Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego„Bezpośrednie wsparcie rozwoju s...
Podstawowe informacjePodstawowe informacjePowiat BrzeskiPowiat BrzeskiProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskie...
Podstawowe informacjePodstawowe informacjePowiat BrzeskiPowiat BrzeskiGmina DębnoGmina BorzęcinGmina SzczurowaGmina Brzesk...
Cel główny:Cel główny:Okres realizacji: grudzień 2012 r. – sierpień 2014 r.Kwota dofinansowania: ponad 2,6 mln PLNPoprawa ...
Zadania w projekcie:Zadania w projekcie:1. Opracowanie i monitorowanie PowiatowegoProgramu Wspomagania2. Przeprowadzenie p...
Opracowanie i monitorowanieOpracowanie i monitorowaniePowiatowego ProgramuPowiatowego ProgramuWspomaganiaWspomaganiaPowiat...
Ilość: 76 szkół 14 przedszkoli 79 dyrektorów iwicedyrektorów 1300 nauczycieli 10 SORE 15 godz.warsztatów/szkoła 10 ...
Realizacja RPWRealizacja RPWProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczn...
Prowadzenie lokalnych sieciwspółpracy i samokształcenia
Działania:rozpoczęcie pracy na platformiezaproszenie ekspertów zewnętrznychsamokształcenie, wymiana doświadczeńspotkan...
ZarządzanieZarządzanieprojektemprojektem3 osoby personelu zarządzającegospecjalista ds. PZPobsługa księgowa, kadrowa,płaco...
SukcesySukcesyNawiązanie współpracyz samorządamigminnymi w zakresiedoskonalenia nauczycieli.Przychylność dyrektora- klucze...
Nawiązanie współpracy z instytucjamiwspierającymiSzkolenie dla SORE z przedstawicielemKuratorium Oświaty w Krakowie –Brzes...
Instytucje wspierające działaniaprojektoweBiblioteka Pedagogiczna wBrzesku (oraz Filia w Brzesku) SCE w Tarnowie PP-P w Br...
Działania wspierające: Wideo konferencja z Ośrodkiem RozwojuEdukacji Szkolenie z zakresu obsługi platformy cyfrowej –pra...
Dziękujemy za uwagę!Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Prezentacja kwiecien
of 17

Prezentacja kwiecien

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja kwiecien

 • 1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkółpoprzez wdrożenie zmodernizowanegosystemu doskonalenia nauczycieliw Powiecie Brzeskim”PO KL 3.5Oprac. Monika Kurowska
 • 2. Podstawowe informacjePodstawowe informacjePowiat BrzeskiPowiat BrzeskiProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 3. Podstawowe informacjePodstawowe informacjePowiat BrzeskiPowiat BrzeskiGmina DębnoGmina BorzęcinGmina SzczurowaGmina BrzeskoGmina GnojnikGmina CzchówGmina IwkowaProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 4. Cel główny:Cel główny:Okres realizacji: grudzień 2012 r. – sierpień 2014 r.Kwota dofinansowania: ponad 2,6 mln PLNPoprawa jakości funkcjonowania systemudoskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskimpoprzez wdrożenie w okresie XII 2012 - VIII2014 kompleksowych planów wspomagania 76szkół i 14 przedszkoli.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 5. Zadania w projekcie:Zadania w projekcie:1. Opracowanie i monitorowanie PowiatowegoProgramu Wspomagania2. Przeprowadzenie procesu wspomagania3. Prowadzenie lokalnych sieci współpracy isamokształceniaProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 6. Opracowanie i monitorowanieOpracowanie i monitorowaniePowiatowego ProgramuPowiatowego ProgramuWspomaganiaWspomaganiaPowiatowy ProgramWspomagania tokoncepcja wspomaganiaszkół i przedszkoli wzakresiezmodernizowanegosystemu doskonalenianauczycieli.Opracowano plan wdrażania nowego systemu– od zdiagnozowania potrzeb rozwojowychszkół i przedszkoli stanowiących podstawę dookreślenia obszarów doskonalenia,opracowania tematyki i harmonogramów formwsparcia, do określenia profilu kompetencjiekspertów zewnętrznych realizującychwarsztaty i spotkania grupowe w szkołachbiorących udział w projekcie.Określenie kompetencji i warsztatu pracy nowych pracowników systemudoskonalenia nauczycieli – Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji orazKoordynatorów sieci współpracy i samokształcenia.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 7. Ilość: 76 szkół 14 przedszkoli 79 dyrektorów iwicedyrektorów 1300 nauczycieli 10 SORE 15 godz.warsztatów/szkoła 10 godz. spotkańgrupowych/szkoła konsultacje indywidualne igrupoweWarsztat diagnostyczny – PP nr 10 w BrzeskuPrzeprowadzenie procesuwspomagania w szkołachi przedszkolachNajczęściej wybierane obszary doskonalenia w Powiecie BrzeskimProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 8. Realizacja RPWRealizacja RPWProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 9. Prowadzenie lokalnych sieciwspółpracy i samokształcenia
 • 10. Działania:rozpoczęcie pracy na platformiezaproszenie ekspertów zewnętrznychsamokształcenie, wymiana doświadczeńspotkanie z nauczycielami ze SłowacjiProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 11. ZarządzanieZarządzanieprojektemprojektem3 osoby personelu zarządzającegospecjalista ds. PZPobsługa księgowa, kadrowa,płacowa i prawna - koszty pośrednieBiuro projektu:Starostwo Powiatowe w BrzeskuWydział Edukacjiul. Piastowska 2B, pok.10432 – 800 BrzeskoTel. (14) 66 317 22doskonalenie@powiatbrzeski.plBiuro projektu:Starostwo Powiatowe w BrzeskuWydział Edukacjiul. Piastowska 2B, pok.10432 – 800 BrzeskoTel. (14) 66 317 22doskonalenie@powiatbrzeski.plProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 12. SukcesySukcesyNawiązanie współpracyz samorządamigminnymi w zakresiedoskonalenia nauczycieli.Przychylność dyrektora- kluczem do sukcesu :)Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 13. Nawiązanie współpracy z instytucjamiwspierającymiSzkolenie dla SORE z przedstawicielemKuratorium Oświaty w Krakowie –Brzesko 2013
 • 14. Instytucje wspierające działaniaprojektoweBiblioteka Pedagogiczna wBrzesku (oraz Filia w Brzesku) SCE w Tarnowie PP-P w BrzeskuKuratorium Oświaty w KrakowieProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
 • 15. Działania wspierające: Wideo konferencja z Ośrodkiem RozwojuEdukacji Szkolenie z zakresu obsługi platformy cyfrowej –pracownicy projektu, SORE, koordynatorzy Wsparcie Pracy SORE – spotkania regionalneORE, spotkania w Brzesku z przedstawicielamiKuratorium Oświaty w Krakowie, OkręgowejKomisji EgzaminacyjnejProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 16. Dziękujemy za uwagę!Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Related Documents