Preservació i difusió de fotografies mitjançant repositoris Jornada sobre la fotografia a museus i arxius Gorka Rol...
Agenda El CESCA: breu presentació Repositori digital: què és? Exemples i experiències Fotografies: necessitats...
Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya  Consorci públic creat el 1991 i int...
Els nostres serveis
Agenda El CESCA: breu presentació Repositori digital: què és? Exemples i experiències Fotografies: necessitats...
Repositori digital: què és? (1 de 2) Un repositori digital és una eina per organitzar, preservar i difondre continguts d...
Repositori digital: què és? (2 de 2)Organització... • Workflows, diferents esquemes de metadades • Eines d’importaci...
Agenda El CESCA: breu presentació Repositori digital: què és? Exemples i experiències Fotografies: necessitats...
Exemples i experiències (1 de 3)Des del 2001 Des del 2005 Des del 2006 Des del 200918...
Exemples i experiències (3 de 3)  Alta disponibilitat ...
Agenda El CESCA: breu presentació Repositori digital: què és? Exemples i experiències Fotografies: necessitats...
Fotografies: necessitats de preservació i difusió (1 de 3) Diferents workflows per a la gestió dels continguts Gestió d’...
Fotografies: necessitats de preservació i difusió (2 de 3) Navegació segons classificacions (browse) Cerca de contingut ...
Fotografies: necessitats de preservació i difusió (3 de 3) Avantatges • Generalista, per a qualsevol contingut digital...
Agenda El CESCA: breu presentació Repositori digital: què és? Exemples i experiències Fotografies: necessitats...
Els valors de la cooperació (1 de 2) Consideracions preliminars • Definició metadades • Estructuració dels obje...
Els valors de la cooperació (2 de 2) Plataforma cooperativa • Riquesa en continguts (heterogenis) • Major dinamisme...
Agenda El CESCA: breu presentació Repositori digital: què és? Exemples i experiències Fotografies: necessitats...
Conclusions El repositori és una eina que permet de forma integral l’organització, la preservació i la difusió de fotogr...
Conclusions Moltes gràcies per la vostra atenció! Alguna pregunta? G...
of 20

Ponència sobre la Preservació i difusió de fotografies mitjançant repositoris.

Gorka Roldan, coordinador de Projectes del Centre de Serveis Científics i Acadèmics, CESCA i Ricard de la Vega, cap del Servei de Portals i Repositoris CESCA
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Ponència sobre la Preservació i difusió de fotografies mitjançant repositoris.

 • 1. Preservació i difusió de fotografies mitjançant repositoris Jornada sobre la fotografia a museus i arxius Gorka Roldan, Coordinador de projectes Ricard de la Vega, Cap de Portals i Repositoris 25 d’octubre de 2011 CC BY-NC-SA
 • 2. Agenda El CESCA: breu presentació Repositori digital: què és? Exemples i experiències Fotografies: necessitats de preservació i difusió Els valors de la cooperació Conclusions
 • 3. Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya  Consorci públic creat el 1991 i integrat per: • Generalitat de Catalunya • Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca • Universitat de Barcelona • Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat Pompeu Fabra • Universitat de Girona • Universitat Rovira i Virgili • Universitat de Lleida • Universitat Oberta de Catalunya • Universitat Ramon Llull • Consell Superior d’Investigacions Científiques  Infraestructura científica i tecnològica singular (ICTS) des del 2000  Fins el 2011, Centre de Supercomputació de Catalunya
 • 4. Els nostres serveis
 • 5. Agenda El CESCA: breu presentació Repositori digital: què és? Exemples i experiències Fotografies: necessitats de preservació i difusió Els valors de la cooperació Conclusions
 • 6. Repositori digital: què és? (1 de 2) Un repositori digital és una eina per organitzar, preservar i difondre continguts digitals, com ara fotografies
 • 7. Repositori digital: què és? (2 de 2)Organització... • Workflows, diferents esquemes de metadades • Eines d’importació i exportació, etc.Mecanismes de preservació... • Comprovació periòdica de la integritat dels fitxers • Diverses còpies geogràficament disperses, etc.Difusió... • Navegació segons classificació i cerques potents • Infraestuctura d’alta disponibilitat i balanceig de càrrega • Preparats per a motors de cerca, etc. Altres programaris o serveis (com FlickR, Picasa, Adobe Lightroom, Apple Aperture, IMatch, XTF, fets a mida, sistemes de fitxers, etc.): • Se centren en alguna de les tres característiques • Alguns inclouen el tractament i l’edició de fotografies Els repositoris digitals: • Són una solució integral enfocada a criteris arxivístics i documentalistes • No inclouen eines de tractament o edició de fotografies • L’abast és més generalista, per a tot tipus de continguts digitals
 • 8. Agenda El CESCA: breu presentació Repositori digital: què és? Exemples i experiències Fotografies: necessitats de preservació i difusió Els valors de la cooperació Conclusions
 • 9. Exemples i experiències (1 de 3)Des del 2001 Des del 2005 Des del 2006 Des del 200918 universitats 22 institucions 334 revistes 10 universitats10.662 tesis 25.575 documents 130.118 articles 1.917 documentswww.tdx.cat www.recercat.cat www.raco.cat www.mdx.catDes del 2006 Des del 2010 Des del 2005 Pilot 2009-10118.039 versions de 1.766 memòries Claus en mà 790 versions de39.587 webs 2.949 imatges Manteniment evolutiu 429 webs149 milions de fitxers 1.234 planimetries http://recyt.fecyt.es www.padicyt.eswww.padicat.cat http://calaix.gencat.cat (IP restringida) 31-05-11
 • 10. Exemples i experiències (3 de 3)  Alta disponibilitat  Balanceig de càrrega  Escalabilitat  Monitorització 24x7 … Balancejadors Entorn de desenvolupament Entorn de preproducció Serveis Entorn de producció … Xarxa demmagatzematge Dades …
 • 11. Agenda El CESCA: breu presentació Repositori digital: què és? Exemples i experiències Fotografies: necessitats de preservació i difusió Els valors de la cooperació Conclusions
 • 12. Fotografies: necessitats de preservació i difusió (1 de 3) Diferents workflows per a la gestió dels continguts Gestió d’usuaris i grups Eines d’importació massiva de contingut (fotografies + metadades) Ús de diferents esquemes de metadades per a la descripció (DC intern) Possibilitat d’integrar catàlegs d’autoritats o llistats preestablerts Diferents mecanismes de preservació • Comprovació periòdica de la integritat dels fitxers • Diverses còpies disperses geogràficament • Mecanismes i procediments de restauració en cas de desastre • Rutines de comprovació periòdica d’algun aspecte sobre les dades (antivirus, etc.) Model de preservació i de difusió (ex. generació del JPEG de difusió a partir d’un TIFF) Diferents models d’accés als continguts (a comunitats, col·leccions o elements) • Accés obert (amb llicències CC o d’altres) • Accés restringit a un grup d’usuaris (per IP, usuari + password, LDAP...)
 • 13. Fotografies: necessitats de preservació i difusió (2 de 3) Navegació segons classificacions (browse) Cerca de contingut (segons indexació de les metadades) Possibilitat de refinament sobre la cerca (facetes) Exportació massiva de metadades (OAI-PMH amb DC, OAI-ORE, METS, etc) Preparat per la indexació en motors de cerca (Google friendly) Alta disponibilitat (24x7) Balanceig de càrrega de les peticions Escalable Altres
 • 14. Fotografies: necessitats de preservació i difusió (3 de 3) Avantatges • Generalista, per a qualsevol contingut digital – Integrat amb d’altres continguts dels arxius o museus – Comunitats d’usuaris potencialment més grans – Noves versions – Noves funcionalitats, etc. • Personalitzable – Workflows, metadades, ingesta, accés, etc. – Visualització a nivell comunitat o col·lecció • Tecnologia “madura”, tant d’infraestructura com de programari – Moltes instal·lacions arreu del món – Actual, fiable i robusta Desavantatges • Alts costos per aconseguir la fiabilitat i robustesa de la infraestructura • Creixement en espai i la preservació a llarg termini
 • 15. Agenda El CESCA: breu presentació Repositori digital: què és? Exemples i experiències Fotografies: necessitats de preservació i difusió Els valors de la cooperació Conclusions
 • 16. Els valors de la cooperació (1 de 2) Consideracions preliminars • Definició metadades • Estructuració dels objectes digitals (fotografies) • Polítiques de preservació • Drets d’autor i altres temes legals • Etc.  Establiment d’un Grup de Treball Recursos compartits • Tècnics especialistes en repositoris i programari (lliure) • Infraestructura robusta (economies d’escala) • … i, novament, tècnics especialistes en gestió d’infraestructures, preservació de dades, etc.  Know-how “al dia” sobre programaris, evolució d’estàndards europeus, etc.  Clau per al desenvolupament… però també per al manteniment
 • 17. Els valors de la cooperació (2 de 2) Plataforma cooperativa • Riquesa en continguts (heterogenis) • Major dinamisme, major nombre de consultes, millor posicionament en cercadors • Continuitat en el “treball en equip” per a l’evolució, la implantació de millores… – Continguts audiovisuals? – Museus virtuals? – Canal de venta de fotografies? Desenvolupament més lent, però més sòlid • Més lent? Una estratègia de futur? Una eina per solventar una necessitat
 • 18. Agenda El CESCA: breu presentació Repositori digital: què és? Exemples i experiències Fotografies: necessitats de preservació i difusió Els valors de la cooperació Conclusions
 • 19. Conclusions El repositori és una eina que permet de forma integral l’organització, la preservació i la difusió de fotografies amb solvència contrastada Un repositori cooperatiu permet: • Adoptar procediments comuns • Gaudir d’una infraestructura especialitzada potent, robusta i escalable a costos assequibles • Desenvolupar millores i personalitzacions sobre programari lliure específics per a fotografies (i museus)... – amb major riquesa gràcies al treball en equip – compartint els costos de desenvolupament • Preservar la imatge de marca de les diferents entitats participants (front- end altament personalitzable) • Disposar de majors continguts, major dinamisme, major visibilitat • El manteniment i l’evolució de la plataforma de forma sostenible
 • 20. Conclusions Moltes gràcies per la vostra atenció! Alguna pregunta? Gorka Roldan i Betlla, groldan@cesca.cat Ricard de la Vega i Sivera, rdelavega@cesca.cat Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya www.cesca.cat

Related Documents