NALLIHAN KAYMAKAMLIĞI Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi
Merkezin Misyonu Tüm halkı hedef kitle olarak görerek toplumun her yaş ve her kesimdeki insanımıza istekleri doğrultusunda...
Merkezin Vizyonu İnsanımızın ihtiyaçlarını doğru belirleyip buna en doğru şekilde cevap verebilecek çevre ihtiyaçlarını ve...
KURUMSAL DEĞERLERİMİZ Merkez çalışanları olarak; 1. Görevlerimizi yerine getirirken objektiflik ilkesini uygularız, 2. T...
İLKELERİMİZ 1.Genellik ve eşitlik, 2.Planlılık 3. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları, 4. Yöneltme, 5. Eğitim Hakkı, 6. Fı...
Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi Tarihçe ve Yapı Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 1978 yılında Kaymakamlık Binasında f...
Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi Bina Durumu Merkezimiz Hacı Bey Mah. Adnan Menderes Bulvarı Emniyet Müdürlüğü yanında 30 K5C...
Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi Bina Durumu BİNANIN ÖZELLİKLERİ: Hizmet binamız betonarme olup:ısınması kalorifer sistemi ...
Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi Personel Durumu Yönetici sayısı : 4 Kadrolu öğretmen sayısı : 2 Kadrolu usta öğretici sayı...
Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi Kurslar Nallıhan Halk Eğitimi Merkezince İ lçe Merkezinde ve Kasabalarda 22/12/2011 itibar...
Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi Kursiyer Durumu 22/12/2011 itibariyle 514 Bayan , 545 Erkek olmak üzere toplam 1059 kur...
İğne Oyası Merkez Müdürlüğümüzce unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının canlandırılması, yeniden topluma ve genç nesillere...
Unutulmaya yüz tutan mekikli dokumalar tekrar tanıtılmış, öğretilerek kurslarımızda dokumalar yapılmıştır. Dokunan bezler ...
Ciner grubu( Park A.Ş) İle yapılan protokol gereği 2011-2012 yılında 43 kurs açılmış 280 kursiyer belgelendirilmiştir.Kurs...
Okuma Yazma Kursları İlçemizde okuma yazma oranı yüksek olup;TUİK bilgilerine göre okuma yazma bilmeyenlerin 1811 kişi o...
Çalışmaların Verimlilik Durumu Kurumumuz Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile yöremizde Kaybolmaya Yüz Tutmu...
Teşekkürler
of 17

Nallihan hem tanitim

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nallihan hem tanitim

 • 1. NALLIHAN KAYMAKAMLIĞI Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi
 • 2. Merkezin Misyonu Tüm halkı hedef kitle olarak görerek toplumun her yaş ve her kesimdeki insanımıza istekleri doğrultusunda yaşam boyu eğitim vererek toplumun yaşam kalitesini yükseltmektir.
 • 3. Merkezin Vizyonu İnsanımızın ihtiyaçlarını doğru belirleyip buna en doğru şekilde cevap verebilecek çevre ihtiyaçlarını ve piyasa talebini karşılama doğrultusunda faaliyet gösteren bir yaygın eğitim kurumu olmak.
 • 4. KURUMSAL DEĞERLERİMİZ Merkez çalışanları olarak; 1. Görevlerimizi yerine getirirken objektiflik ilkesini uygularız, 2. Tüm ilişkilerde insana saygı esasını uygular; çalışan ve hizmet alanların beklenti duygu ve düşüncelerine değer veririz, 3. Kurumsal ve bireysel gelişmenin “Sürekli Eğitim ve İyileştirme” anlayışının uygulanması sonucu gerçekleşeceğine inanırız ve bu doğrultuda eğitim ve iyileştirme sonuçlarını en etkin şekilde değerlendiririz, 4. Çalışmalarda etkililik ve verimliliğin ekip çalışmalarıyla sağlanacağı anlayışı kabullenilerek ekip çalışmalarına gereken önemi veririz, 5. Kurumsal ve bireysel gelişmelerin bilimsel verilerin uygulama hayatına geçirilmesiyle sağlanacağına inanırız, 6. Kurumda çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda ve mevzuatına uygun olarak gerçekleştirildiğinde başarı sağlanacağına inanırız, 7. Görev dağılımı ve hizmet sunumunda adil oluruz ve çalışanın kurum katkısını tanıyıp takdir ederiz. 8. Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz. 9. Din, dil, ırk, renk ve milliyet düşünce farklılığı gözetmeksizin herkesi sever, saygı duyarve hizmet veririz..
 • 5. İLKELERİMİZ 1.Genellik ve eşitlik, 2.Planlılık 3. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları, 4. Yöneltme, 5. Eğitim Hakkı, 6. Fırsat ve İmkan Eşitliği, 7. Süreklilik 8. Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, 9. Demokrasi Eğitimi, 10. Laiklik, 11.Bilimsellik, 12.Karma Eğitim, 13.Kurum ve ailenin işbirliği, 14.Her yerde Eğitim 15.Yenilikçilik
 • 6. Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi Tarihçe ve Yapı Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 1978 yılında Kaymakamlık Binasında faaliyete başlamış daha sonra Belediyenin tahsis ettiği binada Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü olarak devam etmekte iken 27 Aralık 1997 tarihinde kendi binasına(mevcut bina) taşınmış ve tam gün tam yıl statüsünde sadece Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir.
 • 7. Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi Bina Durumu Merkezimiz Hacı Bey Mah. Adnan Menderes Bulvarı Emniyet Müdürlüğü yanında 30 K5C 338 ada 10 parsel üzerinde 1880 m2 alanda kendi binasında hizmet vermektedir. Binamız 4 katlı olup; zemin katta kalorifer dairesi, arşiv ve 3 adet depo; 1. Katta 1 adet müdür, 1adet müdür başyardımcısı, 2 adet müdür yardımcısı, 1adet memur odası ve 1adet öğretmenler odası, 2 adet personel odası; 2. Katta 2 adet bilgisayar laboratuarı, 1 adet kütüphane, 4 adet sınıf; 3. Katta çok amaçlı salon(Toplantı ve Gösteri Salonu), 3 adet sınıf bulunmaktadır.
 • 8. Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi Bina Durumu BİNANIN ÖZELLİKLERİ: Hizmet binamız betonarme olup:ısınması kalorifer sistemi (Kömür) ile ısıtılmaktadır. DERSLİK SAYISI VE YETERLİLİĞİ: Merkezimizin 8 dersliği vardır. Derslik ihtiyacımız yoktur. Diğer kurslarımız okullarımızda, işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar bünyesindeki dersliklerde … vb. yerlerde açılmaktadır. LABORATUAR (ARAÇ GEREÇ DURUMU) : 1 adet Kamu İnternet Erişim Merkezi ve 1 adet Bilişim Teknolojileri Sınıfı bulunmaktadır. Kiem sınıfında 20+1, Bilişim Teknolojileri sınıfında 24+1 bilgisayar, her iki sınıfta yazıcı ve projeksiyon aletleri bulunmaktadır. Sınıflarımızda hızlı internet bağlantısı mevcuttur. Araç-gereç bakımından sıkıntısı yoktur.
 • 9. Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi Personel Durumu Yönetici sayısı : 4 Kadrolu öğretmen sayısı : 2 Kadrolu usta öğretici sayısı : 0 Sigortalı usta öğretici sayısı : 23 Ücret karşılığı çalışan sayısı : - Memur : 1 Şoför : - Yardımcı hizmetli : 1 T O P L A M : 31
 • 10. Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi Kurslar Nallıhan Halk Eğitimi Merkezince İ lçe Merkezinde ve Kasabalarda 22/12/2011 itibariyle 30 Genel Kurs 49 Mesleki ve teknik kurs 1 Okuma yazma Kursu olmak üzere T oplam 80 kurs açılmıştır.
 • 11. Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi Kursiyer Durumu 22/12/2011 itibariyle 514 Bayan , 545 Erkek olmak üzere toplam 1059 kursiyere eğitim verilmiştir
 • 12. İğne Oyası Merkez Müdürlüğümüzce unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının canlandırılması, yeniden topluma ve genç nesillere kazandırılması ve aile bütçelerine ekonomik girdi sağlanması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Bunların başında Nallıhan ipek iğne oyası gelmektedir. İğne oyacılığı yaygınlaştırılmış, geliştirilmiş ve tanıtılmıştır. Artık yurt içinden ve yurt dışından siparişler alınmakta, ihalelere katılınmakta ve ilçemiz bayanları gelir elde etmektedir. İğne oyası çok değişik alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Halk Eğitimi Merkezimizin yoğun çalışmaları sonucu Nallıhan’ımızın yükselen değeri haline gelen iğne oyası açılan kurslarla daha da geliştirilmeye çalışılmaktadır. 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında İğne oyası kursu olarak ilçe merkezinde ve kasabalarda 22/12/2011 itibariyle toplam 13 kurs açılmış olup bu kurslarda 178 kursiyerimiz eğitim alm aktadır .
 • 13. Unutulmaya yüz tutan mekikli dokumalar tekrar tanıtılmış, öğretilerek kurslarımızda dokumalar yapılmıştır. Dokunan bezler pazarlanmaktadır. Artık ipekli dokuma çalışmalarına geçiş için çalışmalara başlanmıştır. Bu amaçla Kastamonu’dan yeni tezgâhlar getirilmiş ve çalıştırılmaya başlamıştır. Bu çalışmaları Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı desteklemektedir. Mekikli Dokuma ( Yöresel Bez Dokuma )
 • 14. Ciner grubu( Park A.Ş) İle yapılan protokol gereği 2011-2012 yılında 43 kurs açılmış 280 kursiyer belgelendirilmiştir.Kurslara devam edilmektedir. Protokol
 • 15. Okuma Yazma Kursları İlçemizde okuma yazma oranı yüksek olup;TUİK bilgilerine göre okuma yazma bilmeyenlerin 1811 kişi olduğu bilinmekte olup; yapılan alan taraması sonucu 763 kişiye ulaşılmış bunların %70i 65 yaş ürende olduğu ve açılacak kurslara katılmak istemedikleri belirlenmiştir.15-65 yaş arasında olanlardan %20 (86 kişi) si Bakıma muhtaç yada Engelli oldukları tespit edilmiştir. Merkezimizce 104 kişi kursa alınmış, 562 kişi ise sınava tabi tutulmuştur. Bunlardan 641 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır. 19.12.2011 tarihi itibariyle bir okuma yazma kursu devam etmekte ilçe merkezi ve Çayırhan beldesinde kurs açma çalışmaları devam etmektedir. Okuma yazma kurslarında Ankara ilçeleri arasında %35,39 oranla 6. sıradayız. 2014 yılı sonuna kadar %100 ulaşmak için Planlama yapılmış ; çalışmalara devam edecektir.
 • 16. Çalışmaların Verimlilik Durumu Kurumumuz Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile yöremizde Kaybolmaya Yüz Tutmuş El Sanatları’ndan Bez Dokumaya büyük çaba harcayarak tekrar canlanmasına ve ekonomik katkı sağlamasına çalışmaktadır. Bu nedenlerden açılan fuarlara, kermes ve sergilere mutlaka katılmaktadır. İğne Oyası Kursiyerlerinin yetiştirilmesi ve iğne oyasının tanıtımının yapılmasına devam edilerek Ailelerin Ekonomisine katkıda bulunulmaktadır. Kurumca yapılan alan taraması sonucu ilçe ve beldelerde halkın ilgi ve isteği olan yaygın eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir.
 • 17. Teşekkürler