IDADE MEDIA
Os Visigodos●Os visigodos conquistaron o territorio dosromanos no século quinto. E fundaron un reinocon capital en Toledo.
A conquista musulmá●En 711, o exército musulmá venceu os visigodos.●Conquistaron gran parte da península e as Baleares.●Ch...
O avance dos reinos cristiáns 1●En 1031, Al-Ándalus dividiuseen reinos taifasenfrontados entresi. Os reinoscristiánsaprove...
O avance dos reinos cristiáns 2●Os reinos cristiáns íanmodificando as súasfronteiras ó mesmotempo queconquistaban algúnste...
O FINAL DE AL-ÁNDALUS.●No ano 1212 o reino cristián venceu osexércitos musulmáns na batalla dasNavas de Tolosa. so quedou ...
SOCIEDADE E A ARTE● En Al-Ándalus convivían moitas relixións.● Dividíanse en privilexiados e non privilexiados.● Construír...
Isto é todo sobre a IdadeMedia.● Un casco medieval. Os que usaban oscabaleiros nas batallas, como esta:
Imaxes sacadas de google● Feito por Dani, Alexis,Alex e Juan.
Imaxes sacadas de google● Feito por Dani, Alexis,Alex e Juan.
of 10

Portada guay

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Portada guay

  • 1. IDADE MEDIA
  • 2. Os Visigodos●Os visigodos conquistaron o territorio dosromanos no século quinto. E fundaron un reinocon capital en Toledo.
  • 3. A conquista musulmá●En 711, o exército musulmá venceu os visigodos.●Conquistaron gran parte da península e as Baleares.●Chamaron o territorio Al-Ándalus e a capital eCórdoba.●Ao principio era un emirato, mais tarde converteusenun califato.●Os cristiáns opuxéronse a conquista e fundaron oreino ástur, reino de León e o reino de Castela.●Nos Pireneos fundaron o reino de Navarro, oscondados cataláns e o reino de Aragón.
  • 4. O avance dos reinos cristiáns 1●En 1031, Al-Ándalus dividiuseen reinos taifasenfrontados entresi. Os reinoscristiánsaproveitaron estadebilidade eestenderon assúas fronteiras
  • 5. O avance dos reinos cristiáns 2●Os reinos cristiáns íanmodificando as súasfronteiras ó mesmotempo queconquistaban algúnsterritorios. En 1137formouse a Coroa deAragón coa unión doscondados cataláns e oreino de Aragón. Untempo despois, o reinode Portugal
  • 6. O FINAL DE AL-ÁNDALUS.●No ano 1212 o reino cristián venceu osexércitos musulmáns na batalla dasNavas de Tolosa. so quedou o reinoNazarí de Granada.●En 1492, Isabel de Castela e Fernandode Aragón conquistaron o reino deGranada.
  • 7. SOCIEDADE E A ARTE● En Al-Ándalus convivían moitas relixións.● Dividíanse en privilexiados e non privilexiados.● Construíron edificios románicos e góticos.
  • 8. Isto é todo sobre a IdadeMedia.● Un casco medieval. Os que usaban oscabaleiros nas batallas, como esta:
  • 9. Imaxes sacadas de google● Feito por Dani, Alexis,Alex e Juan.
  • 10. Imaxes sacadas de google● Feito por Dani, Alexis,Alex e Juan.

Related Documents