Cerita RakyATNAMA : Nurul namirah natasya binti mohd fauziTajuk : 1. Nakhoda tanggang(kaum melayu) 2. tongkat aja...
isi kandungan# nakhoda tanggang# kura-kura pintar# tongkat ajaib
Nakhoda Tanggang Si Talang dan isterinya Si Deruma tinggal di sebuahkampung yang terpencil. Mereka mempunyai seorangana...
ternampak Nakhoda Tanggang lalu memberitahu kepadaibunya. Ibunya segera datang menemui NakhodaTanggang kerana dia terlalu ...
“Oh, ibu! Ampunkanlah anakanda…,” teriak NakhodaTanggang tetapi sudah terlambat. Gelombang yang kuattelah memecahkan kapal...
Tongkat AjaibDahulu kala, ada sebuah danau yang sangat jernih diYunnan. Beberapa orang petani memelihara sapi di dekatdana...
dipakainya menyentuh seekor sapi. Beberapa helai bulusapi itu terselip pada retakan pada ujung tongkat. Sore pun tiba, ...
“Kek, bagaimana kau dapat membawa kayu yang beratitu?”“Tongkat ini ajaib,” jawab sang kakek.“Kalau kau mau menjual tongkat...
mana mungkin ini tongkat ajaib?” katanya, “ini cumatongkat biasa.” Orang kaya itu mengomel, “Dasar kamu tidak tahuapa-...
Seekor monyet dan buayaDahulu kala hiduplah seekor monyet di sebatang pohonjamblang di tepi sungai. Ia bahagia walaupun ti...
Buaya memakan semua buah yang diberikan monyet.Iasuka rasanya yang manis. Ia minta monyet memetik buahjamblang lagi untukn...
Buaya terperanjat. Bagaimana ia dapat memakansahabatnya? Ia menjelaskan kepada isterinya, “Monyetsatu-satunya temanku, “ k...
tiap hari. Sekarang ia ingin mengundangmu makanmalam.Ikutlah denganku ke rumah kami.”Monyet sangat gembira dengan undangan...
Buaya percaya kepada monyet. Ia berbalik dan berenangkembali ke pohon jamblang. Monyet segera melompatturun dari punggung ...
Natasya ungu violet
of 15

Natasya ungu violet

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Natasya ungu violet

 • 1. Cerita RakyATNAMA : Nurul namirah natasya binti mohd fauziTajuk : 1. Nakhoda tanggang(kaum melayu) 2. tongkat ajaib(kaum cina) 3. monyet dan buaya(kaum india)tingkatan : 1 orkidnama guru : en. Kamil bin kamal
 • 2. isi kandungan# nakhoda tanggang# kura-kura pintar# tongkat ajaib
 • 3. Nakhoda Tanggang Si Talang dan isterinya Si Deruma tinggal di sebuahkampung yang terpencil. Mereka mempunyai seoranganak lelaki bernama Si Tanggang. Si Tanggang sukaberburu dan mendayung sampan. Pada suatu hari , diamendayung sampan menyusuri sungai hingga ke muara.Terdapat kapal sedang berlabuh di muara sungai.Nakhoda kapal tertarik hati dengan kecekapan SiTanggang mendayung sampan lalu mengarahkan orangsuruhannya menangkap Si Tanggan. Akhirnya SiTanggang telah dibawa belayar. Semasa di pelayaran Si Tanggang melakukan semuakerja di dalam kapal itu. Kerajinannya telah menambathati nakhoda lalu mengambilnya anak angkat. KemudianSi Tanggang di lantik menjadi nakhoda yang baru dandigelar Nakhoda Tanggang. Pada suatu petang, Nakhoda Tanggangmengarahkan anak kapalnya berlabuh di muara sungai.Kebetulan pula tempat kapal itu berlabuh ialah kampungasal Nakhoda Tanggang. Beberapa orang penduduk
 • 4. ternampak Nakhoda Tanggang lalu memberitahu kepadaibunya. Ibunya segera datang menemui NakhodaTanggang kerana dia terlalu merinduinya. Namun begituNakhoda Tanggang berasa malu untuk mengaku bahawaperempuan tua itu sebagai ibunya. Ini kerana keadaanibunya yang miskin dan uzur. Nakhoda Tanggang telahmenghalau ibunya. Ibunya, Si Deruma berasa sangat sedih dan pilukerana Si Tanggang yang dilahirkan dan disusuinya telahmelukakan hatinya. Dia memandang ke langit sambilmengangkat kedua-dua belah tangan dan berseru, “Oh,Tuhan! Tunjukkanlah kepada Si Tanggang bahawa akulahibu kandungnya.” Tiba-tiba petir berdentum. Angin bertiup kencang.Kapal yang sedang berlabuh itu terumbang-ambing.Keadaan pada masa itu sungguh mencemaskan. Ketikaitu Nakhoda Tanggang berasa kesal. Dia dia insaf bahawaTuhan telah memperkenankan doa ibunya.
 • 5. “Oh, ibu! Ampunkanlah anakanda…,” teriak NakhodaTanggang tetapi sudah terlambat. Gelombang yang kuattelah memecahkan kapalnya. Setelah rebut reda, kapalyang pecah dan anak-anak kapal termasuk Si Tanggangtelah bertukar menjadi batu. Itulah balasan kepada anakyang derhaka.
 • 6. Tongkat AjaibDahulu kala, ada sebuah danau yang sangat jernih diYunnan. Beberapa orang petani memelihara sapi di dekatdanau itu. Tiap pagi mereka mambawa sembilan puluhsembilan ekor sapi untuk minum di danau, namun padasiang hari, sapi-sapi itu berubah menjadi seratus ekor.Seorang gadis cantik selalu muncul pada saat yang sama.Tak seorang pun tahu dari mana asal gadis itu, namunmereka menyukainya. Ia tahu tentang banyak hal dansuka bercerita. Ceritanya sangat menarik. “Ada seekor sapi ajaib di antara ternak kalian,”katanya. “Ia dapat berjalan di atas air. Sehelai bulunyadapat mengangkat beban yang sangat berat.” Para petani menanyakan sapi yang mana yang iamaksudkan, namun ia hanya tersenyum. “Hanya orangyang jujur yang dapat mengetahuinya, “ katanya. Pada suatu hari, sapi-sapi itu sedang mencarimakanan. Gembala tua yang biasa menjaga merekamengumpulkan mereka. Tak disadarinya tongkat tua yang
 • 7. dipakainya menyentuh seekor sapi. Beberapa helai bulusapi itu terselip pada retakan pada ujung tongkat. Sore pun tiba, gembala itu mengikat dua keranjangkayu bakar pada ujung-ujung tongkat dan memikulnya.“Heran,” katanya dalam hati, “Kayu ini ringan sekali.Mungkin aku baru mengumpulkan sedikit kayu. Hari masihterang, lebih baik aku mengumpulkan kayu lagi.” Ia pun mengumpulkan kayu lagi banyak-banyak.Diikatnya pada kedua ujung tongkat. Namun ia tetapdapat mengangkatnya dengan mudah. Ia pun pulang. Demikianlah, tiap hari gembala tua mengumpulkanbanyak kayu bakar dan membawanya ke pasar untukdijual. Karena kayu yang dijualnya jauh lebih banyak darisebelumnya, ia pun mendapat lebih banyak uang dandapat menabung. Pada suatu hari, ketika kakek itu membawa kayu ituke pasar, seorang kaya melihatnya. Ia heran karenagembala yang sudah tua itu dapat membawa begitubanyak kayu. Tiap hari ia menunggu kakek itu lewatmembawa kayu. Ia pun menemui kakek itu dan bertanya,
 • 8. “Kek, bagaimana kau dapat membawa kayu yang beratitu?”“Tongkat ini ajaib,” jawab sang kakek.“Kalau kau mau menjual tongkat itu kepadaku, aku akanmemberimu lima ratus keping emas.” Lima ratus keping emas adalah jumlah yang sangatbesar. Uang itu dapat digunakannya hingga akhirhidupnya. Kakek pun menerimanya dan memberikantongkatnya kepada orang kaya itu. Orang kaya itu sangat gembira karena berhasilmendapatkan tongkat ajaib. Namun ia lihat tongkat tua itusudah usang dan retak-retak pada ujung. Dibawanyatongkat itu ke tukang kayu untuk diperbaiki. Tukang kayumemotong ujung tongkat yang retak dan membuangnya.Bulu sapi ajaib pun ikut terbuang. Pada suatu hari orang kaya itu menunjukkan tongkatitu kepada isterinya. Ia mengikat banyak kayu di ujung-ujung tongkat dan menyuruh isterinya mengangkatnya.Wanita itu tentu saja tidak dapat mengangkatnya. “Kau ini,
 • 9. mana mungkin ini tongkat ajaib?” katanya, “ini cumatongkat biasa.” Orang kaya itu mengomel, “Dasar kamu tidak tahuapa-apa.” Ia pun mengangkat tongkat dan kayu itu. Ia jugatidak dapat melakukannya karena tongkat itu sekarangsudah kembali menjadi tongkat biasa.
 • 10. Seekor monyet dan buayaDahulu kala hiduplah seekor monyet di sebatang pohonjamblang di tepi sungai. Ia bahagia walaupun tinggalsendiri . Pohon itu mempunyai banyak buah yang manisdan memberinya tempat berteduh pada saat hari panasatau hujan.Pada suatu hari seekor buaya naik ke tepian sungai danberistirahat di bawah pohon. Sang monyet yang ramahmenyapanya, “Halo.”“Halo,” jawab buaya. “Apakah kau tahu dimana aku dapatmenemukan makanan? Tampaknya sudah tidak ada ikanlagi di sungai ini.”“Aku tidak tahu dimana ada ikan Namun aku mempunyaibanyak buah jamblang yang masak di pohon ini. Ini,cobalah!” kata monyet sambil memetik beberapa buahjamblang dan melemparkannya kepada buaya.
 • 11. Buaya memakan semua buah yang diberikan monyet.Iasuka rasanya yang manis. Ia minta monyet memetik buahjamblang lagi untuknya.Sejak saat itu buaya datang setiap hari. Mereka punmenjadi sahabat. Mereka mengobrol sambil makan buahjamblang.Pada suatu hari buaya bercerita tentang isteri dankeluarganya.”Mengapa baru sekarang kau bilang bahwakau punya isteri? Bawalah jamblang ini untuk isterimu.”Isteri buaya menyukai buah jamblang. Ia belum pernahmakan sesuatu yang begitu manis. Ia berpikir betapamanisnya daging monyet yang sepanjang hidupnyamakan buah jamblang setiap hari. Air liurnya menetes.“Suamiku,” kata isteri buaya, “ajaklah monyet kemariuntuk makan malam. Lalu kita makan dia. Pastidagungnya lezat dan manis.”
 • 12. Buaya terperanjat. Bagaimana ia dapat memakansahabatnya? Ia menjelaskan kepada isterinya, “Monyetsatu-satunya temanku, “ katanya. Sang buaya tetapmenolak membawa monyet kepada isterinya. Sementaraisterinya pun tetap membujuknya.Ketika buaya tetap tidak mau menuruti keinginannya, isteribuaya pura-pura sakit keras. “Suamiku,” katanya, “Hanyajantung monyet yang dapat menyembuhkanku. Kalau kaumencintaiku, kau ajak monyet temanmu kemari. Setelahmakan jantungnya aku pasti segera sembuh.”Buaya kebingungan, di satu sisi monyet adalahsahabatnya yang baik hati. Namun di sisi lain, bilaisterinya tidak memakan jantung monyet, mungkin ia akanmeninggal.Akhirnya, ia memutuskan untuk membawa monyetkepada isterinya untuk dijadikan obat.“Teman,” kata buaya kepada monyet. “Isteriku sangatberterima kasih dengan buah jamblang yang kaukirimkan
 • 13. tiap hari. Sekarang ia ingin mengundangmu makanmalam.Ikutlah denganku ke rumah kami.”Monyet sangat gembira dengan undangan itu namun iaberkata bahwa ia tak mungkin ikut karena ia tak dapatberenang. “Aku akan menggendongmu di ataspunggungku. Kau tak usah khawatir,” kata buaya.Monyet pun melompat ke punggung buaya danberangkatlah mereka.Ketika mereka sudah cukup jauh dari pohon jamblang,buaya berkata,”Isteriku sakit parah, hanya jantung monyetyang dapat menyembuhkannya.”Monyet ketakutan. Ia berpikir keras, bagaimana ia dapatmenyelamatkan diri. “Buaya temanku, kasihan isterimu.Namun kau tak perlu cemas. Aku senang bisa menolongisterimu dengan jantungku. Masalahnya, aku tadimeninggalkan jantungku di atas dahan pohon jamblang.Ayo kita kembali dan mengambilnya.”
 • 14. Buaya percaya kepada monyet. Ia berbalik dan berenangkembali ke pohon jamblang. Monyet segera melompatturun dari punggung buaya dan segera naik ke dahanpohon.“Temanku yang bodoh. Tidak tahukah kau, bahwa kitaselalu membawa-bawa jantung kita? Aku tak akanmempercayaimu lagi. Pergilah dan jangan pernah kembalike sini lagi.”Monyet pun membalikkan badannya, tak mau lagi melihatsang buaya.Buaya sangat menyesal. Ia kehilangan satu-satunyasahabatnya. Ia juga tak akan dapat makan buah jamblangyang manis itu lagi.Monyet lolos dari bahaya karena berpikir dengan cepatdan cerdik. Ia menyadari bahwa monyet dan buaya tidakmungkin berteman. Buaya lebih suka makan monyetdaripada berteman dengannya.

Related Documents