Файърстоун Полиизо ПлоскостиПревъзходна енергийна ефективност. Превъзходна защита. Файърстоун Полиизо ...
Файърстоун Полиизо Плоскости Файърстоун Цялостни Покривни Системи Откакто Файърстоун С...
Firestone ISO 95+ GL Полиизо Покривна Топлоизолационна Плоскост ...
Данни за продукта R-стойността е определена чрез метода на калкулация, описан в стандарта EN ISO 6946, базирайки се на ...
Метод на изпълнениеТоплоизолационните плоскости ISO 95+ GL се инсталират чрез крепежниелементи и пластинки, горещ асфалт и...
Файърстоун ISOGARD Плоскост TM Polyiso Покривна П...
Физични свойства Характеристика ASTM тест Стойности Плътност ...
Firestone Building Products Ikaroslaan 75 I 1930 Zaventem I Belgium Phone +32(0)2 711 44 50 I Fax +32(0)2 721 27 18 ...
of 8

Polyso bulgarian

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Polyso bulgarian

  • 1. Файърстоун Полиизо ПлоскостиПревъзходна енергийна ефективност. Превъзходна защита. Файърстоун Полиизо Плоскости
  • 2. Файърстоун Полиизо Плоскости Файърстоун Цялостни Покривни Системи Откакто Файърстоун Строителни Продукти навлезе в индустрията за инсталиране на хидроизолация на търговски покриви, компанията е произвела и инсталирала над 1 000 000 000 м2 еднопластова мембрана по цял свят. С това си действие Файърстоун Строителни Продукти се превърна във водещ производител на ЕПДМ и ТПО мембрани. Файърстоун се ангажира да предложи пълна линия от високо изпълнени покривни решения толкова индивидуални, колкото е индивидуална и Вашата сграда. Тази ангажираност намери резултат в развитието на продукта Файърстоун Полиизо Топлоизолационни Плоскости. Печеливша комбинация Файърстоун предлага два вида Полиизоциануратни плоскости: Файърстоун ISO 95+ GL Insulation Board и Файърстоун ISOGARDTM TMHD Cover Board. Положени преди инсталирането на дълготрайна ЕПДМ и ТПО покривна мембрана, благодарение на своите физични свойства, те прибавят допълнителна стойност към покривната система. Файърстоун ISO 95+ GL топлоизолационната плоскост предлага високо енергийна ефективност, с което PIR плоскостите са известни. Съвместима с всички видове покривни системи за търговски приложения, тази лека и лесна за работа изолация, е подходяща за директно приложение върху покривна ламарина, бетон или дървена основа. Тя осигурява изключителна термална устойчивост, стабилност на размерите и якост на опън. Файърстоун ISOGARDTM HD е покривна плоскост с висока плътност, която не само съчетава в един дълготраен продукт високата устойчивост на удар и простотата на инсталация, но и впечатлява с устойчивост на покривния пакет при пожар и вятър, прибавя якост на опън към цялата покривна система и осигурява гладка повърхност в случай на препокриване. Притежавайки най- високи термални характеристики в сравнение с всяка друга предлагана на пазара 12 мм покривна плоскост и изключителна устойчивост към екстремни климатични условия, ISOGARDTM HD осигурява допълнителна защита за всеки покрив.2
  • 3. Firestone ISO 95+ GL Полиизо Покривна Топлоизолационна Плоскост Файърстоун ISO 95+ GL се състои от полиизоциануратно ядро със затворена клетъчна структура, каширано от двете страни с черно фолио, подсилено със стъклени фибри. Технологията за производство на полиизо пяната не влияе върху нарушаването на озоновия слой (нулев коефициент на разрушаване на озоновия слой ODP=0) и използва свободни халогенирани хлорофлуоровъглеводород и които не се отделят в атмосферата. Изключително топлоизолационно решение Топлоизолационната плоскост ISO 95+ GL е приложима при залепена, 1 Стъклено фолио баластова и механично закотвена еднопластова покривна система. Тя осигурява изключителна термална устойчивост, стабилност на размерите 2 Ядро от клетъчно затворена и якост на опън. Като част от цялостната Файърстоун Покривна Система, полиуретанова пяна инсталацията на Файърстоун ISO 95+ GL топлоизолационните плоскости осигурява чрез един единствен източник качествен дизайн, качествени материали и отговорна гаранция. Технически характеристики Съвместимост с баластова, напълно залепена и механично закотвена еднопластова покривна система. Налични са плоскости с размери 1,22 м х 2,25 м и дебелина от 25,4 мм до 101,6 мм. Каширани с перфорирано стъклено фолио с плътност 150 g/м2. Файърстоун ЕПДМ и ТПО Покривни системи, инсталирани върху Файърстоун ISO 95+ GL, се определят като BROOF(t1) клас на горимост. Физични свойства Характеристика ASTM тест Стойност EN тест Стойност Плътност D-1622 32 kg/m³ 823 32 kg/m³ Якост на опън D-1621 > 138 kPa 826 > 138 kPa Постоянство на D-2126 < 2% размерите Водопоглъщане C-209 < 1% (по обем) 12087 < 3% (по обем) Температурен диапазон -73°C дo 121 °C на експлоатация 3
  • 4. Данни за продукта R-стойността е определена чрез метода на калкулация, описан в стандарта EN ISO 6946, базирайки се на използването на Файърстоун ISO 95+ GL топлоизолационни плоскости, хидроизолирани чрез еднопластова мембрана, като се отчита устойчивостта на повърхността от двете й страни. Ако се нуждаете от детайлна информация за R или U-стойността, моля обърнете се към Техническия Отдел на Файърстоун. Дебелина (mm)* Дебелина (инчове) R-стойност (m2. K/W) 25,4 1,00 1,11 31,7 1,25 1,35 38,1 1,50 1,58 44,5 1,75 1,82 50,8 2,00 2,05 58,4 2,30 2,26 63,5 2,50 2,44 71,1 2,80 2,71 76,2 3,00 2,89 82,6 3,25 3,02 88,9 3,50 3,24 95,3 3,75 3,45 101,6 4,00 3,68 * Моля, обърнете се към Файърстоун Строителни продукти за наличието на други дебелини. Код за съответствие Файърстоун ISO 95+ GL отговаря на различни кодове за съответствие, цитирани по-долу: • СЕ маркировка в съответствие със стандарта EN 13165 • ASTM C-1289, Тип II, Клас 1 • UL Класифициран • FM одобрение клас 1 (монтирана метална конструкция) • Произведен във фабрика, регистрирана по ISO 9002 Опаковка, съхранение и предпазни мерки 1. Муфената опаковка осигурява дълготрайно защитно покритие по повърхността и четирите страни на палето, както и част от долното платно. 2. Топлоизолацията трябва да се съхранява на сухо място през цялото време. Топлоизолационните палета следва да бъдат поставяни над водното ниво, за да не прониква влагата откъм долната страна на палетата. 3. Възпламеним материал. Обърнете се към MSDS за повече информация. 4. Основата трябва да бъде чиста, суха, без строителни отпадъци, вода, лед или сняг преди началото на монтажа, за да не се повлияе по никакъв начин върху качеството на изпълнение на инсталираната топлоизолация. Всякакви дефекти и нередности по основата би трябвало да бъдат забелязани от архитекта и собственика на сградата преди инсталацията. 5. Топлоизолацията трябва да бъде монтирана, покрита с мембрана и напълно завършена преди края на работния ден или преди началото на поява на бурно и студено време. 6. ISO 95+ GL не е структурен и понасящ силно натоварване материал. Завършеният покривен пакет трябва да бъде защитен от екстензивен трафик по покрива чрез пътечки.4
  • 5. Метод на изпълнениеТоплоизолационните плоскости ISO 95+ GL се инсталират чрез крепежниелементи и пластинки, горещ асфалт или изолационни лепила, одобрени отФайърстоун. Топлоизолацията трябва да бъде добре изпълнена при всичкипокривни отвори, издадености и пирони. ISO 95+ GL топлоизолацията еподходяща при залепена, баластова и механично закотвена еднопластовапокривна система.Механично Закотвени еднопластови СистемиВсяка топлоизолационна плоскост с размери 1,22 х 2,25 м се закрепва сминимум 5 одобрени крепежа и пластинки. Допълнителни крепежи могатда бъдат поставени в зоните на силно ветрово натоварване или околопериметър на покрива. Моля, имайте предвид локалните изисквания заветрово смучене и/или се свържете с Техническия Отдел на Файърстоун.Баластови еднопластови СистемиПри баластовите системи горният слой на Файърстоун топлоизолациятаможе да бъде поставена свободно или залепена. Ако се изисква механичнозакрепване, свържете се с Файърстоун, за да получите специален наръчник.Напълно Залепени еднопластови СистемиБроят на крепежите за закрепване на платната се определя на основата на 5 крепежаизчисленията за ветрово смучене в съответствие с локалните строителниизисквания и следните минимални изисквания:• При дебелина по-малка от 38,1 мм: Топлоизолацията се закрепва с минимум 16 крепежа на платно с размер 1,22 х 2,25 м.• При дебелина по-малка от 50,8 мм: Топлоизолацията се закрепва с минимум 12 крепежа на платно с размер 1,22 х 2,25 м.• При дебелина по-малка от 101,4 мм: Топлоизолацията се закрепва с минимум 8 крепежа на платно с размер 1,22 х 2,25 м. 8 крепежа 12 крепежа 16 крепежа 5
  • 6. Файърстоун ISOGARD Плоскост TM Polyiso Покривна Плоскост Файърстоун ISOGARD HD Cover Board е полиизоциануратна плоскост с дебелина 12,7 мм, създадена за използване като покривна плоскост. Представлява полиизоциануратно ядро със затворена клетъчна структура и висока плътност, която може да бъде произведена и със стъклено покритие. Предпазва. Съхранява. Издържа. Когато пешеходният трафик на покрива е силен, минералната вата може да бъде смачкана или ако е инсталирана пенообразна изолация, адхезията на горния слой 1 Покритие от фибростъкло към пяната може да бъде нарушена. ISOGARDТМ HD Cover Board разпределя тежестта и предпазва платната отдолу. 2 Пяна с висока плътност Характеристики & ползи Лесна употреба ISOGARDТМ HD Cover Board платното e лесно за рязане и работа особено при изработването на покривни елементи като дренажи или други прониквания, намалявайки времето за инсталация и разходите за труд. Едно платно ISOGARDТМ HD Cover Board с размери 1,22 м х 2,25 м тежи само 5 кг, което означава лесно боравене и монтиране. Изключително Качествено Представяне ISOGARDТМ HD Cover Board платното се представя изключително добре при ветрово смучене, поставя се по хоризонтала и изисква по-малко крепежи на платно в сравнение с 25 мм изолационните платна. ISOGARDТМ HD Cover Board платното притежава най- високите термални характеристики (определени от ASTM C518) от което и да е 12 мм покривно платно и е устойчиво на екстремни климатични условия. ISOGARD™ HD 0,20 R-СТОЙНОСТ (m2/K/W) 0,15 0,10 ОСБ ВОДОПЛЪТЕН БЕТОН ГИПСОВА 0,05 ПЛОСКОСТ ЦЕМЕНТОВА ПЛОСКОСТ 0,00 Екологично чист продукт ISOGARDТМ HD Cover Board платното е съставено от хумусоустойчив материал, който не води до развитието на вредни плесени и бактерии. Платното е произведено от 100% фибер стъкло, с повърхност устойчива на пръст и влага. ISOGARDТМ HD Cover Board платното съдържа 8% индустриално рециклирани компоненти. Използват се свободни халогенирани хлорофлуоровъглеводороди, които не допринасят за нарушаването на озоновия слой и не се отделят в атмосферата. Допълнителна защита При издръжливост на якост с повече от 700 kPa (от 5-6 пъти повече в сравнение с нормалните PIR топлоизолационни платна), ISOGARDТМ HD Cover Board платното добавя структурна устойчивост на цялостната покривна система и помага за поемане на негативите от градушки, трафика на работещите по покрива и други потенциални заплахи. Освен това ISOGARDТМ HD Cover Board платното подобрява пожарните качества на покривната система. За повече информация се свържете с Техническия Отдел на Файърстоун.6
  • 7. Физични свойства Характеристика ASTM тест Стойности Плътност D-1622 80 kg/m3 Якост на натиск D-1621 827 kPa Устойчивост на плесен D-3273 Преминат Симулация с тръкалеста Устойчивост на пешеходен трафик > 6000 преминат тежест Постоянство на размерите D-2126 < 0.5% Водопоглъщане C-209 < 3% (по обем)Данни за продукта Дебелина (мм) Дебелина (инч) Размери (м) Размери (фут) 12,7 0,50 1,22 x 2,25 4’ x 7’ 5/8”Код за съответствиеФайърстоун ISOGARDТМ HD Cover Board отговаря на различни кодове за съответствие,цитирани по-долу:• Произведен във фабрика, регистрирана по ISO 9002• FM одобрение когато се монтира с крепежни скоби, показани по-долу• UL КласифициранОпаковка, съхранение и предпазни мерки• Топлоизолацията трябва да се съхранява на сухо място през цялото време.• Топлоизолационните палета следва да бъдат поставяни над водното ниво с цел влагата да не прониква откъм долната страна на палетата.• Възпламеним материал. Обърнете се към MSDS за повече информация.• Не трябва да се монтира върху влажни, мокри или неравни повърхности.Метод на изпълнениеФайърстоун ISOGARDТМ HD топлоизолация трябва да бъде добре изпълненапри всички покривни отвори и неравности. Топлоизолацията трябва да бъдеинсталирана, покрита с мембрана и напълно завършена преди края на работнияден или преди началото на поява на бурно и студено време.Файърстоун ISOGARDТМ HD платното може да бъде монтирано над вече съществуващипокривни повърхности и под залепена или механично закотвена еднопластовамембрана. ISOGARDТМ HD Cover Board платното се монтира единствено чрез одо-брени крепежни елементи, пластини или изолационни лепила.Броят на крепежите за закрепване на платната се определя на основата наизчисленията за ветрово смучене в съответствие с локалните строителниизисквания, като се взема предвид и минималното изискване за поставяне на 12крепежа на платно. Моля, консултирайте се с Техническия Отдел на Файърстоун заповече информация за употреба на крепежни скоби.НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА горещ асфалт с ISOGARDТМ HD. ISOGARD HD НЕ СЕ МОНТИРА прибаластова система. 12 крепежа 7
  • 8. Firestone Building Products Ikaroslaan 75 I 1930 Zaventem I Belgium Phone +32(0)2 711 44 50 I Fax +32(0)2 721 27 18 info@fbpe.be I www.firestonebpe.comI YOUR LOCAL CONTACT I Item ISO-100-01 01/10 Домус Ен Джи ЕООД Оторизиран дистрибутор на Firestone Building Products за България 1785 София, ж.к. Младост 1, бул. Ал. Малинов 18, ет. 2 Тел: 02/974 58 48, факс: 02/974 66 74, 0888 410 386 © Firestone Building Products, 2009. All Rights Reserved. e-mail: office@domus-bg.com www.domus-bg.comThis brochure is meant only to highlight Firestone’s products and specifications. Information is subject to change without notice. All products and specifications are listed in approximate weights and measurements. For completeproduct and detail information, please refer to the technical information posted on www.firestonebpe.com. Firestone takes responsibility for furnishing quality materials which meet Firestone’s published product specifications. Asneither Firestone itself nor its representatives practice architecture, Firestone offers no opinion on and expressly disclaims any responsibility for the soundness of any structure on which its products may be applied. If questions arise asto the soundness of a structure or its ability to support a planned installation properly, the owner should obtain opinions of competent structural engineers before proceeding. Firestone accepts no liability for any structural failure orfor resultant damages and no Firestone Representative is authorized to vary this disclaimer.

Related Documents