školsko dijetedijete početak pubertetapočetak puberteta
 • 29. 29daniela depolo, prof. RAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBIRAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBI PUBERTETPUBERTET vrijeme sazrijevanjavrijeme sazrijevanja od nastupa prvihod nastupa prvih seksualnih spolnihseksualnih spolnih osobina do nastupaosobina do nastupa spolne zrelostispolne zrelosti
 • 30. 30daniela depolo, prof. PUBERTETPUBERTET nagli rast u visinunagli rast u visinu dobivanje na težinidobivanje na težini hormonalne promjenehormonalne promjene
 • 31. 31daniela depolo, prof. PUBERTETPUBERTET Donja granica puberteta za :Donja granica puberteta za : djevojčice 10 godinadjevojčice 10 godina dječaci – 12 godinadječaci – 12 godina
 • 32. 32daniela depolo, prof. ADOLESCENCIJAADOLESCENCIJA mladalačko dobamladalačko doba od nastupa spolneod nastupa spolne zrelosti do završetkazrelosti do završetka ukupnog tjelesnogukupnog tjelesnog razvojarazvoja ženski spol – od 16.ženski spol – od 16. do 18. godinedo 18. godine muški spol do 18 domuški spol do 18 do 20 godina20 godina
 • 33. 33daniela depolo, prof. RAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBIRAZDOBLJA U DJEČJOJ DOBI I. INTRAUTERINI RAZVOJI. INTRAUTERINI RAZVOJ 1. EMBRIONALNI PERIOD1. EMBRIONALNI PERIOD 2.FETALNI PERIOD a) RANI i2.FETALNI PERIOD a) RANI i b)KASNIb)KASNI II. POSTNATALNI RAZVOJII. POSTNATALNI RAZVOJ 1.NOVOROĐENČE1.NOVOROĐENČE 2.DOJENČE2.DOJENČE 3.MALO DIJETE3.MALO DIJETE 4.PREDŠKOLSKO DIJETE4.PREDŠKOLSKO DIJETE 5.ŠKOLSKO DIJETE5.ŠKOLSKO DIJETE 6.PUBERTET6.PUBERTET 7.ADOLESCENCIJA7.ADOLESCENCIJA
 • 34. 34daniela depolo, prof. Hvala na pažnj iHvala na pažnj i

Related Documents